Joodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarring

Joodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarring De Toren van Babel staat bekend om de spraakverwarring die het uiteindelijk veroorzaakt. De mensen bouwen een Toren om zich gelijk te voelen met G'd. G'd straft deze arrogantie af en de mensen die tot dan toe samenwonen worden over de hele aarde verspreid. Maar na deze straf blijven de mensen zich op het foute pad begeven. Ze dienen Nimrod, de kleinzoon van Cham (de zoon van Noach), als god. Er brandt slechts één ster aan de horizon gedurende deze donkere periode van afgoderij.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Verwaandheid van de mensen

Tegen het einde van Pelegs leven gebeurt er iets dat het sociale leven van alle mensen op aarde verandert.

Na de Zondvloed begint de mens zich te vermenigvuldigen en de aarde te bewonen. Zij spreken één taal en begrijpen elkaar goed.1 De generaties voor de Zondvloed zijn alleen geïnteresseerd in zichzelf; zij denken dat ze supermannen zijn en leven voor zichzelf; zij gebruiken geweld en kracht tegen hun zwakkere buren, waarbij ze geen aandacht besteden aan wetten en regels. De nieuwe mensheid is anders. Zij benadrukken het tegenovergestelde. Het individu bestaat niet; hij bestaat alleen als deel van de gemeenschap en hij moet zijn eigen belangen onderwerpen aan die van de groep. Zouden ze zich beperkt hebben tot dit sociale leven, dan zou alles goed zijn gegaan. Maar zij overdrijven. De enorme kracht die uit hun organisatie voortkomt en welwillendheid maakt hen trots. Zo trots dat zij zich tegen G'd keren.

Mensen bouwen de Toren van Babel

Zij besluiten een Toren te bouwen om zo de Hemel te bereiken.2 Ze willen gelijk aan G'd worden en op hetzelfde moment samen blijven. De Toren van Babel wordt gebouwd in de vallei van het Land van Shinear. Genesis 11:1-4: Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sjinar bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur." De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: "Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de Hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken."

Commentaar van Rashi op Genesis 11:1-4

één taal: de Heilige Taal. - [van Tan. Buber, Noach 28]

en uniforme woorden: Hebreeuws םרִים אֲחָדִים. Ze kwamen met één schema en zeiden: 'Hij had niet het recht om voor zichzelf de bovenste regionen te selecteren. Laten we opstijgen naar de hemel en oorlog met Hem voeren. ' Nog een verklaring: [ze spraken] tegen de Enige van de wereld. Een andere verklaring van דְבָרִים אֲחָדִים (andere edities luiden: דְבָרִים חַדִּים, scherpe woorden): Ze zeiden: “Eens in de 1.656 jaar wankelt de lucht, net als in de tijd van de zondvloed. Kom en laat ons er voor zorgen.' - [uit Gen. Rabbah 28: 6, Tan. Buber Noach 24]

toen ze vanuit het oosten reisden: waar ze zich hadden gevestigd, zoals hierboven is beschreven (10:30): "En hun woonplaats was, enz., de berg van het oosten." En ze reisden van daaruit om een plaats te zoeken die hen allemaal zou huisvesten, en ze vonden alleen Shinar. - [uit Gen. Rabbah 38: 7]

En ze zeiden tegen elkaar: Een natie tegen een andere natie, Mizraim tegen Cush; en Cush to Put; en naar Kanaän gebracht. - [uit Gen. Rabbah 38: 8]

Kom: Hebreeuws הָבָה, bereid je voor. Elke הָבָה is een uitdrukking van voorbereiding, wat betekent dat ze zich voorbereiden en zich aansluiten voor werk, of voor raad, of voor het [dragen] van een last. הָבָה, bereid je voor, aparicler in Old French, om je voor te bereiden. - [uit Zohar, vol. 1, 75a]

bakstenen: Omdat er geen stenen zijn in Babylon, dat is een vallei. - [van Pirkei d’Rabbi Eliezer ch. 24]

en vuur ze grondig af: Dit is hoe ze bakstenen maken, die in het oude Frans tivles worden genoemd (tuilles in het moderne Frans): ze bakken ze in een oven.

voor mortel: om de muur te pleisteren.

opdat we niet verstrooid worden: dat Hij geen plaag over ons zou brengen om ons van hieruit te verstrooien. - [van Tan. Buber, Noach 28]

Hun Straf

G'd besluit hun arrogantie te vernietigen door hun vermogen elkaar te begrijpen teniet te doen. Hij verwart de mensen door ze op te splitsen in 70 verschillende naties en stammen, elk met een eigen taal (Babel betekent 'verwarring'). Genesis 11:7-8: Laten wij3 naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Eeuwige verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.

Wanneer dit plaatsvindt moet het project van de Toren worden opgegeven. De verschillende groepen migreren in verschillende richtingen en vestigen zich op alle delen van de wereld. De Toren zelf wordt gedeeltelijk verbrand en gedeeltelijk opgeslokt door de aarde.4

Commentaar van Rashi op Genesis 11:7-8

Kom, laten we afdalen: Hij raadpleegde Zijn Tribunaal vanwege Zijn buitengewone nederigheid. - [uit Sanh. 38b]

Kom: Meet voor maat. Ze zeiden: "Kom, laten we bouwen", en Hij ontmoette hun de bijbehorende straf door tegen te zeggen: "Kom, laten we afdalen." - [van Tan. Buber, Noach 25]

en verwarren: [Het woord וְנָבְלָה betekent] וּנְבַלְבֵּל, en laten we verwarren. De 'nun' wordt gebruikt voor het [prefix voor de eerste persoon] meervoud, en de laatste 'hey' is overbodig zoals de 'hey' van נֵרְדָה, laten we afdalen. - [van Targum Onkelos]

zal het niet begrijpen: deze vraagt om een steen en die brengt mortel; deze [eerste] staat en breekt zijn schedel. - [van Gen. Rabbah 38:10]

Nimrod

Maar zelfs deze zware straf brengt de mensen niet terug tot G'd. Gedurende de periode van Nimrod, de kleinzoon van Cham, neemt de goddeloosheid van de mensen enorm toe. Nimrod heeft de kleren van Adam geërfd, gemaakt van de huid van de Slang uit het Hof van Eden, en hij is onverslaanbaar. Alle dieren van de wereld gehoorzamen hem en koningen erkennen zijn bestuur. Hij verklaart zichzelf god en beelden van zijn gezicht worden over het hele land vertoond. Mensen moeten hem dienen en brengen hem offers.

Het is in deze eeuw van afgoderij dat een nieuwe ster verschijnt aan de horizon - de enige schijnende ster in de donkere lucht.

Voetnoten

1 De Joodse Bijbelcommentator Rashi meldt dat alle mensen Hebreeuws spraken, de heilige taal.

2 Rabbi Yehonatan Eibeschutz (1690-1764), befaamd Tora-geleerde, en Rabbijn van Praag en Hamburg, zegt dat de bouwers van de Toren van Babel zich bewust waren van de wetten van de zwaartekracht. Hun plan was om een toren zo hoog te bouwen dat de top buiten de zwaartekracht van de aarde zou liggen. Ze konden dan opstijgen naar de top van de toren, waar ze gewichtloos zouden worden, waardoor ze naar de hemel konden vliegen waar ze zich voorstelden dat ze Hashem konden confronteren! (De Zwaartekrachtswet van Newton en het ruimteprogramma bevinden zich al duizenden jaren in de Tora, wat geloof geeft aan het adagium "alles is ergens in de Tora verborgen" - zie Ta'anit 9a.)

3 Rashi meldt dat G'd met Zijn tribunaal overlegde vanwege Zijn buitengewone nederigheid. - [uit Sanhedrin 38b]

4 Welke zonden waren erger, die van de Generatie van de Zondvloed of die van de Generatie van Babel? De eerstgenoemden strekten hun handen niet uit tegen G'd, terwijl de laatsten hun handen uitstrekten tegen G'd om oorlog tegen Hem te voeren. Niettemin zijn de eerste verdronken, terwijl de laatsten niet van de wereld vergaan zijn. Dat komt omdat de Generatie van de Zonvloed rovers waren en er strijd tussen hen was, en daarom werden ze vernietigd. Maar de Generatie van Bale gedroeg zich met liefde en vriendschap onder elkaar, zoals wordt gezegd (vers 1): "één taal en uniforme woorden." Zo leer je dat tweespalt hatelijk is, en dat vrede groot is. - [van Genesis Rabbah 38:6]Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom bouwen mensen de Toren van Babel?
  2. Hoeveel talen spreken de mensen na de Zondvloed?
  3. Wat is het verschil tussen de generatie vóór en na de Zondvloed?
  4. Wat doet G'd om de Toren van Babel en de arrogantie van de mensen te vernietigen?
  5. Wat betekent Babel?
  6. Tot wat verklaart Nimrod zichzelf?
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Toren van BabelDe Toren van BabelIedereen kent het begrip: De Toren van Babel. Maar wat houdt deze toren nu werkelijk in? Heeft het te maken met de taal…
Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5In Genesis 11:4-5 wordt verteld over de Toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel.…
Torastudie: Noach en de Ark - Genesis 6:9-14Torastudie: Noach en de Ark - Genesis 6:9-14In Genesis 6:9-14 wordt verteld dat Noach de enige rechtvaardige is op aarde. God besluit om de mensheid te vernietigen.…
De priester in de Babylonische godsdienstDe priester in de Babylonische godsdienstDe basis van de Babylonische beschaving is gelegd door de Amoritische koning Hammurabi. Hij vereerde de god Marduk. Hamm…

Wat geloven gereformeerden?Gereformeerden vormen van oudsher een herkenbaar deel van onze samenleving. Je kunt zelfs stellen dat ze een nadrukkelij…
Joodse Bijbel: Noach en de ZondvloedJoodse Bijbel: Noach en de ZondvloedNoach en zijn familie zijn de enige rechtvaardige en vrome mensen op aarde. Omdat de rest van de mensheid in corruptie l…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.