Joodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarring

Joodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarring De Toren van Babel staat bekend om de spraakverwarring die het uiteindelijk veroorzaakt. De mensen bouwen een Toren om zich gelijk te voelen met G'd. G'd straft deze arrogantie af en de mensen die tot dan toe samenwonen worden over de hele aarde verspreid. Maar na deze straf blijven de mensen zich op het foute pad begeven. Ze dienen Nimrod, de kleinzoon van Cham (de zoon van Noach), als god. Er brandt slechts één ster aan de horizon gedurende deze donkere periode van afgoderij.

Verwaandheid van de mensen

Tegen het einde van Pelegs leven gebeurt er iets dat het sociale leven van alle mensen op aarde verandert.

Na de Zondvloed begint de mens zich te vermenigvuldigen en de aarde te bewonen. Zij spreken één taal en begrijpen elkaar goed.1 De generaties voor de Zondvloed zijn alleen geïnteresseerd in zichzelf; zij denken dat ze supermannen zijn en leven voor zichzelf; zij gebruiken geweld en kracht tegen hun zwakkere buren, waarbij ze geen aandacht besteden aan wetten en regels. De nieuwe mensheid is anders. Zij benadrukken het tegenovergestelde. Het individu bestaat niet; hij bestaat alleen als deel van de gemeenschap en hij moet zijn eigen belangen onderwerpen aan die van de groep. Zouden ze zich beperkt hebben tot dit sociale leven, dan zou alles goed zijn gegaan. Maar zij overdrijven. De enorme kracht die uit hun organisatie voortkomt en welwillendheid maakt hen trots. Zo trots dat zij zich tegen G'd keren.

Mensen bouwen de Toren van Babel

Zij besluiten een Toren te bouwen om zo de Hemel te bereiken.2 Ze willen gelijk aan G'd worden en op hetzelfde moment samen blijven. De Toren van Babel wordt gebouwd in de vallei van het Land van Shinear. Genesis 11:1-4: Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sjinar bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur." De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: "Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de Hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken."

Hun Straf

G'd besluit hun arrogantie te vernietigen door hun vermogen elkaar te begrijpen teniet te doen. Hij verwart de mensen door ze op te splitsen in 70 verschillende naties en stammen, elk met een eigen taal (Babel betekent 'verwarring'). Genesis 11:7-8: Laten wij3 naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Eeuwige verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.

Wanneer dit plaatsvindt moet het project van de Toren worden opgegeven. De verschillende groepen migreren in verschillende richtingen en vestigen zich op alle delen van de wereld. De Toren zelf wordt gedeeltelijk verbrand en gedeeltelijk opgeslokt door de aarde.4

Nimrod

Maar zelfs deze zware straf brengt de mensen niet terug tot G'd. Gedurende de periode van Nimrod, de kleinzoon van Cham, neemt de goddeloosheid van de mensen enorm toe. Nimrod heeft de kleren van Adam geërfd, gemaakt van de huid van de Slang uit het Hof van Eden, en hij is onverslaanbaar. Alle dieren van de wereld gehoorzamen hem en koningen erkennen zijn bestuur. Hij verklaart zichzelf god en beelden van zijn gezicht worden over het hele land vertoond. Mensen moeten hem dienen en brengen hem offers.

Het is in deze eeuw van afgoderij dat een nieuwe ster verschijnt aan de horizon - de enige schijnende ster in de donkere lucht.

Voetnoten

1 De Joodse Bijbelcommentator Rashi meldt dat alle mensen Hebreeuws spraken, de heilige taal.

2 Rabbi Yehonatan Eibeschutz (1690-1764), befaamd Tora-geleerde, en Rabbijn van Praag en Hamburg, zegt dat de bouwers van de Toren van Babel zich bewust waren van de wetten van de zwaartekracht. Hun plan was om een toren zo hoog te bouwen dat de top buiten de zwaartekracht van de aarde zou liggen. Ze konden dan opstijgen naar de top van de toren, waar ze gewichtloos zouden worden, waardoor ze naar de hemel konden vliegen waar ze zich voorstelden dat ze Hashem konden confronteren! (De Zwaartekrachtswet van Newton en het ruimteprogramma bevinden zich al duizenden jaren in de Tora, wat geloof geeft aan het adagium "alles is ergens in de Tora verborgen" - zie Ta'anit 9a.)

3 Rashi meldt dat G'd met Zijn tribunaal overlegde vanwege Zijn buitengewone nederigheid. - [uit Sanhedrin 38b]

4 Welke zonden waren erger, die van de Generatie van de Zondvloed of die van de Generatie van Babel? De eerstgenoemden strekten hun handen niet uit tegen G'd, terwijl de laatsten hun handen uitstrekten tegen G'd om oorlog tegen Hem te voeren. Niettemin zijn de eerste verdronken, terwijl de laatsten niet van de wereld vergaan zijn. Dat komt omdat de Generatie van de Zonvloed rovers waren en er strijd tussen hen was, en daarom werden ze vernietigd. Maar de Generatie van Bale gedroeg zich met liefde en vriendschap onder elkaar, zoals wordt gezegd (vers 1): "één taal en uniforme woorden." Zo leer je dat tweespalt hatelijk is, en dat vrede groot is. - [van Genesis Rabbah 38:6]Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom bouwen mensen de Toren van Babel?
  2. Hoeveel talen spreken de mensen na de Zondvloed?
  3. Wat is het verschil tussen de generatie vóór en na de Zondvloed?
  4. Wat doet G'd om de Toren van Babel en de arrogantie van de mensen te vernietigen?
  5. Wat betekent Babel?
  6. Tot wat verklaart Nimrod zichzelf?

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 17: De Toren van Babel - Genesis (11:4-5)Torastudie 17: De Toren van Babel - Genesis (11:4-5)In Genesis 11:4-5 wordt verteld over de Toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel.…
Torastudie 13: Noach en de Ark - Genesis (6:9-14)Torastudie 13: Noach en de Ark - Genesis (6:9-14)In Genesis 6:9-14 wordt verteld dat Noach de enige rechtvaardige is op aarde. God besluit om de mensheid te vernietigen.…
Joodse Bijbel: de tweeling Jakob en EzauJoodse Bijbel: de tweeling Jakob en EzauNa twintig jaar krijgen Izaäk en Rebekka eindelijk kinderen: een tweeling, Jakob en Ezau. Hoewel het tweelingen zijn heb…
De Burj Khalifa: arbeiders kregen bijna niets betaaldnieuws uitgelichtDe Burj Khalifa: arbeiders kregen bijna niets betaaldOp 4 januari 2010 werd de Burj Khalifa (Khalifa-Toren) geopend in Dubai. Het is het hoogste gebouw ter wereld en met 828…

Wat geloven gereformeerden?Gereformeerden vormen van oudsher een herkenbaar deel van onze samenleving. Je kunt zelfs stellen dat ze een nadrukkelij…
Kerkgeschiedenis; het ontstaan van de christelijke kerkHet Christendom dateert van iets na het begin van onze jaartelling. De grondlegger, Jezus van Nazareth, de zoon van God,…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarring"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: Oktober 2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!