InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Joodse Bijbel: Noach en de Zondvloed

Joodse Bijbel: Noach en de Zondvloed

Joodse Bijbel: Noach en de Zondvloed Noach en zijn familie zijn de enige rechtvaardige en vrome mensen op aarde. Omdat de rest van de mensheid in corruptie leeft besluit G'd al het leven te vernietigen. Alleen Noach en zijn familie blijven gespaard. Noach bouwt een Ark die hem en zijn familie moet redden van de Zondvloed. Na de Zondvloed wanneer al het leven is vernietigd sluit G'd een nieuw Verbond met Noach en de mensheid. De regenboog is het teken dat er nooit meer een Zondvloed zal plaatshebben. Dit Verbond van G'd met Noach staat bekend als het Regenboog Verbond. Het bestaat uit zeven wetten (de zeven Noachidische geboden) die alle niet-Joden moeten naleven. Met het Joodse Volk sluit G'd later op de berg Sinaï een ander Verbond. De Joden moeten 613 wetten naleven. De Joden stammen af van Sem, een zoon van Noach. Andere zonen van Noach zijn Cham en Jafet. Abraham stam in de negende generatie af van Sem. Abraham staat aan het begin van het Joodse volk.

De goddeloosheid van de mensen

Noach is de zoon van Lemech en de kleinzoon van Methusalem. Hij is een vroom en rechtvaardig man. Wanneer Noach 500 jaar oud is heeft hij drie zonen, Sem, Cham en Jafeth. Ook zij zijn vroom in tegenstelling tot de andere mensen op aarde. Noach en zijn zonen kunnen de andere mensen via waarschuwingen van G'd niet veranderen. In plaats van wederzijds respect en samenwerking leven de mensen in geweld en zonde. Uiteindelijk geeft G'd hen een laatste kans. Noach moet langzaam een Ark bouwen. Hij doet er 121 jaar over. In deze periode kunnen mensen zich tot G'd wenden voor berouw. Maar zij doen dit niet. Omdat de corruptie zo groot is besluit G'd al het leven op aarde te vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin worden gespaard. Genesis 6:5-8: De Eeuwige zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die Ik heb geschapen van de aarde wegvagen, dacht Hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Eeuwige genade.

Noach gaat de Ark bouwen

G'd vertelt Noach de Ark te gaan bouwen en aan iedereen te vertellen wat het doel ervan is: hem te redden van de komende Zondvloed. De Ark is 300 cubits lang, 50 cubits breed en 30 cubits hoog. Het bestaat uit drie verdiepingen verdeeld in kleine ruimten waar mensen, dieren en voedsel verblijven. De enige mensen in de Ark zijn Noach, zijn vrouw, zijn drie kinderen en hun vrouwen. Ook een paar van elk diersoort verblijft in de Ark. Noach en zijn familie zal in de Ark blijven tot na de Zondvloed. Noach doet wat G'd hem opdraagt. Zijn omgeving lacht hem uit en besteedt geen aandacht aan de waarschuwingen voor de Zondvloed.

De Zondvloed

Noach is 600 jaar oud wanneer hij de Ark binnengaat met zijn hele familie en alle dieren die G'd heeft geselecteerd. Op de zeventiende dag van de tweede maand begint de Zondvloed. De poorten van de Hemel worden geopend en er valt 40 dagen en nachten lang regen. Het water bereikt de pieken van de hoogste bergen. Al het leven wordt vernietigd. De Ark drijft veilig rond geleid door G'd hoewel Noach het gevoel heeft dat het schip gaat breken door de stormachtige vloed. Genesis 7:1-3: Toen zei de Eeuwige tegen Noach: "Ga de ark in, samen met je hele gezin, want Ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen, een mannetje en een wijfje, en van de vogels weer zeven mannetjes en wijfjes, om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen."

De Zondvloed trekt zich terug

Noach en zijn kinderen bidden constant en uiteindelijk trekt de Zondvloed zich terug. Er blaast een wind over de aarde en de Ark komt tot stilstand op de berg Ararat nadat het 7 maanden heeft rondgedobberd.

Noach stuurt de raaf en de duif uit

Langzaam zakt het water; en op de eerste van de tiende maand worden de pieken van de bergen opnieuw zichtbaar. Na 40 dagen zendt Noach een raaf uit. De vogel keert terug naar de Ark om te worden gevoed. Daarna zendt Noach een duif uit die ook terugkeert naar de Ark. Na 7 dagen wordt de duif opnieuw uitgezonden. Ditmaal keert het terug met een olijfblad. Noach realiseert zich nu dat de aarde vrij is van het water maar nog steeds onbewoonbaar. Na 7 dagen wordt de duif opnieuw uitgezonden. Ditmaal blijft de vogel weg. Na 356 dagen vanaf het begin van de Zondvloed is de aarde geheel droog. De Zondvloed is weg maar het oppervlak van de aarde is veranderd, het is kaal. Alles, zelfs de zon, heeft iets aan kracht ingeboet. Genesis 8:13-14: In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond - de aarde was drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.

Noach brengt een offer

Noach en zijn familie hebben een heel jaar in de Ark doorgebracht. Dan beveelt G'd hen de Ark te verlaten. Noach bouwt een altaar en brengt een offer aan G'd. En G'd belooft nooit meer de aarde te vervloeken vanwege de mens. Seizoenen, hitte en koude, dag en nacht, en alle andere wetten van de natuur zullen nooit meer samen falen zoals ze deden tijdens de Zondvloed.

De Zeven Noachidische geboden

G'd zegent Noach en zijn zonen met dezelfde zegen als Hij had gegeven aan Adam en Eva, hen de macht over al de levende wezens gevend. Vóór de Zondvloed mochten de mensen alleen maar plantaardig voedsel eten. Nu mogen de mensen ook vlees eten, maar alleen als het dier is gedood. Het is verboden vlees te eten van een levend dier. G'd verbiedt ook menselijk bloed te verspillen. Moord wordt gestraft met de doodstraf; er bestaat geen grotere misdaad dan het vernietigen van een wezen geschapen naar G'ds beeld. Andere wetten zijn het instellen van rechtspraak, het verbod op blasfemie, onzedelijk gedrag, afgoderij en stelen. Dit zijn de zeven Noachidische geboden die gelden voor niet-Joden. Het Joodse volk dat nu nog niet bestaat krijgt een grotere verantwoordelijkheid vanaf de Openbaring op de Sinaï. Deze moet de hele Tora naleven. Genesis 9:1-4: Toen zegende God Noach en zijn zonen, Hij zei tegen hen: "Wees vruchtbaar en wordt talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen - ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef Ik je, zoals Ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten."

Het Verbond met Noach - de Regenboog

Als teken van verbond toont G'd een regenboog in de wolken als permanent bewijs dat er nooit meer een Zondvloed zal plaatsvinden.

Chams zonde

Noach plant een wijngaard. Op een dag drinkt hij wijn. Niet wetend dat het zo sterk is wordt hij dronken. Cham vindt zijn vader naakt en dronkend liggend in de tent. Cham vertelt het zijn broers, Sem en Jafet, op onbeschofte wijze. Zijn broers gaan de tent in en kleden hun vader aan zonder naar hem te kijken en leggen hem in bed. Wanneer Noach uit zijn roes is en hoort wat er is gebeurd is hij boos op zijn zoon Cham. Het zegt dat Chams kinderen de slaven zullen worden van de kinderen van Sem en Jafet.

Sem en zijn nakomelingen

Dan bidt Noach tot G'd en vraagt of Sem en Jafet wijsheid en schoonheid en grote sociale en culturele prestaties krijgen. Sem wordt een profeet van God en leeft 600 jaar, God dienend als een priester. In de tijd van Abraham, die in de negende generatie een directe afstammeling van Sem is, is Sem bekend onder de naam Malkitzedek (de rechtvaardige koning), die offers aan G'd brengt. Hij ziet de elfde generatie van zijn nakomelingen (Jakob). Samen met zijn achter kleinzoon Eber onderwijst en verspreidt hij het geloof in G'd en Zijn geboden in een school dat bekend staat als de Academie van Sem en Eber.

Ten tijde van Ebers zoon Peleg, daalt de leeftijdsverwachting van de mens tot ongeveer de helft van die in de vorige generatie.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom besluit G'd het leven op aarde te vernietigen met de Zondvloed?
 2. Welk teken heeft G'd gegeven om aan te geven dat er nooit meer een Zondvloed zal komen?
 3. Wat doet G'd na de Zondvloed?
 4. Noem de drie zonen van Noach.
 5. Vanaf wanneer geeft G'd toestemming aan de mens om vlees te eten?
 6. Wat is Chams zonde?
 7. Van welke zoon van Noach stammen de Joden af?

Lees verder

© 2008 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noachmijn kijk opNoachieden: regenboog verbond zeven wetten van NoachTien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten.…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…
Noachidische geboden/wetten: de Zeven Wetten van Noachmijn kijk opNoachidische geboden/wetten: de Zeven Wetten van NoachDe zeven noachidische geboden of wetten worden beschouwd als de minimale richtlijnen voor iedere beschaafde samenleving.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Noach en de Zondvloed"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 27-07-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!