Joodse Bijbel: Kaïn en Abel en nakomelingen Adam

Joodse Bijbel: Kaïn en Abel en nakomelingen Adam De eerste mensen die geboren worden zijn Kaïn en Abel, de twee kinderen van Adam en Eva (die door G'd geschapen werden). Kaïn, de eerstgeborene ploegt de velden en Abel is schaapsherder. De twee maken ruzie waarbij het gevecht eindigt in de eerste moord van de geschiedenis. Kaïn wordt door G'd gedwongen om op aarde rond te zwerven. De mensheid zet zich voort via de derde zoon van Adam, Seth. De mensen dienen afgoden. Alleen ten tijde van Enoch keert de mens terug tot G'd en is er vrede in de wereld.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De jaloezie van Kaïn

Kaïn is een echte harde werker. Hij bewerkt de aarde voor voedsel dat niet meer volop aanwezig is zoals ten tijde van het Hof van Eden vóór de zondeval van Adam en Eva. Abel brengt veel tijd door met het overdenken van de fout van zijn ouders en denkt aan manieren om het weer goed te maken. Als berouw offert Abel de beste lammeren tot G'd. Kaïn ziet dit en brengt ook een offer. Hij offert de beste oogst van het jaar. Maar Kaïns offer wordt niet geaccepteerd omdat hij het niet met overtuiging doet en uit vrije wil. Wanneer Kaïn dit opmerkt wordt hij boos en besluit zijn broer te doden. Genesis 4:4-5: Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Eeuwige merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had Hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.

Commentaar van Rashi Genesis 4:4-5

draaide: Hebreeuws וַיִּשַׁע, en hij draaide zich om. Evenzo (vers 5): "וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה" betekent: [En tot zijn offer] Hij keerde zich niet om. Evenzo (Exodus 5:9): וְאַל יִשְׁעוּ betekent: en laat ze niet keren. Evenzo (Job 14:6): שְׁעֵה מֵעָלָיו betekent: keer je van hem af.

en ... draaide zich om: vuur daalde neer en verteerde zijn offer. - [uit Lied Zuta 6:2, Sefer Hayashar]

Kaïn wordt door G'd gewaarschuwd

G'd spreekt tot Kaïn en vraagt hem waarom hij boos is. Als zijn offer niet geaccepteerd wordt is dat een teken dat hij het niet goed heeft gedaan. Hij moet berouw tonen voor het te laat is.

De moord op Abel

Kaïn bespreekt de zaak met Abel. En terwijl ze praten over goed en kwaad doodt Kaïn zijn broer.1 Wanneer G'd vraagt aan Kaïn waar zijn broer is antwoordt deze: "Ik weet het niet. Moet ik voor mijn broer zorgen?"

Kaïns straf

G'd vraagt Kaïn wat hij heeft gedaan. Het bloed van Abel schreeuwt vanaf de aarde naar God. En nu is Kaïn zelfs meer vervloekt dan de aarde. Kaïn wordt gedwongen een zwervend bestaan te leiden. Genesis 4:10-12: "Wat heb je gedaan?" zei de Eeuwige. "Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan."

Commentaar van Rashi Genesis 4:10-12

Het bloed van je broer: Hebreeuws דְּמֵי, het meervoud. Zijn bloed en het bloed van zijn nakomelingen. Nog een verklaring: hij heeft hem veel wonden toegebracht omdat hij niet wist waar zijn ziel heen zou gaan. - [uit Sanhedrin 37]

zelfs meer dan de grond: zelfs meer dan dat [de aarde] was al vervloekt vanwege haar ongerechtigheid, en ook hiermee bleef ze zondigen. - [uit Genesis Rabbah 5: 9; Mechilta Beshallach, Massechta d’Shirah, hfd 9] Zoals hierboven vermeld (1:11), was de ongerechtigheid het niet produceren van bomen met de smaak van de vrucht.

die zijn mond opende om het bloed van je broer te nemen, enz: En zie, ik voeg er een vloek over jou aan toe, dat "het [je] zijn kracht niet zal blijven geven." [In sommige edities is dit allemaal één alinea uit 'meer dan de grond'.]

een zwerver en een ballingschap: je hebt geen toestemming om op één plek te wonen.

Kaïns berouw

Kaïn bidt tot G'd. Hij is bang gedood te worden. Maar G'd verzekert Kaïn dat niemand hem zal doden tot de zevende generatie. En er verscheen een teken op het voorhoofd van Kaïn als waarschuwing dat niemand hem mag doden.

Kaïns kinderen

Kaïn zwerft over de aarde tot hij zich vestigt in Nod ten oosten van Eden. Hij krijgt heel veel kinderen.2 Zij worden machtig.3 De laatste van de nakomelingen is Nabal. Hij is de eerste man die in een tent woont en een veestapel heeft. Een andere nakomeling is Yabal die als eerste de fluit en de lier bespeelt. Nog een ander nakomeling is Tubal-Kaïn die de eerste mens is die gereedschappen van metaal maakt. Zijn zuster heet Naamah.

Kaïns dood

Tubal-Kaïns vader is Lemech, de zesde generatie van Kaïn. Lemech is oud en blind. Wanneer hij gaat jagen adviseert Tubal-Kaïn zijn vader een speer te gooien naar iets wat lijkt op een monsterachtig dier. Lemech gooit de speer en wanneer ze dichter bij komen ontdekken ze dat ze Kaïn gedood hebben.

Adams dood

Adams derde zoon Seth wordt de vader van alle toekomstige generaties van de mens. Adam sterft op de leeftijd van 930 jaar. Zijn dood wordt door de gehele mensheid betreurd. Adam en Eva liggen begraven in de Spelonk van Machpela, nabij Hebron, zo staat in de Kabbala (Joodse mystiek) beschreven.

Seths kinderen

Ten tijde van Seths zoon, Enosh, maken mensen beelden om G'd te herdenken. Later beginnen de mensen deze beelden als afgoden te aanbidden. Zo keren ze zich van G'd af. G'd straft de mensen door zondvloeden waarbij een derde van alle mensen omkomen. Ook straft G'd met rampen zoals honger en epidemieën. Maar niets brengt de mensen tot bezinning.

Enoch wijdt zijn hele leven aan G'd

In de tijd van Enoch, de zevende generatie na Adam, veranderen de mensen. Enoch wijdt zijn gehele leven aan G'd. Hij leeft vele jaren in isolatie en gebed. Wanneer hij terugkeert naar de mensen kiezen ze hem als leider. Onder zijn leiderschap is er over de hele wereld vrede. Hij brengt de mens het geloof bij en herstelt de wet. Dit duurt tot het jaar 930 wanneer Adam overlijdt. Enoch leeft weer in afzondering en geeft de mensen af en toe advies. Enoch sterft niet. Hij is één van de weinigen die door G'd levend wordt weggenomen.

Methusalem, de oudste mens ooit

Enochs zoon, Methusalem, wordt de oudste mens ooit. Hij leeft 996 jaar. In zijn tijd komen de mensen opnieuw in opstand tegen G'd. Ze leven in een staat van wetteloosheid, wreedheid en corruptie dat de wereld naar de afgrond brengt.

Voetnoten

1 De Midrash Rabbah (22:8) zegt dat Abel veel sterker was dan Kaïn, en Kaïn zou hem normaal gesproken niet hebben kunnen vermoorden. Om het vertrouwen van zijn broer te winnen, deed Kaïn zich voor als een 'goede broeder', waardoor hij dacht dat hij hem nooit kwaad zou doen. Dit is de betekenis van het vers: "Kaïn sprak met Abel, zijn broer" - hij sprak op een vriendelijke, broederlijke manier met hem, zodat hij later, wanneer ze buiten op het veld zullen zijn, hem zou kunnen verrassen en hem zou doden voordat hij de kans had om terug te vechten. Nadien vroeg Hashem aan Kaïn: "Waar is je broer Abel?" (4:8). Dit was inderdaad een retorische vraag; Hashem wist heel goed wat er gebeurde. Hij vroeg Kaïn echter: "Hoe kon je je eigen broer vermoorden, terwijl zo'n liefdevol 'broederlijk' band tussen jou en hem bestond?!"

2 Kaïn en Abel moesten met hun zussen trouwen, gezien het feit dat er geen andere vrouwen in de buurt waren. Koning David schrijft, "De wereld is gebouwd met vriendelijkheid." Onze wijzen leggen uit dat dit vers verwijst naar G'ds vriendelijkheid door Adam en Eva's kinderen toe te staan met hun eigen zussen te trouwen om de soort te bevolken. De Midrash vertelt dat Kaïn werd geboren met een tweelingzus en dat Abel werd geboren met twee zussen. Ze trouwden elk met de zuster die met hen was geboren. Volgens een mening van Yehudah bar Ami was het eigenlijk een ruzie over wie zou trouwen met de derde zuster, die leidde tot de moord op Abel.

3 Toen Kaïn de vreselijke daad pleegde om zijn eigen broer te vermoorden, besefte hij zijn demoralisatie en verlaagde status. Na veel contemplatie concludeerde hij dat zonder goed onderwijs van de vroege jeugd, een persoon gemakkelijk kan dwalen en de meest grove en onmenselijke misdaden begaat. Om dit recht te zetten, maakte hij er zijn missie van om het belang van onderwijs te propageren. Toen zijn zoon werd geboren, noemde hij hem Chanoch, wat voortkomt uit het woord "chinuch" - "onderwijs" - en ook de hele stad met deze naam wordt genoemd. Kaïn benadrukte dat ouders verplicht zijn om hun kinderen op te voeden zodra ze geboren zijn. Bovendien moet men hiermee niet volstaan, maar ook zien dat de hele stad een goede opleiding krijgt.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom is Kaïn jaloers op Abel?
 2. Wat zegt G'd tegen Kaïn wanneer Hij ziet dat deze boos wordt?
 3. Welke straf geeft G'd aan Kaïn nadat deze Abel vermoord heeft?
 4. Hoe komt het dat Kaïn zeven generaties lang niet gedood wordt?
 5. Door wie wordt Kaïn uiteindelijk gedood?
 6. Welke zoon van Adam is de vader van de toekomstige generaties van de mensheid?
 7. Wanneer gaan mensen beelden maken van G'd?
 8. Waarom sterft Enoch niet?
 9. Wie is de oudste mens op aarde?

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waarom vertelt de Bijbel weinig over leven na de dood?Waarom vertelt de Bijbel weinig over leven na de dood?Gelooft het Jodendom in het leven hierna? Wanneer je de Tora leest dan lijkt het alsof er nauwelijks over een leven na d…
Kaïn en Abel: Joodse commentaren en toelichtingenKaïn en Abel: Joodse commentaren en toelichtingenIn het verhaal van Kaïn en Abel hebben de moordenaar en het slachtoffer dezelfde geschiedenis. Er zijn drie confrontatie…
Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10In Genesis 4:1-10 lezen we over Kaïn en Abel. Eva werd eerst zwanger van Kaïn en daarna van Abel. Kaïn werd landbouwer e…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…

Wat geloven gereformeerden?Gereformeerden vormen van oudsher een herkenbaar deel van onze samenleving. Je kunt zelfs stellen dat ze een nadrukkelij…
De doop van kleine kinderen – waarom niet?Kinderdoop of volwassendoop? De discussies over de leer van de doop raken het hart van de kerk en van de individuele gel…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
 • Rashi
 • https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.22.7?lang=bi
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.