InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Joodse Bijbel: schepping van de wereld; Adam en Eva

Joodse Bijbel: schepping van de wereld; Adam en Eva

Joodse Bijbel: schepping van de wereld; Adam en Eva Het Woord van G'd zet de Schepping in beweging: hemel en aarde, bergen en rivieren en alles wat er op leeft. In het begin roept G'd de hemel en de aarde in leven. In zes dagen schept Hij een wereld van orde en schoonheid. Op het einde van de zesde dag schept G'd de mens. Adam (dat betekent mens van de aarde) is de eerste mens die G'd schept uit de grond van alle delen van de aarde. Daarna schept G'd Eva, de eerste vrouw. Zij wordt geschapen uit de zij van Adam. Zij wordt de vrouw van Adam. Samen leven zij in het Hof van Eden. Op de zevende dag "rust" G'd. Dit wordt ook de rustdag voor de Joden, de Shabbat, die later wordt ingesteld bij de Openbaring op de Sinaï. Na gezondigd te hebben door te eten van de Boom des Kennis van goed en kwaad verdrijft G'd Adam en Eva uit het Hof van Eden.

G'd schept Hemel en Aarde

Genesis 1:1-2
In het begin schiep G'd de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar G'ds geest zweefde over het water.

De eerste dag van de Schepping

Op de eerste dag zegt G'd: "Laat er Licht zijn" en er is Licht. Genesis 1:3-5: G'd zei: "Er moet licht komen", en er was licht. G'd zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

De tweede dag van de Schepping

Op de tweede dag schept G'd het uitspansel en noemt het Hemel. Genesis 1:7-8: En zo gebeurde het. G'd maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf Hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

De derde dag van de Schepping

Op de derde dag brengt G'd de aarde op orde. Op Zijn bevel verzamelt het water zich op bepaalde plaatsen. Het water vormt zeeën en oceanen, meren en rivieren zodat in de andere delen droog land zichtbaar wordt. Genesis 1:9: G'd zei: "Het water onder de Hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt."

Nader bevel van G'd zorgt ervoor dat de aarde allerlei soorten planten, gras, bomen, struiken en bloemen ging voortbrengen. Elk bevat zijn eigen zaad voor verdere groei en reproductie. Genesis 1:11: G'd zei: "Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vrachten dragen met zaad erin." En zo gebeurde het.

De vierde dag van de Schepping

Op de vierde dag schept G'd de zon, maan en de sterren om licht op de aarde te schijnen. En zo stelt G'd dag en nacht, de week, de maand en het jaar en een tijd voor de vier seizoenen in. Genesis 1:14-15: G'd zei: "Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op aarde". En zo gebeurde het.

De vijfde dag van de Schepping

Op de vijfde dag vult G'd de zeeën met vissen en andere waterdieren. De lucht vult G'd met allerlei soorten vogels. Genesis 1:20: G'd zei: "Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen."

De zesde dag van de Schepping

Op de zesde dag schept G'd alle andere dieren, groot en klein. Aan het einde van de zesde dag plaatst G'd een G'ddelijke ziel in een lichaam dat hij van aarde en klei heeft gemaakt. Dit is de mens. G'd geeft de mens een hoge mentale bekwaamheid zodat men zal kunnen denken en zijn eigen conclusies kan trekken. G'd geeft de mens ook het vermogen om te praten en Hij maakt de mens superieur ten aanzien van alle andere wezens op aarde. G'd geeft de mens de bevoegdheid alle wezens op aarde en krachten van de natuur te besturen. Genesis 1:26: G'd zei: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de Hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt."

De zevende dag van de Schepping

Op de zevende dag is G'd klaar met de schepping. G'd "rust" op de zevende dag en Hij verheerlijkt deze dag als rustdag. Daarom moet de mens zes dagen werken en op de zevende dag, de Sjabbat, rusten. G'd heeft de Sjabbat gezegend en heilig verklaard voor de tijd erna. Door de Sjabbat na te leven geloven we dat G'd de Schepper is van de wereld. Genesis 2:3: G'd zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

God zegent Adam en Eva

G'd zegent Adam en Eva. Genesis 1:18: "Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de Hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen"

Het Hof van Eden

En Adam en Eva leven gelukkig in het Hof van Eden dat het beste gedeelte is op aarde. Zij hebben alles in overvloed.

De Slang

Maar het geluk duurt niet lang. Samen met hen leeft de Slang die sluwer is dan enig ander dier. De Slang misgunt G'ds zegen aan Adam en Eva. Hij is jaloers dat de mensen de macht hebben te heersen over alle schepsels van de wereld. Daarom bedenkt hij een plan dat zal leiden tot de val van de mensen.

Het Eerste Gebod

Toen G'd Adam toestemming geeft te eten van alle bomen in het Hof van Eden, waarschuwt Hij hem niet te eten van de vrucht van 'Etz Hadaath' (De Boom des Kennis) van goed en kwaad, die in het midden van het Hof stond. Haar vruchten zijn erg mooi. Zolang Adam er niet van eet is hij als een engel die alleen het goede doet en eeuwig leeft. De vrucht van de 'Boom des Kennis' heeft echter de macht de mens te voorzien van het verlangen zowel goed als kwaad te doen. Genesis 2:16-17: Hij hield hem het volgende voor: "Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven."

Het Plot

De Slang is hiervan op de hoogte en hij baseert hier zijn plan op. Hij ontmoet Eva en vraagt haar of G'd werkelijk gezegd heeft dat niet van de vruchten van de boom gegeten mag worden. Eva bevestigt dit. Als van de boom wordt gegeten zal de mens sterven. Maar de Slang ontkent dit. Genesis 3:4-5: "Jullie zullen helemaal niet sterven," zei de slang. "Integendeel, G'd weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad."

De Eerste Zonde

Eva kijkt naar de boom. De vruchten zien er heerlijk uit. Maar haar hart waarschuwt niet haar eeuwig leven op het spel te zetten omwille van macht en plezier. Ze wordt verscheurd tussen haar verlangen te eten en haar angst voor de dood. Ze kan uiteindelijk de verleiding niet weerstaan. Maar ze eet niet alleen. Ook Adam geeft ze te eten zodat hij haar noodlot zal delen. Genesis 3:7: Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Excuus van Adam en Eva

Plotseling horen ze G'ds stem in het Hof en zij werden bang. Ze verbergen zich. Maar G'd roept Adam: "Waar ben je?" Adam antwoordt: "Ik hoorde Uw stem in het Hof en werd bang."
G'd vraagt Adam: "Heb je van de boom gegeten waarvan ik je verboden had te eten?"
Adam antwoordt: "Ik ben niet schuldig. De vrouw die u me gaf gaf me de vruchten te eten."
G'd vraagt aan Eva waarom ze dat gedaan had. Ook zij heeft een excuus. De Slang heeft haar verleid.

De Straf

G'd wendt zich tot de Slang en zei: "Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle dieren; je zal op je buik moeten lopen en je zal stof eten je hele leven lang."
Tegen de vrouw zegt G'd: "Je pijn zal erg groot zijn; je zal in pijn kinderen baren."
Tegen Adam zegt G'd: "De aardbodem is om uwentwil vervloekt; al zwoegend zal je daarvan eten zolang je leeft, en doornen en distels zal hij u voortbrengen. In het zweet des aanschijns zal je brood eten tot je terugkeert naar de aardbodem vanwaar je bent genomen; want stof ben je en als stof zul je terugkeren."

Uitzetting uit het Hof van Eden

Vervolgens drijft G'd Adam en Eva uit het Paradijs waar zij alles hadden en zonder zorgen leefden. Nu moeten Adam en Eva werken. Nu moeten zij de grond ploegen om eten voor zichzelf te krijgen. Genesis 3:22-24: Toen dacht de Eeuwige God: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil Ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de keroevs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom leven Joden de Shabbat na?
  2. Waarom wilde de Slang de val van de mensen nastreven?
  3. Anders dan het christendom gelooft het Jodendom dat Satan (de Slang) in opdracht van God werkt. Het was dus G'ds plan om de mens te laten eten van de Boom des Kennis. Waarom wilde G'd dit?

Lees verder

© 2008 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is het doel van het leven? - de schepping van de mensWaarom leven we en wat doen we in deze wereld? Het antwoord kunnen we vinden in de Tora. Tora betekent instructie. De To…
Lilith en Eva, de vrouwen van AdamLilith en Eva, de vrouwen van AdamWie Adam zegt, zegt Eva. Maar zij was niet de eerste vrouw en dus ook niet per se de enige (mythologische) stammoeder va…
God: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visieGod: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visieDe eerste mensen, Adam en Eva, worden niet geboren. Zij zijn de directe creatie van God zelf, en zij weten het. Volgens…
God: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visieGod: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visieKabbala is de diepste dimensie van de Tora. Hier kunnen de fijnste subtiliteiten van Gods wijsheid gevonden worden. De w…
Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 Joodse uitlegHet Joodse concept van de Masjiach (Messias) bestaat al van vóór de Schepping. Het bevat niet alleen het basis principe…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: schepping van de wereld; Adam en Eva"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 27-07-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!