God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visie

God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visie Na de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt God de Tora aan het Joodse Volk via Mozes. Hiermee biedt God de mogelijkheid aan de mens om de goede weg richting God terug te maken. Wanneer de mens weer eenmaal bij God is ontvangt het het grootste plezier en geluk. Dat is de opdracht in ons leven: de band met de Schepper aanhalen en terugkeren naar God om ondergedompeld te worden in het pure goede. N.B. In dit artikel worden Adam en Eva tezamen aangeduid als Adam (de eerste mens).

God wacht af hoe de mensen de blunder van Adam teniet doet

Na de blunder van Adam tot de verschijning van Abraham gebeuren er drie belangrijke dingen. Kaïn vermoordt Abel, de Zondvloed vindt plaats en de bouw van de Toren van Babel mislukt. Er gebeurde natuurlijk nog meer. Maar dit zijn de belangrijkste zaken. Waarom?

Nadat het mis is gegaan met Adam wacht God op de mensen om de schade van Adam teniet te doen. Maar de mensen dwalen steeds verder van God af. God wacht dus tevergeefs. Dan gebeurt er iets. Abraham verschijnt op het toneel. Hij gaat de goede richting op.

De missie: God en Abraham sluiten een overeenkomst

Genesis 12:1-3

De Eeuwige nu zei tot Abram: Lech Lecha, Ga voor jezelf (niet voor Mij) en verlaat uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, Dat Ik u wijzen zal: Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

God zag in Abraham de persoon die de mensheid terug leidt naar God. Abraham zou uit groeien tot een volk (het Joodse Volk) die de mensheid nader tot God brengt.

Genesis 17:1-9

Toen Abram negen en negentig jaar oud was, verscheen de Eeuwige aan Abram en zei tot hem: Ik ben God, de almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken...Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn...Voorts zei God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten.

Het gaat hier om een wederzijds verbond. Abraham sluit een verbond met God en God met Abraham. Dit partnerschap heeft tot doel de schade die Adam heeft aangericht te herstellen en de mensheid te leiden naar het uiterste doel. Hiermee gaat de geschiedenis de goede richting op. Abraham is als een vuurtoren die het schip de goede kant op wijst door de dichte mist van de nacht. De geschiedenis wordt Judeocentrisch. Het zaadje dat begint bij Abraham groeit zo sterk via Izaäk en Jacob dat het Joodse Volk, na de bevrijding uit Egypte, het Verbond bezegelt op de berg Sinaï.

Verbond op de berg Sinaï: de Tora

Op de berg Sinaï besluit het Joodse Volk uit vrije wil het verbond met God te herbevestigen. Mozes vertrouwde op Gods woorden en liet het Joodse Volk kennis maken met hun Schepper. Op Sinaï vertelt God alles wat hij de mens moet vertellen. Wat hij vertelt is een kopie van wat God Abraham vertelde, de spirituele details van de unieke relatie bekend als het Verbond. God gebiedt Mozes om alles op te schrijven en het aan het Joodse Volk voor te leggen voor ondertekening. De Joodse natie zegt: "Wat God zegt zullen we doen en daarna zullen we proberen het te begrijpen." Daarmee wordt de geschiedenis teruggedraaid naar de goede oude dagen in het Hof van Eden. Het Joodse Volk bevestigt drie zaken:
  1. Zij zijn het Volk van de Wet;
  2. Zij zijn het Uitverkoren Volk van het Verbond;
  3. Zij zijn getuige dat God bestaat en er altijd zal zijn.

Wie zijn wij?

Wij zijn de nakomelingen van Abraham en Sara, de nakomelingen van de natie die God ontmoette op de Berg Sinaï, en degenen waarop God rekent om de blunder van Adam te herstellen en de schoonheid van Zijn hof te openbaren.

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
God: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visieGod: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visieKabbala is de diepste dimensie van de Tora. Hier kunnen de fijnste subtiliteiten van Gods wijsheid gevonden worden. De w…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Welk belang heeft een almachtige God dat wij Hem dienen?Als God al alles heeft en almachtig is op welke manier kunnen we God dan nog dienen? Heeft het zin gebeden uit te spreke…
Geschiedenis Tora: Ontvangst van de Tora op de SinaïGeschiedenis Tora: Ontvangst van de Tora op de SinaïVolgens de Tora kwam de Tora in mensenhanden omdat de mens mee moet helpen het doel van de Schepping te verwezenlijken.…

Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
God: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visieGod: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visieDe eerste mensen, Adam en Eva, worden niet geboren. Zij zijn de directe creatie van God zelf, en zij weten het. Volgens…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay

Reageer op het artikel "God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: God
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!