Torastudie: Mozes' vlucht naar Midian -Exodus 2:11-23

Torastudie: Mozes' vlucht naar Midian -Exodus 2:11-23 In Exodus 2:11-16 ziet Mozes het lijden van zijn broeders aan. Hij slaat een Egyptische opzichter dood. Nadat hij een ruzie wil sussen tussen twee Hebreeuwse mannen, beschuldigen ze hem ervan de opzichter te hebben doodgeslagen. Nu de zaak bekend is vreest Mozes voor zijn leven omdat Farao hem wil doden en vlucht Mozes naar Midian.

Exodus 2:11-16

In dien tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Toen hij op een anderen dag uitging, zie, daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten, en hij zei tot de schuldige: Waarom zou gij uw naaste slaan? Deze zei echter: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht: Voorwaar, de zaak is bekend geworden. Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden, maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midian. Daar zat hij neer bij een bron. De priester van Midian nu had zeven dochters; zij kwamen juist water putten en vulden de drinkwater putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drenken...In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God.

Exodus 2:11

Het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was en uitging naar zijn broeders en aanschouwde hun lastdiensten.

Lasten

Hij zag grote lasten op een klein volk en lichte lasten op een groot volk, en een last van een man op een vrouw en een last van een vrouw op een man, en de last van een oude man op een tiener en van een tiener op een oude man. Mozes ging hun lasten herordenen. God zei tegen hem: "Je moet je eigen zaken opzij zetten en je moet je verdriet met Israël delen, gedraag je als een broeder."

Mozes zag dat ze geen rust hadden, dus ze gingen naar Farao en zeiden: "Als men een slaaf heeft en hem geen dag per week rust geeft, sterft de slaaf." Farao zei: "Ga en vertel ze het." Daarop stelde Mozes de Sjabbat als rustdag in.

Exodus 2:12

En toen hij zag, dat er niemand was.

Geen hoop

Hij zag dat er geen hoop was dat er een rechtvaardige persoon uit hem of zijn nakomelingen zou voortkomen tot het eind van de generaties.

Exodus 2:12

Hij versloeg de Egyptenaar.

Hoe versloeg hij hem?

Hoe versloeg hij hem? Rabbi Abyatar zei: Met zijn vuist. Anderen zeggen dat hij een schop nam en zijn schedel verbrijzelde. De rabbijnen zeggen dat hij Gods naam tegen hem uitsprak en hem dus versloeg; dus zei de Hebreeër die hij de volgende dag zag vechten tegen hem: "Zeg je me te doden?"

Exodus 2:13

Twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten.

Datan en Abieram

Dit waren Datan en Abieram

Exodus 2:13

Toen zei hij tegen de schuldige: waarom zult gij uw naaste slaan?

Slaan

Resh Lakish zei: Hij die zijn hand opheft tegen zijn naaste, zelfs als hij hem niet slaat, wordt een schuldige genoemd, want er staat geschreven: "En hij zei tegen de schuldige: waarom zult gij uw naaste slaan?" Er staat niet: "Waarom sla je?", maar "Waarom zou je slaan?", dat betekent dat hij hem nog niet had geslagen.

Exodus 2:14

Toen vreesde Mozes en zei: voorwaar, bekend is de zaak!

Oorzaak slavernij

Mozes was in zijn hart aan het mediteren: "In wat Israël heeft gezondigd, moeten zij meer slaaf zijn dan andere naties?" Toen hij hun woorden hoorde, zei hij: "Verklikken is gemeengoed onder hen, hoe kunnen ze rijp zijn voor verlossing?" Dus hij verklaarde: "Inderdaad de zaak is bekend", nu weet ik de oorzaak van hun slavernij.

Exodus 2:15

En Mozes zette zich neder in het land Midian, zette zich namelijk neder bij de bron

Voorbeeld van Jakob

Hij volgde het voorbeeld van Jakob die zijn vrouw bij de bron vond.

Exodus 2:16

De priester nu van Midian had zeven dochters, en deze kwamen en schepten en vulden de goten, om te laten drinken het kleinvee van hun vader.

Priester

Jetro was in eerste instantie een afgoden priester; maar toen hij zag dat daar geen waarheid in zat, riep hij de stadsmannen bijeen en zei: "Ik heb jullie bestuurd, maar nu ben ik oud geworden; kies een andere priester." Hij gaf hen zijn teken van priesterschap terug. Zij excommuniceerden hem en zorgden dat niemand voor hem werkte; hij vroeg de schaapherders maar die weigerden, en hij moest zijn dochters voor hem laten werken.

Exodus 2:23

En het geschiedde in die lange tijd: toen stierf de koning van Egypte, en zuchtten de Kinderen Israëls wegens de arbeid.

Melaatsheid

Hij stierf feitelijk niet, maar hij leed aan melaatsheid. Zijn dokters adviseerden hem 150 Hebreeuwse kinderen in de morgen en 150 in de middag te doden en in hun bloed te baden.

Voelen

Tot dit punt waren de kinderen van Israël zo diep gezonken in hun galoet dat zij het zelfs niet konden voelen. Maar nu begonnen ze het te merken.

Lees verder

© 2008 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Torastudie: wat Jithro hoorde - Exodus 18:1Torastudie: wat Jithro hoorde - Exodus 18:1Sommige Sjabbatot zijn speciaal. Zo ook de Sjabbat waarin gelezen wordt over de gebeurtenis op de berg Sinaï. Opvallend…
Torastudie: Het Gouden Kalf  Exodus 32:7-8Torastudie: Het Gouden Kalf Exodus 32:7-8In Exodus 32:7-8 lezen we hoe niet-Joden die met de Joden uit Egypte waren gevlucht het Gouden Kalf gingen maken en aanb…

Hoe Ganesha zijn olifantenhoofd kreegHoe Ganesha zijn olifantenhoofd kreegGanesha is de god van de handel, de kennis en diegene die obstakels uit de weg ruimt. Met zijn gezellige, vriendelijke u…
Waarom geloven mensen?Waarom geloven mensen?Leent het geloof zich als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek? Nee, het onderzoek naar de vraag waarom mensen gelov…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Midrash Rabbah
  • Rashi
  • Chidushei HaRim
Jehoeda (520 artikelen)
Laatste update: 25-12-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.