InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De Ramadan 2016

De Ramadan 2016

De Ramadan 2016 Omstreeks eind mei 2017, begint voor de moslims de vastenmaand Ramadan. Daarom willen we u graag informeren, over wat het vasten tijdens de Ramadan voor de moslims betekent. Dit is de basis omtrent het Islamitisch vasten en geeft uitsluitsel op veel suggestieve en verkeerde informatie die omtrent het vasten tijdens de Ramadan de ronde doen. De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims overal in de wereld. Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender en tevens de vastenmaand. Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op het maanstelsel, duurt een maand 29 à 30 dagen en heeft een jaar 354 dagen. Zodoende is het zonnejaar 11 dagen langer. Dit betekent dat de Ramadan beurtelings in alle seizoenen voorkomt; herfst, winter, lente en zomer, hetgeen de rechtvaardigheid van onze Schepper weergeeft. Anders zouden de moslims in een werelddeel constant in lange, hete zomerdagen moeten vasten, terwijl anderen moeten vasten in korte, koude winterdagen. Wat Ramadan zo bijzonder maakt onder alle maanden is dat het één van de zuilen van de islam is, dit naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de armenbelasting.

De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen. De Edele Koran zegt hierover:

0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. (Koran 2:183)

Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot de Schepper, zodat hun geloof in Hem toeneemt. De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toegeeflijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In veel islamitische landen, maar ook in Nederland, is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te halen. Het niet alleen uitnodigen en het bezoeken van elkaar maar ook het gezamenlijk verbreken van het vasten.

Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed (vrede zij met hem) plaatsvonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van "zich onthouden van." Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten, drinken, seksueel verkeer en alle andere zaken die geacht worden het vasten te verbreken. Vasten met een volledig bewustzijn betekent; een vast geloof in Allah's aanwezigheid hebben, in Zijn beloning voor goede daden, in Zijn beloften betreffende het Hiernamaals en in Zijn Kennis, Wijsheid en Rechtvaardigheid. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.

De effecten van Ramadan op ons gedrag

De maand Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen, om woede te leren beteugelen en onze scherpe of kwaadaardige tong in bedwang te houden. Vasten geeft de mens een goed geweten. Iemand die vast doet dit zowel in het openbaar als in het geheim. Er is geen persoon die je kan controleren of die je mag dwingen je aan het vasten te houden.

Door middel van het vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Als je vast doe je dit uit oprechte liefde voor Allah en de mens die de Schepper lief heeft, weet dat dit echte liefde is.

Vasten maakt de mens hoopvol en optimistisch. Wanneer je vast hoop je daarmee de Schepper te behagen. Het vasten verricht je dan ook louter en alleen voor Hem.

Vasten leert de mens geduld en onzelfzuchtigheid. Als je vast voel je ontbering (tijdelijk) maar verdraagt die geduldig. Deze ervaring zal je doen beseffen wat (het gevoel van) honger is. Iemand die vast kan dus meer sympathie en medeleven voor zijn behoeftige medemens opbrengen.

Vasten is een doeltreffende les in beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.

Ramadan is geen boetedoening voor zonden

Vasten houdt geen enkel verband met het boete doen voor zonden, noch wordt het beschouwd als een manier waarop Gods wraak tot uitdrukking komt, zoals in sommige godsdiensten wel het geval is.

Vrijgevigheid gedurende Ramadan

Ramadan is de aangewezen tijd voor het inblazen van nieuw leven van medeleven en solidariteit jegens anderen, en wel te weten in het bijzonder jegens de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Moslims worden aangespoord om vrijgeviger te zijn gedurende deze maand en moeten aan het einde van het vasten, zakat-al-fitr geven, (alleen als je, je dat kan veroorloven); een bedrag dat er toe moet bijdragen dat iedereen kan delen in de geest van warmte, genegenheid en broederschap. Ramadan is boven alles de gelegenheid om ons opnieuw te wenden tot de Schepper en de natuurlijke weg van goedheid en het bewustzijn van de aanwezigheid van God.

De geest van Ramadan

Ook al kan Ramadan een moeilijke en zware maand lijken, in feite is het een plezierige tijd. Er hangt een bijzondere sfeer in de huizen, moskeeën en in de moslimgemeenschap als geheel. Moslims kijken vol verwachting en hoop uit naar de komst van Ramadan en voelen zich enigszins bedroefd wanneer het einde van de maand in zicht is.

Een ander onderscheidend kenmerk van het islamitisch vasten is dat het een persoon niet traint voor complete onthouding, maar voor een perfecte en goede gehoorzaamheid aan de Schepper. Alle dingen van welke de mens is geboden zich te onthouden gedurende het vasten (eten, drinken en seksueel verkeer) worden voor hem weer toegestaan aan het einde van het vasten, dus na zonsondergang. Dit laat zien dat de islam niet neerkijkt op de begeerten van het vlees als iets laags, en dus totaal uitgeroeid dient te worden uit de menselijke ziel. Nee, volgens de islam is er niets dat Allah lastert en niets laags in de menselijke persoonlijkheid. Beiden, ziel en lichaam, zijn het waard om gerespecteerd te worden. Geen aspect mag genegeerd worden en geen verlangen moet geheel beteugeld worden.

Dat vasten een instelling is voor morele verheffing kan beoordeeld worden uit het feit dat Allah niet alleen controle legt op eten, drinken en seksuele gemeenschap, maar Zijn dienaren ook verbiedt andere slechte daden te begaan zoals: roddel, kwaadsprekerij, slecht taalgebruik, het vertellen van leugens, etcetera.

Sociale voordelen van het vasten

Het vasten geeft de mensheid een gevoel van grote saamhorigheid. Iedereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper. Als een moslim vast voelt hij zich één met alle andere moslims.
Hij vervult dezelfde plicht, op dezelfde manier, op dezelfde tijd en met één en het zelfde doel, n.l. om Allah's welbehagen te zoeken.

Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Het leert ons respect ten aanzien van de mede mens en de Schepper.

Fysieke voordelen van het vasten

Het is medisch bewezen dat het vasten het lichaam zuivert, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt om het overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het is een gelegenheid om het lichaam te verfijnen en het te ontdoen van zwaarlijvigheid en luiheid en om baat te vinden bij alle overige therapeutische effecten die bij het vasten horen. Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieën genezen. Dit zijn slechts enkele van de vele fysieke voordelen van het vasten.

Zoals u in de bovenstaande tekst heeft kunnen lezen, is de Ramadan dus allesbehalve een beperking voor de moslims. Het is voor de moslim zelfs de mooiste maand in het jaar. Een maand van aanbidding, saamhorigheid en zuivering. Ik hoop dat u hierdoor een beter beeld hebt gekregen wat de Ramadan voor de moslims betekent.
© 2008 - 2019 Emen, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ramadan op het werkRamadan op het werkElk jaar zullen er moslims zijn die meedoen aan de Ramadan, een periode van vasten. Het kost voor hen veel inspanning om…
Vasten buiten Ramadan in de IslamVasten buiten Ramadan in de IslamWie aan Islam en vasten denkt, denkt onmiddellijk aan Ramadan. Maar er zijn nog veel meer dagen waarop een moslim kan va…
De bijzondere dagen juli 2012: roze zaterdag, ramadan enzDe bijzondere dagen juli 2012: roze zaterdag, ramadan enzElk jaar zijn er weer genoeg bijzondere dagen. Ook in de maand juli van 2012 zijn een aantal dagen te noemen waar een be…
Ramadan: een maand niet eten en drinkenRamadan: een maand niet eten en drinkenElke keer als de ramadan begint betekent dat voor alle moslims een periode van bezinning, zuivering en vasten. Dat is la…
Is vasten tijdens Ramadan moeilijk?Is vasten tijdens Ramadan moeilijk?Tijdens Ramadan vasten moslims. Dit betekent dat ze vanaf zonsopgang tot zonsondergang niet mogen eten, drinken, kwaad s…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Xusenru, Pixabay
  • Projectgroep Moslims In Dialoog

Reageer op het artikel "De Ramadan 2016"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Franet (infoteur), 03-08-2011 20:44 #5
Als overtuigd Christen zou ik het volgende willen zeggen: Het vasten is niet iets wat door de islam is uitgevonden. Het is ingesteld door God ongeveer 1400 jaar vóór Christus bij monde van niemand minder dan Mozes. Dat is dus ruim 2000 jaar voordat de islam zijn intrede deed. Verder is het zo dat de islam er iets van heeft gemaakt dat bijzonder wettisch is ( het is voor iedereen verplicht), en het is ook niet doeltreffend: het feit dat je na zonsondergang zoveel mag eten als je wilt, is voor mij het bewijs dat de term "vasten" niet gerechtvaardigd is. Eerlijk en oprecht vasten houdt in dat het op vrijwillige basis moet geschieden, en dan bovendien ook na zonsondergang. De Here Jezus vastte 40 dagen lang aan één stuk door, zonder ook maar één korrel te eten of iets te drinken. Hij is een voorbeeld voor alle mensen op Aarde, van alle tijden. Hij is ook voor alle mensen gestorven aan het kruis, opdat wij verlost zouden worden van onze zonden. Neem Hem aan in je hart, en je zult zien en merken dat je een veel gelukkiger mens wordt! Reactie infoteur, 04-08-2011
De moslims hebben Jezus, zoon van Maria, in hun hart gesloten als zijnde profeet. En zo alle profeten die de eenheid van God prediken.

Wat betreft uw mening over het vasten: Voor de moslims is alles toegestaan in het wereldse leven tenzij uitdrukelijk verboden. In de aanbidding en dus ook het vasten is dit andersom. Wij dienen slechts te vasten zoals god het van ons vraagt en niet anders, juist omdat God het zo van ons vraagt.

In de maand ramadan is het voor de moslims, indien instaat, verplicht gesteld te vasten. Er is daarnaast ook het vrijwilige vasten buiten deze maand. Kortom wij twijfelen niet aan de wijze van vasten zoals die door God aan ons is voorgeschreven.

Verder raad ik aan niet te vasten zoals u dat beschrijft, namelijk 24 uur lang en dat voor 40 dagen lang.

Iemand, 04-09-2008 16:37 #4
Oke dankuwel. Ik ben blij dat uw antwoord heeft gegeven, ik was 2 dagen gestopt met vasten maar nu ga ik het weer doen waar ik kan.

Iemand, 02-09-2008 17:18 #3
Ik ben wel moslim en doe mee aan de ramadan
maar helaas moet ik door deze maatschpij en hoeme leven is gegaan slechte dingen doen voor geld. maar mijn vraag is heeft het voor mij wel zin om de rest wel te doen of telt het dan niet?
ps door mijn manier van geld verdienen doe ik niemand kwaad.
ik maak alleen mensen blij die het zelf willen Reactie infoteur, 02-09-2008
Geen mens kan een oordeel vellen over jouw daden, dat is iets tussen jouw en God.

Wel kan ik zeggen dat elke daad los van de andere staat, dus wanneer je iets goeds kunt doen, doe het dan! Denk nooit dat het geen zin heeft. Je moet altijd klein beginnen en dan groei je vanzelf verder, belangrijk is de eerste stap.

José, 01-09-2008 22:11 #2
Zelf ben ik geen moslim… Maar ik heb wel respect voor de mensen die het kunnen opbrengen een hele maand lang. Ik heb diabetis, anders zou ik het best willen proberen… maar helaas. Ik wens alle moslims heel veel succes in deze tijd.

Ingrid, 29-08-2008 22:11 #1
Ik ben zelf geen moslim.
Daar moet ik eerlijk in zijn, maar ik heb respect voor alle mensen.
En ik vind het heel erg knap dat deze mensen het vol kunnen houden.
Veel succes tijdens deze periode. Reactie infoteur, 31-08-2008
Fijn om te horen!

Infoteur: Emen
Laatste update: 17-08-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 5
Schrijf mee!