Torastudie 77: God spreekt tot Mozes - Exodus (6:2)

Torastudie 77: God spreekt tot Mozes - Exodus (6:2) Mozes en God wisselen woorden over het mysterie van het menselijk lijden. Mozes protesteert bij God en vraagt waarom God dit kwaad toestaat bij Zijn volk. En God antwoordt: "Nu zal je zien wat ik Farao doen zal; want door een sterke hand zal hij hen laten heentrekken en door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven." God laat zich op deze wijze zien aan het Joodse Volk en Mozes.

Vaeira (En Ik laat mijzelf zien)

En God sprak tot Mozes en zei tot hem: Ik ben de Eeuwige. En Ik verscheen aan Abraham, aan Izak en aan Jakob als God, de Almachtige; maar met Mijn naam: de Eeuwige, werd Ik hun niet bekend (Exodus 6:2-3)

Dan herhaalt God Zijn belofte aan de Patriarchen met vier uitdrukkingen van verlossing:
 1. Ik zal u wegvoeren - onze fysieke verwijdering over de Egyptische grenzen.
 2. Ik zal u redden - onze bevrijding van Egyptische hegemonie.
 3. Ik zal u verlossen - de eliminatie van toekomstige slavernij.
 4. Ik zal u nemen - onze uitverkiezing van Gods Volk op de berg Sinaï, het doel van de Exodus.

God neemt Mozes kwalijk dat deze vraagt naar Gods handelwijzen. God heeft Zijn waarheid aan Mozes geopenbaard, en toch vraagt Mozes naar de handelwijze van God (Rashi, Nachmanides).

De Chassidische meesters zien in Gods woorden ook een antwoord op Mozes' vraag en ook rechtvaardiging in zijn klacht.

De slinger van het leven

Volgens de Kabbalisten wordt het leven gekenmerkt door vooruitgang en achteruitgang (ratzo v'shov) of bereiken en terugtrekken (mati v'lo mati). Het hart trekt samen en zet uit; de longen ademen uit en ademen in, het lichaam slaapt om zo meer energie op te doen; de geest mediteert om nieuwe inzichten te krijgen, etc.

Hetzelfde geldt voor de stroom vitaliteit van God naar Zijn schepping: de stroom pulseert (vooruit en achteruit). Tijden van buitengewone verlichting van Bovenaf worden altijd voorafgegaan door perioden van spirituele duisternis.

Aan de Patriarchen openbaarde God zich alleen als El Shadai (de Almachtige). Maar tegenover Mozes openbaarde God zich als J-h-v-h (Eeuwige) dat betekent "Mijn wezenlijke waarheid". Want het doel van de Exodus is de openbaring op de Berg Sinaï en de communicatie van Mijn Tora, dat de belichaming is van Mijn wijsheid en wil.

Het terugtrekken van God is een integraal deel van de geweldige openbaring die zal komen, een ongekende intimiteit tussen mens en God. Wanneer de Joodse ziel vasthoudt in zijn loyaliteit en hechting aan God in het donkerste uur van de galoet (diaspora), manifesteert het de waarheid van haar band met God. "Ik ben de Eeuwige", zegt God tegen Mozes. Ik ben in het proces van openbaring van Mijn wezenlijke zelf aan jou. Maar het enige deel van jou dat deze openbaring kan begrijpen is je eigen wezenlijke zelf. En jullie eigen wezenlijke zelf komt aan de oppervlakte van jullie zielen onder de verschrikkelijke omstandigheden van de galoet.

Geest en hart

De Patriarchen zijn het hart van het Joodse Volk (Abraham = liefde = chessed; Izaäk = ontzag = gevoera; Jakob = harmonie = tiferet) en Mozes de geest van Israël. De persoon met het hart accepteert de moeilijke omstandigheden; terwijl de persoon met de geest juist degene is die de omstandigheden bevraagt en uitdaagt.

Er is door filosofen en theologen altijd gezocht naar logische verklaringen voor het lijden. En de antwoorden zijn allemaal in zekere zin waar. Maar er blijft één vraag over op het eind: Waarom moet het op deze manier? Waarom niet zonder pijn? De geest van de gelovige zal nooit de 'noodzaak' van kwaad en pijn accepteren. Het hart voelt ook de pijn, maar tolereert contradictie: woede en toewijding; pijn en plezier.

Mozes is de geest van Israël. Hij begrijpt de 'hogere' aspecten van Gods waarheid. Toch heeft hij ook een Joodse hart geërfd van Abraham, Izaäk en Jakob. Dus Mozes accepteert uiteindelijk ook de moeilijke omstandigheden.

Zien is geloven

Met de uitspraak "En Ik laat mijzelf" zien beschrijft God Zijn relatie met de Patriarchen. Mensen kunnen op vele manieren geloven. Maar zien is absoluut. Iemand die het ziet weet dat het waar is. Hij zag het. De Patriarchen waren het "hart van Israël". Daarom wankelde hun geloof niet. Elke Jood heeft dit geloof geërfd. Het zit in zijn spirituele genen. Ongeacht wat de andere zintuigen waarnemen, kunnen Joden in zichzelf delven en God zien, zelfs tijdens de moeilijkste perioden.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Met welke naam maakt God zich kenbaar aan Mozes?
 2. Wat zijn de vier uitdrukkingen van verlossing?
 3. Waarom neemt God Mozes kwalijk dat hij naar Zijn handelwijzen vraagt?
 4. Waardoor wordt het leven gekenmerkt volgens Kabbalisten?
 5. Hoe openbaart God zich aan de aartsvaders?
 6. Hoe komt het eigen wezenlijke zelf aan de oppervlakte?
 7. Wie zijn het hart van Joodse volk?
 8. Wie is de geest van Israël?
 9. Waarom accepteert Mozes uiteindelijk de moeilijke omstandigheden?
 10. Waarom wankelt het geloof van de Jood niet?

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 98: het plan van Jitro - Exodus (18:17-19)Torastudie 98: het plan van Jitro - Exodus (18:17-19)Waarom werd hij Jitro (zijn toevoeging) genoemd? Omdat Jitro (de schoonvader van Mozes) een hoofdstuk aan de Tora toevoe…
Torastudie 131: Breken van Stenen Tafelen Exodus 32:19Torastudie 131: Breken van Stenen Tafelen Exodus 32:19Het mag vreemd klinken maar de Tora beschouwt het breken van de Stenen Tafelen door Mozes als de grootste daad die hij v…
Torastudie 118: Mozes' naam afwezig - Exodus 27:20Torastudie 118: Mozes' naam afwezig - Exodus 27:20In Parsja Tetzevah wordt de naam van Mozes niet genoemd, net als overigens in het hele boek Deuteronomium niet. Toch is…
Torastudie 70: Ik ben, die Ik zal zijn - Exodus (3:14)Torastudie 70: Ik ben, die Ik zal zijn - Exodus (3:14)In Exodus 3:14 staat: "Ik ben, die Ik zal zijn." Wanneer God aan Mozes verschijnt in het brandende doornbos en hem verzo…

Het kerkgenootschap het Leger des HeilsHet kerkgenootschap het Leger des HeilsIn 1865 stichtten William en Catherine Booth in de Londense achterbuurten een zendingspost: the Christian Mission. De ar…
Adolf Daens in het licht van de bevrijdingstheologieAdolf Daens in het licht van de bevrijdingstheologieAdolf Daens is een voorloper op de bevrijdingstheologie, maar gaf al wel ten volle invulling aan dit begrip nog voordat…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Lubavitcher Rebbe

Reageer op het artikel "Torastudie 77: God spreekt tot Mozes - Exodus (6:2)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Torastudie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!