Torastudie 63: Stierf Jakob? - Genesis (49:33)

Torastudie 63: Stierf Jakob? - Genesis (49:33) In het beschrijven van het begeven van de geest van Jakob, vermijdt de Tora het gebruik van het woord vayamat (en hij stierf). In plaats daarvan wordt het eufemisme gebruikt 'zijn geest begaf het' en 'hij werd verzameld tot zijn volk.' Toch zegt Rabbi Jochanan dat onze vader Jakob niet stierf. Een overdenking van Rebbe Menachem Mendel Schneerson over Genesis 49:33.

Genesis 49:33

Toen Jakob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest, en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd.

Spiritueel of letterlijk

Jakob leeft spiritueel voort omdat zijn invloed voortleeft. Maar dit betekent dat Jakob niet uniek zou zijn omdat alle rechtvaardigen voortleven. Hun positieve invloed gaat voort zolang als hun onderricht wordt bestudeerd, hun aanwijzingen worden opgevolgd en hun daden nagestreefd. Zij leven zelfs meer voort omdat hun zielen relateren aan hun volgelingen vrij van fysieke beperkingen van tijd en ruimte.

Alleen in het geval van Jakob weigert de Tora te spreken over 'dood.' Het feit dat hij gebalsemd werd was slechts omdat hij voor hen dood leek, maar in werkelijkheid leefde hij.

Werkelijkheid in twee dimensies

Er bestaan twee perspectieven op de werkelijkheid:
 • De realiteit gedefinieerd door de Tora, waarin Jakob niet sterft.
 • De realiteit van de personen die hem prijzen, balsemen en begraven nemen een levenloos Jakob waar.

Het verschil tussen deze perspectieven is of we de realiteit waarnemen in spirituele of fysieke termen: in spirituele termen blijft Jakob in leven; in fysieke termen is Jakob dood.

Maar Rashi stelt dat de Tora getuigt dat er een hoger plan van realiteit is, een realiteit waar Jakob fysiek levend blijft. Door te stellen dat Jakobs leven spiritueel eeuwig is maar niet fysiek, wordt het los getrokken van de waarheid. En alles over Jakob is waar. Dat de mensen Jakob als fysiek dood ervaren wil niet zeggen dat de beschrijving van de Tora onjuist is. De Tora beschouwt Jakob levend en levend op dezelfde manier als zijn nakomelingen, als zielen wonend in fysieke lichamen. Het gaat om een hogere realiteit waarin de waarheid en eeuwigheid van Jakob nooit wordt geschikt, noch op spiritueel niveau noch op fysiek niveau.

Het mogelijk maken van het onmogelijke

Wat betekent dit voor ons die waarde hechten aan de realiteit gedefinieerd door onze vijf zintuigen en de wetten van de natuur?

Toen Mozes opsteeg naar de hemel om de Tora te ontvangen, maakten de engelen bezwaar. Mozes antwoordde: Wat staat er in de Tora geschreven? "Ik ben de Heer Uw God die u uit het land Egypte heeft bevrijd?" Zijn jullie afgedaald naar Egypte? Waren jullie slaaf van de Farao? Wat zegt het nog meer? "Je zult geen vreemde goden hebben." Wonen jullie onder afgoden aanbidders? "Herdenk de Shabbat." Werken jullie? "Spreek geen valse getuigenis." Doen jullie zaken? "Eer je vader en je moeder." Hebben jullie ouders? "Dood niemand?" "Steel niet." Is er jaloezie onder jullie?

De Tora is een document voor de sterfelijke mens om het fysieke leven te heiligen. Ogenschijnlijk zijn alle geboden fysieke activiteiten. Zelfs de meer spirituele geboden (Torastudie, gebed, liefde en ontzag voor God) zijn daden die uitgevoerd worden door de fysieke hersenen, hart en lippen.

 • De Tora is onderworpen aan de wetten van de natuur en kan ze niet overstijgen.
 • De Tora beperkt zichzelf tot het fysieke rijk omdat haar functie is de fysieke realiteit te ontwikkelen.

Jakob sterft voor de waarnemers, want de Tora opereert binnen de fysieke realiteit; maar op hetzelfde ogenblik is de Tora vrij van haar grenzen en verdragen. De Tora is noch onderworpen aan de fysieke realiteit noch ervan gescheiden. Het omvat zowel het natuurlijke als het bovennatuurlijke, overstijgt de natuur zelfs als het het definieert en maakt de werkelijkheid onmogelijk zelfs als het slechts de meest natuurlijke middelen gebruikt om dit te doen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Hoe komt het dat alle rechtvaardigen voortleven na hun dood?
 2. Wat is het verschil tussen de realiteit van de Tora en van de gewone waarnemers t.a.v. Jakob?
 3. Waarom beschouwt de Tora Jakob fysiek levend na de dood?
 4. Wat voor document is de Tora?
 5. Wat is de positie van de Tora t.a.v. de fysieke realiteit?

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 56: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie 56: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
Kabbala: de aartsvaders als archetypenGenesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvade…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Torastudie 39: De verkrachting van Dina - Genesis (34:1-2)Torastudie 39: De verkrachting van Dina - Genesis (34:1-2)En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob had gebaard, ging uit om te zien naar de dochters des lands. Toen zag haar Sh…

Torastudie 64: Jozefs dood - Genesis (50:2-26)Torastudie 64: Jozefs dood - Genesis (50:2-26)In Genesis 50:2-26 wordt verteld over Jakobs begrafenis. Jakob wordt begraven in de Spelonk van Machpéla. Jozef troost z…
Opvoeding in Marokkaanse gezinnenOpvoeding in Marokkaanse gezinnenOpvoeden is voor elke ouder een lastige taak. Extra lastig wordt het wanneer je je kind op moet voeden in een maatschapp…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Rebbe Menachem Mendel Schneerson

Reageer op het artikel "Torastudie 63: Stierf Jakob? - Genesis (49:33)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Torastudie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!