Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel? – Joodse visie

Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel? – Joodse visie In de Joodse Bijbel worden engelen talloze malen genoemd. Het begint al in het eerste boek Genesis wanneer een engel verschijnt als Abraham Izaäk wil offeren. In Jakobs dromen verschijnen ook engelen. Niet alleen in Genesis maar ook in de andere boeken van de Tora, Profeten en de Geschriften komen engelen voor. Een engel is een spiritueel wezen. Het kent geen fysieke kenmerken.

Wanneer zijn engelen geschapen?

Volgens Rabbi Yochanan zijn engelen geschapen op de tweede dag van de Schepping. Dit leidt hij af uit Psalm 104: in het derde vers: "Die zijn opperzalen met water bedekt", en in het volgende vers: "Hij maakt zijn engelen geesten …" Engelen zijn op dezelfde dag als de opperzalen geschapen en dat is de tweede dag van de Schepping. Bovendien was de eerste dag van de Schepping de Eenheid van G'd. Al Zijn helpers werden op de tweede dag geschapen.

Rabbi Chanina komt echter tot een andere conclusie. Hij zegt dat engelen op de vijfde dag van de Schepping zijn geschapen. Op de vijfde dag werden namelijk de vogels geschapen en die woorden in Genesis komen overeen met de woorden in Jesaja 6 waarin de engelen worden beschreven.

Omdat de opinies in de Tora de woorden van de levende G'd zijn kunnen engelen zowel op de tweede als vijfde dag geschapen zijn.

Namen van engelen

Engelen geven zelden hun naam prijs. In het begin van de Joodse Bijbel noemt geen enkele engel zijn naam. Pas in het Bijbelboek Daniël worden engelen met hun naam genoemd. Dit zijn Gabriël en Michaël. Dit gebeurde in de periode dat het Joodse volk uit ballingschap terugkeerde in het jaar 348 vóór het begin van de gewone jaartelling. In de Talmoed en Kabbala komen we meer namen van engelen tegen, zoals Uriël, Reziël, Metatron en Laila.

Wat voor taken heeft een engel?

Een engel heet in het Hebreeuws 'malach' dat boodschapper betekent. Een engel brengt een boodschap van G'd aan de mensen. Iedere engel is anders 'geprogrammeerd'. Zo brengt de engel Michaël vriendelijke boodschappen van G'd naar de mensen. De engel Gabriël voert de strenge oordelen van G'd uit. De engel Rafaël heeft tot taak om mensen te genezen. Sommige engelen voeren slechts één taak uit en houden dan op met bestaan.

Volgens het Kabbalistisch boek, Zohar, vervoeren engelen de woorden van gebed en Torastudie van mensen naar de troon van G'd. Wanneer een Jood een mitswa vervult dan krijgt hij een engelenadvocaat. Wanneer een Jood een zonde begaat verwerft hij een engel-aanklager.

Een andere taak van engelen is dat zij lofliederen zingen voor G'd. Zij doen dat op bepaalde tijden van de dag of nacht.

Satan is ook een engel

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Satan geen bedrieglijke engel. Satan is een gewone engel die als taak heeft om mensen te verleiden te zondigen. Satan betekent aanklager. Wanneer het Hemels Gerecht bepaalt dat een mens moet sterven dan wordt Satan ingeschakeld. Hij is volgens de Talmoed ook de Engel des Doods.

Engelen kunnen ook zondigen

Hoewel engelen geen vrije wil hebben zoals de mens, kunnen ze wel degelijk zondigen door hun missie te verwarren of door openbaringsniveaus te bereiken waar ze niet thuishoren.

Engelen in menselijke vorm?

In de Joodse Bijbel worden engelen soms beschreven als mensen. Maar Joodse wijzen zeggen dat engelen alleen gezien kunnen worden door een buitenzintuiglijke waarneming. Engelen hebben namelijk niet alle basiselementen van een fysiek wezen.

Engelen versus mensen

Engelen zijn scheppingen van G'd. Zij maken geen deel uit van G'd, zoals de goddelijke Joodse ziel. Daarom kan alleen een Joodse ziel afdalen naar de fysieke wereld en deze verfijnen en verheffen. Dit kan een engel niet ondanks dat deze zeer heilig is. Dit betekent dat de mens op veel verschillende manieren G'd kan dienen, terwijl de engel dit slechts op één specifieke manier kan.

Een ander verschil tussen een engel en een mens is dat de eerste geen vrije wil heeft en is voorgeprogrammeerd. Daarom is de vrijwillige keuze van de mens om G'd te dienen van oneindig grotere spirituele waarde dan het consistent niveau van spiritueel bewustzijn van een engel.

Lees verder

© 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De acht verheven aartsengelen – ZadkiëlDe acht verheven aartsengelen – ZadkiëlIn het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat…
Belangrijke weetjes uit de bijbelBelangrijke weetjes uit de bijbelDe bijbel bestaat uit vele boeken die opgebouwd zijn uit vele verhalen door veel mensen geschreven zijn. Ze vertellen me…
Torastudie 23: Verbond Abraham - Genesis (16:7-11 en 17:5)Torastudie 23: Verbond Abraham - Genesis (16:7-11 en 17:5)Abrams naam verandering, tezamen met zijn besnijdenis en verbond met God, markeerde een duidelijk keerpunt in zijn leven…
Je bent een engel; Wouter StipsrecensieJe bent een engel; Wouter StipsVan de hand van beeldend kunstenaar Wouter Stips verscheen het kleurige platenboek Je bent een engel. Een boek om vrolij…

Torastudie: Tora gaat begrip te boven – Numeri 19:2Torastudie: Tora gaat begrip te boven – Numeri 19:2Parsha Choekat (Numeri 19:1-22:1) begint met het gebod van parah adumah (de rode vaars (kalf)) (Numeri 19:2), die wordt…
Tehilliem: Psalm 91 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 91 – een Joodse uitlegPsalm 91 inspireert de harten van de mensen om beschutting te zoeken onder de vleugels van de G'ddelijke Aanwezigheid. H…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/974948/jewish/When-were-the-angels-created.htm
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3825092/jewish/What-Are-Archangels.htm
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1055341/jewish/Can-Angels-Sin.htm
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/678751/jewish/Do-Jews-Believe-in-Guardian-Angels.htm
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/288087/jewish/Why-the-Angels-Are-Jealous-of-Us.htm

Reageer op het artikel "Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel? – Joodse visie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Gepubliceerd: 28-07-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Jodendom
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!