Torastudie: Korach Numeri 16:1

Torastudie: Korach Numeri 16:1 Korach, "de zoon van Yitzhar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi," roept een opstand tegen Mozes op. Hij wordt vergezeld door Dathan en Aviram, en On de zoon van Peleth, de hele stam Ruben. Ook nemen deel 250 "leiders van de gemeenschap, mannen van naam." Wanneer duidelijk wordt dat Korach en de 250 "mannen van naam" zelf naar de kehunah (priesterschap) streven, daagt Mozes hen uit om ketoret aan te bieden aan G'd - de heiligste van de goddelijke diensten in het Heiligdom, alleen toegestaan aan een priester, en alleen onder speciale omstandigheden. Aäron, wiens benoeming tot Kohen Gadol (Hogepriester) ze betwisten, zal ook het ketoret aanbieden. Korach en de 250 mannen accepteren de uitdaging. De mensen staan sympathiek tegenover de opstand van Korach, en verzamelen zich massaal bij de toegang tot het heiligdom.

Numeri 16:1

Korach de zoon van Yitzhar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi

Wat bracht Korach ertoe een ruzie te beginnen?

Hij werd ertoe bewogen door het feit dat Elitzafan, de zoon van de broer van zijn vader, tot prins werd benoemd over zijn familie, zoals staat geschreven: "De prins van het huis van de vader van de families van de Kehatieten was Elitzafan, de zoon van Uzziel" (Numeri 3:30). Korach voerde aan: Mijn vader was een van de vier broers, zoals staat geschreven: "De zonen van Kehat: Amram, en Yitzhar, en Hebron, en Uzziel" (Exodus 4:18). Wat betreft Amram, de eerstgeborene, bereikte zijn zoon Aäron grootheid en Mozes royalty. Wie is dan de volgende in de rij? Nu zou ik, als zoon van Yitzhar, de leider van de Kehatieten moeten zijn. Toch benoemde Mozes de zoon van Uzziel! Zal de [zoon van de] jongste van de broers van mijn vader superieur zijn aan mij? Zie, ik zal zijn beslissing betwisten en alles wat door hem is gearrangeerd ongedaan maken (Midrash Rabbah; Rashi)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

De persoonlijkheid en acties van Korach leveren een tegenstrijdig beeld op. Hij was een vooraanstaand lid van Kehatites, de meest prestigieuze van de Levitische families. Om die reden was hij geen gewone oproerkraaier. Ook deden 250 mannen van naam met hem mee. Korach dacht anders over de relatie met G'd dan Mozes. Hij vond ook dat de Joodse natie anders gestructureerd moest zijn. Toch staat de naam Korach synoniem met ruzies. De Talmoed gaat zo ver om te verkondigen: "Iedereen die zich bezighoudt met verdeeldheid overtreedt een goddelijk verbod, zoals er staat geschreven: 'En hij zal niet zijn zoals Korach en zijn gezelschap.'"

Wat wilde Korach precies?

Hij daagde Mozes en Aäron uit over het priesterschap. De priesters en de Hoge Priester stonden bovenaan in de verschillende klassen van heiligheid. Aan de ene kant wilde Korach klassenverschillen tolereren. Aan de andere kant wilde Korach Hoge Priester worden. Korach was niet tegen een verdeling van rollen binnen de gemeenschap, noch tegen het onderscheid tussen spiritueel en materieel. Integendeel, hij zelf verlangde naar het spirituele pad van het Hoge Priesterschap, om G'd volkomen vrij van wereldse zaken te dienen. Wat hij deed was de manier waarop Mozes deze rolverdeling definieerde. Geef me het Hoge Priesterschap, zei Korach, en ik zal de connotaties van 'leiderschap' en 'superioriteit' die Mozes en Aäron hebben gegeven, wegnemen. Voor mij zijn de meest spirituele en de meest stoffelijke levensstijlen en alle gradaties daartussen allemaal verschillende, maar parallelle paden in ons streven om de Almachtige te dienen.

Korach en de spionnen

Korachs uitdaging voor het leiderschap van Mozes en Aäron volgde op een andere tragische muiterij onder het Joodse volk, die van de spionnen. Tien van de twaalf stamhoofden die waren gestuurd om het land Kanaän te verkennen keerden terug om de mensen te ontmoedigen van hun missie om het land te veroveren. Ze dachten G'd beter te kunnen dienen in de woestijn waar hun zielen vrij zijn om de goddelijke wijsheid na te jagen in de Tora en te zweven in meditatieve gehechtheid aan G'd. De spionnen vergisten zich door hun relatie met G'd te beperken tot het rijk van de geest, en wezen in feite het doel van de Exodus en de essentie van de missie van Israël af: het land Kanaän als het "Heilige Land" te veroveren en te vestigen - het potentieel van het land voor heiligheid en heiligheid te realiseren.

Korach nam de les van de fout van de spionnen tot het andere uiterste, en betwistte de onderscheiding van geestelijk leven als iets verhevener en wenselijker dan het materiële leven. De spionnen verachtten het aardse; Korach en zijn volgelingen ontkenden dat er iets alledaags aan de hand was. Dit verklaart ook de bijzondere afkeer van Korach tegenover de mattanot kehoena, de 'gaven aan de Kohanim (priesters)', ingesteld door Mozes. Het geven van de matanot kehunah werd bevolen door G'd, maar Korach beweerde dat Mozes hun functie en betekenis verkeerd had geïnterpreteerd, namelijk dat de priesters boven de gemeente van G'd stonden.

Korach vergiste zich

Korach had gelijk dat de heiliging van de mens van het materiële leven als het uiteindelijke doel is van de schepping. Maar hij vergiste zich in zijn begrip van de aard van deze "woning in de lagere sferen" die G'd verlangt, en de manier waarop de mens inderdaad een goddelijk huis kan vormen vanuit zijn materiële zelf en zijn wereld.

Om de Tanya te citeren, van alle 'werelden' en realiteiten gecreëerd door de Almachtige, is de fysieke realiteit 'de laagste graad, waarvan er geen lager is', 'laagste' in de zin dat deze Zijn manifeste realiteit het meest verbergt. Het is een wereld van verdubbelde duisternis, zo erg dat er zelfs 'kwaadaardige' elementen in zitten die de werkelijkheid van G'd tegenwerken en verklaren: 'Ik ben de ultieme.' " Niettemin is het 'lage rijk' van de materiële wereld waar het doel van G'd in de schepping wordt gerealiseerd. Mensen bereiken dit door een materieel leven te leiden, maar doen dit in dienst van een hoger, spiritueel doel.

De verschillende niveaus van spiritualiteit tussen de verschillende segmenten van het volk, en binnen ieders leven, nemen de vorm aan van een 'hiërarchie' - een ladder waarop de materieel betrokken persoon opkijkt naar zijn meer spirituele broeder en in zijn eigen leven spirituele momenten beschouwt als het meest verheven deel van zijn dag. Dit is niet omdat degenen die de meer spirituele rollen vervullen een belangrijker plaats innemen in de wereld van G'd. Integendeel - het 'lage rijk' van het materiaal is de arena waarin het goddelijke doel in de schepping wordt gerealiseerd. De relatie tussen het materiële en het spirituele wordt gedefinieerd in termen van "hoger" en "lager": het hemelse daalt af naar de aarde en het aardse stijgt op naar de hemel.

Dit is ook waarom de benadering van Korach, ogenschijnlijk het beeld van harmonie, eigenlijk de bron is van alle verdeeldheid en verdeeldheid. Door te wijzen naar Korach als de vader en prototype van verdeeldheid (machloket) zegt de Talmoed: Deze pseudo-vrede, dit "parallellisme" dat zegt: "Ik doe mijn ding, jij doet de jouwe, maar het is allemaal even goed, er is geen doelstelling 'hoger' en 'lager', dus er is geen noodzaak of verantwoordelijkheid van de een naar de ander '- dit is de bron van alle conflicten in onze wereld.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom begon Korach ruzie te maken?
 2. Beschrijf het tegenstrijdige beeld van Korach.
 3. Wat wilde Korach precies?
 4. Waarin verschilde Korach van de spionnen?
 5. Waarom vergiste Korach zich?
 6. Waarom wordt de fysieke wereld de 'laagste' wereld genoemd?
© 2019 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: de opstand van KorachJoodse Bijbel: de opstand van KorachKorach, één van de rijke leiders van de Levieten en een neef van Mozes en Aäron, voelt zich tekort gedaan in de verdelin…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Torastudie: Tora gaat begrip te boven Numeri 19:2Torastudie: Tora gaat begrip te boven Numeri 19:2Parsha Choekat (Numeri 19:1-22:1) begint met het gebod van parah adumah (de rode vaars (kalf)) (Numeri 19:2), die wordt…
Torastudie: Wie is Jozua? Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…

Giordano Bruno: veroordeeld door de Italiaanse inquisitieGiordano Bruno: veroordeeld door de Italiaanse inquisitieGiordano Bruno was een Italiaanse vrijdenker uit de 16e eeuw. Zijn gedachten waren afwijkend van de norm en zijn openlij…
Reveil: scherpzinnig interkerkelijk maandbladReveil: scherpzinnig interkerkelijk maandbladEen onafhankelijk christelijk maandblad, dat geen blad voor de mond neemt: dat is Reveil. Reveil omschrijft zichzelf als…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/2448869/jewish/Korach-When-Equality-Becomes-Divisive.htm
 • https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/2448903/jewish/The-Korach-Rebellion.htm
 • https://www.chabad.org/multimedia/audio_cdo/aid/2345213/jewish/United-We-Fall.htm
 • https://www.chabad.org/multimedia/audio_cdo/aid/3800344/jewish/Anatomy-of-a-Jewish-Rebellion.htm
 • Midrash Rabbah; Rashi
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.