Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag Numeri 14:1

Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag Numeri 14:1 De 9de Av wordt gezien als de belangrijkste Joodse treurdag van het jaar. In het jaar 1313 vanaf de Schepping werd op de 9de Av besloten om het Beloofde Land niet binnen te gaan. Het Joodse volk huilde, maar G'd zei dat de Joden zonder reden gehuild hebben. Daarop bepaalde G'd dat toekomstige generaties Joden zouden huilen op de 9de Av. Hen zou rampspoed overkomen. De 9de Av is ook een signaal voor de komst van de Messias. Joden hebben genoeg geleden en er moet een volledige verlossing komen. Volgens gelovige Joden komt die verlossing er ook.

Numeri 14:1

Het volk weende die nacht

9de Av

Op de negende Av werd besloten dat onze vaders het Beloofde Land niet zouden binnengaan. Want wij weten dat de kinderen van Israël van de berg Sinaï op de 20e Iyar decimeerden (Numeri 10:11) en vertrokken voor een reis van drie dagen (Numeri 10:33), waarna zij de kwartels dertig dagen lang aten (Numeri 11:20). Dat brengt ons op de 22e van Sivan. Toen was Mirjam zeven dagen lang buiten het kamp afgezonderd (Numeri 12:15), waarna Mozes de verspieders stuurde (Numeri 13:1). Dus gingen de spionnen weg op de 29e van Sivan. En er staat geschreven: "Ze keerden terug na het spioneren van het land aan het einde van veertig dagen." De maand Tammuz was dat jaar een "volle" maand (van 30 dagen), wat betekent dat ze terugkwamen op de 8e Av. En er staat verder geschreven: "De hele gemeente verhief hun stem en huilde; en het volk weende die nacht." Rabbah zei in de naam van Rabbi Yochanan: Die nacht was de nacht van de negende van Av. Zei G'd tot hen: U hebt zonder reden gehuild; daarom zal ik deze dag opzij zetten voor een geween gedurende de volgende generaties.
(Talmoed, Taanit 29b)

Vijf tegenslagen

Vijf tegenslagen troffen onze vaderen op de negende Av: er werd besloten dat onze vaderen het beloofde land niet zouden binnengaan, de Tempel werd de eerste en tweede keer vernietigd, Betar werd veroverd en de stad (Jeruzalem) werd omgeploegd.
(Talmoed, Taanit 26b)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Dat de 9de Av een rampdag is voor Joden bewijst volgens hen dat er sprake is van een g'ddelijk plan. De geschiedenis vindt niet lukraak plaats. Alles heeft een rationeel doel, zelfs als we niet alles begrijpen.

Welke rampen vonden er plaats op de 9de Av?
 • De eerste 9de Av in het jaar 1313 voor het begin van de gewone jaartelling was het meteen raak met het negatieve verslag van de verspieders over het Beloofde Land dat werd uitgebracht op de 8ste Av. Het volk weent in de nacht van de 9de Av. Ze willen terug naar Egypte in plaats van afgeslacht te worden door de Kanaänieten. G'd verbiedt hen het land binnen te gaan omdat de Joden twijfelen aan de almacht van G'd. Dat recht krijgen alleen hun kinderen.
 • Op de 9de Av in het jaar 423 voor het begin van de gewone jaartelling wordt de Eerste Tempel vernietigd.
 • Op de 9de Av van het jaar 69 wordt de Tweede Tempel verwoest.
 • Op de 9de Av in het jaar 133 worden Joodse rebellen tegen de Romeinen in Beitar afgeslacht.
 • Op de 9de Av in het jaar 134 ploegen de Romeinen de Tempelberg om.
 • Op de 9de Av in het jaar 1290 worden Joden uit Engeland verdreven.
 • Op de 9de Av in het jaar 1492 moeten alle Joden uit Spanje zijn verdwenen.
 • Op de 9de Av in het jaar 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. Volgens historici is de Tweede Wereldoorlog een uitloop van de Eerste Wereldoorlog.

Zoals eerder opgemerkt bewijst de rampdag volgens gelovige Joden dat er sprake is van een g'ddelijk plan. De Tora leert dat er een doel is voor onze wereld. En de Messiaanse tijd is de actualisatie van dat idee. En weldra zal de dag komen dat G'ds glorie zal worden geopenbaard in dit onderaardse rijk, en we zullen genieten van de vruchten van ons millennia-lange werk, het eindproduct van ons werk van liefde. Het gordijn zal opzij gescheurd worden en alle vlees zal G'd waarnemen. Het zal het hoogtepunt zijn van het masterplan.

Het geloof in Moshiach heeft de Joden gesteund gedurende een tweeduizend jaar oude ballingschap vol met pogroms, verdrijving en vervolging - het vaste geloof van de voorouders in een betere tijd, en hun vertrouwen dat ze zouden opstaan om die dag te zien. En volgens veel religieuze Joden staan we vandaag eindelijk op de drempel van verlossing. Nog een goede daad door nog een persoon kan alles zijn dat nodig is om de deal te verzegelen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom mochten de Joden het Beloofde Land niet binnengaan?
 2. Welke tegenslagen troffen onze vaderen op de negende Av?
 3. Wat bewijst de 9de Av volgens de Joden?
© 2019 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Grenzen van Israël: vanaf Abraham tot rijk van SalomoDe klassieke Joodse bronnen (de Joodse Bijbel en de Talmoed) onderscheiden drie grenzen. (1) De grenzen van de Aartsvade…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Torastudie: Land van melk en honing Numeri 13:17-26Torastudie: Land van melk en honing Numeri 13:17-26Een "land dat stroomt van melk en honing" staat voor de vruchtbaarheid van het Beloofde Land. Israël is bovendien een la…
De eerste vijf boeken van de bijbelDe eerste vijf boeken van de bijbelWie de bijbel leest, begint meestal bij het begin. De eerste vijf boeken van de bijbel zijn Genesis, Exodus, Leviticus,…

Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenisHet verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenisIemand die in het hol van de leeuw gaat, neemt een groot risico. Daniël nam een risico toen hij trouw bleef aan zijn gel…
Betekenis van de titel Mensenzoon voor JezusBetekenis van de titel Mensenzoon voor JezusDe Mensenzoon is een titel die vaak voorkomt in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er al over de Mensenzoon geschrev…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Talmoed, Taanit 29b
 • Talmoed, Taanit 26b
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/946703/jewish/What-Happened-on-the-Ninth-of-Av.htm
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144575/jewish/What-Is-Tisha-BAv.htm
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.