Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33

Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33 Shamchazai en Azael (nefilim) hadden volgens de Midrash oorspronkelijk goede bedoelingen, maar ze raakten meer corrupt dan de mensen van hun generatie. De verspieders dachten dat om die reden een heilig leven in de stoffelijke wereld onmogelijk was. Hierop antwoordden Kaleb en Jozua: "Als G'd ons wenst" - als G'd wil dat wij de fysieke wereld heiligen, dan "zal Hij ons naar dit land brengen en het aan ons geven" - Hij heeft ons de macht gegeven om dit te doen. We hebben een voordeel boven de engelen: de ziel is "letterlijk een deel van G'd", en staat net als zijn Schepper voorbij de dissonantie van hemel en aarde. Het Joodse volk werd wel gestraft vanwege het verkeerde uitgangspunt. Maar de straf moet niet gezien worden als echte straf. De 40 jaar extra in de woestijn biedt hen een betere voorbereiding op de komst naar het Heilige Land.

Numeri 13:33

We zagen daar de Nefilim, de reuzen afstammen van de gevallenen.

Engelen

De nakomelingen van Shamchazai en Azael, die uit de hemel vielen in de generatie van Enosh.
(Rasji)

Toen de generatie van de Vloed de aanbidding van afgoden aannam, en G'd bedroefd was, waren er twee engelen, Shamchazai en Azael, die tegen Hem zeiden: "Meester van het Universum! Hebben we niet tegen U gezegd, toen U Uw wereld schiep, 'Wat is de mens waarvan u melding maakt?'"
Zei G'd: "En de wereld - wat zal er van worden?"
Ze zeiden: "Meester van het universum! Wij zouden ervoor volstaan."
Zei G'd: "Het is bekend en onthuld aan Mij dat als je op aarde woonde, de Kwade Neiging je zou overheersen, en je zou erger zijn dan de zonen van de mens."
Ze zeiden: "Sta ons toe om tussen de mensen te wonen, en u zult zien dat wij Uw naam zullen heiligen!"
Zei G'd: "Daal af en blijf tussen hen."
Onmiddellijk waren ze gecorrumpeerd.
(Yalkut Shimoni, Bereishit 44)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

De zonde van de verspieders was dat zei zeiden dat er reuzen (nefilim) waren in het Heilige Land. Rashi legt uit dat nefilim verwijst naar "reuzen, de afstammelingen van [de engelen] Shamchazai en Aza'eil, die uit de hemel vielen in het geslacht van Enos."

In parsha Bereishit verwijst Rashi ook naar reuzen, maar dan naar mensen van vlees en bloed. Waarom verwijst hij in parsha Shelach naar engelen? De verspieders reageerden op de gebeurtenissen die zich voordeden tussen hun eerdere woorden en hun huidige woorden. Rashi legt uit dat ze bedoelden te zeggen dat zelfs G'd hen niet het land in kon krijgen ondanks dat G'd eerder wonderen had verricht. Door te melden dat het om engelen ging probeerden ze hun woorden kracht bij te leggen. De Zondvloed was niet in staat geweest de engelen te vernietigen.

De verspieders wilden in de woestijn blijven om zo een compleet spiritueel leven te kunnen blijven leiden. Als ze naar Erets Jisraeel zouden gaan zouden ze zich bezig moeten houden met het alledaagse en ze meenden dat dit hun spirituele dienst zou schaden. Dit was ook met de engelen gebeurd die waren afgedaald met een heilige beweegreden maar konden uiteindelijk de verleidingen van deze wereld niet weerstaan.

De fundamentele fout van de verspieders lag in het geloof dat het spirituele en het materiële onvermijdelijk vijandig zijn, zodat men niet bezig kan zijn met materiële zaken en tegelijkertijd kan worden ondergedompeld in spiritualiteit.

De waarheid is echter heel anders, want G'ds verlangen en vreugde ligt in de dienst van het Joodse volk in deze fysieke wereld, terwijl we het transformeren in een woonplaats voor Hem. Zo is de macht van de Joden om de aardse dingen te weerstaan inderdaad groot. Bovendien zijn Joden inherent hoger dan engelen, als één met G'd. Ze kunnen daarom met succes fysieke en spirituele tegenstellingen verenigen.

De fout wordt gecorrigeerd door middel van straffen. Zo moet het Joodse volk voor straf 40 jaar in de woestijn blijven. De vraag is wat voor straf dit is omdat de Joden juist in deze g'ddelijke omgeving wilden blijven waarbij ze beschermd werden door de wolken, manna ontvingen en konden drinken uit de bron van Mirjam. De straf moet ook niet echt als een straf worden gezien. De fout was gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt. Ze waren simpelweg gewoon nog niet klaar om de fysieke wereld in te gaan. Ze hadden nog een 40 jaar spirituele voeding en koestering nodig voor ze naar de 'echte' wereld konden gaan.

Overigens moet een straf van G'd niet gezien worden als een middel om louter en alleen pijn te doen. De Targum Onkelos meldt bij Deuteronomium 8:5 dat wanneer de Tora de term מיסרך gebruikt, vertaald als straf / kastijding, gebruikt hij מאלף wat betekent om les te geven. Targum Yonatan gebruikt het woord מסקר, wat een middel is om te onderzoeken. Dus het idee van straf is een les en onderzoek, een corrigerende maatregel, nooit alleen maar om pijn toe te brengen. Zoals Spreuken 3:17 zegt, Zijn wegen zijn manieren van plezier, en al Zijn wegen zijn vrede.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Op welke twee wijzen verwijst Rashi naar de nefilim?
  2. Waarom wil G'd niet dat engelen op aarde wonen?
  3. Waarom wilden de verspieders liever in de woestijn blijven?
  4. Welke fundamentele fout maakten de verspieders?
  5. Waarom worden de 40 jaar extra in de woestijn niet als een echte straf gezien?
© 2019 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32De tien verspieders die zeiden “het land verslindt zijn inwoners” waren bang dat als het g'ddelijk licht naar de fysieke…
Joodse Bijbel: de twaalf verspieders in KanaänJoodse Bijbel: de twaalf verspieders in KanaänTerwijl de kinderen van Israël hun kamp hebben opgeslagen bij Kadesh Barnea en het land Kanaän niet ver weg is, eisen ze…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…

Waarom schiep God dieren?Waarom schiep God dieren?Een vraag die in het leven van elke christen vroeg of laat wel een rol lijkt te spelen is de vraag naar de zin van het l…
De ontwikkeling van het christendom na de komst van de IslamEeuwenlang was het christendom de belangrijkste godsdienst van het Midden-Oosten. Het keerpunt kwam in de 7e eeuw toen M…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/927725/jewish/Chassidic-Insights.htm
  • Likutei Sichot, vol. 33, p. 87
  • Rasji
  • Yalkut Shimoni, Bereishit 44
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.