Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed

Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed De Kabbala kent vele profeten en wijzen. De eerste kabbalist was Adam HaRishon. Later kwamen o.a. Abraham, Mozes en de profeten. Aandacht voor kabbalisten die leefden vanaf de Schepping tot de Tannaiem, de Ge'oniem, de Risjoniem en de Acharoniem. Deze laatste vier groepen beslaan eigenlijk de gehele Talmoedperiode, hoewel vanaf de Ge'oniem meer de Talmoed in de praktijk werd gebracht. Naast hun Talmoed kennis bezitten onderstaande geleerden ook kennis van de Kabbala.

Profetie vóór de ontvangst van de Tora op de Berg Sinaï

Reeds voor de ontvangst van de Tora (Kabbala) op de berg Sinaï hielden mensen zich bezig met de Kabbala. In feite was Adam HaRishon de eerste Kabbalist. Hij schreef het boek Raziël HaMalach. Ook Abraham schreef een boek Sefer Jetsira dat leek op het boek van Adam. Met Abraham begon de geschiedenis van het Joodse Volk die als enige geloofde in Eén God. Zijn kleinzoon Jakob staat aan het begin van de vorming van de Joodse natie met zijn twaalf zonen die zouden uitgroeien tot twaalf stammen.
persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
Adam
 • 1-930 (3760-2831 voor de gewone jaartelling vgj)
 • boek: Raziël HaMalach
 • Henoch en Metatro'n
 • 622-987 (3137-2774 vgj)
 • Noach
 • 1056-2006 (2705-1755 vgj)
 • Abraham
 • 1948-2123 (1813-1638 vgj)
 • boek: Sefer Jetsira
 • Izaäk
 • 2048-2228 (1713-1533 vgj)
 • Jakob
 • 2108-2255 (1653-1506 vgj)
 • Levi
 • 2196?-2333 (1564-1427 vgj)
 • Jozef
 • 2199-2309 (1562-1452 vgj)
 • Kehat
 • 2235-2368 (1525-1392 vgj)
 • Amram
 • 2250-2391? (1510-1367? vgj)

 • Bijbelse profetie en mystieke ervaringen

  Met de ontvangst van de Tora op de Sinaï werd de Kabbala geverifieerd. Kabbala zorgde ervoor dat alle nuances van de Tora kon worden begrepen. Mozes was zowel geheel op de hoogte van de Tora als de Kabbala. Mozes gaf zijn kennis door aan Jozua en deze aan de Ouderen en de profeten. Dit ging door tot en met de profeet Ezechiël. Deze kreeg het visioen van de Maaseh Merkava.
  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Mozes
 • 2368-2488 (1393-1273 vgj)
 • brandende struik
 • Exodus uit Egpte
 • ontvangst Tora
 • onderwijs Tora aan de 70 Ouderen en aan Jozua, Elazar en Pinchas
 • Betzalel
 • 2436-? (1384-? vgj)
 • Gebruikte wisseling van Gods namen om de Tabernakel te bouwen.
 • Jozua
 • 2406-2516 (1354-1245 vgj)
 • Ontving autoriteit van Mozes.
 • Eli
 • 2772-2870 (988-890 vgj)
 • Ontving Kabbala van de Ouderen en van Pinchas.
 • profeet Samuël
 • 2830-2882 (931-878 vgj)
 • Ontving Kabbala van Eli en zijn hof.
 • Koning David
 • 2854-2924 (906-836 vgj)
 • Ontving Kabbala van Samuël en zijn hof.
 • Koning Salomo
 • 2854-2964 (906-797 vgj)
 • Bouwde de Heilige Tempel.
 • Achija HaShiloni
 • 2380-2964 (1354-1245 vgj)
 • Ontving Kabbala van Koning David.
 • Profeet Elija
 • profeteerde in 2962 (798 vgj)
 • Ontving Kabbala van Achija HaShiloni.
 • profeet Elisa
 • profeteerde in 3043 (717 vgj)
 • Ontving Kabbala van Elija en zijn hof.
 • Jehojada Hakohen
 • begon met profeteren in 3055
  (705 vgj)
 • Ontving Kabbala van Elisa en zijn hof.
 • profeet Zacharia
 • begon met profeteren in 3070
  (690 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jehojada en zijn hof.
 • profeet Hosea
 • begon met profeteren in 3090
  (670 vgj)
 • Ontving Kabbala van Zacharia en zijn hof.
 • profeet Amos
 • begon met profeteren in 3110
  (650 vgj)
 • Ontving Kabbala van Hosea en zijn hof.
 • profeet Jesaja
 • begon met profeteren in 3140
  (620 vgj)
 • Ontving Kabbala van Amos en zijn hof.
 • profeet Micha
 • begon met profeteren in 3160
  (600 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jesaja en zijn hof.
 • profeet Joël
 • begon met profeteren in 3190
  (570 vgj)
 • Ontving Kabbala van Micha en zijn hof.
 • profeet Nachum
 • begon met profeteren in 3240
  (520 vgj)
 • Ontving Kabbala van Joël en zijn hof.
 • profeet Habakkuk
 • begon met profeteren in 3254
  (506 vgj)
 • Ontving Kabbala van Nachum en zijn hof.
 • profeet Zefanja
 • begon met profeteren in 3280
  (480 vgj)
 • Ontving Kabbala van Habakkuk en zijn hof.
 • profeet Jeremia
 • begon met profeteren in 3298
  (463 vgj)
 • Ontving Kabbala van Zefanja en zijn hof.
 • profeet Ezechiël
 • begon met profeteren in 3332
  (429 vgj)
 • Hij zag de Merkawa (strijdwagen, een manifestatie van Godszaligheid in de wereld van Jetsira) in een profetisch visioen.

 • Periode van de Tweede Tempel

  De Tweede Tempel werd afgerond in 3412 (349 vgj). In de tijd van de Tweede Tempel kwam de Kabbala in vertrouwde handen van de laatste profeten en de grootste wijzen. Samen vormden zij de 120 man Grote Vergadering (Anshei Knesset HaGedola). De Kabbala werd slechts in kleine kring onderwezen. Dit ging zo door tot na de Vernietiging van de Tweede Tempel.
  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Baruch ben Neria
 • stierf in 3413 (348 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jeremia en zijn hof
 • profeet Ezra
 • stierf in 3448 (313 vgj)
 • Ontving Kabbala van Baruch ben Neria en zijn hof.
 • Shimon HaTzaddik
 • stierf in 3488 (237 vgj)
 • Ontving als laatste lid van de Grote Vergadering Kabbala van leden van de vergadering.
 • Ben Sira
 • geboren in 3488 (273 vgj)
 • Mogelijk een zoon van de profeet Jeremia.
 • Hij schreef aforismen en mystieke inzichten in de Tweede Tempel Periode in een boek dat heet "Wijsheid van Sira."
 • Antigonos van Socho
 • stierf in 3530 (231 vgj)
 • Ontving Kabbala van Shimon HaTzaddik en zijn hof.
 • Jose ben Jo'ezer van
  Tzraida
 • stierf in 3610 (151 vgj)
 • Hoofd van het Sanhedrin in 3550 (211 vgj)
 • Ontving Kabbala van Antigonus en zijn hof.
 • Jozef ben Jochanan?
 • Ontving Kabbala van Antigonus en zijn hof.
 • Jehoshua ben Prachya?
 • Hoofd van het Sanhedrin in 3610 (151 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jose en Jozef en hun hof.
 • Nitta HaArbeli?
 • Ontving Kabbala van Jose en Jozef en hun hof.
 • Choni HaMa'agal?
  Jehoeda ben Tabbai?
 • Ontving Kabbala van Jehoshua en Nittai.
 • Shimon ben Shatach?
 • Ontving Kabbala van Jehoshua en Nittai.
 • Werd hoofd van het Sanhedrin in 3688 (73 vgj)
 • Jehoshua ben Prachya?
 • Hoofd van het Sanhedrin in 3610 (151 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jose en Jozef en hun hof.
 • Shmaya en Avtalyon?
 • Ontvingen Kabbala van Jehoeda en Shimon.
 • Hillel en Shammai?
 • Ontvingen Kabbala van Shmaya en Avtayon.

 • De periode van de Tannaiem (10-220 na de gewone jaartelling)

  Met de leerlingen van Hillel en Sjammai begon de periode van de Tannaiem. Met de term Tanna wordt een leraar in de Misjna aangeduid. De Misjna duidt een collectief Tannaiem aan als Chagamiem (Wijzen). De autoriteiten worden aangeduid als Zekeniem Risjoniem, de eerste Geleerden. De periode van Tannaiem wordt gewoonlijk ingedeeld in vijf of zes generaties.

  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Rabbi Jochanan ben Zakai
 • 3713-3775 (47 voor de gewone jaartelling vgj - 73 na de gewone jaartelling)
 • ontving Kabbala van Hillel en Sjammai en hun hof
 • Rabbi Nechunia ben HaKana
 • tweede helft eerste eeuw
 • Ontving Kabbala van rabbi Jochanan ben Zakai
  Schreef de Bahir; Sefer HaTemoena
 • Rabbi Eliezer HaGadol?
 • Ontving Kabbala van rabbi Jochanan ben Zakkai
  Schreef Pirkei d'Rabbi Eliezer
 • Rabbi Yehoshua ben Chananya
 • eerste en tweede eeuw
 • Ontving Kabbala van rabbi Jochanan ben Zakkai
 • Rabbi Akiva
 • 3810-3895 (150-235 ngj)
 • Ontving Kabbala van rabbi Eliëzer HaGadol
  Was volgens sommigen de redacteur van Sefer Jetsira
 • Rabbi Jismael
 • stierf in 3893 (133 ngj)
 • Auteur van de Heichalot
 • Rabbi Sjimon bar Yochai (Rashbi)
 • 2de eeuw
 • Auteur van de Zohar
 • Rabbi Elazar
 • 2de en 3de eeuw

 • De Ge'oniem periode (650-1040 na de gewone jaartelling)

  De Ge'oniem waren meestal Babylonische leraren (soms Egyptische) die zich bezighielden met de kennisoverdracht van de Talmoedische halacha alsook de praktische toepassing ervan. Zij waren de opvolgers en erfgenamen van de Talmoedgeleerden.

  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Rabbi Amram
  Gaon
 • stierf in 875 na de gewone jaartelling
 • Bracht leerstellingen van de Kabbala van Irak naar Italië en Duitsland
 • Schrijver van Emoenot v'De'ot -commentaar op Sefer Jetsira
  Rabbi Hai Gaon
 • stierf in 4798 (1038 ngj)
 • Jehoeda ben Barzilai
 • 1035-1105 ngj
 • Schreef een commentaar op Sefer Jetsira

 • De periode van de Risjoniem (1040-1450)

  Risjoniem betekent 'eersten'. Deze geleerden ordenen de Talmoed en vatten die samen voor de praktijk. Zij vervaardigen veel codices waarin alle wetten en bepalingen naar onderwerp geordend werden en verdeeld werden in hoofdstukken en paragrafen.

  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Rabbi Shlomo Yitzchaki (Rashi)
 • 4800-4865 (1040-1105 na de gewone jaartelling)
 • Commentaar op Soekka 45a e.a.
 • Baalei Tosafot
 • 12de en 13de eeuw
 • Schreef Responsa uit de Hemel
 • Rabbi Avraham ben Jitschak
 • 1110-1179
 • Schreef SeferHaEshkol
 • Rabbi Avraham ben Jitschak van Granada (Rimon)
 • 13de en 14de eeuw
 • Eén van de vroegste kabbalisten die de Zohar citeert.
 • Rabbi Avraham ben David (Raavad)
 • 4880-4958 (1120-1198 ngj)
 • Rabbi Jitzchak Sagi-Nahor
 • 12de eeuw
 • Rabbi Jehoeda ben Jakar
 • 4910-4985 (1150-1225 ngj)
 • Rabbi Jehoeda HaChassied
 • 4910-4977
 • Schrijver van Sefer Chasidiem
 • Rabbi Elazar van Worms (Rokeach)
 • 4920-4998 (1160-1237 na de gewone jaartelling)
 • Schreef commentaar op Sefer Jetsira
 • Rabbi Mosje ben Nachman (Ramban)
 • 4955-5030 (1195-1270 ngj)
 • Rabbi Jona Gerondi
 • 4940-5023
 • Rabbi Menachem van Recanati
 • 4983-5050 (1223-1290 ngj)
 • Schreef een mystiek commentaar op de Tora
 • Rabbi Shlomo ben Aderet (Rashba)
 • 4995-5070 (1235-1310 ngj)
 • Rabbi Asher ben David
 • 13de eeuw
 • Schreef Sefer HaJichoed
 • Rabbi Ezra ben Shlomo van Gerona
 • stierf in 1238 ngj)
 • Schreef een commentaar op Shir HaShiriem
  Schreef commentaar en uitleg van Aggadata
 • Rabbi Azriel van Gerona
 • 4920-4998
 • Schrijver van Shaar HaSho'el, een commentaar op Sefer Jetsira, een commentaar op Tamoedisch Aggadata, een commentaar op de liturgie, en Sod HaKorban over de mystieke betekenis van de offers
 • Rabbi Avraham ben Yitzchak Gerondi
 • midden 13de eeuw
 • Rabbi Abraham Abulafia
 • 5000-5051 (1240-1291 ngj)
 • Eén van de innovators van de 'profetische kabbala'
 • Rabbi Moshe de Leon
 • 5000-5065 (1240-1305 ngj)
 • Verspreidde de Zohar
 • Rabbi Yaakov ben Sheshet van Gerondi
 • vroege 13de eeuw
 • auteur van Shaar HaShamayim
 • Rabbi Jitzchak van Akko
 • 5010-5100 (1250-1340 ngj)
 • Rabbi Yosef Gikatilia
 • 5008-5070 (1248-1310 ngj)
 • Schreef Ginat Egoz; Shaarei Orah; Saarei Tzedek; Shaar HaNikud.
 • Rabbi Bachya ben Asher
 • 5025-5100 (1265-1340 ngj)
 • Schreef een mystiek commentaar op de Tora
 • Shem Tov ibn Gaon
 • 5043-5100 (1283-1340 ngj)
 • Schreef Kesser Shem Tov (een supper commentaar op de mystieke secties van Rambans commentaar op de Tora), Badei HaAron en Sefer HaPe'er.
 • Rabbi Shmuel Motot
 • 14de eeuw
 • Schreef Meshovev Netivot, een niet gepubliceerd commentaar op Sefer Jetsira.
 • Rabbi Avraham Zacuto
 • 5185-5275 (1425-1515 ngj)

 • De periode van de Acharoniem (1450-heden)

  De Acharoniem zijn de latere geleerden vanaf de 15de eeuw tot heden. Zij vervaardigden werken in responsavorm of van overzichten op deelgebieden van de halacha.

  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Rabbi Meir ibn Gabbai
 • 5340-?
 • Rabbi Yehuda Chayat
 • Schreef commentaar Minchat Yehudah -- op Maarechet HaElokut.
 • Rabbi Yosef Caro
 • 4258-5335 (1488-1575 ngj.)
 • Schreef Sjoelchan Aroech en het mystieke werk Maggid Mesharim
 • Rabbi Shlomo Alkabetz
 • 5260-5340 (1500-1580 ngj.)
 • Schreef de hymne Lecha Dodi
 • Rabbi Moshe Alshich
 • 1508-1593 ngj.
 • Schreef 'Torat Moshe' een mystiek commentaar op de Tora.
 • Rabbi Moshe Cordovero RaMaK
 • 5282-5330 (1522-1570 ngj)
 • Schreef Pardess Rimonim, Sefer Eilimah Rabbati, Or Ne'erav, Or Yakar (een commentaar op de Zohar)
 • Avraham Galante
 • tweede helft 16de eeuw
 • Schreef Yareach, een commentaar op Zohar en Chesed l'Avraham
 • Avraham Beruchim
 • 5275-5353 (1515-1593 ngj)
 • Schreef Tikunei Shabbat
 • Rabbi Eliyahu daVidas
 • 5353 (1593 ngj)
 • Schreef Reishit Chochmah
 • Maharal of Prague. Rabbi Yehudah ben Betzalel Loew
 • 5285-5369 (1525-1609)
 • Schreef Be'er Hagolah; Netivot Olam; Tiferet Yisrael. Is ook beroemd vanwege de golem.
 • Rabbi Yitzchak Luria (Ari zal)5294-5332 (1534-1572)
 • Stichter van de Luriaanse Kabbala.
 • Eliezer Azikri
 • 5313-5360 (1533-1600 ngj)
 • Auteur van Sefer Chareidim
 • Rabbi Chaim Vital
 • 5303-5380 (1543-1620 ngj)
 • Verantwoordelijk voor publikatie van het werk van Luria
 • Rabbi Yisrael Sarug
 • Auteur van Limmudie HaAtzilut en ander kabbalistische werken
 • Rabbi Binyamin haLevi
 • Verspreidde het werk van Luria
 • Shmuel Vital zoon van R. Chaim Vital
 • 17de eeuw
 • Ordende het werk van de Ari in acht categorieën (Shemoneh Shaarim)
 • © 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
  Gerelateerde artikelen
  Kabbala: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
  Kabbala: geschiedenis van Joodse mystiekGod openbaarde zichzelf op de Berg Sinaï voor de hele Joodse gemeenschap. De Geschreven en Mondelinge Tora werd voor ied…
  Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…
  Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…

  Torastudie: Juda beschermt Benjamin - Genesis 44:18-33Torastudie: Juda beschermt Benjamin - Genesis 44:18-33In Genesis 44:18-33 lezen we hoe Juda probeert te voorkomen dat Benjamin slaaf van Jozef wordt. Hij biedt zichzelf als s…
  Kabbala: drie stadia in openbaring van de KabbalaEr zijn drie stadia in de openbaring van de Kabbala. Deze vertegenwoordigen een conceptuele benadering in het begrijpen…
  Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: AnonMoos, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Rabbi Moshe Miller
  • Bnei Baruch
  • Rabbi Yitschak Ginsburgh
  Jehoeda (1.615 artikelen)
  Laatste update: 09-06-2021
  Rubriek: Mens en Samenleving
  Subrubriek: Religie
  Bronnen en referenties: 4
  Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.