Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed (I)

De Kabbala kent vele profeten en wijzen. De eerste kabbalist was Adam HaRishon. Later kwamen o.a. Abraham, Mozes en de profeten. In dit artikel deel I waarin kabbalisten aan de orde komen die leefden vanaf de Schepping tot de Talmoed Periode.

Profetie vóór de ontvangst van de Tora op de Berg Sinaï

Reeds voor de ontvangst van de Tora (Kabbala) op de berg Sinaï hielden mensen zich bezig met de Kabbala. In feite was Adam HaRishon de eerste Kabbalist. Hij schreef het boek Raziël HaMalach. Ook Abraham schreef een boek Sefer Jetsira dat leek op het boek van Adam. Met Abraham begon de geschiedenis van het Joodse Volk die als enige geloofde in Eén God. Zijn kleinzoon Jakob staat aan het begin van de vorming van de Joodse natie met zijn twaalf zonen die zouden uitgroeien tot twaalf stammen.
persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
Adam
 • 1-930 (3760-2831 voor de gewone jaartelling vgj)
 • boek: Raziël HaMalach
 • Henoch en Metatro'n
 • 622-987 (3137-2774 vgj)
 • Noach
 • 1056-2006 (2705-1755 vgj)
 • Abraham
 • 1948-2123 (1813-1638 vgj)
 • boek: Sefer Jetsira
 • Izaäk
 • 2048-2228 (1713-1533 vgj)
 • Jakob
 • 2108-2255 (1653-1506 vgj)
 • Levi
 • 2196?-2333 (1564-1427 vgj)
 • Jozef
 • 2199-2309 (1562-1452 vgj)
 • Kehat
 • 2235-2368 (1525-1392 vgj)
 • Amram
 • 2250-2391? (1510-1367? vgj)

 • Bijbelse profetie en mystieke ervaringen

  Met de ontvangst van de Tora op de Sinaï werd de Kabbala geverifieerd. Kabbala zorgde ervoor dat alle nuances van de Tora kon worden begrepen. Mozes was zowel geheel op de hoogte van de Tora als de Kabbala. Mozes gaf zijn kennis door aan Jozua en deze aan de Ouderen en de profeten. Dit ging door tot en met de profeet Ezechiël. Deze kreeg het visioen van de Maaseh Merkava.
  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Mozes
 • 2368-2488 (1393-1273 vgj)
 • brandende struik
 • Exodus uit Egpte
 • ontvangst Tora
 • onderwijs Tora aan de 70 Ouderen en aan Jozua, Elazar en Pinchas
 • Betzalel
 • 2436-? (1384-? vgj)
 • Gebruikte wisseling van Gods namen om de Tabernakel te bouwen.
 • Jozua
 • 2406-2516 (1354-1245 vgj)
 • Ontving autoriteit van Mozes.
 • Eli
 • 2772-2870 (988-890 vgj)
 • Ontving Kabbala van de Ouderen en van Pinchas.
 • profeet Samuël
 • 2830-2882 (931-878 vgj)
 • Ontving Kabbala van Eli en zijn hof.
 • Koning David
 • 2854-2924 (906-836 vgj)
 • Ontving Kabbala van Samuël en zijn hof.
 • Koning Salomo
 • 2854-2964 (906-797 vgj)
 • Bouwde de Heilige Tempel.
 • Achija HaShiloni
 • 2380-2964 (1354-1245 vgj)
 • Ontving Kabbala van Koning David.
 • Profeet Elija
 • profeteerde in 2962 (798 vgj)
 • Ontving Kabbala van Achija HaShiloni.
 • profeet Elisa
 • profeteerde in 3043 (717 vgj)
 • Ontving Kabbala van Elija en zijn hof.
 • Jehojada Hakohen
 • begon met profeteren in 3055
  (705 vgj)
 • Ontving Kabbala van Elisa en zijn hof.
 • profeet Zacharia
 • begon met profeteren in 3070
  (690 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jehojada en zijn hof.
 • profeet Hosea
 • begon met profeteren in 3090
  (670 vgj)
 • Ontving Kabbala van Zacharia en zijn hof.
 • profeet Amos
 • begon met profeteren in 3110
  (650 vgj)
 • Ontving Kabbala van Hosea en zijn hof.
 • profeet Jesaja
 • begon met profeteren in 3140
  (620 vgj)
 • Ontving Kabbala van Amos en zijn hof.
 • profeet Micha
 • begon met profeteren in 3160
  (600 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jesaja en zijn hof.
 • profeet Joël
 • begon met profeteren in 3190
  (570 vgj)
 • Ontving Kabbala van Micha en zijn hof.
 • profeet Nachum
 • begon met profeteren in 3240
  (520 vgj)
 • Ontving Kabbala van Joël en zijn hof.
 • profeet Habakkuk
 • begon met profeteren in 3254
  (506 vgj)
 • Ontving Kabbala van Nachum en zijn hof.
 • profeet Zefanja
 • begon met profeteren in 3280
  (480 vgj)
 • Ontving Kabbala van Habakkuk en zijn hof.
 • profeet Jeremia
 • begon met profeteren in 3298
  (463 vgj)
 • Ontving Kabbala van Zefanja en zijn hof.
 • profeet Ezechiël
 • begon met profeteren in 3332
  (429 vgj)
 • Hij zag de Merkawa (strijdwagen, een manifestatie van Godszaligheid in de wereld van Jetsira) in een profetisch visioen.

 • Periode van de Tweede Tempel

  De Tweede Tempel werd afgerond in 3412 (349 vgj). In de tijd van de Tweede Tempel kwam de Kabbala in vertrouwde handen van de laatste profeten en de grootste wijzen. Samen vormden zij de 120 man Grote Vergadering (Anshei Knesset HaGedola). De Kabbala werd slechts in kleine kring onderwezen. Dit ging zo door tot na de Vernietiging van de Tweede Tempel.
  persoongeboorte- en sterftejaar volgens Joodse en gewone jaartellingactiviteit
  Baruch ben Neria
 • stierf in 3413 (348 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jeremia en zijn hof
 • profeet Ezra
 • stierf in 3448 (313 vgj)
 • Ontving Kabbala van Baruch ben Neria en zijn hof.
 • Shimon HaTzaddik
 • stierf in 3488 (237 vgj)
 • Ontving als laatste lid van de Grote Vergadering Kabbala van leden van de vergadering.
 • Ben Sira
 • geboren in 3488 (273 vgj)
 • Mogelijk een zoon van de profeet Jeremia.
 • Hij schreef aforismen en mystieke inzichten in de Tweede Tempel Periode in een boek dat heet "Wijsheid van Sira."
 • Antigonos van Socho
 • stierf in 3530 (231 vgj)
 • Ontving Kabbala van Shimon HaTzaddik en zijn hof.
 • Jose ben Jo'ezer van
  Tzraida
 • stierf in 3610 (151 vgj)
 • Hoofd van het Sanhedrin in 3550 (211 vgj)
 • Ontving Kabbala van Antigonus en zijn hof.
 • Jozef ben Jochanan?
 • Ontving Kabbala van Antigonus en zijn hof.
 • Jehoshua ben Prachya?
 • Hoofd van het Sanhedrin in 3610 (151 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jose en Jozef en hun hof.
 • Nitta HaArbeli?
 • Ontving Kabbala van Jose en Jozef en hun hof.
 • Choni HaMa'agal?
  Jehoeda ben Tabbai?
 • Ontving Kabbala van Jehoshua en Nittai.
 • Shimon ben Shatach?
 • Ontving Kabbala van Jehoshua en Nittai.
 • Werd hoofd van het Sanhedrin in 3688 (73 vgj)
 • Jehoshua ben Prachya?
 • Hoofd van het Sanhedrin in 3610 (151 vgj)
 • Ontving Kabbala van Jose en Jozef en hun hof.
 • Shmaya en Avtalyon?
 • Ontvingen Kabbala van Jehoeda en Shimon.
 • Hillel en Shammai?
 • Ontvingen Kabbala van Shmaya en Avtayon.

 • Lees verder

  © 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
  Gerelateerde artikelen
  Kabbala 4: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
  Kabbala: geschiedenis van Joodse mystiekGod openbaarde zichzelf op de Berg Sinaï voor de hele Joodse gemeenschap. De Geschreven en Mondelinge Tora werd voor ied…
  Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…
  Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…

  Torastudie 52: Juda beschermt Benjamin -Genesis (44:18-33)Torastudie 52: Juda beschermt Benjamin -Genesis (44:18-33)In Genesis 44:18-33 lezen we hoe Juda probeert te voorkomen dat Benjamin slaaf van Jozef wordt. Hij biedt zichzelf als s…
  Kabbala: drie stadia in openbaring van de KabbalaEr zijn drie stadia in de openbaring van de Kabbala. Deze vertegenwoordigen een conceptuele benadering in het begrijpen…
  Bronnen en referenties
  • Rabbi Moshe Miller
  • Bnei Baruch
  • Rabbi Yitschak Ginsburgh

  Reageer op het artikel "Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed (I)"

  Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
  Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
  Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
  Reactie

  Etsel (infoteur), 04-09-2008 18:31 #1
  De moderator had uw reactie niet geplaatst. Vandaar dat ik dat alsnog doe.

  "Wat een prachtige serie artikelen over Kabbala, ik ben aktief student van Bnei Baruch en zoek contact met de schrijver.

  Peter Griekspoor" Reactie infoteur, 04-09-2008
  Hallo Peter,

  Dank voor uw reactie. Mocht u vragen stellen dan kunt u die als reactie plaatsen. Ik zal ze dan zo goed mogelijk beantwoorden.

  In het verleden heb ik contact gehad met een zekere Karin van Bnei Baruch Nederland. Maar dat heeft uiteindelijk niets opgeleverd. Vandaar dat ik alleen via dit reactieblokje contact onderhoud. Ik hoop dat u hier begrip voor heeft.

  MVG,

  Etsel

  Infoteur: Etsel
  Laatste update: 08-07-2018
  Rubriek: Mens en Samenleving
  Subrubriek: Religie
  Special: Kabbala
  Bronnen en referenties: 3
  Reacties: 1
  Schrijf mee!