recensie

Boekrecensie: Joodse riten en symbolen – Rabbijn S. de Vries

Boekrecensie: Joodse riten en symbolen – Rabbijn S. de Vries In 1927 verscheen de eerste editie van Joodse riten en symbolen. Een tweede deel volgde in 1932. Het boek, geschreven door rabbijn Simon Philip De Vries, groeide uit tot hét standaardwerk in Joods Nederland wat betreft informatie over gebruiken en voorschriften van het dagelijkse Joodse leven. Het is een rijk boek geschikt voor iedere lezer die belangstelling heeft voor de Joodse traditie. Rabbijn de Vries kwam in 1944 in het concentratiekamp Bergen-Belsen om het leven. De zoon van de rabbijn heeft in 1968 een uitgebreide en herziene versie in één band op de markt gebracht via de Arbeiderspers. Het boek behandelt alle facetten van het orthodox Joods leven: de dagelijkse gebruiken, rituele spijsbereiding, geboorte, huwelijk, echtscheiding en dood.

Gegevens

  • Titel: Joodse riten en symbolen
  • auteur: Rabbijn S. Ph. de Vries
  • jaar: 1996 (achtste druk); eerste druk 1968; oorspronkelijke uitgave 1927 en 1932 (twee delen)
  • uitgeverij: De Arbeiderspers, Amsterdam
  • ISBN: 90 295 54630

Wie was Rabbijn de Vries?

Rabbijn de Vries leefde van 1870 tot 1944. Hij studeerde aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium in Amsterdam maar maakte de opleiding tot rabbijn niet af. Toch werd hij tot rabbijn benoemd door Opperrabbijn Dünner. De Vries gaf les als godsdienstonderwijzer in Haarlem. Daarnaast was hij secretaris van de Joodse gemeente in Haarlem. Hij was overtuigend zionist en speelde een leidende rol in de Nederlandse Mizrachi-beweging. Zijn pleidooi voor het zionisme vanuit Joods standpunt werd hem niet in dank afgenomen door collega rabbijnen. Rabbijn de Vries werd in concentratiekamp Bergen-Belsen vermoord.

Beschrijving van verschillende aspecten van het Joodse geloof

Het boek bestond oorspronkelijk uit twee delen waarvan het eerste deel in 1927 en het tweede deel in 1932 werd uitgebracht. De boeken ontstonden naar aanleiding van stukken die eerder in de 'Oprechte Haarlemse Courant' zijn verschenen. Deze stukken waren deels gebaseerd op verzoeken van trouwe lezers die graag bepaalde onderwerpen behandeld zagen. Ook waren er lezers die het jammer vonden dat ze het gelezene in de krant niet nog eens na konden slaan. Zo besloot de schrijver om de opstellen te bundelen in twee delen. Het Joodse ceremonieel werd zo verklarend te boek gesteld. Daarmee werd overigens niet het hele Jodendom volstrekt blootgelegd. De schrijver vleide zich met de gedachte “dat uit de behandelingswijze der uiterlijke stof ook het één en ander – en niet zo weinig – van het inwendige wezen en de innerlijke des Jodendoms vanzelf naar voren is gekomen.”

Het boek bestaat uit acht hoofdstukken. Hoewel het gezin centraal staat binnen het Jodendom wordt begonnen met de synagoge. De naam en wezen van de sjoel wordt hierin uitgelegd. Daarna volgt aandacht voor het gebed, de inrichting van de synagoge, de Heilige Wetsrol, de voorlezing uit de Tora en Haftora, de voorzanger (Chazan), de menora, de priesters, de priesterzegen en de preek in de synagoge. In het tweede hoofdstuk worden de drie 'tekens' besproken: mezoeza, gebedsriemen en tsietsiet. Ruim 15 bladzijden worden gewijd aan de Shabbat. Vervolgens komen de Joodse feestdagen aan de orde: Nieuwjaar, Jom Kippoer, Soekot, Chanoeka, Nieuwjaarsfeest der Bomen, Poeriem en Pesach. Maar er zijn niet alleen feestdagen binnen het Jodendom. Er wordt ook gevast tijdens de treurdagen zoals in het vijfde hoofdstuk wordt beschreven. Natuurlijk is er ook uitgebreid aandacht voor de rituele spijsbereiding: kosher voedsel, reine en onreine dieren, de rituele slacht, het keuren van het vlees, de verwrongen spier, het kosher maken, het scheiden van melk en vlees, welke vis en gevogelte gegeten mag worden en het vaatwerk. Het zevende hoofdstuk beschrijft het hele Joodse leven van de wieg tot het graf. Het begint allemaal bij de besnijdenis van mannelijke baby's, de eerstgeborene, het huwelijk, het zwager-huwelijk, de echtscheiding, ziekte, sterven en dood, en de uitvaart en rouwtijd. Het laatste hoofdstuk behandelt de godsdienst-codices.

Compleet standaardwerk met wat oubollig taalgebruik

Wat meteen opvalt aan het boek is het wat oubollige taalgebruik. De Arbeiderspers heeft waarschijnlijk bewust de tekst niet willen aanpassen om het oorspronkelijke karakter van het werk te behouden. Slechts hier en daar is een niet meer gangbaar woord vervangen en werden enige verkortingen aangepast. Enkele terminologieën zijn gewijzigd, daar waar de oorspronkelijke uitdrukking niet meer tot juist begrip zou kunnen leiden. Toch is de oorspronkelijke spelling gewijzigd in de veronderstelling dat als de schrijver zelf zijn werk had kunnen herzien hij ongetwijfeld deze veranderingen zou hebben aangebracht.

Dit oubollig taalgebruik maakt het lezen wel iets lastiger. De lezer moet zich goed concentreren op de tekst en soms moet je de tekst even opnieuw lezen om te begrijpen wat er staat. Dit komt mede door het feit dat zinnen vaak erg lang zijn.

Het boek wordt nog steeds als standaardwerk gezien binnen het orthodoxe Jodendom. Het wordt veel gelezen in Joodse en niet-Joodse kringen. Daarmee oefent Rabbijn de Vries, hoewel in 1944 in concentratiekamp Bergen-Belsen vermoord, nog steeds invloed uit op het orthodoxe Joodse geestesleven.

Al met al is het een zeer informatief boek met veel foto's en tekeningen. Het bewijst dat een kwalitatief goed werk jarenlang mee kan gaan en zijn waarde niet verliest.

Lees verder

© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Sjoelchan Aroech – Jozef KaroGeschiedenis Jodendom: Sjoelchan Aroech – Jozef KaroJozef Karo (1488-1575) was één van de leden van een nieuwe sanhedrin (dat mislukte) in Palestina. Toch had Karo een miss…
Joodse symbolen: tefillien (teken op voorhoofd en arm)Joodse symbolen: tefillien (teken op voorhoofd en arm)Joodse symbolen, tefillien teken op hand en voorhoofd. De tefillien is een benaming voor de Joodse gebedsriemen. Samen m…
Krasloten: de December KalenderKrasloten: de December KalenderDe December Kalender van krasloten is een kraslot waar je 31 dagen lang plezier van hebt. Dit grote kraslot, dat je voor…
Joodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, gedenkkwast of kwasten - teken aan kleding, symbool aan het gewaad. De tsietsiejot (enkelvou…

De betekenis van Jezus als lam van God (Agnus Dei)De betekenis van Jezus als lam van God (Agnus Dei)Jezus wordt in de Bijbel een aantal keer als het lam van God aangeduid. Johannes de Doper zegt over Jezus: ´Zie het lam…
Simson en Delila (Rechters 16): een narratieve exegeseSimson en Delila (Rechters 16): een narratieve exegeseSimson is de sterke Israëliet die tegen de Filistijnen strijdt. Het Bijbelboek Rechters, vroeger Richteren genoemd, vert…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 3dman Eu, Pixabay
  • Joodse riten en symbolen - Rabbijn S. Ph. de Vries
  • https://www.joodsmonument.nl/nl/page/508046/about-simon-philip-de-vries
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.