Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16

Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16 Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling); net zoals Mozes wordt hij na zijn geboorte verborgen in de Nijl om te ontsnappen aan het besluit van Farao om alle pasgeboren Hebreeuwse mannen in de rivier te verdrinken. Hij gaat de strijd tegen Amalek aan; is één van de twaalf verspieders die worden uitgezonden om het land van Kanaän te verkennen. Hij volgt Mozes op als leider van de Israëlieten en leidt de natie naar Kanaän. Veertig jaar lang is hij de trouwe discipel van Mozes, "die zich niet uit de tent laat leiden" (Exodus 33:11; Jozua vertegenwoordigt dus de eigenschap van toewijding - één van de vijf primaire voorwaarden voor de verwerving van de wijsheid van de Tora).

Numeri 13:6

Mozes noemde Hosea. . . Jozua ("G'd zal redden") (13:16)

Verspieders

Hij bad voor hem: Moge G'd u redden van de raad van de verspieders. (Talmoed, Sotah 34b; Rashi)

De letter jod

De kleine letter jod, die was verwijderd uit Sarai's naam (toen ze werd hernoemd tot "Sarah" - Genesis 17:15), was al die jaren stijgende en vliegende voor de goddelijke troon, en zei tegen G'd: "Omdat ik de kleinste van de letters ben, ben ik uit de rechtvaardige Sarah gehaald?" Totdat ze aan Jozua werd toegevoegd. (Midrash Rabbah)

David pleitte vóór G'd: "Soeverein van het universum! Wie kan zijn fouten begrijpen?" G'd: "Ze hebben je vergeven.". . . David betreurde: "Moge mijn zonde (d.w.z. het incident van Batseba) niet in de Tora worden opgetekend." Zei G'd: "Dat is onmogelijk. Als de jod van de enkele letter die ik uit Sarai verwijderde, al vele jaren voortdurend protesteerde, totdat Jozua kwam en ik het aan zijn naam toevoegde. . . hoeveel te meer een complete sectie in Tora! " (Talmoed, Sanhedrin 107a)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

De Bijbel beschrijft Jozua als een toegewijde student van Mozes, een heilige man en een briljante militaire commandant. Hij leidt het Joodse volk 28 jaar en brengt de Joden naar het land Kanaän. Zijn levensverhaal staat beschreven in het Bijbelboek Jozua.

Toegewijd student van Mozes

Jozua, die oorspronkelijk Hosea heet, is een toegewijd student van Mozes. Hij is altijd te vinden bij de tent van Mozes. Hij wacht deze op aan de voet van de Berg Sinaï en wordt door hem onderwezen in de Tora. Daarna onderwijst hij de zeventig oudsten.

Rechtvaardige spion

Jozua hoort bij de 12 verspieders die het land Kanaän gaan verkennen. Alleen hij en Caleb berichten positief over het land. Maar het Joodse volk gelooft de andere 10 verspieders en denkt dat het land niet te veroveren valt. De Joden vertrouwen niet op G'd. Voor straf mag deze generatie Joden het land niet binnentrekken. Het is vlak voor het vertrek van de spionnen dat Mozes, uit vrees dat de spionnen falen in hun missie, de letter "jod" aan de naam van Hosea (Hosea) toevoegt, en het verandert in Jehosjoea (Jozua), wat betekent “G'd zal redden”.

Jozua volgt Mozes op

Mozes zegent Jozua die zijn opvolger wordt. Dertig dagen na het overlijden van Mozes, krijgt Jozua de opdracht van G'd om het Joodse volk naar Kanaän te begeleiden. Jozua's opdracht is om het land te veroveren, de inwoners te verslaan en het land te verdelen onder de stammen van Israël. G'd waarschuwt Jozua om zich aan de Tora en de mitswot te houden.

Rachab, de vrouw van Jozua

Jozua laat de stad Jericho bespioneren door Caleb en Pinchas. Zij ontmoeten in een herberg Rachab die hen redt van de soldaten. Ze wil dat zij en haar familie gespaard worden door de Israëlieten. Dat gebeurt ook. Rachab bekeert zich vervolgens tot het Jodendom. Jozua ziet in haar een speciale vrouw en trouwt met haar. Acht profeten, inclusief Jeremia, behoren tot hun nageslacht.

Een briljante militaire leider

Jozua toont zich een briljante militaire leider. Hij verovert in zeven jaar tijd heel Kanaän en verdeelt het onder de stammen van Israël. Elk gezin krijgt een stuk land. Eén van de opvallendste veroveringen is de stad Jericho. G'd geeft Jozua de opdracht om het leger zes dagen rond de muren van de stad te lopen. De zevende dag vallen de muren om. Bij het verslaan van de vijf Emorieten koningen laat Jozua de zon stil staan tot zijn soldaten de overwinnen behalen.

Jozua sterft op 110 jarige leeftijd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Joden de Tora en de mitswot naleven.
© 2018 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32De tien verspieders die zeiden “het land verslindt zijn inwoners” waren bang dat als het g'ddelijk licht naar de fysieke…
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…

Torastudie: Land van melk en honing – Numeri 13:17-26Torastudie: Land van melk en honing – Numeri 13:17-26Een "land dat stroomt van melk en honing" staat voor de vruchtbaarheid van het Beloofde Land. Israël is bovendien een la…
Vergeving van zonde en het elkaar vergeven in de BijbelVergeving van zonde en het elkaar vergeven in de BijbelDe vergeving van zonden is een centraal thema in de Bijbel. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is v…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Midrash Rabbah
  • Talmoed, Sotah 34b; Rashi
  • Talmoed, Sanhedrin 107a
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111849/jewish/Joshua-of-the-Bible.htm
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 23-12-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.