Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam – Numeri 12:13-15

Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam – Numeri 12:13-15 Mirjam, de zus van Mozes, krijgt huidvraat omdat ze commentaar had geleverd op haar broer. Mozes gaat voor haar bidden en Mirjam wordt weer beter. Dit stuk in Numeri laat zien hoe belangrijk het gebed is voor zieke mensen binnen het Jodendom. Via het Joods gebed kunnen Joden in contact komen met G'd die mensen geneest. Er zijn bepaalde Psalmen en gebeden die worden gereciteerd voor een spoedig herstel.

Numeri 12:13

Ik smeek U, O G'd, genees haar nu

Mozes bidt

Toen Mozes begon te bidden aan de kust van de Rietzee, zei G'd tot hem: "Mozes! Mijn kinderen zijn in nood, en jij staat langdurig te bidden?... Er is een tijd om uitgebreid te bidden en er is een tijd om kort te bidden... (Mechilta Beshalach)

Lang en kort gebed

Eens stond een zekere leerling voor de ark in de aanwezigheid van Rabbi Eliëzer, en hij bad uitgebreid. Zijn leerlingen zeiden tot hem: Meester, hoe langdradig is deze kerel! Hij antwoordde hen: breidt hij het uit, net zoals onze meester Mozes, van wie staat geschreven (Deuteronomium 9:25): “De veertig dagen en de veertig nachten dat ik mijzelf in gebed smeekte voor G'd?”

Een andere keer gebeurde het dat een zekere leerling voor de ark naar Rabbi Eliëzer ging, en hij bad heel kort. Zijn leerlingen zeiden tot hem: Hoe beknopt deze kerel is! Hij antwoordde hen: Is hij beknopter dan onze meester Mozes, die bad, zoals er staat geschreven: “Ik smeek U, O G'd, genees haar nu?” (Talmoed, Berachot 34a)

Numeri 12:14

Laat haar zeven dagen buitengesloten worden van het kamp, en laat haar daarna opnieuw ontvangen worden.

Het beantwoorden van gebeden

Er zijn gebeden die na honderd jaar worden beantwoord... er zijn gebeden die na negentig jaar worden beantwoord... en er zijn gebeden die na zeven dagen worden beantwoord. (Midrash Yalkut Hamachiri)

Numeri 12:15

Het volk reisde niet voordat Miriam weer werd binnengebracht.

Miriam wachtte een korte tijd op Mozes, zoals staat geschreven (Exodus 2:4): "Zijn zuster stond van verre om te weten wat hem gedaan zou worden." Daarom werd Israël zeven dagen lang vertraagd in de woestijn, omdat er staat geschreven: "Het volk reisde niet voordat Miriam weer werd binnengebracht." (Talmoed, Sotah 9b)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Het verhaal van de zieke Mirjam waarvoor Mozes bidt is een goed voorbeeld dat laat zien hoe belangrijk het gebed voor zieke mensen is binnen het Jodendom. Volgens Rashi leert de Bijbel je goed gedrag, dat als iemand zijn vriend om een gunst vraagt, hij aan zijn verzoek moet voorafgaan met twee of drie woorden van smeekbede, en alleen dan zou hij zijn verzoeken moeten doen. - [Sifrei Beha'alothecha 1:42:13, Tanchuma Tzav 13]. Waarom bad Mozes niet uitgebreid voor Mirjam? Zodat de Israëlieten niet zouden zeggen: "Zijn zuster is in nood, toch staat hij stil en verlengt zijn gebed." [Sifrei Beha'alothecha 1:42:13, Tanchuma Tzav 13] (Een andere interpretatie: Zodat Israël niet zou moeten zeggen, "Voor zijn zuster bidt hij uitvoerig, maar in ons belang bidt hij niet langdurig.") - [Midrash Aggadah, Yalkut Shim'oni, Midrash Lekach Tov]. Hieruit kan men zien dat het goed is om langer te bidden. Psalmen hebben ook het element van de Tora erin en het is dus het 'go-to prayer book' geworden, want het heeft een geweldige combinatie voor alle soorten dingen.

Het Joodse gebed

Via het Joods gebed kunnen Joden in contact komen met G'd. Hij luistert naar hen. Joden bidden drie keer per dag tot G'd. Ze danken en prijzen Hem. Ook leggen ze Hem hun persoonlijke problemen voor. Meestal wordt in de synagoge gebeden. Maar in principe kan men overal en op elk moment bidden. Op basaal niveau drukt het Joods gebed het geloof in G'd uit. Joden erkennen dat ze afhankelijk zijn van G'ds barmhartigheid. Hoewel het is toegestaan om individueel tot G'd te bidden, heeft het gemeenschappelijk gebed de voorkeur. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste wordt de synagoge gezien als een kleine Tempel waar G'd aanwezig is. Ten tweede geeft bidden met anderen elk individu de kracht van de gemeenschap en hun collectieve daden en verdiensten.

Het bezoeken van de zieke en het bidden voor de zieke

Het bezoeken van een zieke is een grote mitswa. G'd zelf bezocht Abraham toen deze zich besneden had. Bij het bezoeken van zieken, biedt iemand gebeden voor een spoedig herstel, materiële hulp indien mogelijk, en natuurlijk morele aanmoediging. Er zijn Joden over de hele wereld die wekelijks of zelfs dagelijks totaal vreemde zieke mensen bezoeken om hen te steunen.

De Tora biedt speciale richtlijnen bij het bezoeken van zieken:
 • Het beste is om samen met anderen zieken te bezoeken.
 • Kom niet onverwachts de kamer van een zieke binnenstormen.
 • Spreek met optimisme tot de zieke.
 • Moedig de zieke aan om geld te geven voor liefdadigheid omdat dit de dood uitstelt.
 • De bezoeker moet de zieke helpen om bepaalde mitswot uit te voeren.
 • Moedig de patiënt aan om te bidden.
 • Blijf niet te lang bij de zieke afhankelijk van zijn conditie.
 • Help bij het regelen van zaken mocht de patiënt niet lang meer te leven hebben.

Het reciteren van Psalm 20 en Psalm 119 als gebed voor de zieke is belangrijk.

Psalmen als gebed voor herstel van de zieke

Psalmen zijn geliefde gebeden voor Joden bij ziekte en in feite voor alle omstandigheden. De derde Lubavitcher Rebbe zei over de kracht van de Psalmen: "Weet dat de hoofdstukken van de Psalmen alle barrières verbrijzelen, ze stijgen hoger en nog hoger zonder enige tussenkomst, ze werpen zich neer in smeking voor de Meester van alle werelden, en ze bewerkstelligen en volbrengen met vriendelijkheid en mededogen."

Als je bidt voor iemand die ziek is, is het gebruikelijk om de volgende zesendertig hoofdstukken van Psalmen te reciteren: 20, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 49, 55, 56, 69, 86, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 104, 107, 116, 118, 142, 143 en 148.

Lees daarna de coupletten uit Psalm 119 die corresponderen met de letters van de Joodse naam (namen) van het zieke individu. Bijvoorbeeld, als de naam van de persoon Moshe (משה) is, reciteer dan de coupletten die beginnen met mem, shin en hey. Als de naam van de persoon Rachel (רחל) is, reciteer dan de strofen die beginnen met resh, chet en lamed.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom straft G'd Mirjam met huidvraat?
 2. Wat doet Mozes?
 3. Wanneer bad Mozes kort en wanneer lang?
 4. Wanneer worden gebeden beantwoord?
 5. Wat gebeurt er als Joden bidden?
 6. Hoe vaak bidden Joden per dag?
 7. Welke richtlijnen biedt de Tora bij het bezoeken van een zieke?
 8. Wat is de kracht van de Psalmen?
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20De Joden hadden het zwaar te verduren in Egypte. Ze werden als slaaf wreed behandeld. Farao besloot zelfs de eerstgebore…
Vijfde sacrament: de ZiekenzalvingDe Ziekenzalving wordt ook wel gezien als het ‘laatste’ sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op s…
Gebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken verschillen per cultuur en per religie. Gebruiken rond sterven en dood verschillen dus ook. Hier wil ik de geb…
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekJoods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekU wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanne…

Vergeving van zonde en het elkaar vergeven in de BijbelVergeving van zonde en het elkaar vergeven in de BijbelDe vergeving van zonden is een centraal thema in de Bijbel. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is v…
Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7In de Joodse Bijbel worden 48 mannelijke profeten en 7 vrouwelijke profeten genoemd. In werkelijkheid kende Israël tiend…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Mechilta Beshalach
 • Talmoed, Berachot 34a
 • Midrash Yalkut Hamachiri
 • Talmoed, Sotah 9b
 • Sifrei Beha'alothecha 1:42:13, Tanchuma Tzav 13
 • Midrash Aggadah, Yalkut Shim'oni, Midrash Lekach Tov
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/364284/jewish/Bikur-Cholim-Visiting-and-Praying-for-the-Sick.htm
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1228223/jewish/Psalms-and-Jewish-Prayer-for-Healing.htm
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/862308/jewish/Prayer.htm
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/862345/jewish/What-Is-Jewish-Prayer.htm
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 14-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.