Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd Numeri 12:6-7

Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd Numeri 12:6-7 In de Joodse Bijbel worden 48 mannelijke profeten en 7 vrouwelijke profeten genoemd. In werkelijkheid kende Israël tienduizenden profeten die allemaal met G'd communiceerden. Dat gebeurde via een droom. Er was echter één uitzondering: Mozes. "Er was geen andere profeet die opstond in Israël zoals Mozes, die de Eeuwige van aangezicht tot aangezicht kende." Wat houdt profetie in en hoe kan men profeet worden?

Numeri 12:6-7

"Als er profeten onder u zijn, zal Ik, de Eeuwige, Mijzelf bekend maken in een visioen; Ik zal met hem spreken in een droom. Niet zo is Mijn dienaar Mozes; hij is het meest vertrouwde van al Mijn huishouden. Met hem spreek Ik van mond tot mond; in een visioen en niet in raadsels, en hij aanschouwt het beeld van G'd.

Mozes aanschouwt G'ds gestalte

In de slaap, wanneer de ziel zichzelf in zekere mate bevrijdt van de grenzen van het lichaam, kan ze beginnen de goddelijke essentie waar te nemen die zich verschuilt achter de materiële wereld. Mozes was echter in staat G'ddelijkheid te zien zelfs wanneer hij wakker was voor hem verborg de materiële wereld zich niet. (Rabbi Israel Baal Shem Tov)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Wat is profetie?

Een profeet is een persoon die een boodschap van G'd ontvangt om naar de mensen te zenden. Het doel van de boodschappen die aan individuele profeten worden gecommuniceerd, is niet om het doel van het bestaan te openbaren of om de wetten van het leven te regelen. Het doel van profetie is om koerscorrecties aan te brengen in de richting van de Joodse samenleving, of in de richting van de samenleving als geheel. Het kan gaan om het voorspellen van de toekomst, om te waarschuwen om G'ds Tora na te leven, of een boodschap voor een speciale individu, zoals een koning. Een profeet kan ook een specifieke instructie overbrengen die niet in de Thora staat als een 'eenmalig' commando van bovenaf; in dergelijke gevallen moet men die instructie volgen, zelfs als deze in strijd is met een universeel Tora-bevel. Een profetie zal echter nooit een nieuwe mitswa of de nietigverklaring van een mitswa bevatten; een profeet die zo'n communicatie uit G'd opeist, bewijst zichzelf als een valse profeet.

Hoe kon men profeet worden?

Maimonides noemt profetie als één van de Dertien Principes van het Jodendom. G'd stort Zijn profetie uit op erg wijze mannen of vrouwen met een sterk karakter die in geen enkel opzicht worden overweldigd door hun natuurlijke neigingen. Ze zullen heilig worden wanneer ze het gebied van spirituele kennis (Pardes) binnengaan en de grote en sublieme concepten begrijpen en bevatten. Ze zullen zich niet laten afleiden door andere gedachten. Dan zal de geest van de profetie op hen rusten. Ze vermengen zich met de engelen en worden getransformeerd tot andere personen. Omdat het niveau van verfijning van deze profeten niet compleet is, kunnen hun bewuste geesten niet op hun normale manier functioneren terwijl ze profeteren. Alle profetieën komen in de vorm van metaforische beelden en allegorieën. De profetie wordt alleen maar uitgestort door G'd wanneer de profeten gelukkig zijn. Daarom zullen de leerlingen van de profeten altijd een harp, trommel, fluit en lier bij zich hebben vóór hen wanneer zij profetie zoeken. Allen profeteren door het medium van een engel, met uitzondering van Mozes, omdat hun niveau van verfijning onvoldoende is om openlijk de goddelijke openbaring te ontvangen.

Verschillen tussen Mozes en de andere profeten

Maimonides noemt vier kenmerken waarin Mozes van andere profeten verschilde:
 1. Mozes praatte rechtstreeks tot G'd niet via een droom;
 2. Mozes 'zag' een letterlijk visioen, G'd sprak niet met hem via parabels;
 3. Mozes bleef kalm terwijl de andere profeten angstig werden als G'd met hen sprak;
 4. Mozes kon elk moment met G'd praten; de andere profeten moesten wachten en een speciale spirituele gemoedstoestand hebben om met G'd te kunnen praten.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Achter wat verschuilt de goddelijke essentie zich?
 2. Wat doet een profeet?
 3. Wat is het doel van de profetie?
 4. Wanneer spreekt men van een valse profeet?
 5. Hoe kon men profeet worden?
 6. Noem de verschillen tussen Mozes en de andere profeten.
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…
Joodse filosofie Heschel: Woorden van de profetenIn ons vorig artikel ging het om het idee van de Openbaring en het verzet van de mens daartegen. Dat idee van de Openbar…
Dertien geloofspunten Maimonides 6: Profetie profetenIn het Oude Israël kende men duizenden Profeten. Zij hadden de gave om het Woord van God over te brengen naar de gewone…
Joodse filosofie Heschel: onderzoek van de profetenHeeft de openbaring werkelijk plaatsgevonden? Wat voor bewijs zouden we hiervoor willen vinden? Bijvoorbeeld verslagen v…

Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam Numeri 12:13-15Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam Numeri 12:13-15Mirjam, de zus van Mozes, krijgt huidvraat omdat ze commentaar had geleverd op haar broer. Mozes gaat voor haar bidden e…
Torastudie: De vrouw van Mozes Numeri 12:1Torastudie: De vrouw van Mozes Numeri 12:1Tzipporah, de vrouw van Mozes, wordt een Koesjiet genoemd. Waarom wordt ze beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenl…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/606154/jewish/Who-was-the-greatest-prophet.htm
 • https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380357/jewish/Becoming-a-Prophet.htm
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/84902/jewish/What-is-Prophecy.htm
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 14-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.