Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1

Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1 Tzipporah, de vrouw van Mozes, wordt een Koesjiet genoemd. Waarom wordt ze beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenlijk een Midianiet was? Volgens Rashi werd ze "de Koesjiet" genoemd vanwege haar schoonheid, zoals een man zijn knappe zoon "Koesjiet" zou noemen om de kracht van het boze oog te ontkennen. Je vindt een vrouw die mooi van uiterlijk is, maar onaangenaam in daad; in daad, maar niet van een mooie verschijning. Tzipporah was echter in alle opzichten aangenaam.

Numeri 12:1

Miriam en Aaron spraken Mozes aan over de Koesjitische vrouw met wie hij was getrouwd. . .

Scheiden

Toen de ouderlingen werden aangesteld, stak het volk van Israël kaarsen aan en was verheugd over de zeventig oudsten die verheven waren tot grootheid. Toen Miriam de kaarsen zag, zei ze: "Gelukkig zijn deze mannen, en gelukkig zijn hun vrouwen!" Tzipporah zei tegen haar: "Zeg niet 'Gelukkig zijn hun vrouwen', zeg 'Wee hun vrouwen!' Want vanaf de dag dat G'd met je broer tot Mozes sprak, heeft hij geen contact met mij gehad."

Onmiddellijk ging Miriam naar Aäron en zij bespraken de kwestie, zoals er staat: "Miriam en Aaron spraken tegen Mozes over de vrouw" - over zijn scheiding van de vrouw. Ze zeiden: "Mozes is een hoogmoedige. Sprak G'd alleen met hem? Hij heeft al met veel profeten gesproken, inclusief onszelf; zijn we gescheiden van onze echtgenoten?"

Aldus getuigt het vers, om te weerleggen: "Nu was de man Mozes zeer nederig, meer dan al de mannen die op de aardbodem waren."

G'd verscheen plotseling aan hen, toen ze zich nog niet hadden gezuiverd [door onderdompeling in een plas water] na huwelijkse relaties, en ze begonnen te roepen: "Water! Water!" Dit was om hen te leren dat Mozes goed deed in het scheiden van zijn vrouw, omdat de goddelijke tegenwoordigheid zich constant aan hem openbaarde, en er was geen vooraf ingestelde tijd voor goddelijke communicatie.

G'd zei tot hen: "De profeten waarover u sprak, in dromen en visioenen communiceerde ik met hen. Niet zo is Mijn manier met Mozes, Mijn dienaar. En ik heb hem gezegd dat hij zich moest scheiden van zijn vrouw. "(Waar heeft G'd dit gezegd?) Na de openbaring op Sinaï [toen alle mensen bevolen waren om drie dagen van hun vrouw te scheiden], zei G-d tot Mozes: "Ga en zeg tegen hen: 'Keer terug naar je tenten', maar blijf hier bij Mij." (Sifri; Rashi)

Numeri 12:1

De Koesjiet-vrouw

Koesjiet

Was zij toen een Koesjiet? Ze was een Midianiet! Integendeel, het betekent dat haar schoonheid voor iedereen duidelijk was, omdat de zwartheid van een Koesjiet voor iedereen duidelijk is. (Sifri; Rashi)

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Midianiet

Tzipporah, de dochter van Yitro, was beroemd om haar fijne karakter en schoonheid. In Midian, waar zij met haar vader en zes zussen woonde, hadden mensen het vaak over Tzippora's vriendelijkheid en wijsheid. Tzipporah, de vrouw van Mozes, wordt een Koesjiet genoemd. Waarom wordt ze beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenlijk een Midianiet was?

De Koesjieten waren van oudsher mensen met een donkere huidskleur. Een vrouw met een donkere huid is een zeldzame verschijning in de Tora; dus beschrijft de Tora metaforisch dat Tziporah ongewoon was in haar daden. Commentaren verklaren dat net zoals een persoon met een donkere huid onmiddellijk opvalt, ook een individu met een karakter dat voor iedereen duidelijk is opvalt. Wat was er zo geweldig aan Tzipporah? Ze was uitzonderlijk bescheiden in haar handelingen. Als alternatief was ze in staat om het fysieke in geestelijke en duisternis in licht om te zetten.

Staf

Vele vorsten kwamen naar Yitro om de hand van zijn dochter te vragen. Voor alle vrijers had Yitro maar één antwoord: “In mijn tuin groeit een geweldige staf. Als jouw koninklijke hoogheid het uit de grond zal krijgen, zal Tzipporah de jouwe zijn.”

Tzipporah ging vaak de tuin in, bewonderde de geweldige staf en vroeg zich af wie haar man zou zijn. Maar geen enkele vorst lukte het om de staf uit de grond te trekken.

Waar kwam die staf vandaan? De staf was zo oud als de wereld zelf. Toen G'd de wereld schiep, schiep Hij die geweldige staf uit zuiver saffier. Daarop waren de Hebreeuwse letters van G'ds Naam gegraveerd en tien andere mysterieuze letters. G'd gaf deze staf aan Adam om ermee te wandelen in het Hof van Eden. Later verscheen deze in de handen van de vrome Noach en hij gaf hem door aan Sem. Sem gaf hem door aan Abraham; Izaäk en Jacob hebben hem enorm gekoesterd; en voordat Jakob in Egypte stierf, gaf hij hem aan Jozef. Toen Jozef stierf, nam Yitro, die één van de belangrijkste raadgevers van Farao was, de staf. Yitro keerde terug naar Midian en plantte het in zijn tuin, en daar bleef het in de grond hangen en niemand kon het er weer uithalen.

Toen Mozes uit Egypte vluchtte en uiteindelijk zijn toevlucht zocht in Midian, in het huis van Yitro, wandelde hij door de tuin en zag de goddelijke staf. Hij raakte hem amper aan toen de staf bijna uit de grond sprong. Hij pakte de goddelijke staf en bracht het naar binnen. Yitro wist toen dat Mozes een goddelijke man was. Hij bood hem aan om zijn schoonzoon te worden.

Met deze goddelijke staf verrichtte Mozes later alle wonderen in Egypte op bevel van G'd. Ook met deze staf splitste Mozes de Riet Zee en bracht water uit de rots.

Deze goddelijke staf zal later weer opduiken in de handen van Moshiach, een afstammeling van David, die er op het bevel van G'd opnieuw wonderlijke wonderen mee zal verrichten, wanneer het uur van de volledige verlossing van Israël zal komen.

Kohen - priester

Toen Hasjem (G'd) voor de eerste keer aan Mozes verscheen en hem vroeg om zijn boodschapper aan Farao te zijn en de Joden uit Egypte te verlossen, was Mozes terughoudend. Hasjem werd boos en zei tegen Mozes: "Oorspronkelijk had ik jou voorbestemd om Kohen te zijn; nu dat je je missie weigert, zal Aharon de Kohen in jouw plaats zijn."

Toen Moshe uiteindelijk instemde, scheidde hij van zijn vrouw Tzipporah voordat hij naar Egypte ging, en wijdde zich volledig aan de missie om het Joodse volk te verlossen.

Nadat Yitro had gehoord wat Hasjem met Mozes had gedaan, besloot hij Tzipporah terug te brengen. Nu Mozes niet langer een Kohen was, was het hem toegestaan om met een gescheiden vrouw te trouwen en hij kon aldus Tzipporah hertrouwen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom wordt de vrouw van Mozes beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenlijk een Midianiet was?
 2. Waarom was het goed dat Mozes van Tzipporah scheidde?
 3. Van wie kreeg Mozes de opdracht om van zijn vrouw te scheiden?
 4. Wat was er zo geweldig aan Tzipporah?
 5. Hoe kwam het dat Mozes met Tzipporah trouwde?
 6. In wier handen is de goddelijke staf geweest?
 7. Op welke voorwaarde kon Mozes Tzipporah hertrouwen?

Lees verder

© 2018 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Mozes in EgypteJoodse Bijbel: Mozes in EgypteMozes krijgt interesse in het lijden van het Joodse volk. Hij gaat ze helpen. Op een dag slaat hij een Egyptische opzien…
Joodse Bijbel: Amalek en JethroJoodse Bijbel: Amalek en JethroTerwijl de Israëlieten nog steeds in Refidim zijn, worden ze door de Amalekieten, een machtig strijdbaar volk en afstamm…
Torastudie 98: het plan van Jitro - Exodus (18:17-19)Torastudie 98: het plan van Jitro - Exodus (18:17-19)Waarom werd hij Jitro (zijn toevoeging) genoemd? Omdat Jitro (de schoonvader van Mozes) een hoofdstuk aan de Tora toevoe…
Torastudie 96: het bezoek van Jithro - Exodus (18:1-19)Torastudie 96: het bezoek van Jithro - Exodus (18:1-19)In Exodus 18:1-19 wordt verteld dat Jithro, de schoonvader van Mozes, bij de Israëlieten langs komt. Hij heeft gehoord v…

Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7In de Joodse Bijbel worden 48 mannelijke profeten en 7 vrouwelijke profeten genoemd. In werkelijkheid kende Israël tiend…
Het westerse christendom in de hoge en late middeleeuwenHet westerse christendom in de hoge en late middeleeuwenGelijktijdig met het uiteenvallen van het immens grote Romeinse Rijk ontstond er ook een splitsing tussen het oosters en…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Tanchuma Tzav 13
 • Sifri; Rashi
 • Talmud, Moed Katan 16b
 • Ben Yehoyada
 • Talmid Rabeinu Yechiel of Paris
 • Shaloh, Shavuot 242 en 247
 • Zevachiem 102a
 • Deuteronomium 24:1
 • Dvar Torah
 • https://torah.org/torah-portion/ravfrand-5763-behaaloscha/

Reageer op het artikel "Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-09-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Torastudie
Bronnen en referenties: 11
Schrijf mee!