Joodse Bijbel: De profeet Jeremia

Joodse Bijbel: De profeet Jeremia De profeet Jeremia leeft in de 5de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de zoon van de hogepriester Hilkia. Zijn melancholische profetieën over de aanstaande vernietiging van de eerste Heilige Tempel en de Babylonische ballingschap worden door velen als verraad beschouwd en resulteren in zijn opsluiting. Hij schrijft het boek van de Tenach dat zijn naam draagt, evenals de boeken van koningen en klaagzangen.

Jeremia's achtergrond

De grote profeet Jeremia leeft in de meest cruciale periode van Juda's bestaan als een koninkrijk. Hij ziet de verwoesting van Jeruzalem en de Heilige Tempel, nadat hij onophoudelijk zijn volk heeft gewaarschuwd hun wegen te herstellen voordat het te laat was. En wanneer de catastrofe eindelijk zijn volk overweldigt, is hij het die het verschrikkelijke lot van Israël bitter betreurt in het Boek van Echah (Klaagliederen) dat de Joden lezen op Tisha B'Av, de verjaardag van die catastrofe. Tegelijkertijd blijkt hij een echte vriend in nood te zijn, door zijn getroffen mensen te helpen de slag met moed en waardigheid te dragen, en door hen de weg te wijzen die zal leiden tot herstel en verlossing.

De vernietiging van het noordelijke koninkrijk door de Assyriërs is nog vers in de herinnering van het volk van Juda. Onder deze omstandigheden begint Jeremia zijn profetieën. Eén van zijn eerste missies is om naar de verbannen tien stammen van Israël te gaan, om hen moed en hoop te geven, en om velen van hen ertoe te bewegen terug te keren naar hun geboorteland.

Jeremia is getuige van de val van het Assyrische rijk en de dood van koning Josia. Hoewel de mensen diep rouwen om de dood van hun geliefde koning Josia, is de voornaamste treurige de profeet Jeremia, want hij weet heel goed dat met het vroegtijdige heengaan van deze laatste vrome koning, het einde van Juda als onafhankelijke staat onvermijdelijk is. Inderdaad, na Josia's dood keert het volk al snel terug naar afgoderij. Jeremia is geschokt door de nieuwe terugval van zijn volk en streeft er hard naar om het tij van spirituele verdorvenheid tegen te houden die hun hoge morele normen dreigt te ondermijnen.

Israëls onwetendheid

Herinnerend aan Israëls vroegste geschiedenis als een natie, toen, vol geloof, het volk Mozes in de woestijn had gevolgd, beeldt Jeremia Israels trouw aan G'd uit als die van een pasgetrouwde bruid aan haar echtgenoot, en vraagt zich af wat er met zijn volk is gebeurd, mensen die zich van G'd hebben afgewend. Hij hekelt de ondankbaarheid en ontrouw van Israël en waarschuwt hen dat het leidt tot hun ondergang.

Echte glorie

Eén van de beroemde uitspraken van de profeet is die waarin hij erop wijst dat wijsheid, macht en rijkdom niets zijn vergeleken met het geluk dat de mens bereikt door echte kennis en begrip van G'ds wegen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. In welk boek betreurt profeet Jeremia het verschrikkelijke lot van Israël?
  2. Onder welke omstandigheden begint Jeremia zijn profetieën?
  3. Waarom treurt Jeremia zo om de dood van koning Josia?

Lees verder

© 2018 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste TempelOp Asarah B'Tevet, de 10e dag van de Joodse maand Tevet, in het jaar 3336 vanaf de Schepping (425 voor het begin van de…
Geschiedenis Tora: Mondelinge overdracht ToraGeschiedenis Tora: Mondelinge overdracht ToraDe Mondelinge Tora werd 1500 jaar lang mondeling overgedragen van leraren op studenten, generaties lang vanaf de Sinaï t…
Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed (I)De Kabbala kent vele profeten en wijzen. De eerste kabbalist was Adam HaRishon. Later kwamen o.a. Abraham, Mozes en de p…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): MaymunaMaymuna was een familielid van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was de laatste officiële vrouw van de profeet.

De gelijkenis van Jezus over de barmhartige SamaritaanDe gelijkenis van Jezus over de barmhartige SamaritaanJezus vertelt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan als antwoord op een vraag van een Schriftgeleerde (Lucas 10: 2…
Soorten hoofddoeken binnen de islam en regels in West-EuropaSoorten hoofddoeken binnen de islam en regels in West-EuropaVeel moslima's dragen een hoofddoek, want zij zien dit als een islamitisch voorschrift. In de Koran staan twee stukken t…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: De profeet Jeremia"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!