Joodse Bijbel: Koning Josia van Juda

Joodse Bijbel: Koning Josia van Juda Josia is de zoon van koning Amon. Hij bestijgt op achtjarige leeftijd de troon na de moord op zijn vader. Hij regeert van 476-445 voor het begin van de gewone jaartelling. Koning Josia is een buitengewoon geliefde en rechtvaardige persoon. Hij zuivert Juda grondiger van afgoderij dan al zijn voorgangers. Tijdens de renovatie van de Heilige Tempel, die Josia beveelt, vindt Hilkia, de hogepriester, een Torarol geschreven door Mozes, die een nationale terugkeer naar Mozaïsche waarden en praktijken aanvoert. Josia probeert farao Necho van Egypte te stoppen om Assyrië aan te vallen en wordt gedood in de strijd. Al zijn onderdanen rouwen om zijn dood. Jeremia looft hem als "de adem van onze neusgaten; door G'd gezalfd." Josia wordt opgevolgd door zijn zoon Joahaz.

Josia

Hoewel hij acht jaar is wanneer hij de troon van zijn vermoorde vader erft, toont Josia al snel zijn grote belangstelling voor alles wat zich in zijn land afspeelt. Het is een geluk voor hem en zijn land dat hij geleid wordt door vrome mannen zoals de hogepriester Hilkia en zijn zoon Jeremia, door Safan de koninklijke schrijver en zijn zoon Ahikam, door Sallum de trouwe kamerheer en zijn vrouw de profetes Hulda. Acht jaar na zijn formele installatie neemt hij de koninklijke teugels in handen. Hij toont duidelijk aan dat zijn sympathieën niet bij de adel zijn die onder Manasse en Amon zichzelf op de voorgrond hebben geplaatst, tot groot ongeluk van het land. Toch moet hij slim vier jaar manoeuvreren, tot het moment waarop hij twintig jaar oud is en stevig in het zadel zit, voordat hij deze mannen volledig opzij kan schuiven en hun plaatsen kan vullen met verantwoordelijke G'd-vrezende mannen. Net als zijn overgrootvader, Hizkia, begint hij vroeg G'd te zoeken en het land van alle vormen van afgoderij te zuiveren.

Ontdekking in de Tempel

In het achttiende jaar van zijn regering, kondigt Josia zijn plan aan om de Heilige Tempel te laten renoveren. De mensen van Juda die de nieuwe en verfrissende politiek van de jonge koning en zijn adviseurs voelen, reageren hartelijk en veel geld wordt verzameld voor dit heilige doel. In de loop van de renovaties vindt de hogepriester Hilkia een boekrol die de rol blijkt te zijn van de Tora die Mozes heeft geschreven. Het heeft vroeger in de heilige ark gelegen, maar in de tijd van de afgodische koningen is dit kostbare bezit in een grot verborgen en al generaties lang verloren. Hilkia vindt het en geeft het aan Shaphan, de koninklijke schrijver, om het onder de aandacht van de koning te brengen. De koning beveelt hem om erover te lezen. De passage die hij toevallig tegenkomt, is de vermaning van het vijfde boek van Mozes (Deuteronomium), waarin de waarschuwingen voor zware straffen voor het Joodse volk staan als ze niet de wegen van G'd volgen. Wanneer Josia de inhoud van deze vreselijke profetie hoort, beseft hij wat de toekomst te wachten staat voor zijn volk dat tijdens de regering van zijn vader en grootvader tot het laagste niveau van immoraliteit en afgoderij is gezonken. Hij scheurt zijn kleren en stuurt een delegatie onder leiding van de hogepriester Hilkia om de profeet van G'd te raadplegen over het verschrikkelijke lot dat aanstaande is.

De profetes Hulda

Op dat moment is Jeremia, de grote profeet van het Joodse volk, niet in Juda. Op bevel van G'd is hij naar de verre hoeken van het Assyrische rijk gereisd waar de restanten van het volk van Israël in ballingschap wonen. De boodschappers van de koning gaan daarom naar de profetes Hulda, die hun het volgende antwoord geeft; "Zeg tegen de man die u gezonden heeft: Aldus zegt G'd: Ik zal ongeluk brengen over deze plaats en zijn bewoners omdat zij Mij verlaten hebben en vreemde goden gediend hebben om Mij kwaad te maken. Maar vertel de koning van Juda die u heeft gezonden om de stem van G'd te raadplegen: Zo spreekt G'd: Omdat uw hart bewogen is en u zich voor G'd vernedert wanneer u de woorden hoort die ik tegen hem heb uitgesproken. Daarom heb Ik u gehoord, daarom zal Ik u bij uw vaderen verzamelen, u zult met vrede in uw graf worden verzameld, en uw ogen zullen niet zien de ramp die Ik op deze plaats zal brengen!"

Geestelijke opwekking

Deze woorden worden trouw gemeld aan de koning. Josia is diep onder de indruk van de woorden van de profetes. Hij is vastbesloten dat de woorden van de Tora en de waarschuwing van de profetes zich over de hele breedte en lengte van het land zullen verspreiden, zodat het volk zal kunnen worden overgebracht naar een oprechte terugkeer naar G'd. Hiervoor verzamelt hij de inwoners van Jeruzalem en Juda in de Heilige Tempel. Daar leest hij hen de boodschap voor van de heilige boekrol die in de Tempel is ontdekt, en plechtig belooft om de weg van G'd te volgen en zijn geboden en wetten met zijn hele hart en ziel te onderhouden. Ook de mensen, onder de indruk van de naderende ramp en het oprechte berouw van Josia, leggen een heilige belofte af om naar G'd terug te keren en alle vormen van afgoderij uit hun midden te vernietigen. Als resultaat van deze plechtige vergadering keert de gehele bevolking van Juda zich tegen de valse priesters en heidense altaren die tijdens de heerschappij van de vorige twee koningen als paddenstoelen uit de grond zijn gesprongen. Onder impuls van Josia zuivert het volk hun land grondig van alle soorten afgoderij.

Pascha, het feest van de bevrijding van Israël uit de Egyptische slavernij, nadert. Josia is vastbesloten dat dit feest zal dienen om de banden tussen Israël en G'd te versterken en de terugkeer van het volk naar hun hemelse Vader te herdenken. Het feest wordt daarom met veel plechtigheid en pracht gevierd. Niet sinds de tijd van de profeet Samuël is er zo'n Pascha gehouden.

Militaire kracht

Zodra Josia gelooft dat de geestelijke hervormingen voldoende zijn geweest, begint hij de politieke macht van Juda te versterken en te vergroten. Hij reorganiseert zijn leger en bouwt vestingwerken langs de grenzen. Omstreeks deze tijd staat het Assyrische rijk, waar Josia's voorgangers een eerbetoon aan hebben geschonken, op instorten en Josia droomt ervan om het hele volk van Israël onder zijn scepter te herenigen en al het land terug te halen dat eens tot het koninkrijk van het huis van David behoort. Maar Josia wordt ruw ontwaakt uit zijn dromen.

Oorlog tegen Egypte; Josia's dood

Egypte, onder de bekwame leiding van farao Necho, is vastbesloten om oorlog te voeren tegen Assyrië. Het Egyptische leger marcheert noordoostwaarts, en is van plan om het Assyrische leger aan te vallen. Koning Josia besluit om zich te verzetten tegen de opmars van de Egyptenaren, ondanks de bezwaren en waarschuwingen van de profeet Jeremia. De koning van Egypte verzekert Josia dat hij geen plannen heeft voor de onafhankelijkheid van Juda en verzoekt om een vrije vreedzame doorreis door het land. Maar het verzoek wordt geweigerd. In de vlakten van Meggido komen de twee legers bijeen en worden de troepen van Juda genadeloos verpletterd. Koning Josia zelf raakt gewond en wordt teruggebracht naar Jeruzalem. Daar sterft hij. Het volk rouwt om hem.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat doet Koning Josia aan het begin van zijn koningschap?
  2. Op wie lijkt Koning Josia?
  3. Wat wordt ontdekt in de Heilige Tempel?
  4. Wat antwoordt profetes Hulda?
  5. Welke fout maakt Josia?

Lees verder

© 2018 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: De profeet JeremiaJoodse Bijbel: De profeet JeremiaDe profeet Jeremia leeft in de 5de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de zoon van de hogepriester Hil…
Joodse Bijbel: Koning Achaz van JudaJoodse Bijbel: Koning Achaz van JudaAchaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele a…
Joodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoas is de zoon van Koning Achazja. Hij regeert van 700 tot 661 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de enig…
Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaJoodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaKoning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaart…

De gelijkenis van Jezus over de barmhartige SamaritaanDe gelijkenis van Jezus over de barmhartige SamaritaanJezus vertelt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan als antwoord op een vraag van een Schriftgeleerde (Lucas 10: 2…
Joodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en HabakkukJoodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en HabakkukJoël (6e eeuw voor de gewone jaartelling) is een student van Micha en een tijdgenoot van Nachum en Habakkuk. Hij profete…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.