Joodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en Habakkuk

Joodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en Habakkuk Joël (6e eeuw voor de gewone jaartelling) is een student van Micha en een tijdgenoot van Nachum en Habakkuk. Hij profeteert tijdens het bewind van koning Manasse. Zijn beroemde profetieën omvatten het voorspellen van een verwoestende sprinkhanenplaag en zijn oproep aan de mensen om zich te bekeren. Nachum en Habakkuk profeteren eveneens tijdens het bewind van koning Manasse. De drie profeten behoren tot de zogenaamde twaalf kleine profeten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nachum, Habakkuk, Zefanja, Chagai, Zecharia, Maleachi.

De profeet Joël

Het is niet exact bekend wanneer de profeet Joël zijn werk als profeet begint. Het is echter bekend dat tijdens zijn leven een verschrikkelijke catastrofe het land overkomt. Een zwerm sprinkhanen, alleen overtroffen door de plaag van sprinkhanen in Egypte gedurende de dagen van Mozes, daalt af op de velden en wijngaarden en verslindt alles wat groen is. Dit is hoe de profeet de vreselijke verwoesting van het land beschrijft: "Het woord van de Eeuwige dat tot Joël kwam, de zoon van Pethuel: Hoor mij aan, oudsten, leen mij allen het oor, inwoners van het land! Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? Vertel het aan je kinderen, en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen aan het volgende geslacht. Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft de andere afgeknaagd, wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid en wat na de derde overbleef, heeft de vierde kaalgevreten."

De profeet ziet in deze ramp een zware straf van G'd voor Israëls ontrouw in Hem en zijn wetten, en hij roept zijn broeders op terug te keren. "Daarom spreekt de Eeuwige , keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Eeuwige, jullie G'd, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept Hij zijn vonnis, kont Hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de Eeuwige, jullie G'd."

Maar bijna in één adem voorspelt de profeet prachtige dingen voor zijn volk; G'd zal ze terugbetalen voor hun lijdende variëteit. Na Israëls triomf voorspelt Joël de dag dat de hele mensheid, zelfs mannen en vrouwen van het laagste niveau in het leven, de kennis en het visioen van G'd zal hebben.

De profeet Nachum

De profeet Nahum leeft rond dezelfde tijd als de profeet Joël. Nahums profetie concentreert zich op de vijandige stad Ninevé, waar wreedheid en onderdrukking de boventoon voeren. Er is al een visioenboek over geschreven [Ninevé], de profetie van Jona, de zoon van Amittai; en nu, opnieuw, profeteert Nachum de Elkoshite deze harde profetie erover. Elkosh is de naam van zijn [Nachums] stad. En zo pareerde Jonathan: Vroeger profeteert Jona, de zoon van Amittai, over hen en zij bekeren zich van hun zonden, en wanneer zij blijven zondigen, profeteert Nachum van het huis van Elkosh zich verder over hen. De profeet beeldt met afgrijzen de wagens van de rijken en de ruiters af die door de straten van de stad rennen, en laten een spoor van dood achter zich. Door de tirannie en het bloedvergieten aan te klagen, zo ongebreideld in Ninevé, voorspelt de profeet de volledige vernietiging van de stad. De stad zit vol leugens en overvallen. De stad ligt vol met lijken. Wie zal Ninevé beklagen?

De profeet Habakkuk

Habakkuk leefde in de tijd van de "ballingschap van Jojachin", die plaatsvond elf jaar voor de vernietiging van de eerste Heilige Tempel in het jaar 3338. Habakkuk volgt de profeet Nahum op en was een directe schakel in de "keten van traditie" van de Torah (masorah), wat meteen teruggaat naar Mozes. Dus het verhaal van Habakuk vond ongeveer 2400 jaar geleden plaats. De hoofdboodschap van Habakkuk is een trieste voorspelling van de triomf van de Chaldeeërs (Babyloniërs) over Israël. Hij waarschuwt zijn volk voor de goddelijke vergelding die snel en overweldigend zal komen. Ziende hoe de goddeloze en arrogante Chaldeeërs Israël zullen vertrappen, roept Habakkuk met pijn G'd aan. Maar de profeet ontvangt van G'd het antwoord dat gerechtigheid en gerechtigheid zullen zegevieren en dat Israël zal overleven.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat gebeurt er tijdens het leven van de profeet Joël?
  2. Waar profeteert Nachum?
  3. Wat profeteert Habakkuk?

Lees verder

© 2018 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Bijbel (Tenach) - Canon & ToraBijbel (Tenach) - Canon & ToraHet Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming…
Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de TalmoedKabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de TalmoedDe Kabbala kent vele profeten en wijzen. De eerste kabbalist was Adam HaRishon. Later kwamen o.a. Abraham, Mozes en de p…
Geschiedenis Tora: Mondelinge overdracht ToraGeschiedenis Tora: Mondelinge overdracht ToraDe Mondelinge Tora werd 1500 jaar lang mondeling overgedragen van leraren op studenten, generaties lang vanaf de Sinaï t…

Joodse Bijbel: Koning Josia van JudaJoodse Bijbel: Koning Josia van JudaJosia is de zoon van koning Amon. Hij bestijgt op achtjarige leeftijd de troon na de moord op zijn vader. Hij regeert va…
Soorten hoofddoeken binnen de islam en regels in West-EuropaSoorten hoofddoeken binnen de islam en regels in West-EuropaVeel moslima's dragen een hoofddoek, want zij zien dit als een islamitisch voorschrift. In de Koran staan twee stukken t…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.