Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van Juda

Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van Juda Koning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij beoefent vele vormen van hekserij en afgoderij en richt afgoden en heidense altaren in de Heilige Tempel op. De profeten, inclusief Jesaja, vermanen hem en waarschuwen dat G'd de Judeeërs zal verbannen voor dergelijk gedrag. De Assyriërs nemen Manasse gevangen en brengen hem naar Babylonië, waar hij terugkeert tot G'd. Hij wordt teruggebracht naar Jeruzalem, waar hij nog eens drieëndertig jaar regeert. Manasse wordt opgevolgd door zijn zoon Amon. Deze volgt de afgodische manieren van de vroege jaren van zijn vader. Hij regeert van 478-476 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij wordt vermoord door zijn dienaren na twee jaar regeerperiode. De huurmoordenaars worden geëxecuteerd en Amons zoon Josia wordt als koning gekroond.

Manasse's kwaadaardig bestuur

Hizkia's zoon, Manasse, is slechts twaalf jaar oud wanneer hij zijn vader opvolgt op de troon van Judea. Hij lijkt op geen enkele manier op zijn vader wiens vroomheid en geloof niet geëvenaard worden door een andere koning die na hem komt. De jonge heerser, geboren uit een laat huwelijk, wordt onmiddellijk omringd door de kliek van de rechtbank - notabelen die tijdens het bewind van Hizkia waren ondergedoken. Manasse's zwakke karakter en ontvankelijkheid voor afgoderij maakt hem tot een gewillig hulpmiddel in de meedogenloze en zelfzuchtige handen van deze mannen. Ondanks de onophoudelijke pogingen en vermaningen van de grootste profeten aller tijden, Jesaja en anderen, volgen de mensen van Judea in de slechte voetsporen van hun koning. De tempels en altaren van de afgodenaanbidders die onder Hizkia vernietigd waren, worden gereconstrueerd. Zelfs in de Heilige Tempel brengen ze afgoden voort, en enkele van de basisbegrippen van het Joodse denken en de Joodse traditie worden vervalst en vervormd. Een volledige omkering van afgoderij zoals die is beoefend onder koning Achaz, de vader van Hizkia, werpt Judea in beroering van immoraliteit en wetteloosheid. De gelovigen in de enige echte G'd worden vervolgd en zelfs de heilige profeet Jesaja wordt niet gespaard. Wanneer hij scherp uithaalt naar de slechte wegen van koning Manasse en zijn notabelen, wordt Jesaja vermoord. Manasse onderdrukt de studie van de Tora omdat hij weet dat zolang de spirituele structuur van de traditie stand houdt, zijn troon niet veilig is. Keer op keer stuurt G'd zijn profeten om de koning te waarschuwen voor de komende straf, maar de waarschuwingen worden tevergeefs gegeven. Manasse, die langer regeert dan de meeste Joodse koningen, zinkt steeds lager in de meest afstotelijke culten en hekserij van de heidense volken. Met hem trekt hij de hele geestelijke structuur naar beneden die zijn vader voor het volk had opgezet; en hoewel de koning persoonlijk berouw heeft in zijn latere jaren, is hij nooit in staat om goed te maken voor de schade die hij in de eerste decennia van zijn slechte heerschappij heeft aangericht.

Manasse's straf

Het woord van de profeten wordt snel waarheid. De machtige legers van Assyrië bestraffen en onderwerpen Babylonië, Egypte, Kush en andere naties van Klein-Azië. Ze molesteren echter niet het land van Juda, dat in die dagen zijn sympathie voor het Assyrische rijk heeft getoond. Maar zij nemen koning Manasse en steken hem in boeien en brengen hem in ballingschap naar Babylonië. Daar laten ze hem het verschrikkelijkste lijden ondergaan en schenken hem de meest schandelijke behandeling. In zijn wanhoop, en nadat hij zonder succes zijn afgoden heeft opgeroepen, toont Manasse oprecht berouw. Hoewel hij tot het laagst mogelijke niveau gezonken is, worden zijn gebeden van berouw gehoord en worden zijn onmenselijke martelingen gestopt. Hij wordt teruggestuurd naar Jeruzalem waar hij nog eens drieëndertig jaar regeert, waarbij hij de Ene en Enige G'd volledige erkenning en eer geeft. Maar ondanks zijn oprechte pogingen om het geloof van het volk terug te brengen tot de oprechte geest van het traditionele geloof, is hij niet in staat de Joodse natie terug te leiden naar het pad van gerechtigheid van waaruit hij onder zijn invloed is afgedwaald.

Koning Amon

Manasse wordt opgevolgd door zijn zoon Amon, die niet beter is dan zijn vader toen hij het koninkrijk Juda overnam. Het land zakt dieper en dieper in de modder van immoraliteit en afgoderij. Maar gelukkig is het bestuur van koning Amon kort. Na twee jaar wordt hij vermoord door zijn eigen bedienden. Het volk wreekt zijn dood; zij doden de moordenaars en verklaren Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Hoe komt het dat Koning Manasse afgodendienst invoert?
  2. Wat gebeurt er met de profeet Jesaja?
  3. Wat gebeurt er met Manasse?
  4. Wat is Amon voor een soort koning?

Lees verder

© 2018 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Koning Achaz van JudaJoodse Bijbel: Koning Achaz van JudaAchaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele a…
De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Wat te denken bij…
Geschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk JudaGeschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk JudaHet koninkrijk Juda begon tijdens de eerste eeuw van zijn bestaan opvallend vreedzaam in vergelijking tot het koninkrijk…
De splitsing in Juda en IsraëlDe splitsing in Juda en IsraëlDe splitsing van de 12 stammen van Israël werd veroorzaakt omdat het volk genoeg had van de hoge belastingen, welke sede…

De betekenis van de zaligsprekingen van JezusDe betekenis van de zaligsprekingen van JezusDe acht zaligsprekingen van Jezus in Matteüs 5:3-12 (vgl. Luc. 6:20-23) staan in de christelijke wereld bekend als één v…
Ganesha, oosterse god met olifantenhoofdGanesha, oosterse god met olifantenhoofdGanesha is een Hindoestaanse god met het bekende olifantenhoofd. Het hindoeïsme is een religie en kent vele goden, maar…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.