Torastudie: De Tweede Pesach – Numeri 9:10-11

Torastudie: De Tweede Pesach – Numeri 9:10-11 Op de 14de van de Joodse maand Iyar wordt Pesach Sheni (Tweede Pesach) gevierd. Toen de Heilige Tempel in Jeruzalem stond kregen Joden, die niet in staat waren het Pesachoffer te brengen op de 14de Nissan (Eerste Pesach), een “tweede kans”. In Numeri 9 relateert de Tora aan de omstandigheden die leidden tot de Tweede Pesach. Bepaalde personen die ritueel onrein waren geworden door contact met een lijk konden niet het eerste Pesachoffer voorbereiden. Zij vroegen Mozes om advies wat te doen. G'd sprak tot Mozes en zei dat een Tweede Pesach zou worden ingesteld voor personen die besmet zijn door de dood of die zondig zijn.

De kracht van terugkeer

Volgens de zesde Lubavitcher Rebbe, Rabbi Joseef Jitschak Schneersohn (1880-1950) is de eeuwige betekenis van de Tweede Pesach dat het nooit te laat is om berouw (tesjoeva) te tonen voor zonden die in het verleden zijn begaan. Het is de kracht om terug te gaan in de tijd en het verleden opnieuw te definiëren.

Voorbij de Tora

Bijna alle Torawetten zijn door G'd aan het Joodse volk eenzijdig opgelegd. Dit geldt niet voor de wet van de Tweede Pesach die naar aanleiding van protesten is ingesteld. De gave van berouw kon namelijk niet worden verleend door de reguliere kanalen van de Torawet die bepaalt wat G'd verlangt wat Joden wel of niet moeten doen. De Tora kan de negativiteit van de zonde niet veranderen. Tesjoeva kan alleen van G'd zelf komen. G'd verleende de Joden die protesteerden een mandaat om het verleden opnieuw te definiëren met een tweede Pascha.

Een instant leven

Het verschil tussen de Eerste Pesach en de Tweede Pesach is dat de eerste wordt waargenomen door de rechtvaardige en de tweede door de teruggekeerde (baal tesjoeva). De Eerste Pesach duurt zeven dagen, terwijl de Tweede Pesach slechts één dag duurt. Bij de zevendaagse Pesach spreken we van de gradueel, stap voor stap verwezenlijkingen van de rechtvaardige persoon die zijn relatie met G'd opbouwt en zijn missie in het leven vervult in overeenstemming met de formule en spelplan uiteengezet in de Tora. De eendaagse duur van het Tweede Pesach drukt de aard van tesjoewa uit: niet het conventionele, processueel leven van de tzaddik, maar de drastische sprong van de baal tesjoeva van extreem naar extreem.

De inflatie overwinnen

Een ander verschil tussen Eerste en Tweede Pesach is dat tijdens de eerste een verbod geldt op gezuurd voedsel terwijl dat tijdens de tweede niet geldt. Daarbij geldt wel dat het Pesachoffer gegeten wordt met de ongezuurde matza, maar hoeven de Joden zich niet te ontdoen van zuurdesem.

De geestelijke betekenis van het verbod op zuurdesem op Pesach is het wegcijferen van het ego. Volgens de Talmoed zegt G'd over de egoïstische persoon: "Hij en ik kunnen niet in dezelfde wereld wonen." Zuurdesem en alles wat het vertegenwoordigt heeft daarom geen plaats in het leven van de tsaddiek. Bij de baal tesjoeva geldt dat niet. Daarbij gaan zuurdesem en matsa samen: ego en zelfverloochening geven gezamenlijk aanleiding tot een verlangen om de Schepper te dienen. De Tweede Pesach is ontstaan uit de egoïstische roep.

De Berouwvolle Rechtvaardige

De Tweede Pesach wordt beschouwd als een vervulling van de eerste - een verschijnsel dat alleen het gevolg is van het feitelijk falen. Toch is er ook nog een andere, meer universele tesjoeva. De essentie van tesjoeva is de drang om terug te keren naar iemands vroegere, ongeschonden staat - een drang die gevoed wordt door de huidige gebrekkige staat zelf. Gewoonlijk beschouwen we de zondevrije ziel van een tzaddiek (rechtvaardige) als perfect in zijn relatie met G'd en dus verstoken van de mogelijkheid voor tesjoeva. Maar in werkelijkheid is de eigenlijke plaatsing van een ziel in een fysiek lichaam, en de daaruit voortvloeiende verstrengeling van materiële behoeften en zorgen, op zichzelf een compromis van de oorspronkelijke, onbevangen band van de ziel met G'd. De geboorte van een mens betekent dat de fysieke vermogens van het lichaam nu het medium zijn waardoor de ziel de Schepper moet waarnemen, ervaren en ermee in verband staan, wat de kwaliteit en reikwijdte van zijn spirituele leven sterk beperkt. Maar net zoals bij de standaard tesjoeva voor echte zonden, biedt de 'verre weg' van het fysieke leven het potentieel voor een nog intensere, meer betekenisvolle band met G'd dan voorheen. In die zin is de Tweede Pesach een kans om de afstand en de geestelijke levenloosheid van de materiële wereld te exploiteren als een impuls voor groter en een diepere verbinding met iemands bron.

(The Lubavitcher Rebbe, (1902-1994), Rabbi Menachem Mendel Schneerson was de zevende leider van Chabad-Lubavitch, woonde in Nikolayev en Dnieperptrosk (Oekraïne), Leningrad, Berlijn, Warschau, Parijs en New York; bouwde op en breidde uit het werk van zijn voorgangers om het Joodse leven over de hele wereld te revolutioneren; hij staat bekend als "de Rebbe")

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Volgens de Talmoed zegt G'd over de egoïstische persoon: "Hij en ik kunnen niet in dezelfde wereld wonen." Dit leidt tot de vraag hoe je het egoïsme in jezelf kan bestrijden. Je zou misschien denken door te mediteren of te vasten. Echter dat kan ook nog egoïstisch zijn omdat je het kan doen om je er goed bij te voelen. De enige manier om het egoïsme te bestrijden is naleving van de mitswot (verplichtingen) die in de Tora staan. Door mitswot na te leven doe je wat G'd wil en ben je niet meer egoïstisch. Je doet dan niet meer wat jezelf goed lijkt maar wat G'd je heeft opgedragen. Het gaat over de parameters van het menselijke en raakt het G'ddelijke. Je bent hier op aarde om anderen te dienen: G'd en de medemens. Zelfs zelfontplooiing, in de mitswawereld, is alleen belangrijk omdat G'd wil dat je jezelf verfijnt.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat is de eeuwige betekenis van de Tweede Pesach?
  2. Welke omstandigheden leiden tot de Tweede Pesach?
  3. Wat is het verschil tussen de wet van de Tweede Pesach en de andere Tora wetten?
  4. Noem verschillen tussen de Eerste en Tweede Pesach.
  5. Wat is het verschil tussen de tsaddiek en de baal tesjoeva m.b.t. Pesach?
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Het enige Pesachoffer – Numeri 9:1-21Het Joodse volk mag van G'd slechts één keer het Pesachoffer brengen tijdens hun veertigjarige verblijf in de woestijn.…
Speciale Sjabbatot (Sjabbats)De periode tussen het einde van de joodse maand sjewat en het begin van de maand niesan bevat vier speciale sjabbatot. H…
Torastudie: Tora gaat begrip te boven – Numeri 19:2Torastudie: Tora gaat begrip te boven – Numeri 19:2Parsha Choekat (Numeri 19:1-22:1) begint met het gebod van parah adumah (de rode vaars (kalf)) (Numeri 19:2), die wordt…

Welke Bijbelvertaling, NBV, HVS, BGT of de NaardenseWelke Bijbelvertaling, NBV, HVS, BGT of de NaardenseAls je de Bijbel wilt kopen dan ontdek je al snel dat er veel verschillende soorten Bijbels te verkrijgen zijn. Elke Bij…
Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkmijn kijk opVrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkDe kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Never too late – M.M. Schneerson
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/652757/jewish/What-Can-I-Do-About-My-Ego.htm
Jehoeda (661 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.