Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda

Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda Achaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele afgoden. Tijdens het bewind van Achaz vallen de Edomieten en Feniciërs Juda aan en annexeren een deel van hun land, maar Achazs belangrijkste vijanden zijn de koningen Rezin van Aram en Pekah van Israël, die Juda binnenvallen en vele gevangenen wegvoeren. Achaz smeekt met succes bij Koning Tiglat-Pileser van Assyrië om Juda te redden, door hem schatten uit de Tempel en zijn paleis te sturen. Achaz neemt vervolgens Assyrische heidense praktijken over en vervangt het koperen altaar in de Tempel door een replica van een heidens altaar dat hij in Assyrië heeft gezien.

Nieuwe instroom van afgoderij

Achaz volgt op twintigjarige leeftijd zijn vader Jotham op. Hij blijkt een zwakke koning te zijn die afgoden dient. Zijn zoon laat hij door het vuur lopen van Moloch (een afschuwelijke gewoonte van de Feniciërs). Zijn andere zoon Hizkia, die Achaz later zal opvolgen, wordt door zijn moeder gered van de vlammen van de afgod.

Problemen en tegenslagen

De afgodendienst leidt tot problemen voor de bevolking van Judea en voor de koning. De Edomieten komen in opstand en bezetten Juda waarbij ze vele gevangenen maken. Ook de Filistijnen annexeren delen van Juda. Koning Rezin van Aram en Pekah van Israël vallen ook Juda binnen en nemen veel krijgsgevangenen.

Profeet Obed

De profeet Obed gaat naar Koning Pekah van Israël toe en verzoekt haar om de krijgsgevangenen weer vrij te laten anders zal de toorn G'ds over haar komen. Sommige leiders van Israël steunden dit pleidooi van de profeet en de gevangenen worden bevrijd. Koning Rezin verovert Eilat en verjaagt de Joodse inwoners. In hun plaats brengt hij Syrische kolonisten.

Achaz zoekt steun bij Tiglat-Pileser, de machtige koning van Assyrië

Hoewel de profeet Jesaja probeert om Achaz te bemoedigen door te zeggen dat Jeruzalem niet veroverd zal worden, vertrouwt Achaz G'd niet. Hij zoekt daarom steun bij Koning Tiglat-Pileser van Assyrië die hij geschenken uit de Tempel en uit zijn eigen paleis aanbiedt. Achaz instrueert zijn gezanten om deze geschenken aan de koning van Assyrië te overhandigen met de volgende woorden: "Ik ben uw dienaar en zoon. Red mij uit de handen van de koningen van Syrië en Israël die ten strijde tegen mij zijn gekomen." Tiglath-Pileser is maar al te graag bereid deze gelegenheid te baat te nemen om deze twee staten te onderwerpen en een uitweg naar de zee te krijgen. Hij marcheert naar Damascus en neemt Rezin gevangen en doodt hem. In die tijd wordt Syrië opgenomen in het Assyrische rijk en tegelijkertijd annexeert Tiglat-Pileser een deel van het land Israël.

Achaz onteert de Tempel

Achaz reist naar Damascus om zijn bevrijder en beschermheer, de zegevierende Tiglath-Pileser, te bedanken. Hij wordt met hoffelijkheid ontvangen, maar Achaz realiseert zich dat hij nu afhankelijk is van Tiglat-Pileser. Hij laat een heidens altaar kopiëren en plaatst dit in de Tempel van Jeruzalem. Bij terugkeer offert Achaz op dit altaar en de priesters worden gedwongen om dat ook te doen. Ondertussen schenkt hij Tiglat-Pileser de schatten van de Tempel.

Einde van tijdperk Achaz

Uiteindelijk sterft Achaz in zijn zestiende jaar als heerser. Onder zijn heerschappij zijn de fundamenten van het Koninkrijk Juda op politiek en religieus gebied ondermijnt. Zijn begrafenis wordt overhaast uitgevoerd en hij wordt niet begraven met de andere koningen van het huis van David.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom is Achaz een zwakke koning?
  2. Waarom loopt zijn zoon Hizkia niet door het vuur van Moloch?
  3. Wat doet profeet Obed?
  4. Waarom zoekt Koning Achaz steun bij Koning Tichlat-Pileser?
  5. Op welke wijze onteert Achaz de Tempel?
  6. Waarom wordt Achaz niet begraven bij de andere koningen van het huis van David?
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlJoodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlHet gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na…
Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaJoodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaKoning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaart…
Geschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk JudaGeschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk JudaHet koninkrijk Juda begon tijdens de eerste eeuw van zijn bestaan opvallend vreedzaam in vergelijking tot het koninkrijk…
Joodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoas is de zoon van Koning Achazja. Hij regeert van 700 tot 661 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de enig…

Oorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaarsOorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaarsWanneer een kindje wordt gedoopt is het vaak de gewoonte dat de dooppeter of doopmeter een doopkaars schenken aan (de ou…
Joodse Bijbel: De profetieën van MichaJoodse Bijbel: De profetieën van MichaTijdens de regering van koning Jotham, berispt een andere grote profeet het volk van Judea voor hun zonden en voorspelt…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 06-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.