Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda

Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda Achaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele afgoden. Tijdens het bewind van Achaz vallen de Edomieten en Feniciërs Juda aan en annexeren een deel van hun land, maar Achazs belangrijkste vijanden zijn de koningen Rezin van Aram en Pekah van Israël, die Juda binnenvallen en vele gevangenen wegvoeren. Achaz smeekt met succes bij Koning Tiglat-Pileser van Assyrië om Juda te redden, door hem schatten uit de Tempel en zijn paleis te sturen. Achaz neemt vervolgens Assyrische heidense praktijken over en vervangt het koperen altaar in de Tempel door een replica van een heidens altaar dat hij in Assyrië heeft gezien.

Nieuwe instroom van afgoderij

Achaz volgt op twintigjarige leeftijd zijn vader Jotham op. Hij blijkt een zwakke koning te zijn die afgoden dient. Zijn zoon laat hij door het vuur lopen van Moloch (een afschuwelijke gewoonte van de Feniciërs). Zijn andere zoon Hizkia, die Achaz later zal opvolgen, wordt door zijn moeder gered van de vlammen van de afgod.

Problemen en tegenslagen

De afgodendienst leidt tot problemen voor de bevolking van Judea en voor de koning. De Edomieten komen in opstand en bezetten Juda waarbij ze vele gevangenen maken. Ook de Filistijnen annexeren delen van Juda. Koning Rezin van Aram en Pekah van Israël vallen ook Juda binnen en nemen veel krijgsgevangenen.

Profeet Obed

De profeet Obed gaat naar Koning Pekah van Israël toe en verzoekt haar om de krijgsgevangenen weer vrij te laten anders zal de toorn G'ds over haar komen. Sommige leiders van Israël steunden dit pleidooi van de profeet en de gevangenen worden bevrijd. Koning Rezin verovert Eilat en verjaagt de Joodse inwoners. In hun plaats brengt hij Syrische kolonisten.

Achaz zoekt steun bij Tiglat-Pileser, de machtige koning van Assyrië

Hoewel de profeet Jesaja probeert om Achaz te bemoedigen door te zeggen dat Jeruzalem niet veroverd zal worden, vertrouwt Achaz G'd niet. Hij zoekt daarom steun bij Koning Tiglat-Pileser van Assyrië die hij geschenken uit de Tempel en uit zijn eigen paleis aanbiedt. Achaz instrueert zijn gezanten om deze geschenken aan de koning van Assyrië te overhandigen met de volgende woorden: "Ik ben uw dienaar en zoon. Red mij uit de handen van de koningen van Syrië en Israël die ten strijde tegen mij zijn gekomen." Tiglath-Pileser is maar al te graag bereid deze gelegenheid te baat te nemen om deze twee staten te onderwerpen en een uitweg naar de zee te krijgen. Hij marcheert naar Damascus en neemt Rezin gevangen en doodt hem. In die tijd wordt Syrië opgenomen in het Assyrische rijk en tegelijkertijd annexeert Tiglat-Pileser een deel van het land Israël.

Achaz onteert de Tempel

Achaz reist naar Damascus om zijn bevrijder en beschermheer, de zegevierende Tiglath-Pileser, te bedanken. Hij wordt met hoffelijkheid ontvangen, maar Achaz realiseert zich dat hij nu afhankelijk is van Tiglat-Pileser. Hij laat een heidens altaar kopiëren en plaatst dit in de Tempel van Jeruzalem. Bij terugkeer offert Achaz op dit altaar en de priesters worden gedwongen om dat ook te doen. Ondertussen schenkt hij Tiglat-Pileser de schatten van de Tempel.

Einde van tijdperk Achaz

Uiteindelijk sterft Achaz in zijn zestiende jaar als heerser. Onder zijn heerschappij zijn de fundamenten van het Koninkrijk Juda op politiek en religieus gebied ondermijnt. Zijn begrafenis wordt overhaast uitgevoerd en hij wordt niet begraven met de andere koningen van het huis van David.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom is Achaz een zwakke koning?
  2. Waarom loopt zijn zoon Hizkia niet door het vuur van Moloch?
  3. Wat doet profeet Obed?
  4. Waarom zoekt Koning Achaz steun bij Koning Tichlat-Pileser?
  5. Op welke wijze onteert Achaz de Tempel?
  6. Waarom wordt Achaz niet begraven bij de andere koningen van het huis van David?

Lees verder

© 2018 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlJoodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlHet gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na…
Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaJoodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaKoning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaart…
Geschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk JudaGeschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk JudaHet koninkrijk Juda begon tijdens de eerste eeuw van zijn bestaan opvallend vreedzaam in vergelijking tot het koninkrijk…
Joodse Bijbel: Koning Hizkia van JudaJoodse Bijbel: Koning Hizkia van JudaHizkia is de zoon van koning Achaz. Hij regeert van 562-533 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is een buiteng…

Oorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaarsOorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaarsWanneer een kindje wordt gedoopt is het vaak de gewoonte dat de dooppeter of doopmeter een doopkaars schenken aan (de ou…
Tehilliem: Psalm 62  een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 62 een Joodse uitlegDavid bidt voor de ondergang van zijn vijanden. Hij spoort zijn generatie ook aan hun geloof niet te laten rusten in rij…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!