Joodse Bijbel: De profetieën van Micha

Joodse Bijbel: De profetieën van Micha Tijdens de regering van koning Jotham, berispt een andere grote profeet het volk van Judea voor hun zonden en voorspelt de val van Samaria en Jeruzalem. Het is de profeet Micha uit de stad Moresheth. Micha (6de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling) is een student van Elia en een tijdgenoot van de profeten Hosea, Jesaja en Amos. De Tenach bevat Micha's profetieën, voorspellen de ballingschap van de Israëlieten evenals de toekomstige verlossing. Micha berispt de mensen voor het aanbidden van buitenlandse goden en het afpersen van de armen, en spoort hen aan G'd van harte te aanbidden. Dit Joodse Bijbelverhaal wordt voorzien van commentaar door de Joodse Bijbelcommentator Rashi die leeft van 1040 tot 1105 van de gewone jaartelling.


Weinig bekend over het persoonlijke leven van Micha

Er is weinig bekend over het persoonlijke leven van de profeet Micha. Hij komt uit een stad genaamd Moreshet en heet daarom Morashti. Hij leeft tijdens het bewind van koning Jotham van Juda en opvolgende koningen, ongeveer 150 jaar vóór de verwoesting van Jeruzalem door de Babylonische gastheren. In deze tijd, zoals vaak vóór hem en na hem, hebben de mensen van zowel Judea als van het Noordelijke Koninkrijk de wegen van G'd verlaten. Jeruzalem en Samaria, de hoofdsteden van de twee Joodse koninkrijken, zijn centra van afgodenaanbidding en slecht leven. De rijken onderdrukken de armen en de wetten van de Torah werden afgewezen.

Zonder angst, wanneer de profetie van G'd op hem rust, komt Micha naar buiten om het kwaad aan te klagen dat zijn geliefde land heeft gevuld. Hij waarschuwt dat Samaria en Jeruzalem zullen worden vernietigd. De profetie over Samaria wordt slechts korte tijd later, minder dan een kwart eeuw, vervuld; het wordt vernietigd door Shalmaneser, koning van Assyrië, in het Joodse jaar 3205 (na de schepping). Jeruzalem bestaat nog 133 jaar en wordt verwoest in het Joodse jaar 3338.

Dus, zoals Jesaja, de grote profeet die rond dezelfde tijd leeft, waarschuwt Micha zijn volk om terug te keren naar G'd. Hij is vooral verbitterd over de heersende klassen, die hun machtsposities gebruikten om zichzelf te verrijken ten koste van de armen.

Micha komt op voor de onderdrukten en armen

Micah spreekt voor de onderdrukten en de armen. Hij veroordeelt de woeker en de ontaarding van de rijke en heersende klassen. Dit zijn de woorden van de profeet (Micha 2:1-3): "Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis. Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. Daarom -dit zegt de Eeuwige: 'Over dit volk zal ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking!'"

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij vers 1: De hele nacht besluiten ze in hun hart hoe ze 's morgens kwaad zullen doen. Bij vers 2: Dit verwijst terug naar "en zij begeren." Ze begeren huizen. En bij vers 3: Je zult niet met een oprechte gestalte lopen.

Micha beschuldigt de leiders en rechters van corruptie

De profeet beschuldigt de leiders en rechters van corruptie. Hij zegt (Micha 3:9-12): “Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers van het volk van Israël, jullie die gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken, die Zion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de Eeuwige beroepen en zeggen: 'De Eeuwige is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen. Daarom, door jullie toedoen, zal Zion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerde heuvel.”

Micha ruziet met zijn volk

De profeet ruziet met zijn volk, aan wie hij G'ds grote daden namens Israël beschrijft, en hun verwaarlozing van Hem (Micha 6:1-5): “Hoor toch wat de Eeuwige zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Eeuwige, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Eeuwige heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Jisraeel aan: 'Mijn volk, wat heb Ik je misdaan? Waarmee heb Ik je gekweld? Antwoord mij! Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aharon en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, Mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bilam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sjitiem en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Eeuwige niet meer?'

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij vers 3: Zet je hart in om te herkennen welk voordeel ik voor je heb gedaan. Hoewel ik al dit voordeel aan jou heb geschonken, heb ik je niet moe gemaakt met veel aanbidding of met grote offers. Jonathan parafraseert: Mozes om de overdracht van de wetten te onderwijzen, Aäron om voor het volk te boeten, en Miriam om de vrouwen te instrueren. En bij vers 5: (Numeri 23: 8) "Hoe zal ik boos zijn als God niet boos is?" Want ik werd al die dagen niet boos. [van Berachot 4a]. Waar je voor Mij zondigde. Je zou Mijn goede daden moeten erkennen, want Ik heb Mijn Vriendelijkheid en Mijn hulp van jou niet onthouden, totdat Ik je naar Gilgal bracht en Ik het land voor je overwon.

Je kunt het verband zien tussen deze profetie, die het thema is van de Haftorah ((letterlijk "afsluitende gedeelte"); lezen van de profeten aan het einde van de wekelijkse Tora-lezing), en de Sidrahs Chukkath-Balak waaraan de Haftorah gehecht is. Net als Jesaja, proclameert Micah ook de uiteindelijke triomf van Israël onder de naties van de wereld, wanneer de Messias zal komen om ons volk te verlossen en het Beth-Hamikdosh (Tempel) te herbouwen.

De profeet antwoordt nu voor het volk, dat, onder de indruk van de barmhartige daden van G'd, zich tot de profeet wendt met de vragen (Micha 6:6-7): "Wat kan ik de Eeuwige aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven G'd? Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?"

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij vers 6: Ik zal vernederd worden. En bij vers 7: voor maaltijd offer. Als een offer voor mijn overtreding.

Maar de profeet zegt hen dat de eisen van G'd vrij simpel zijn (Micha 6:8): "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Eeuwige van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je G'd.”

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij vers 8: Jonathan geeft terug: wandel discreet in de angst voor je God. Een andere verklaring: en loop discreet. De standaard van vlees en bloed is niet zoals de standaard van de Heilige, gezegend zij hij. De standaard van vlees en bloed is: als één man zijn man in verlegenheid brengt en hem komt verzoenen, zegt de man tegen hem: "Ik zal je verontschuldiging niet accepteren tot die en die en die, voor wie je me in de steek hebt gelaten, komt. "Maar de Heilige, gezegend zij Hij, verlangt alleen dat de terugkeer van de man naar Hem tussen hen beiden zal zijn. [van Pesikta d'Rav Kahana 163b]

Ondergang van Jeruzalem, maar uiteindelijk ook Israëls ultieme triomf

Net zoals Jesaja, roept Micha de ondergang van Jeruzalem uit, maar hij voorziet ook Israëls ultieme triomf onder de naties van de wereld, wanneer hun zwaarden zullen worden omgezet in ploegscharen en de vrede zal heersen in de wereld (Micha 4:4-5). "Dan zal iedereen zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen bang maakt, want de mond van de Heer der heerscharen heeft gesproken. Hoewel al het volk ieder in de naam van zijn god wandelt, zullen wij wandelen in de naam van G'd, onze Eeuwige, voor altijd en eeuwig."

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij vers 4: Waar heeft Hij gesproken? (Leviticus 26:6) "En ik zal vrede in het land brengen, enz." En bij vers 5: Zullen gaan vernietigen omdat zij afgoden aanbaden. Dat deed Jonathan ook. [Van Mechilta tot Exodus 12:25]Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waar waarschuwt de profeet Micha voor?
  2. Voor wie spreekt Micha?
  3. Waarom valt Micha de leiders en rechters aan?
  4. Waarom ruziet Micha met zijn volk?
  5. Wat zal er uiteindelijk met Israël gebeuren?
© 2018 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en HabakkukJoodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en HabakkukJoël (6e eeuw voor de gewone jaartelling) is een student van Micha en een tijdgenoot van Nachum en Habakkuk. Hij profete…
Joodse Bijbel: De profetieën van JesajaJoodse Bijbel: De profetieën van JesajaJesaja, die leeft in de 7de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling, wordt beschouwd als één van de grootste profe…
De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Wat te denken bij…
Boekrecensie: Tanach – Stichting Sja'ar en NBGrecensieBoekrecensie: Tanach – Stichting Sja'ar en NBGTanach is een Hebreeuwse Bijbel met een Nederlandse vertaling. De vertaling is gemaakt door een vertaalteam waarbij een…

Joodse Bijbel: Koning Achaz van JudaJoodse Bijbel: Koning Achaz van JudaAchaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele a…
Tehilliem: Psalm 62 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 62 – een Joodse uitlegDavid bidt voor de ondergang van zijn vijanden. Hij spoort zijn generatie ook aan hun geloof niet te laten rusten in rij…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.