Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge Tora

De Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwestie; als je wilt definiëren wat het Joodse Volk is; als je het Jodendom wilt proeven, ruiken en voelen -voor al deze zaken kijk je in de Tora. Maar wat is de Tora? Hoe definieer je haar grenzen? In dit artikel aandacht voor de omschrijving van de Tora, die bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge versie.

Tora: de eerste vijf boeken van Mozes (Choemash of Pentateuch)

De Tora verwijst vaak naar de Vijf Boeken van Mozes (Choemash of Pentateuch). In het traditionele Jodendom worden deze boeken beschouwd als een precies verslag van de woorden van God aan Zijn profeet Mozes. Deze boeken beschrijven de Schepping van de wereld, de belangrijkste gebeurtenissen van de eerste 2000 jaar geschiedenis, de oorsprong van de familie die het Joodse Volk werd, de ballingschap en slavernij in Egypte, verlossing, het geven van de 'Tora' op de Berg Sinaï en enige erg beperkte details van de 613 mitswot (plichten) die de Joden werden opgedragen na te leven.

Tora: de Bijbel (Oude Testament; Tenach)

De Tora verwijst ook wel naar de hele Bijbel (Tenach, Oude Testament). Deze boeken vormen de geschreven wet. De verzameling bestaat uit:

Vijf boeken van Mozes (Tora)
 1. Genesis (Bereishit)
 2. Exodus (Shemot)
 3. Leviticus (Wajikra)
 4. Numeri (BaMidbar)
 5. Deuteronomium (Dvariem)
Profeten (Nevi'iem)
 1. Jozua (Jehoshua)
 2. Richteren (Sjoftiem)
 3. Samuël (Shmuël)
 4. Koningen (Melachiem)
 5. Jesaja (Jeshajahoe)
 6. Jeremia (Jirmiyahoe)
 7. Ezechiël (Jechezkel)
 8. De twaalf kleine profeten (Trei Assar): (Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Chagai, Zecharia, Maleachi)
Geschriften (Ketoeviem)
 1. Psalmen (Tehilliem)
 2. Spreuken (Mishlei)
 3. Job (Ijov)
 4. De vijf Megillot (Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther)
 5. Daniël (Doniël)
 6. Ezra en Nehemia
 7. Kronieken (Divrei HaJamim)

Tora: geschreven en mondelinge wet

De Tora wordt ook gebruikt voor de Geschreven en de Mondelinge Wet. Het geheel van de Joodse leerstellingen: Tenach, Misjna, Tamoed en nog andere werken. Deze worden continue bestudeerd gedurende alle generaties tot en met nu.

Tora: de som van alle kennis die gevonden kan worden in de Geschreven en Mondelinge Wet

Soms wordt de term 'Tora' gebruikt zonder te verwijzen naar enig specifiek boek. Het is de som van alle kennis die gevonden kan worden in de geschreven en mondelinge Tora. Hoe de Tora toegepast kan worden aan een veranderende wereld.
© 2008 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Mondelinge Tora?Wat is de Mondelinge Tora?Er zijn twee Tora's: de Geschreven en de Mondelinge. Volgens de Joodse traditie werden beiden aan Mozes gegeven op de Be…
Bronnen en referenties
 • Tora
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 17-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.