InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge Tora

Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge Tora

De Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwestie; als je wilt definiëren wat het Joodse Volk is; als je het Jodendom wilt proeven, ruiken en voelen -voor al deze zaken kijk je in de Tora. Maar wat is de Tora? Hoe definieer je haar grenzen? In dit artikel aandacht voor de omschrijving van de Tora, die bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge versie.

Tora: de eerste vijf boeken van Mozes (Choemash of Pentateuch)

De Tora verwijst vaak naar de Vijf Boeken van Mozes (Choemash of Pentateuch). In het traditionele Jodendom worden deze boeken beschouwd als een precies verslag van de woorden van God aan Zijn profeet Mozes. Deze boeken beschrijven de Schepping van de wereld, de belangrijkste gebeurtenissen van de eerste 2000 jaar geschiedenis, de oorsprong van de familie die het Joodse Volk werd, de ballingschap en slavernij in Egypte, verlossing, het geven van de 'Tora' op de Berg Sinaï en enige erg beperkte details van de 613 mitswot (plichten) die de Joden werden opgedragen na te leven.

Tora: de Bijbel (Oude Testament; Tenach)

De Tora verwijst ook wel naar de hele Bijbel (Tenach, Oude Testament). Deze boeken vormen de geschreven wet. De verzameling bestaat uit:

Vijf boeken van Mozes (Tora)
 1. Genesis (Bereishit)
 2. Exodus (Shemot)
 3. Leviticus (Wajikra)
 4. Numeri (BaMidbar)
 5. Deuteronomium (Dvariem)
Profeten (Nevi'iem)
 1. Jozua (Jehoshua)
 2. Richteren (Sjoftiem)
 3. Samuël (Shmuël)
 4. Koningen (Melachiem)
 5. Jesaja (Jeshajahoe)
 6. Jeremia (Jirmiyahoe)
 7. Ezechiël (Jechezkel)
 8. De twaalf kleine profeten (Trei Assar): (Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Chagai, Zecharia, Maleachi)
Geschriften (Ketoeviem)
 1. Psalmen (Tehilliem)
 2. Spreuken (Mishlei)
 3. Job (Ijov)
 4. De vijf Megillot (Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther)
 5. Daniël (Doniël)
 6. Ezra en Nehemia
 7. Kronieken (Divrei HaJamim)

Tora: geschreven en mondelinge wet

De Tora wordt ook gebruikt voor de Geschreven en de Mondelinge Wet. Het geheel van de Joodse leerstellingen: Tenach, Misjna, Tamoed en nog andere werken. Deze worden continue bestudeerd gedurende alle generaties tot en met nu.

Tora: de som van alle kennis die gevonden kan worden in de Geschreven en Mondelinge Wet

Soms wordt de term 'Tora' gebruikt zonder te verwijzen naar enig specifiek boek. Het is de som van alle kennis die gevonden kan worden in de geschreven en mondelinge Tora. Hoe de Tora toegepast kan worden aan een veranderende wereld.

Meer informatie: Startpagina - Bijbelse geschiedenis en Bijbelse personen.
© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraBijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraDe Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelbo…
Bijbel (Tenach) - Canon & ToraBijbel (Tenach) - Canon & ToraHet Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming…
Kabbala 4: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
Wat is het oude testament?Wat is het oude testament?Op de vraag wat het oude testament in wezen nu werkelijk is zijn verschillende antwoorden gegeven. Bovendien is de facto…
Bijbel (Tenach) - BoekrollenBijbel (Tenach) - BoekrollenIn deel II besprak ik de schriftelijke vastlegging en overlevering van de Bijbel. Men gebruikte hiervoor steen, metaal e…
Bronnen en referenties
 • Tora

Reageer op het artikel "Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge Tora"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!