Joodse Bijbel: Uzzia (Azarja) en Jotam van Juda

Joodse Bijbel: Uzzia (Azarja) en Jotam van Juda Koning Uzzia van Juda is de zoon van Koning Amasja. Hij regeert van 631 tot 594 voor het begin van de gewone jaartelling. Uzzia bouwt forten en organiseert een sterk leger met de meest geavanceerde wapens uit die tijd. Hij verovert land van de Filistijnen en de Arabieren en dwingt de Ammonieten om belasting te betalen. Uzzia ontwikkelt ook Judea's natuurlijke bronnen, graaft bronnen, fokt vee en plant wijngaarden. Hij probeert wierook te offeren in de Tempel wat eigenlijk alleen priesters mogen doen. Daardoor krijgt hij lepra (huidvraat) en leeft de rest van zijn leven in quarantaine. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Jotam die regeert van 594 tot 578 voor het begin van de gewone jaartelling. Deze renoveert en verfraait de Heilige Tempel. Hij is een vrome koning die de Tora wetten bestudeert. Dit Joodse Bijbelverhaal wordt voorzien van commentaar door de Joodse Bijbelcommentator Rashi die leeft van 1040 tot 1105 van de gewone jaartelling.


Het krachtige bestuur van Uzzia

Uzzia wordt op zijn zestiende de negende koning van Juda. Gedurende de eerste jaren van zijn formele bestuur, terwijl zijn vader in Lachish zit, is hij meer een instrument in de handen van zijn adviseurs, de leiders van de opstand tegen Amasja. Juda is gedurende deze periode instabiel. Het wordt aangevallen door de Edomieten, Filistijnen, Egyptenaren en Foeniciërs die stukken land inpikken. De bevolking van Juda wordt geterroriseerd.

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij 2 Koningen 15 vers 1: In het zevenentwintigste jaar van Jeroboam: Is het mogelijk om dit zo te zeggen? Hebben Uzzia en Jeroboam niet gelijktijdig geregeerd, zoals ik (lees: Rashi) dit heb uitgelegd in 2 Koningen 14 vers 22? Wat is dan de betekenis van het vers: 'In het zevenentwintigste jaar van Jeroboam ... werd Azariah koning'? Dat vanaf dat jaar hij regeerde met een geplaagd koningschap. We leren dat hij in het zevenentwintigste jaar van zijn regering door "zaraath" (huidvraat) werd getroffen.

Na het overlijden van Amasja neemt Uzzia de touwtjes strak in handen. Hij laat zijn vader begraven in Jeruzalem bij de andere koningen. Er breekt een tijd van voorspoed aan in Juda. Uzzia bouwt forten langs de grens van Juda en ontwikkelt de haven van Eilat. Er wordt handel gedreven met verre landen. Hierdoor wordt Juda een rijk land. Ondertussen maakt Uzzia zijn leger sterk en koopt de beste wapens. Dit stelt hem in staat om tegen de landen oorlog te voeren die Juda eerder lastig vielen toen er sprake was van interne verdeeldheid en zwakte. Uzzia verslaat de legers van de Filistijnen en de Arabieren en dwingt Ammon om belasting te betalen. Hij sluit vriendschap met Koning Jerobam II van Israël. Deze geeft aan Uzzia een deel van het land Syrië nadat hij Damascus verovert. Uzzia versterkt ondertussen Jeruzalem. Ook versterkt hij de interne economie: landbouw en veefokkerij. Zijn eigen privégrond wordt vruchtbaar gemaakt voor de verbouw van gewassen. Hij graaft nieuwe waterbronnen en legt een irrigatiesysteem aan. Er wordt wijn en vee geëxporteerd naar landen zoals Arabië en India en veel goud, zilver en andere dure bezittingen komen Judea binnen.

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij 2 Kronieken 26 vers 10: Want hij (Uzzia) hield van de grond: Dit wordt uitgelegd in Genesis Rabba (zie 22:3): Twee hadden een passie voor de landbouw, en er werd geen goed gevonden in hen: hij en Kaïn.

De zonde van Uzzia

Uzzia is een vroom man en leeft de wetten van de Tora na. Hij wordt hierbij geleid door profeten zoals Jesaja, Amos, Hosea en anderen. Maar hij begaat één zonde die hem de kop kost. Hij gaat net als Jerobeam II politieke en religieuze zaken vermengen. Hij wil zowel koning als Hogepriester zijn. Dat laatste mag niet omdat dit alleen voorbestemd is voor de priesterlijke familie van Aharon. Uzzia zet toch door en brengt een offer in de Tempel. G'd straft hem met lepra (huidvraat). Hij moet Jeruzalem verlaten en leeft in quarantaine tot aan zijn dood. Hij mag niet begraven worden bij de andere koningen van het Huis van David vanwege zijn lepra. Zijn zoon Jotam volgt hem op.

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij 2 Koningen 15 vers 4 dat Uzzia een huis op de begraafplaats bouwde. Zoals gezegd is in Psalm 88 vers 6 "onder de doden een vrije man."

Over het leven van Koning Uzzia valt in de Joodse Bijbel te lezen in 2 Koningen 15:1-7 en 2 Kronieken 26.

Koning Jotam van Juda

Koning Jotam van Juda is de zoon van Uzzia. Hij regeert van 594 tot 578 voor het begin van de gewone jaartelling. Gedurende de eerste jaren van zijn regeerperiode versterkt hij de politieke en militaire positie van zijn land dat zo veel geleden heeft nadat zijn vader in quarantaine is geplaatst. Hij besteedt veel aandacht aan renovatie en verfraaiing van de Heilige Tempel. Jotam is een vrome en rechtvaardige koning die de wetten van de Tora bestudeert.

Commentaar van Rashi
Rashi meldt bij 2 Kronieken 27 vers 2: De goede daden die zijn vader had gedaan. Dat is wat R. Simeon ben Yohai zei in Traktaat Sotah (moet zijn Soekkah 45b): Als Abraham alle zonden van de generaties tot zijn tijd zou aannemen, zou ik de zonden van de generaties van Abraham tot mijn tijd op me nemen. En als Jotam, de zoon van Uzzia, bij mij was, zouden wij de zonden van alle geslachten van Abraham tot aan het einde van alle generaties op ons nemen, want in alle koningen voor hem en na hem vinden we zonden, behalve in Jotam. Wat David betreft, staat geschreven in I Koningen 15 vers 5: "Alleen over de kwestie van Uria, de Hittiet"; over Salomo staat geschreven in I Koningen 11 vers 4): "Zijn vrouwen hebben zijn hart weggedaan"; Rehabeam verlaat de Tora van de Heer; Abia (I Koningen15 vers 3): "beging alle zonden van zijn vader"; Asa nam zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Eeuwige en stopte de profeet in de gevangenis; Josafat wordt geassocieerd met een goddeloze man (Achab en zijn zoon Ahazia); Joram heeft zijn broer vermoord; Ahazia's moeder heeft hem geadviseerd om te zondigen; Joas vermoordde Zecharia en werd seksueel misbruikt; Amazia sloeg zich voor de gesneden beelden van Seir; Uzzia kwam in de tempel om wierook te verbranden; Achaz ging in de wegen van de koningen van Israël en maakte ook beelden voor de Baal aanbidders; Hizkia werd hoogmoedig, en men was kwaad op hem, en de wijzen veroordeelden drie dingen die hij deed; Manasse heeft kwaad gedaan in de ogen van de Heer; Josia heeft niet naar de woorden van de profetie van God geluisterd; Zedekia deed kwaad in de ogen van de Heer en heeft zich niet voor Jeremiah verontschuldigd. In Jotam is echter geen spoor van zonde gevonden. (R. Eliezer, de zoon van Mozes, vertelde me dit). De mensen waren echter nog steeds corrupt: zoals is geschreven in II Koningen 15 vers 35: "Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de Judeërs daar offers brengen en wierook branden."

Over het leven van Koning Jotam valt in de Joodse Bijbel te lezen in 2 Koningen 15:32-38 en 2 Kronieken 27.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wie regeren het land terwijl Uzzia's vader in Lachish zit?
  2. Wat gebeurt er met Juda als Uzzia de touwtjes strak in handen neemt?
  3. Waarom wordt Uzzia door G'd met huidvraat gestraft?
  4. Wat doet Koning Jotam tijdens zijn regeerperiode?

Lees verder

© 2017 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Koning Amasja van JudaJoodse Bijbel: Koning Amasja van JudaKoning Amasja van Juda is de zoon van Koning Joas van Juda. Hij regeert het land van 661 tot 631 voor het begin van de g…
Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersingHet Koninkrijk van Salomo splitste onder Rechabeam in twee delen: het noordelijke Koninkrijk Israël bevatte Efraïm, Gali…
Joodse Bijbel: Richteren - Otniël, Ehud, ShamgarJoodse Bijbel: Richteren - Otniël, Ehud, ShamgarNa de dood van Jozua zit Israël zonder leider. Omdat nog niet geheel Kanaän in handen is van de twaalf stammen, wordt de…
De splitsing in Juda en IsraëlDe splitsing in Juda en IsraëlDe splitsing van de 12 stammen van Israël werd veroorzaakt omdat het volk genoeg had van de hoge belastingen, welke sede…

De heilige Catharina van AlexandriëCatharina van Alexandrië, die na haar marteldood in ± 307, spoedig als heilige werd vereerd, is altijd een populaire hei…
Joodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoas is de zoon van Koning Achazja. Hij regeert van 700 tot 661 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de enig…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
  • Commentaar van Rashi
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.