Abraham, onze vader: Joodse commentaren en toelichtingen

Abraham, onze vader: Joodse commentaren en toelichtingen Abraham, die leeft van 1813 tot 1638 voor het begin van de gewone jaartelling, is de eerste patriarch (aartsvader). Hij is ook de eerste Jood. Hij ontdekt G'd zelf en verwerpt de afgoderij van zijn tijdgenoten. G'd geeft hem de opdracht om Mesopotamië te verlaten en naar Kanaän te gaan waar G'd in het jaar 1743 een Verbond sluit met Abraham en zijn nakomelingen (Genesis 15:13-18). Dit Verbond houdt in dat het Land Israël eeuwig Joods erfgoed is maar dat de Joden eerst ballingschap en vervolging moeten ervaren. Abraham wordt door G'd tien maal op de proef gesteld, inclusief het vastbinden van Izaäk. Abraham is de man van Sara en trouwt ook met haar slavin Hagar. Hij is de vader van Ismaël (zoon van Hagar) en Izaäk (zoon van Sara). Deze laatste is zijn erfgenaam. Wat melden de Joodse commentaren en toelichtingen over het leven van aartsvader Abraham?

Abraham ontdekt G'd

Afgodendienst

Abraham Avinoe (Abraham onze vader) wordt geboren in Ever-haNahar in een tijd dat heel de wereld afgoden dient. Zelfs de vader van Abraham is een afgodendienaar. Hij verkoopt afgodenbeelden maar wordt later door Abraham bekeerd.

Tiende generatie na Noach

Abraham is de tiende generatie na Noach. Hij is een afstammeling van Sem, de zoon van Noach. Wanneer Abraham geboren wordt is Sem 390 jaar oud en Noach 892 jaar. Noach sterft als Abraham 58 jaar oud is.

Drie jaar

In de Nedarim 32a (een traktaat van de Talmoed die de wetten van geloften bespreekt) staat vermeld dat Abraham op drie jarige leeftijd G'd ontdekt. Abraham, die drie jaar lang als baby in een grot leeft omdat Koning Nimrod gedreigd heeft alle baby's te doden, weet dat het dom is om de zon of enig ander afgod te aanbidden. Er is een grote G'd die de zon en de maan en de hele wereld heeft geschapen, en Die, hoewel Hij onzichtbaar is, alles ziet en alles kent, Hij is de echte koning van de wereld, sterker dan Koning Nimrod. En sindsdien groeit Abrahams geloof in G'd met de dag sterker.

Abraham wordt onderwezen in het huis van Noach

Abraham verblijft vanaf zijn tiende vele jaren in het huis van Sem en Noach in de regio Ararat in het land van Kedem. Hij wordt door hen onderwezen. Hij verblijft er bijna 39 jaar. Op zijn 50ste keert Abraham naar zijn vaders huis in Babylon terug. Vanaf die tijd verspreidt hij de kennis over G'd. Hij is de enige mens die in G'd gelooft en wordt daarom 'Ha-Ivri' (de Hebreeër) genoemd, wat betekent 'aan de andere kant'. Maar spoedig geloven meer mensen in G'd. Ze worden door Abraham en zijn vrouw Sara (Yiskai) bekeerd. Veel mensen praten over Abrahams geloof in een onzichtbare G'd.

Koning Nimrod wil Abraham doden

G'd wordt de G'd van Abraham, de G'd van Izaäk en de G'd van Jakob genoemd wat ook terug te vinden is in het Achttiengebed. G'd heeft beloofd om Abrahams naam groot te maken. Abraham wordt geëerd en gerespecteerd. Hij overleeft op wonderbaarlijke wijze de oven waarin hij door Koning Nimrod (de zoon van Kush en kleinzoon van Cham, de vervloekte zoon van Noach) wordt gegooid. Mensen willen Abraham aanbidden, maar hij zegt dat G'd hem gered heeft en dat ze Hem moeten aanbidden.

Koning Nimrod krijgt later een vreemde droom. Zijn droomuitleggers zeggen dat Abraham een gevaar is voor zijn koninkrijk zolang hij leeft. Nimrod besluit om Abraham te doden. Abrahams knecht Eliëzer waarschuwt hem en Abraham vlucht samen met meer dan 300 man naar het huis van Noach. Abrahams vader Terach bezoekt hem daar en Abraham overtuigt hem zijn afgodendienst op te geven. Ze vestigen zich later in Charan.

Abraham vestigt zich twee keer in Kanaän

Wanneer Abraham 55 jaar is verschijnt G'd aan hem en zegt dat hij en zijn familie naar Kanaän moeten vertrekken. Abraham doet dat en verblijft er 15 jaar. Daarna keert hij terug naar Charan waar hij 5 jaar verblijft. Opnieuw verschijnt G'd aan Abraham en vertelt hem dat hij zich definitief in Kanaän moet gaan vestigen. Abraham woont vanaf zijn 75ste in Kanaän.

Verschil in het Joodse idee van G'd en dat van de rest van de wereld

De G'd van Abraham is een Joods idee dat verschilt van het idee van G'd dat andere naties hebben. Dit kan het beste gezien worden in de verschillende manier van leven van een Jood en een niet-Jood. De Joden hebben niet alleen de ware ideeën van Abraham geërfd, maar ook zijn prachtige karaktereigenschappen, zoals zijn liefde voor de naasten.

Abraham is gastvrij

Abraham staat bekend om zijn gastvrijheid wat het beste naar voren komt in het verhaal van de drie engelen, vermomd als mannen, die hem in Beer Sheva bezoeken nadat hij zichzelf heeft besneden. Abraham is zo blij de drie gasten te zien dat hij zijn oude leeftijd, pijn en de hitte vergeet. Hij maakt een maaltijd voor hen klaar en wast hun voeten. Abraham is meer een man van daden dan van woorden. In de Talmoed Babba Metzia 87a staat dat Joden Abraham na moeten volgen in zijn daden. Overigens was Sarah net zo gastvrij als Abraham. Wat Abraham doet voor de mannen, doet Sarah voor de vrouwen.

Abraham is wars van onderlinge ruzie

Abraham heeft een hekel aan ruzie. Wanneer er sprake is van ruzie tussen zijn schaapherders en die van zijn neef Lot omdat deze laatsten de weiden van andere mensen niet accepteren, besluit Abraham om uit elkaar te gaan. Hij laat Lot kiezen welk stuk land deze wil hebben. Toch komt Abraham Lot later te hulp wanneer deze wordt aangevallen en gevangen wordt genomen in Sodom. Hij bevrijdt Lot en de andere gevangenen. Formeel heeft Abraham volgens de dan geldende regels het recht om heer en meester te worden over Lot en de gevangenen en hun eigendom, maar doet dat niet.

Abraham is nederig

Hoewel Abraham door zijn tijdgenoten als een groot G'ddelijk leider en profeet wordt beschouwd, ziet Abraham zichzelf als een gewoon sterfelijk persoon. Abraham is nederig (alleen Mozes was nog nederiger). In de Talmoed staat dat op het moment dat Abraham sterft, de leiders van de andere naties zeggen dat de leider van de wereld en de kapitein van het schip is overleden.

Abraham is de vader van het ochtendgebed

In Tanchuma, Beshalach staat dat Abraham in nood steeds tot G'd bidt. Maar hij maakt er een gewoonte van om elke ochtend tot G'd te bidden. Zijn zoon Izaäk voert het middaggebed in en zijn kleinzoon Jakob het avondgebed. Joden bidden daarom drie keer op een dag.

Abraham voert G'ds bevelen zonder aarzeling uit

Zonder tegenzin en in hoog tempo voert Abraham G'ds opdrachten uit. Hij wordt tien keer getest door G'd. De zwaarste test is het vastbinden van Izaäk, de Akeida. Abraham schakelt zijn persoonlijke gevoelens uit en doet precies wat G'd hem opdraagt. Hieruit concluderen de Joodse wijzen dat Joden de mitswot met gretigheid en volharding moeten uitvoeren.

Abraham vraagt nooit naar G'ds beweegredenen

Abraham ondergaat de tests in zijn geloof zonder vragen te stellen aan G'd. Wanneer G'd hem belooft om hem groot te maken en te zegenen als hij naar Kanaän vertrekt, vraagt Abraham zich niet af waarom er hongersnood is in Kanaän. Abraham vraagt G'd niet waarom hij zichzelf moet besnijden op oude leeftijd. Ook zwijgt Abraham als G'd hem opdracht geeft zijn geliefde zoon te offeren. Abraham gelooft met heel zijn hart en ziel in G'd. Er is geen ruimte voor twijfel en vragen. Hij onderwerpt zichzelf totaal aan G'd. In Jesaja 41:8 staat dat Abraham de vriend is van G'd en in Genesis 22:12 staat dat Abraham ontzag heeft voor G'd. Abraham kiest G'd en G'd kiest Abraham.

Nadere toelichting op de bovenstaande bespreking

Magen Avraham (Avraham)

In Genesis 12:2 staat dat G'd Abraham zal zegenen en dat hij een zegen zal zijn. De Joodse Bijbelcommentator Rashi verklaart dat dit verwijst naar wat we zeggen in Shemoneh Esre (het Achttiengebed), "Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov", maar "Hashem zegt tegen Abraham," de Beracha (zegen) zal alleen met uw naam worden afgesloten - Magen Avraham. "Zou Abraham niet gelukkiger zijn als Yitzchak en Yaakov ook in de afsluiting van de zegen genoemd werden?

In Pirkei Avot (1: 2) leren we dat de wereld op drie pijlers staat: 1) De studie van Torah, 2) Avodah - de dienst van G'd, en 3) Gemilat Chassadim - Handelingen van Vriendelijkheid, Tzedaka. De patriarchen onderscheiden elk één van deze pijlers. Avraham - Vriendelijkheid (Genesis 21:33), Yitzchak - Avodah (Genesis 24:63), Yaakov - Torah (Genesis 25:27). Volgens Rashi projecteert het vers de geschiedenis van Klal Yisrael (de gemeenschap van Israël). Er zal een tijd zijn dat de grote relatie tussen de Joden en Hashem via de studie van Tora (Elokei Yaakov) zal plaatsvinden. Andere keren zal het door tefillah - gebed (Elokei Yitzchak) zijn, en er zal een periode zijn wanneer het door vriendelijkheid - tzedakah (Elokei Avraham) zal zijn.

De 'afsluitende fase' van Galoet (Diaspora) en de komst van Mashiach (Messias) zal echter niet afhankelijk zijn van alle drie de pijlers, maar alleen door vriendelijkheid, die door Abraham gepersonifieerd wordt.

Waarom wordt Abrahams leeftijd van 75 jaar genoemd in Genesis 12:4

Abraham verlaat Charan op de leeftijd van 75 jaar. Waarom is Abrahams leeftijd genoemd? Abraham leeft een comfortabel leven in Charan. Het is inderdaad moeilijk om op 75-jarige leeftijd naar een nieuw land te gaan. Abraham is zeer gehecht aan Hashem (G'd) en doet alles wat Hashem hem zegt, zelfs als het moeilijk lijkt of hij de reden of de betekenis ervan niet kent. Aan de andere kant gaat Lot met Abraham mee, omdat hij beredeneerde dat Abraham een oude man is die binnenkort kinderloos zal sterven, en Lot als zijn enige erfgenaam zal achterlaten.

Geen ruzie tussen Abraham en Lot omdat ze uiterlijk op elkaar lijken

De Joodse Bijbelcommentator Rashi meldt dat Abraham geen ruzie wil met Lot omdat ze uiterlijk op elkaar lijken (zie Midrash Aggadah (Gen. Rabbah 41:6)). Ze hebben allebei baarden en peijot (pijpenkrullen). De seculiere wereld zal hen uitlachen als twee rabbijnen met elkaar bekvechten. Er zal dan ook sprake zijn van ontheiliging van Hashem (chillul Hashem).

Engelen vermomd als woestijnkoopman, productenhandelaar en kapitein van een schip

Volgens de Midrasj Rabba (48:9) verschijnen de drie engelen aan Abraham als een woestijnkoopman, een productenhandelaar, en een kapitein van een schip. Waarom verschijnen de engelen in deze drie vermommingen?

De wereld is verdeeld in drie delen: water, woestijn, en bewoond land (zie Pesachim 94a, Tosafot). Elk deel van de wereld heeft een engel in de hemel die erover is aangesteld. Zo vertegenwoordigen de drie vermomde engelen de gehele schepping. De ene gekleed als een woestijnkoopman is voor de woestijnen, de kapitein voor de oceanen, en de productenhandelaar vertegenwoordigt de bewoonde deel van de wereld. In de passage "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" - “Dit zijn de kronieken van de hemelen en de aarde, zoals zij geschapen werden” (Genesis 2:4) – de kabbalistische Zohar (Bereishit 86b) meldt: “Lees niet 'behibaram' (בהבראם), maar lees 'beAvraham' (באברהם). Dit wijst op het feit dat de hele wereld is gecreëerd ter wille van Abraham. Daarom komen de drie engelen, als vertegenwoordigers van de hele wereld, naar Abraham in wiens verdienste de hele wereld is geschapen.

Lees verder

© 2017 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Abraham kabbalist - Sefer JetziraTien generaties na Noach verscheen Abraham op het toneel. Hij was de zoon van Terach uit Mesopotamië. Terach diende afgo…
Hagar de slavin van Sara en Abraham (Genesis 16 en 21)Hagar de slavin van Sara en Abraham (Genesis 16 en 21)Hagar is de Egyptische slavin van Sara. Ze is door haar meesteres aan Abraham als bijvrouw gegeven. Als Hagar zwanger is…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
De Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaDe Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaHet Jodendom begon met aartsvader Abraham. In Genesis 15:18 lezen we Abraham met God een verbond sloot: "Op die dag sloo…

Augustinus' visies tijdens de Pelagiaanse controverseAugustinus' visies tijdens de Pelagiaanse controverseAugustinus van Hippo, ofwel Sint-Augustinus, wordt als een van de grootste kerkvaders gezien. Binnen zijn theologie best…
Torastudie: Het enige Pesachoffer – Numeri 9:1-21Het Joodse volk mag van G'd slechts één keer het Pesachoffer brengen tijdens hun veertigjarige verblijf in de woestijn.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/112356/jewish/Abraham-Our-Father.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111921/jewish/The-Shield-of-Abraham.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/112063/jewish/Abrahams-Early-Life.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/112333/jewish/Nimrod-and-Abraham.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111919/jewish/Abrahams-Hospitality.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/112057/jewish/Abraham-And-Sarah.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2819668/jewish/Dvar-Torah-Questions-and-Answers-on-Lech-Lecha.htm
  • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2819697/jewish/Dvar-Torah-Questions-and-Answers-on-Vayeira.htm
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.