Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias? De Lubavitcher Rebbe, Chabad Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, wordt door sommige (Chabad) Joden gezien als de Messias ondanks dat hij al in 1994 is overleden. Toen de Rebbe nog leefde vroeg hij zijn volgelingen om zijn leringen te bestuderen en toe te passen in de praktijk om zo de verlossing dichterbij te brengen. De Rebbe heeft zelf nooit gezegd dat hij de Messias is maar daar is wel de aandacht komen te liggen. Dit heeft te maken met de menselijke hunkering naar het onkenbare dat in de vraag of de Rebbe de Messias is wordt weerspiegeld. Volgens Chabad Rabbijn Simon Jacobson kan de wens de Messias te kennen alleen begrepen worden door te zoeken naar verlossing, er aan deel te nemen en door het instrument-zijn.

Wie was Rabbijn Menachem Mendel Schneerson – De 'Rebbe'?

Rabbijn Simon Jacobson noemt de Rebbe een man van tegenstellingen. Tijdens zijn leiderschap kwam hij nauwelijks uit zijn woonwijk in New York (hij is zelfs nooit in Israël geweest), maar zijn invloed strekte zich wereldwijd uit. Naast zijn enorme godsdienstige kennis was hij ook ingewijd in wiskunde en natuurwetenschappen. Hij leek in een geïsoleerde 'oude wereld' te leven, maar hij had veel contacten met de moderne wereld, zowel bij Joden als niet-Joden. Hij riep mensen op tot deugdzaamheid, opvoeding en eenheid.

Zijn jonge jaren

Menachem Mendel Schneerson werd op 18 april 1902 in Nikolajev (in het zuiden van de Oekraïne) geboren. Zijn vader was Rabbijn Levi Jitschak Schneerson en zijn moeder Chana Schneerson. Menachem had twee jongere broers.

Al snel bleek dat Menachem Mendel een wonderkind was. Hij blonk uit in de Tora. In 1923 kwam hij in contact met Rabbijn Josef Jitschak Schneerson die op dat moment de leider van de Chassidische Chabad-beweging was. In 1928 trouwde Menachem Mendel met de dochter van de rabbijn, Chaja Mushka.

Studie

Na zijn huwelijk vestigde hij zich met zijn vrouw in Berlijn waar hij wis- en natuurkunde ging studeren. In 1933 vertrok hij naar Parijs vanwege het opkomend nationaal socialisme in Duitsland. Aan de Sorbonne ging hij verder studeren. Maar zijn meeste aandacht ging uit naar gebed en godsdienstige studie. Ook zat hij in de redactie van de geschriften van de Lubavitcher beweging en was hij privé-secretaris van Rabbijn Josef Jitschak Schneerson.

Leider van Chabad

In 1941 vertrok Menachem Mendel naar New York waar hij de leiding kreeg over educatie, de organisatie van sociale hulpverlening, en de uitgeverij van Chabad.

In 1950 overleed Rabbijn Josef Jitschak. Rabbijn Menachem Mendel volgde hem op maar hij hield de leden van de beweging voor dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor zijn daden.

Onder de leiding van Menachem Mendel groeide Chabad sterk. Tijdens de Holocaust was de beweging bijna uitgeroeid, maar onder zijn leiding groeide de beweging naar meer dan 200.000 leden die over de hele wereld actief zijn. De Rebbe legde de nadruk op verspreiding van het Jodendom middels Chabad-centra over de hele wereld. Hij adviseerde wereldleiders op het gebied van politiek, zakenleven en religie. Vanaf 1986 ontving de Rebbe op zondagen duizenden bezoekers en gaf hen een dollarbiljet om liefdadigheid aan te moedigen.

In 1992 kreeg de Rebbe een beroerte en in 1994 overleed hij. Hij kreeg van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden postuum de Gouden Medaille van het Congres voor zijn “belangrijke en duurzame bijdrage aan de verbetering van het onderwijs en de zedelijkheid, en het bevorderen van daden van menslievendheid.”

Aan welke eisen moet de Messias voldoen?

Om te kunnen bepalen of Rebbe Menachem Mendel Schneerson de Messias is moet gekeken worden naar wat de Joodse Bijbel (Tenach) meldt over de eisen die gesteld worden aan de Messias. Dit is o.a. terug te vinden in Jesaja 11:2-5 en Jesaja 52:13.

Jesaja 11:2-5

De geest van de Eeuwige zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Eeuwige. Hij ademt eerbied voor de Eeuwige; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

Jesaja 52:13

Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.

Op grond van welke motieven beschouwen sommige (Chabad) Joden de Rebbe als Messias?

In het boekje 'Long Live The Rebbe King Moshiach Forever! (The Seven Commandments of Hashem)' wordt een aantal motieven gegeven door Chabad-Joden waarom zij de Rebbe als Messias beschouwen. De Rebbe heeft volgens hen grote nadruk gelegd op verspreiding van zaken die goedheid en rechtvaardigheid betreffen. Niet alleen onder Joden maar ook onder niet-Joden via de Zeven Noachidische geboden. Volgens de schrijvers van het boekje heeft de Rebbe ervoor gezorgd dat landen die eens het Jodendom bestreden en zich zelfs tegen G'd keerden compleet veranderd zijn. De Rebbe heeft ervoor gezorgd dat alle naties G'd zijn gaan dienen.

Er wordt door de schrijvers ook verwezen naar de Rambam (middeleeuwse Joodse filosoof Maimonides). De Rambam noemt de volgende eisen voor de Messias:
  • Afstammeling van David;
  • Hij zal ondergedompeld zijn in de Geschreven en Mondelinge Tora en haar geboden;
  • Hij zal alle Joden overtuigen de Tora na te leven;
  • Hij zal oorlogen voor Hashem vechten en alle naties voor hem winnen;
  • Hij zal de Tempel herbouwen en alle Joden laten terugkeren naar Israël;
  • En hij zal de hele wereld herstellen om Hashem als eenheid te dienen.

Veel nadruk leggen de auteurs op het feit dat de Rebbe de wereld heeft onderwezen in de Noachidische geboden zodat niet-Joden leren hoe ze G'd moeten dienen. Deze geboden worden in het boekje dan ook uitgebreid besproken.

Is de Rebbe de Messias?

Het antwoord op deze vraag dient volgens Rabbijn Simon Jacobson gebaseerd zijn op de objectieve waarheid. Persoonlijke visie, emotie of partijdigheid moeten hierbij achterwege blijven. De waarheid kan alleen gevonden worden in de Tora. Wie de Messias is wordt niet door enkele individuen bepaald. Daarvoor is het noodzakelijk de Tora grondig te bestuderen. De Rebbe heeft nooit aan iemand gevraagd om zijn gezag als Messias te erkennen. De Rebbe deed niet aan zelfverheerlijking.

Volgens Rabbijn Jacobson moet iedere individu zelf de vraag beantwoorden of de Rebbe de Messias is. Het antwoord dient je te inspireren bij de vervolmaking van jezelf en de wereld om je heen. Het dient je voor te bereiden op de verlossing.
© 2017 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Verschil menora en chanoeka – Numeri 8:2Torastudie: Verschil menora en chanoeka – Numeri 8:2De essentie van ons doel in het leven is om licht te verspreiden: elke keer wanneer een Jood een mitswa (plicht uit de T…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Mordecai Baron, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
  • Long Live The Rebbe King Moshiach Forever! (The Seven Commandments of Hashem)
  • Zinvol leven - Rebbe Menachem Mendel Schneerson
  • Tenach (teksten Jesaja)
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.