Joden en Noachieden: armoedebestrijding G'd en de mensen

Joden en Noachieden: armoedebestrijding G'd en de mensen Er is nog steeds veel armoede in de wereld. Veel mensen vragen zich af waarom G'd de arme mensen niet helpt. Is G'd niet verplicht om de armen te helpen? Waarom laat hij armoedebestrijding over aan de mensen zelf? Feit is dat er genoeg bronnen in de wereld zijn om alle mensen te voeden. Deze bronnen zijn volgens de Tora van G'd afkomstig. G'd heeft volgens de Bijbel een systeem opgezet om er voor te zorgen dat goederen worden afgeleverd bij mensen die in nood zijn. Er is genoeg geld, genoeg liefde en genoeg tijd om iedereen te helpen. Het enige dat nodig is is goodwill bij mensen die genoeg hebben om hun rijkdom te delen met degenen die niks hebben. De mensen vormen het systeem dat G'd heeft gecreëerd. Ons aandeel daarin heet liefdadigheid c.q. rechtvaardigheid (tsedaka in het Hebreeuws). Dat er armoede in de wereld is is niet G'ds schuld, maar de schuld van de mensen. Wat kunnen Joden en niet-Joden (Noachieden) doen om armoede te bestrijden?

Armoede in de wereld - de cijfers anno 2013

Volgens cijfers van de Wereldbank uit 2013 blijkt dat in de laatste decennia veel is bereikt wat betreft de bestrijding van armoede. In 2015 is de armoede sinds 1990 met de helft afgenomen. Maar dat neemt niet weg dat nog veel mensen in extreme armoede leven. Gelet op de bevolkingsgroei zal de extreme armoede in 2030 nog niet voorbij zijn. In 2013 leefde 10,7% van de wereldbevolking in extreme armoede. Dat wil zeggen dat 767 miljoen mensen niet meer dan 1,9 dollar per dag (de internationale armoedegrens van de Wereldbank) verdienen! In Oost- en Zuid-Azië neemt de armoede af. Maar in de Sahara-regio in Afrika leven nog veel mensen in extreme armoede. De meerderheid woont op het platteland, leeft van de landbouw en is niet ouder dan 18 jaar.

Er zal nog veel gedaan moeten worden om extreme armoede aan te pakken. Dit is lastig omdat veel arme mensen vaak in afgelegen gebieden wonen met weinig voorzieningen. Ook voor mensen die erin geslaagd zijn om uit de armoede te komen blijft het lastig. Ze zijn afhankelijk van economische ontwikkelingen, klimaatverandering, en onzekerheid over voldoende voedsel.

Armoede in Nederland - de cijfers anno 2014

Nederland kent geen echte armoede in de zin van hongersnood, geen dak boven het hoofd, geen kleding, geen medische zorg, geen onderwijs, etc. Nederland kent wel inkomensarmoede. Dat betekent dat het inkomen te laag is om een bepaald consumptieniveau te bewerkstelligen. In 2014 lag de armoedegrens in Nederland op 1020 euro voor een eenpersoonshuishouden en 1920 euro voor een echtpaar met twee kinderen. In Nederland hebben 734.000 mensen een laag inkomen. Dat is 10,4% van de bevolking. De armoede is het hoogst bij niet-westerse gezinnen en bij eenpersoonshuishouden. Er leven 131.000 Nederlandse kinderen in 2014 in armoede. Dat is 4,5% van alle kinderen in Nederland. De helft van deze kinderen woont in een bijstandsgezin.

Armoede in Israël de cijfers anno 2015

De reden dat armoede in Israël wordt beschreven heeft te maken met het feit dat Israël bovenaan staat in het rijtje van armoede in de OESO-landen. Israël behoort tot de rijke westerse wereld maar kent veel armoede. In de Joodse staat leeft 1 op de 5 mensen in armoede. Om precies te zijn 21,7% van de bevolking in 2015. Dat is ruim 1,7 miljoen mensen waarvan bijna 470.000 volwassenen en ruim 764.000 kinderen. Dat aantal is ruim twee keer hoger dan in Nederland, terwijl de Nederlandse bevolking twee maal zo groot is als de Israëlische bevolking. De zwaarst getroffen groepen in Israël zijn de charediem (ultraorthodoxe Joden) met 48,7% en de Arabische minderheid met 53,3%. Zij nemen ook het minst deel aan de arbeidsmarkt in Israël.

Liefdadigheid tsedaka

Natuurlijk had G'd de wereld zo kunnen schapen dat iedereen een behoorlijk inkomen had en niet in armoede hoeft te leven. Maar dat gaat voorbij aan het doel van de Schepping volgens de Tora, namelijk dat mensen voor elkaar moeten zorgen om zo een liefdevolle wereld op te bouwen. Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om betekenis aan ons leven te geven. Mensen leiden een veel waardevoller leven als ze altruïstisch zijn in plaats van egoïstisch. Het schenken van geld aan goede doelen en het helpen van hulpbehoeftigen biedt de schenker het geschenk van het doel van het leven. In het Bijbelboek Spreuken staat: 'Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.'

Wat kunnen Joden en niet-Joden (Noachieden) doen?

Zoals gemeld in de inleiding heeft G'd voldoende bronnen op aarde geschapen om alle mensen van voedsel te voorzien en om een behoorlijk leven te leiden. Niemand in de wereld hoeft in armoede te leven. Maar dan moet het systeem wel goed functioneren. Wanneer geld niet op de juiste plek van bestemming aankomt of misbruikt wordt of wanneer er te weinig of helemaal geen geld wordt gedoneerd dan werkt het systeem niet goed. Ook het voeren van oorlogen en het maken van verkeerde bestuurlijke beslissingen leiden ertoe dat het systeem niet goed functioneert. Natuurlijk spelen ook zaken als droogte en andere natuurrampen een rol. Maar met een goed functionerend systeem, waarbij wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld irrigatie en een goed werkend economisch systeem waarbij in tijden van voorspoed geld en voedsel kan worden gespaard om te kunnen overleven in perioden van droogte, kan dat probleem worden aangepakt. De schade bij aardbevingen kan beperkt blijven indien er veel geld wordt geïnvesteerd in de bouw van stevige huizen. De aanleg van dijken helpt overstromingen te voorkomen. Ook wordt steeds duidelijker dat de mens invloed heeft op het klimaat. Door de aarde uit te buiten ontstaan er grote klimatologische veranderingen waarbij sommige gebieden te maken krijgen met overstromingen en andere gebieden juist met extreme droogte. Door een goed klimaatbeleid en daarbij behorende andere maatregelen kunnen problemen aangepakt worden.

Gods wetten naleven leidt tot een wereld zonder armoede

Mensen kunnen dus veel doen. Maar Joden en niet-Joden moeten zich wel realiseren dat dit alleen met hulp van G'd kan. Dat impliceert dat we G'ds wetten moeten naleven. Voor Joden betekent dat de naleving van 613 mitswot die in de Tora staan. Voor niet-Joden betekent dat de naleving van de Noachidische geboden. Alleen gehoorzaamheid aan G'ds wetten leidt tot een perfecte wereld zonder armoede, oorlog, honger, ziekte, etc. Immers de wereld is volgens de Tora geschapen op grond van de Tora. De Tora is de blauwdruk van de Schepping. Hieruit leert de mens hoe met de Schepping om te gaan. In principe gaat het natuurlijk om naleving van alle geboden. Maar er zijn ook speciale geboden die betrekking hebben op bijvoorbeeld armoede en liefdadigheid:
 • Laat een wees of weduwe niet lijden (Ex. 22:21)
 • Oogst niet het gehele land (Lev. 19:9 en Lev. 23;22)
 • Laat een ongeoogste hoek van de akker of boomgaard over voor de armen (Lev. 19:9)
 • Verzamel niet de resten die tijdens het oogsten op de grond zijn gevallen (Lev. 19:9)
 • Laat de resten van de oogst over voor de armen (Lev. 19:9)
 • Verzamel de ol'loth (de imperfecte trossen) van de wijngaard niet (Lev. 19:9)
 • Laat de ol'loth (de imperfecte trossen) van de wijngaard voor de armen achter (Lev. 19:10 en Deut. 24:21)
 • Verzamel de op de grond gevallen druiven niet (Lev. 19:10)
 • Laat de peret (de enkel druiven) van de wijngaard voor de armen achter (Lev. 19:10)
 • Laat de vergeten schoven achter. Dit geldt ook voor alle fruitbomen (Deut. 24:20)
 • Laat de vergeten schoven achter voor de armen (Deut. 24:19-20)
 • Vergeet niet een arme man te onderhouden en hem te geven wat hij nodig heeft (Deut. 15:7)
 • Geef aan liefdadigheid naar vermogen (Deut. 15:11)
© 2017 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hulporganisatie Cordaid Mensen in NoodHulporganisatie Cordaid Mensen in NoodWat is de hulporganisatie Cordaid Mensen in Nood? Wat doen zij? Hoe helpen zij slachtoffers van rampen? Helpen zij bij d…
Armoede 2017 in NederlandArmoede 2017 in NederlandArmoede komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal mensen dat maandelijks te weinig geld overhoudt om van te leven n…
Armoedegrens in NederlandArmoedegrens in NederlandSteeds meer mensen in Nederland leven net op of onder de armoedegrens. Waar ligt precies die armoedegrens en hoe wordt d…
Hivos - People UnlimitedHivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling en vooral de nadruk legt op…

Het sacrament van de wijding: diaken, priester en bisschopHet sacrament van de wijding: diaken, priester en bisschopHet aantal katholieke priesters in de wereld stijgt elk jaar ... maar het daalt drastisch in West-Europa. Wereldwijd zij…
Obadja 1:3-4 - De hoogmoed van EdomObadja 1:3-4 - De hoogmoed van EdomIn het derde vers van zijn boek schrijft Obadja dat God zei dat het volk Edom zich door hoogmoed heeft laten verleiden.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 3dman Eu, Pixabay
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3407931/jewish/Why-Does-G-d-Not-Feed-the-Poor.htm
 • http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/armoede-is-hardnekkig-maar-groei-stabiliseert
 • http://www.jpost.com/Israel-News/More-than-1-in-5-Israelis-live-in-poverty-highest-in-developed-world-475444
 • Tenach
Jehoeda (672 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.