Joodse Bijbel: Koning Asa van Juda

Joodse Bijbel: Koning Asa van Juda De zoon van Koning Abija is Asa. Hij volgt zijn vader op als koning van Judea. Hij is werkelijk vroom en vreest G'd. Tijdens zijn 41-jarige bestuur van het land zet hij zich in voor het Jodendom en voor het geloof van het Joodse volk in de enige Ene G'd en Zijn Tora. Hij leeft in goede harmonie met de profeten en priesters die sterke invloed uitoefenen op het volk van Judea. De meeste afgoden worden afgeschaft. Hij stuurt niet alleen de heidense priesters weg, maar ontneemt zelfs zijn grootmoeders koninklijke titel omdat ze een aanstootgevend beeld van Asjera had laten maken. Koning Asa is een waardige nakomeling van Koning David.

Asa's vertrouwen in G'd

Asa verrijkt de schatkamer van de Tempel met nieuwe schatten van goud en zilver. Hij versterkt de steden op strategische punten en traint nieuwe soldaten van de stammen Juda en Benjamin in het voeren van oorlog. Het leger van Asa wordt spoedig getest. De machtige koning Zera van Kush (Ethiopië) verovert Egypte onder leiding van Shishak. Hij neemt de schatten mee die Shishak had gestolen uit de Heilige Tempel en het koninklijk paleis in Jeruzalem. Omdat hij meer schatten wil, leidt Zerah zijn machtige leger tegen Judea. Hij dwingt Koning Asa te vechten omdat deze een klein leger heeft. Maar Asa bidt tot God voor hulp en de troepen van Zerah worden geheel verslagen. Het leger van Zerah wordt teruggedrongen tot het land van de Filistijnen en alle buit die Zerah had gestolen uit Jeruzalem wordt weer in beslag genomen. De wonderbaarlijke overwinning van Asa versterkt zijn positie onder het volk en onder de andere naties. Bij terugkeer in Jeruzalem wordt hij met gejuich ontvangen en de profeet Azariahoe begroet hem met een bericht van God: “De Eeuwige is met je, wanneer je met Hem bent, en als je Hem zoekt, staat Hij Zichzelf toe te vinden; maar als je Hem verlaat, zal Hij jou ook verlaten.” Deze boodschap is het signaal om het land te ontdoen van de resterende afgoden. Er worden harde straffen uitgedeeld die Gods geboden overtreden en al degenen die afgoden dienen worden met de dood bedreigd. Veel vrome mensen uit het Koninkrijk Israël komen naar Juda vanwege het succes van Koning Asa. Ze kunnen het in hun eigen land niet langer uithouden.

De oorlog van Koning Asa met Baasja

Baasja is koning van Israël ten tijde van Koning Asa in Judea. Hij wil het prestige van Judea verzwakken omdat deze zelfs invloed heeft in zijn eigen rijk. Baasja is beducht voor een profetie dat na 36 jaar de breuk in Salomo's rijk zal worden hersteld, omdat Salomo's 36-jarige huwelijk met een Egyptische prinses dan zal zijn verzoend. Koning Asa schijnt de man te zijn waaronder de profetie uitkomt. Baasja besluit de stad Rama te bouwen naast de grens met Judea om van daaruit controle te krijgen over het koninkrijk van Asa. Koning Asa begrijpt de bedoelingen van Baasja. Hij wordt verder gealarmeerd door het feit dat Baasja hulp vraagt aan Benhadad, de Koning van Syrië. Asa maakt echter een grote fout. Hij zoekt geen steun bij de profeten maar vertrouwt op het politieke spel. Zijn grote moed faalt dit keer. Hij luistert naar zijn politiek raadgevers en biedt de Syrische koning Benhadad de schatten aan die hij had afgenomen van het Ethiopische leger. Asa denkt dat Behada zo aan zijn kant komt te staan. Dat gebeurt ook want Benhadad ziet in Judea een betere bondgenoot dan het koninkrijk Israël. Terwijl Baasja de grens met Judea versterkt valt Benhadad hem in het noorden aan. Baasja's leger moet snel naar het noorden en daar profiteert Koning Asa van en vernietigt Israëls defensieve grenzen. Hij bouwt versterkingen langs de grens zodat Baasja niet meer Judea kan infiltreren. Maar Asa heeft het vertrouwen in G'd geschonden en voor de rest van zijn regeerperiode blijft hij lastig gevallen worden door Baasja en andere buren, precies zoals de profeet Hanani heeft voorspeld. Asa overlijdt in het 41ste jaar van zijn bestuur. Hij is één van de vroomste koningen van Judea geweest. Afgezien van de ene fout die hij gemaakt heeft, volgt hij trouw de leringen van de profeten op en heiligt hij G'ds naam onder het volk. Hij overleeft vijf opeenvolgende koningen in buurland Israël. Het volk betreurt zijn dood en geeft hem een grootse begrafenis. Asa wordt opgevolgd door zijn vrome zoon Jehoshaphat.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom is koning Asa een waardig opvolger van koning David?
  2. Hoe komt het dat Koning Asa met zijn kleine leger de troepen van Zerah weet te verslaan?
  3. Waarom verwijdert Koning Asa alle afgoden in het land?
  4. Hoe verslaat Koning Asa Koning Baasja van Israël?
© 2017 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van JudaJoodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van JudaJudea is trouwer aan G'd dan het Koninkrijk Israël. De religieus Joodse traditie houdt 125 jaar stand. Toch zondigt Koni…
Joodse Bijbel: Joram, Achazja en Athalia van JudaJoodse Bijbel: Joram, Achazja en Athalia van JudaJoram (Jehoram) is de oudste zoon van koning Jehoshafat; hij doodt zijn broers om zijn soevereiniteit veilig te stellen.…
Spanje: Politieke indeling: Het staatshoofdHet staatshoofd van Spanje is de Koning. De Spaanse Koning is Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Zijn erfgenaam op de S…
Joodse Bijbel: Koning Achaz van JudaJoodse Bijbel: Koning Achaz van JudaAchaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele a…

Een christelijke kijk op de normalisering van abortusmijn kijk opEen christelijke kijk op de normalisering van abortus2016 was het jaar was het jaar van de normalisering van abortus op de Amerikaanse televisie. Vier komedieseries (BoJack…
Het sacrament van de ziekenzalving in de katholieke KerkHet sacrament van de ziekenzalving in de katholieke KerkHet sacrament van de ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de katholieke Kerk. Het is bedoeld voor mensen di…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.