Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk Israël

Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk Israël Het gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na zijn overlijden komt zijn zoon Zecharia op de troon. Maar vanwege zijn zondig gedrag regeert hij slechts zes maanden. Shallum slacht hem en het Huis van Jehu af en maakt zichzelf koning. Slechts één maand is hij aan de macht als hij wordt afgeslacht door Menachem ben Gadi. Deze voert een waar schrikbewind tegen het volk. Naast de interne problemen is er ook dreiging van buitenaf. Assyrië valt Israël binnen en neemt de bevolking gevangen. Van de Tien Stammen wordt nooit meer iets vernomen. Volgens de Joodse traditie zullen ze echter met de komst van de Messias terugkeren.

Koningen Zecharia, Shallum en Menachem

Koning Jeroboam II regeert veertig jaar over Israël. Omdat hij goede banden onderhoudt met de profeten Jona en Amos werd het niet door hetzelfde noodlot getroffen als het Huis van Jehu en het volk Israël. Ninevé wordt gespaard omdat het berouw toont, maar het volk Israël toont geen enkel berouw. Hun zonden worden met de dag erger.

Nadat Jeroboam II overlijdt bestijgt zijn zoon Zecharia de troon. Hij is een zwakke koning en begaat veel zonden. Daarom duurt zijn bewind niet langer dan zes maanden en wordt hij openlijk voor het volk vermoord door Shallum. Deze slacht de nakomelingen van het Huis van Jehu af en kroont zichzelf tot koning. Maar ook zijn bewind duurt kort. Slechts één maand is hij aan de macht en daarna wordt hij afgeslacht door Menachem ben Gadi. Deze is soldaat en voert een waar schrikbewind. Hij is extreem wreed omdat hij slechts een paar sympathisanten heeft. Hij vernietigt hele steden als er slechts een gerucht van een opstand is. Er worden duizenden mensen door hem vermoord en de onderdanen koesteren meer en meer wrok tegen hem.

Onderdrukking door Assyrië

Naast de interne problemen is er dreiging van buitenaf. Zoals voorspeld door de profeet Amos wint het koninkrijk Assyrië aan suprematie en verovert haar buurlanden waaronder Israël. Koning Menachem ben Gadi is zo druk bezig met zijn gevecht tegen zijn tegenstanders dat hij zijn weerstand tegen de Assyriërs opgeeft en geld betaalt aan Koning Pul van Assyrië in ruil voor diens steun aan zijn bewind. De bevolking van Israël moet het geld ophoesten.

Pekahiah en Pekah

Menachem heerst slechts tien jaar. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Pekahiah die twee jaar later wordt vermoord door Pekah ben Remaliah, één van de generaals van het leger. Pekah sluit zich aan bij de opstand van de Syrische koning Rezin tegen het Assyrische bewind in de hoop dat Egypte zich ook aansluit. Pekah en Rezin benaderen koning Jotham van Judea en later koning Achaz om mee te doen aan de opstand. Maar deze weigeren omdat ze gewaarschuwd worden door de profeten. Pekah en Rezin besluiten om Judea binnen te vallen. Koning Achaz zoekt steun bij Koning Tiglath-Pileser van Assyrië. Deze valt Syrië en Israël binnen. De inwoners van Israël worden gevangengenomen.

Hoshea de laatste koning van Israël

Koning Tiglath-Pileser van Assyrië organiseert een opstand tegen Koning Pekah. Leider van de opstand is Hoshea, de zoon van Elah. Deze doodt Pekah en wordt eerst bestuurder van Israël en later koning met toestemming van Assyrië. Het moreel van de bevolking zakt dieper en dieper. Er is geen hoop meer voor Israël.

Het einde van het Noordelijke Koninkrijk

Shalmaneser wordt de opvolger van Koning Tiglath-Pileser van Assyrië. Hij brengt Koning Hoshea in het nauw. Deze wendt zich tot Egypte voor hulp. Hoshea wordt echter gevangengenomen. Heel Israël wordt in bezit genomen door Assyrië. Samaria wordt belegd. De stad houdt het drie jaar vol. In het jaar 3205 (Joodse jaartelling) valt de stad. De bevolking wordt gevangen genomen. In hun plaats komen andere kolonisten o.a. de Samaritanen. Zij bezetten steden in het land en assimileren met de autochtone bevolking die over is gebleven. Zij dienen G'd maar ook afgoden. Van de rest van de bevolking van Israël, de Tien Stammen, wordt nooit meer iets vernomen. De Joodse traditie leert dat de verloren stammen weer zullen terugkeren zodra de Messias komt. Israël zal dan weer een verenigd volk zijn met één geloof en één G'd.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom wordt Koning Jeroboam II niet gestraft door G'd?
  2. Wat gebeurt er met de bevolking van Israël wanneer Assyrië het land binnenvalt?
  3. Waar zijn de Tien Stammen gebleven?
  4. Waar komen de Samaritanen oorspronkelijk vandaan?
© 2016 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Koning Achaz van JudaJoodse Bijbel: Koning Achaz van JudaAchaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele a…
Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersingHet Koninkrijk van Salomo splitste onder Rechabeam in twee delen: het noordelijke Koninkrijk Israël bevatte Efraïm, Gali…
Historische geografie Israël: Palestina in Bijbelse tijdDe Midden Stedelijke Periode is de Bijbelse periode waarin steden, bevolkingen en personen namen krijgen. De archeologis…
Geschiedenis Jodendom: verval van het Koninkrijk IsraëlGeschiedenis Jodendom: verval van het Koninkrijk IsraëlJerobeam (931-910) uit de stam Efraïm begon een opstand die het rijk van Salomo definitief tot ontbinding bracht en tens…

De Gülenbeweging: wat schimmig en conservatiefDe Gülenbeweging: wat schimmig en conservatiefDe Gülenbeweging kreeg in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste aanhangers, maar vooral in de jaren tachtig e…
Joodse Bijbel: de profeten Hosea, Amos, JonaJoodse Bijbel: de profeten Hosea, Amos, JonaTen tijde van de Koning Jeroboam II zijn drie belangrijke profeten actief. Dit zijn Hosea, Amos en Jona. Zij wijzen de b…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.