Joodse Bijbel: de profeten Hosea, Amos, Jona

Joodse Bijbel: de profeten Hosea, Amos, Jona Ten tijde van de Koning Jeroboam II zijn drie belangrijke profeten actief. Dit zijn Hosea, Amos en Jona. Zij wijzen de bevolking van Israël op haar zonden en voorspellen straf van G'd. De profeet Hosea doet nog een uiterste poging om het volk Israël weer op het goede pad te krijgen. Hij voorspelt dat de toekomst van Israël glorieus zal zijn als de inwoners de Tora naleven. Ook Amos waarschuwt het volk. In Bethel voorspelt hij de dood van Koning Jeroboam II en de ballingschap van het volk. Maar de priesters zijn hier niet van gediend. Ze willen dat Amos naar Juda vertrekt. Maar Amos doet dat niet. Hij heeft van Go'd de opdracht gekregen om te profeteren. Profeet Jona krijgt van G'd de opdracht naar Ninevé te gaan om de ondergang van de stad te voorspellen. Jona weigert en slaat op de vlucht. Wanneer hij op een schip zit breekt een storm los. Jona wordt overboord gegooid en levend opgeslokt door een walvis. Uiteindelijk gaat hij toch naar Ninevé.

De profeet Hosea

De profeet Hosea is de eerste persoon onder Koning Jeroboam II die de bevolking wijst op haar zonden en harde straf voorspelt. Hosea zegt dat God boos is op het volk omdat er geen waarheid, genade en kennis van G'd is in het land. “Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt het andere op.” Daarom zal het land rouwen en iedereen erin omkomen. Hosea doet een beroep op de bevolking om terug te keren tot G'd en geheel op Hem te vertrouwen. Dan zal de toekomst van Israël glorieus zijn. “Keer terug, Jisraeel, naar de Eeuwige, je G'd! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Eeuwige. Zeg tegen hem: 'Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij U vindt een wees ontferming!' – Ik genees hen van hun ontrouw, Mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen. Ik zal voor Jisraeel zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon...Dan is het weer goed toeven in Zijn schaduw, er wordt weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok, befaamd zijn als de wijn van de Libanon.”

De profeet Amos

Schaapsherder

In dezelfde periode als de profeet Hosea, wijst ook de profeet Amos het volk Israël op haar zonden. Amos is een schaapsherder uit het dorp Tekoa. Zijn kracht en de invloed van zijn woorden zijn groot. Slechts door de bescherming van Koning Jeroboam II blijft hij gespaard voor de toorn van het volk dat niet naar hem wil luisteren. Amos doet o.a. de volgende uitspraak:
“Dit zegt de Eeuwige: Misdaad op misdaad heeft Jisraeel begaan – daarom zal Ik Mijn vonnis niet herroepen! Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo Mijn heilige naam te schande. Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben, en in het huis van hun goden drinken ze wijn die als boete was ontvangen.”

Koning van Bashan

Onbevreesd waarschuwt de profeet de “Koning van Bashan, die in de bergen van Samaria woont, die de armen onderdrukt, die de behoeftigen verplettert...” Hij waarschuwt de rijken, die hun rijkdom onterecht hebben vergaard, dat ze niet zullen genieten van hun rijkdom maar dat ze alles zullen verliezen wanneer het land naar de verdoemenis gaat.
“Dit zegt de Eeuwige tegen Jisraeel: Zoek Mij en leef! Ga niet naar Beet El, kom niet in Gilgal, trek niet naar Beer Sheva. Gilgal gaat in ballingschap en Beet El wordt een plaats van onheil. Zoek de Eeuwige en leef...Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de Eeuwige, de God van Tsevaot, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht wordt gedaan in de poort. Misschien zal dan de Eeuwige, de G'd van Tsevaot, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk.”

Het zondige volk Israël

In Bethel verkondigt Amos de verschrikkelijke straf die G'd zal brengen over het zondige volk Israël. Dit leidt tot toorn onder de priesters, vooral bij Amazia. Deze bericht aan Koning Jeroboam II dat Amos tegen hem samenzweert en dat hij het volk vertelt dat de koning zal worden gedood en het Huis van Jisraeel zal worden weggevoerd. Maar Jeroboam II heeft te veel respect voor de profeet en G'd beloont hem daarvoor. Toch blijft priester Amazia niet stilzitten. Hij jut het volk op tegen de profeet en adviseert hem naar Juda te vluchten waar hij meer welkom is en dat hij nooit meer moet terugkeren naar Bethel. Amos antwoordt Amazia dat hij maar een simpele schaapherder is. Hij is naar Bethel gekomen omdat G'd hem zond. Daarom blijft Amos doorgaan met profeteren.

De profeet Jona

Walvis

Jona is één van de grootste profeten die leeft in de tijd van Jeroboam II. Op enig moment verzoekt G'd Jona naar Ninevé te gaan en aan de bevolking te vertellen dat de stad zal worden vernietigd vanwege de zonden van haar inwoners. Maar Jona wil dit helemaal niet. Ninevé is een vijand van Israël en Jona ziet graag dat de stad vernietigd wordt. Zou hij gaan dan wordt de stad misschien gespaard en blijft het een bedreiging voor Israël. Daarom gaat Jona op de vlucht. Hij gaat aan boord van een schip dat naar Tarsish vaart. Maar G'd veroorzaakt een storm op zee en het schip dreigt ten onder te gaan. Elke zeeman bidt tot zijn eigen god. Maar Jona slaapt gewoon. De kapitein maant Jona tot G'd te bidden. Ondertussen trekken de zeelui lootjes om uit te zoeken wie het noodlot heeft gebracht. Het lot valt op Jona. Ze ondervragen hem. Hij vertelt dat hij Jood is en dienaar van G'd. Hij stelt voor dat ze hem overboord gooien zodat de storm gaat liggen. Jona heeft immers niet geluisterd naar G'd. De zeemannen weigeren aanvankelijk om Jona over boord te gooien. Maar als de storm erger wordt doen ze het toch en de storm gaat meteen liggen. G'd stuurt een walvis die Jona levend opslokt. Jona verblijft drie dagen en nachten in de walvis en bidt tot G'd om hem te redden. G'd geeft de walvis de opdracht om Jona aan land te zetten.

Ninevé toont berouw

Jona gaat opnieuw naar Ninevé op bevel van G'd. Daar voorspelt Jona dat de stad binnen 40 dagen vernietigd zal worden. De bevolking van de stad gelooft Jona en toont berouw. G'd ziet dat het berouw oprecht is en Ninevé wordt zo gered. Jona is echter niet blij. Hij had gehoopt dat Ninevé verwoest zou worden zodat Israël verlost werd van deze vijand. Hij gaat in een hut buiten de stad wonen. Op een hete dag laat G'd een plant groeien die Jona schaduw geeft tegen de hete zon. Jona is verrukt van blijdschap. Maar G'd stuurt een worm die de plant dood maakt. De zon schijnt op Jona's hoofd en hij hoopt te sterven. G'd spreekt tot hem en zegt dat Jona zich wel druk maakt om de plant maar niet om Ninevé.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Op welke zonden wijst de profeet Hosea het volk Israël?
  2. Waarom blijft de profeet Amos in leven ondanks dat het volk niet naar hem luistert?
  3. Hoe komt de profeet Jona in een walvis terecht?
  4. Waarom wil Jona aanvankelijk niet dat Ninevé gered wordt?
  5. Hoe maakt G'd aan Jona duidelijk dat Ninevé gered moest worden?

Lees verder

© 2016 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en HabakkukJoodse Bijbel: Profeten Joël, Nachum en HabakkukJoël (6e eeuw voor de gewone jaartelling) is een student van Micha en een tijdgenoot van Nachum en Habakkuk. Hij profete…
Geschiedenis Tora: Mondelinge overdracht ToraGeschiedenis Tora: Mondelinge overdracht ToraDe Mondelinge Tora werd 1500 jaar lang mondeling overgedragen van leraren op studenten, generaties lang vanaf de Sinaï t…
Joodse Bijbel: het koninkrijk van JeroboamJoodse Bijbel: het koninkrijk van JeroboamJeroboam komt in opstand tegen Koning Rehabeam die zijn vader Koning Salomo had opgevolgd. Na de succesvolle opstand tra…
Jona en vergeving: Joodse commentaren en toelichtingenJona en vergeving: Joodse commentaren en toelichtingenJona wordt nergens officieel profeet genoemd. Toch beschouwen Joden hem als kleine profeet. Waarom verzette hij zich teg…

Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlJoodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlHet gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na…
Lodewijk Napoleon: gelijkheid religies en LodewijkskerkjesLodewijk Napoleon: gelijkheid religies en LodewijkskerkjesTot de vroege negentiende eeuw waren de katholieken hun kerken kwijt als gevolg van het verdrag van de Vrede van Münster…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.