Joodse Bijbel: Het Huis van Jehu

Joodse Bijbel: Het Huis van Jehu Koning Jehu is aan de macht in Israël en besluit de Baäl godsdienst te verwijderen uit Israël. Toch aanbidt Jehu niet alleen God. Hij dient ook de kalveren in Bethel en Dan. De profeet Jona voorspelt daarom dat hij en zijn drie nageslachten uiteindelijk hetzelfde lot zullen treffen als Jeroboam. Jehu leidt geen prettig bestaan. Hij moet steeds ten strijde trekken tegen Syrië en verliest de oostelijke provincies. Zijn zoon Jehoahaz die hem opvolgt dient G'd niet. G'd laat Syrië daarom het volk Israël onderdrukken. Zijn zoon Joas is wel succesvol tegen de Syriërs. Hij verslaat hen drie keer. Er komen betere tijden voor het volk Israël. Ondertussen overlijdt de profeet Elisa. Jeroboam II volgt Koning Joash op. Onder zijn heerschappij kent Israël voorspoed. De bevolking leeft in weelde, maar er is veel corruptie. De profeten waarschuwen de bevolking maar die luistert niet.

Het bewind van Jehu

Na de vernietiging van het Huis van Achab, besluit Koning Jehu de Baäl priesters uit te roeien. Hij verzint een list door een feest te organiseren voor Baäl en nodigt alle priesters en profeten uit om op het feest te verschijnen. Wanneer allen aanwezig zijn worden ze door tachtig strijders van Jehu aangevallen en gedood. Daarna worden alle afgodsbeelden en tempels van Baäl vernietigd. Er is geen enkel spoor meer van de invloed van Jezebel terug te vinden. Dit impliceert echter niet dat Jehu alleen G'd aanbidt. Ook Jehu wordt door politiek beïnvloed en dient de kalveren in Bethel en Dan. Zo treedt hij in de voetsporen van Jeroboam.

Door zijn inconsequente beleid verliest Jehu veel van zijn vrienden waaronder de profeet Jona die hem heeft gezalfd. De profeet heeft hem verteld dat hij en drie van zijn nageslachten over Israël zullen regeren omdat zij G'd dienen maar dat hen uiteindelijk hetzelfde lot zal treffen als Jeroboam en Achab. Zelfs zijn eigen bewind zal nooit gelukkig zijn. Jehu moet steeds ten strijde trekken, vooral tegen de Syrische Koning Hazael. Deze is de gebieden van Gad, Reuben en Manasseh aan de oostzijde van de Jordaan binnengetrokken en Jehu blijkt niet in staat zijn macht in die gebieden te herstellen. Jehu sterft na 28 jaar koningschap en wordt opgevolgd door zijn zoon Jehoahaz.

Het bewind van Jehoahaz en Joas

Jehoahaz is een kwaadaardig persoon en doet alles wat G'd verbiedt. Hij begaat dezelfde zonden als Jeroboam. G'd straft hem en het volk Israël door hen uit te leveren aan de handen van de machtige Koning van Syrië, Hazael. Deze onderdrukt het volk zwaar door steeds weer nieuwe aanvallen uit te voeren. In wanhoop richt Jehoahaz zich tot G'd en vraagt Hem om hulp tegen de onderdrukkers. G'd accepteert het gebed en stuurt hulp naar Zijn volk in nood in de persoon van Joas, de zoon van de koning, die hen redt uit de handen van Hazael. Jehoahaz regeert zeventien jaar en wordt na zijn dood door zijn zoon Joas opgevolgd. Deze heeft een veel sterker karakter. Hoewel hij ook afgoden dient blijft hij trouw aan de profeet Elisha.

De dood van Elisa

Elisa staat 65 jaar aan de hoofd van de profeten uit zijn tijd, onder hen de profeet Jona. Hij ziet vele koningen in Juda en Israël regeren en vallen. Elisa vervult echter zijn goddelijke opdracht tot zijn laatste dag is gekomen. Wanneer hij op zijn sterfbed ligt komt Koning Joas langs en huilt vanwege de verliezen tegen Syrië. Maar Elisa heeft een opbeurende profetie. Hij vertelt de koning dat hij Syrië drie keer zal verslaan en dat het volk Israël een betere toekomst zal hebben. De profetie van Elisa komt uit. Joas verslaat de Syriërs drie keer en herovert de oostelijke provincies die zijn vader had verloren. De vriendschap en verbond dat bestaat met het zuidelijk koninkrijk Juda sinds de dagen van Omri, wordt verbroken gedurende zijn bewind. Joas trekt succesvol ten strijde tegen Koning Amazia van Juda. Bij Beit Shemesh verslaat hij het hele leger van Amazia en neemt de koning gevangen. Hij marcheert met zijn leger naar Jeruzalem, vernietigt de muren van de stad en plundert de Tempel. Met de buit keert hij terug naar Samaria en laat later Amazia en andere gevangenen vrij. Na zijn dood wordt Joas opgevolgd door Jeroboam II.

Jeroboam II

Onder Koning Jeroboam II geniet Israël één van haar gelukkigste periode op het gebied van politieke en economische veiligheid. De profeet Jona, die destijds Jeroboams overgrootvader zalfde, leeft nog steeds en voorspelt vele goede jaren onder de heerschappij van Jeroboam II. De koning is zeer capabel en herovert alle gebieden die Israël eerder was kwijt geraakt. Hij onderdrukt de Koning van Moab en verovert delen van Syrië, inclusief Damascus. Ondertussen houdt hij sterk de controle over de Koning van Juda. Later ontwikkelt zich een vriendschapsband tussen Israël en Juda. Zo geeft Jeroboam een deel van het land dat hij van Syrië heeft ontnomen aan de koning van Juda.

Naast politieke veiligheid gaat het ook goed met de economie van Israël. De bevolking leeft in weelde. Er bestaan goede relaties met de Feniciërs, die in die dagen de beste kooplui en zeevaarders zijn. Zij brengen luxe artikelen naar Israël. Helaas gaat de economische voorspoed gepaard met corruptie. Er verschijnen profeten die de mensen wijzen op hun slechtheid. Ze willen dat de bevolking de wetten en moraliteit van de Tora na gaat leven. Maar het volk luistert niet en de afgodendienst verspreidt zich over het land. De mensen dienen Baäl en Ashtarte en offeren zelfs hun kinderen op aan de cult van Moloch. De profeten worden bespot en de mensen gaan zich meer en meer in luxe baden.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat voor inconsequent beleid voert koning Jehu?
  2. Wat zijn de gevolgen van dit inconsequente beleid?
  3. Hoe vergaat het de opvolgers van koning Jehu?
  4. Waarom gaat het uiteindelijk ook mis onder Koning Jeroboam II
© 2016 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriJoodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriDe profeet Jona zalft in het geheim Jehu, de commandant van de Joodse legers, als volgende koning van Israël. Jona profe…
Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlJoodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlHet gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na…
Joodse Bijbel: Baasha, Zimri, Omri, AchabJoodse Bijbel: Baasha, Zimri, Omri, AchabZoals de profeet Ahija heeft voorspeld begint Koning Baasha zijn regeerperiode met bloedvergieten. Hij vernietigt het he…
Joodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoas is de zoon van Koning Achazja. Hij regeert van 700 tot 661 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de enig…

Barmhartig in vreze, uit afkeer van het kleed, in Judas 1:23Barmhartig in vreze, uit afkeer van het kleed, in Judas 1:23In zijn brief aan de geroepenen doet Judas een bijzonder verzoek aan de gelovigen. Hij vraagt hen om een groep die hij '…
De Samaritanen en hun religieuze achtergrond in de BijbelDe Samaritanen en hun religieuze achtergrond in de BijbelIn het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt er regelmatig over de Samaritanen gesproken. Bijvoorbeeld de gelijkenis van…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.