InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen

Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen

Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen Om de Tora goed te kunnen bestuderen mogen alleen erkende klassiek Joodse bronnen gebruikt worden, zoals de Mishna, Tosefta, Baraita, Talmoed, Kabbala, Pirkei Avot, Misneh Tora, etc. Deze na-Bijbelse literatuur, die zijn oorsprong vindt in de Tora (Tenach), wordt in de regel aangeduid als Rabbijnse literatuur. Daar deze literatuur voor weinigen toegankelijk is omdat er een gedegen kennis van Hebreeuws en Aramees voor is vereist, wordt het door velen vaak weggewuifd of zelfs verketterd. Dit gebeurt vooral door niet-Joden die het Nieuwe Testament of de Koran als leidraad in hun leven hebben. Zij beweren dat deze Joodse Mondelinge Leer niet door God zou zijn geopenbaard op de Berg Sinaï en dat het om menselijke leringen gaat. In werkelijkheid is de Mondelinge Leer wel degelijk door God aan Mozes geopenbaard en zijn het juist het Nieuwe Testament en de Koran die niet conform de doelstellingen en norm van de Tora zijn.

Waarom is de Mondelinge Leer zo belangrijk?

De Mondelinge Leer wordt wel de echte Tora genoemd. Aan de hand van het voorwoord en de inleiding uit het boekje 'De echte Tora' van rabbijn mr. Drs. R. Evers en het Everything Tora book van Rabbi Jakob Menken zal duidelijk worden gemaakt waarom dit zo is.

Schriftelijke Tora kan niet zonder Mondelinge Tora

Zonder Mondelinge Tora kan de Schriftelijke Tora niet nageleefd worden. Wie de Tora leest zal namelijk al snel ontdekken dat bepaalde schakels ontbreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rituele slacht. Deze wordt wel genoemd in de Schriftelijke Tora maar er wordt niet uitgelegd hoe dat dan moet. Ook lijken bepaalde zaken elkaar tegen te spreken, zoals Exodus 34:18 (“Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals Ik je heb opgedragen.”) en Deuteronomium 16:18 (“Zes dagen lang moet u ongedesemd brood eten, en de zevende dag is er een feestelijk samenkomst voor de Eeuwige, uw God.”). Daarnaast is een toelichting nodig voor woorden die onduidelijk zijn. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder niet werken op Shabbat? Wat is wel werk en wat niet?

Tekst en uitleg

Voor al deze problemen bestaat de Mondelinge Tora die tekst en uitleg geeft bij de Schriftelijke Tora en hoe deze in de praktijk van alle dag geïnterpreteerd moet worden. Er komen ook steeds weer nieuwe leefsituaties voor waarbij gekeken moet worden hoe daarmee om te kunnen gaan “in het licht van de doelstellingen en normen van de Tora.” Dit is een levenslange arbeid voor de Jood om zo de juiste levenswandel te gaan. Het Joodse volk wordt hierbij gesteund en geleid door een “Onzichtbare Hand” van Goddelijke inspiratie.

Gods Openbaring is een organisch proces dat niet na Sinaï stopte

God gaf de Tora aan het Joodse volk en die moet “ermee en ernaar leven.” De Joodse wijzen hebben hierbij een voortrekkersrol en bepalen de levenswandel van het Joodse volk bij meerderheid van stemmen. Het Joodse volk is zelf verantwoordelijk voor naleving van de Tora sinds de Sinaï. De Tora is sindsdien niet meer in de Hemel en Joden mogen daarom geen acht meer slaan op stemmen uit de Hemel. Joden moeten iedere levenssituatie toetsen aan de Tora, zoals God die destijds openbaarde en in latere generaties werd uitgewerkt onder Goddelijke inspiratie. Gods openbaring is een organisch proces dat constant doorgaat en niet stopte na de Sinaï. God 'bouwde' in de Tora een dynamiek die “de statische tekst verbond met de altijd stromende Bron van inspiratie.” De Tora functioneert als medium tussen de levenspraktijk en de bedoeling van God.

Kritiek niet-Joden: de Mondelinge Tora betreft menselijke leringen

De meest gehoorde kritiek van niet-Joden op de Mondelinge Tora is dat deze menselijke (Rabbijnse) leringen betreft en niet van God afkomstig zou zijn. Met deze opmerking laten ze zien niet door te hebben dat God het hele Scheppingsproces bepaalt. God bepaalt alles in het leven tot in de kleinste details. De enige vrijheid die de mens heeft is zich tegen God te keren of God te dienen. Voor het overige wordt alles door God bepaald. Met deze wetenschap in het achterhoofd is het God die de Joodse wijzen Goddelijk inspireert om steeds weer nieuwe leefsituaties aan te gaan in het licht van de doelstellingen en normen van de Tora. Juist omdat christenen en moslims niet tot het uitverkoren Joodse volk behoren en niet de taak hebben de Tora na te leven (wel de Noachidische geboden) missen zij de Goddelijke inspiratie hoe de Tora na te leven in nieuwe leefsituaties. Het Nieuwe Testament en de Koran zijn dan ook geen boeken die conform de doelstellingen en norm van de Tora zijn.

Lees verder

© 2016 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. EversrecensieBoekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed,' is een cultuurhistorisch boek over de Talmoed, de Mondelinge Leer. 'De…
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Bijbel (Tenach) - Halacha & HaggadaBijbel (Tenach) - Halacha & HaggadaDe Bijbel is de bron en uitgangspunt van het Jodendom. In de loop der eeuwen is er enorme Joodse literatuur ontstaan die…
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Joodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor levenJoodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor levenDe meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/79791-geschiedenis-tora-3-de-mondelinge-tora.html
  • De echte Tora – Rabbijn mr. Drs. R. Evers
  • Everything Tora book – Jakob Menken
  • Wat na de Tora kwam – Drs. R.C. Musaph-Andriesse

Reageer op het artikel "Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!