Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden? In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel niet-Joden willen Joods worden. Ze hebben hier verschillende redenen voor. Vaak voelen niet-Joden zich 'Joods'. Ze hebben daarvoor niet echt een goede rationele verklaring. Er zijn ook niet-Joden die met een Joodse partner gaan trouwen en om die reden tot het Jodendom willen toetreden. Andere niet-Joden vinden het Jodendom een prachtige godsdienst en willen graag verder leven als religieuze Jood. Helaas zijn er ook niet-Joden die proberen Joods te worden om van binnenuit Joden te gaan bekeren tot het christendom. Met name om die laatste reden zijn orthodoxe rabbijnen erg terughoudend om een bekeerling (ger) aan te nemen. Daarnaast zeggen orthodoxe rabbijnen dat het ook helemaal niet belangrijk is om Joods te worden. Door naleving van de Noachidische geboden ben je ook een goed mens c.q. een rechtvaardige en kom je in de Komende Wereld terecht.

Brillenjood van Joost Bruins

De roman 'Brillenjood' van Joost Bruins kan dienen als inspiratie voor lezers die van plan zijn om eventueel Joods te worden. Vandaar dat de inhoud hiervan kort wordt besproken.

Het boekt handelt over Lars, een student sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, die op zoek is naar een eigen identiteit. Hij leert Deborah kennen die Joods is, en Lars besluit om in een kibboets in Israël te gaan wonen en werken. Langzaam maar zeker voelt hij zich aangetrokken tot het Joodse geloof en wil toetreden tot het Jodendom om zo Joods te worden. Er volgt een lang traject waarin hij moet proberen de chassidische rabbijn Pinchas te overtuigen waarom hij Joods wil worden. Voor wie het boek wil lezen volgen hieronder de gegevens:
 • titel: Brillenjood
 • auteur: Joost Bruins
 • jaar: 2012
 • uitgever: Gopher, Amsterdam
 • ISBN: 978-90-5179-797-8

Ruth, de niet-Joodse vrouw die Joods werd

In de Tenach (Bijbel) staat het bekende verhaal van de Moabitische vrouw Ruth die tot het Jodendom toetreedt. Er is zelfs een Bijbelboek naar haar vernoemd dat geschreven is door de profeet Samuel. Het boek wordt gelezen op Sjawoet omdat het boek een goed beeld geeft van de oogsttijd dat tijdens Sjawoet wordt gevierd. Tevens is Sjwawoet de jahrzeit van Koning David (dag van overlijden), de achterkleinzoon van Ruth en Boaz. Omdat de Messias voortkomt uit het Huis van David, staat Ruth als oorspronkelijke niet-Jood aan de basis van de Messias. De belangrijkste reden dat het Boek Ruth wordt gelezen is omdat Ruth een proseliet is. Op Sjawoet wordt herdacht dat de Joden de Tora accepteerden net zoals Ruth dat deed.

Waarom is Ruth Joods geworden? Ruth was een Moabitische prinses. Ze had een hekel aan afgoderij dat werd bedreven door het Moabitische volk. Ze bewonderde het Joodse volk dat God diende. Ze wilde daar graag bij horen en was bereid haar rijke leven op te geven in ruil voor een armoedig bestaan als Jodin. Ze maakte contact met Elimelech en zijn vrouw Naomi die als Joden in Moab kwamen wonen om te ontkomen aan de hongersnood die in Israël heerste. Eén van hun zonen wilde met Ruth trouwen. Ze accepteerde dat aanbod maar al te graag. Ze zei tegen Naomi dat ze graag Joods wilde worden. Naomi zei tegen haar dat het lastig is om als Jood te leven. Maar Ruth accepteerde dat. Ze wist dat het Jodendom de waarheid verkondigt. Uiteindelijk werd Ruth één van de belangrijkste Jodinnen als voorouder van de Messias.

Waarom Joods worden? Ik voel me Joods

Er zijn relatief veel niet-Joden die zich Joods voelen. Het kan zijn dat ze een Joodse ziel hebben die in een niet-Joods lichaam verblijft. Volgens de Kabbalah zijn dit de zielen die Abraham en Sara en andere rechtvaardige Joodse echtparen hebben gecreëerd. Dit gebeurde steeds op de momenten dat ze intiem waren met elkaar. Soms wordt een ziel geboren in een lichaam en soms keren de zielen terug naar de hemel. Deze laatste zielen hebben zich verspreid onder de niet-Joodse volkeren. Deze zielen willen later toetreden tot het Jodendom. Vandaar dat sommige niet-Joden zeggen dat ze zich 'Joods' voelen. Een bekeerling wordt daarom ook wel zoon of dochter van Abraham en Sara genoemd omdat ze daar direct vanaf stammen. Het is alsof Abraham en Sara de zielen terugroepen.

Wat is gioer (ger)?

Gioer (komt van het woord 'ger' – vreemdeling) is de bekering tot het Jodendom. Iemand die echt geaccepteerd wil worden als Jood moet zich laten bekeren bij een orthodoxe rabbijn. Wie zich laat bekeren bij een conservatieve of liberale rabbijn wordt door het orthodoxe Jodendom niet geaccepteerd als Jood. Volgens de Tanja (een kabbalistisch boek van het Chabad Jodendom) is het bekeringsproces zo lastig omdat de niet-Jood een Joodse ziel moet krijgen. Ook hebben Joden hun hele lichaam nodig om alle geboden te kunnen uitvoeren. Eenmaal Joods kan men niet meer besluiten om niet-Joods te worden. Er is immers een eeuwig verbond gesloten met God. Het bekeringsproces kan wel jaren duren. De bekeerlingen moeten hetzelfde proces ondergaan als de Joden bij de Sinaï. Dat betekent dat alle Tora wetten geaccepteerd moeten worden en dat mannen zich moeten laten besnijden en zowel mannen als vrouwen zich moeten onderdompelen in een ritueel bad (mikwe). Voor vrouwen is het bekeringsproces iets eenvoudiger dan voor mannen die meer dingen moeten leren. Uiteindelijk bepaalt God zelf wie wel of niet Joods wordt. Dit gaat via een tribunaal (Bejt Din – Joods Gerechtshof) van drie geleerde religieuze Joden. Een niet-Jood die Joods wordt is als iemand die terugkeert tot het Joodse volk.

Het alternatief voor niet-Joden die uiteindelijk worden afgewezen: de Noachidische geboden

Sommige niet-Joden voelen zich erg teleurgesteld wanneer een rabbijn constant de boot afhoudt en niet wil meewerken aan het bekeringsproces. Ze vinden het jammer dat ze niet kunnen leven als Jood. Maar daarmee is nog niets verloren. Als niet-Joden leven als Noachieden en de Noachidische geboden nakomen dan leiden ze een zeer waardevol leven. Veel niet-Joden doen prachtige dingen in deze wereld waar God erg blij mee is ondanks dat ze niet-Joods zijn. De Joden dragen het licht van de Tora. Maar iedere niet-Jood die zijn ogen opent kan het licht zien schijnen!

Lees verder

© 2016 - 2020 Jehoeda, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joods Historisch Museum: rituelen en geschiedenisJoods Historisch Museum: rituelen en geschiedenisHet Joods Historisch Museum is gevestigd in vier synagogen, die tegen elkaar ‘aangeplakt’ staan in het centrum van Amste…
Geschiedenis Tora: Bnei Noach – Tora voor niet-JodenGeschiedenis Tora: Bnei Noach – Tora voor niet-JodenHet Jodendom kent geen bekering. Alle rechtvaardige mensen komen in de Komende Wereld terecht ook al zijn ze niet Joods.…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…

De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?In Lucas 23:43 belooft Jezus aan één van zijn medegekruisigden dat hij met Hem in het paradijs zal zijn. De vraag is ech…
Joodse Bijbel: Samaria onder belegJoodse Bijbel: Samaria onder belegOnder de heerschappij van Jehoram lijdt het volk Israël zeven opeenvolgende jaren onder hongersnood. Ondertussen probere…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/881068/jewish/Can-I-Convert-Her.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/857823/jewish/Should-I-Convert-to-Judaism.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3002/jewish/Why-Is-Conversion-to-Judaism-So-Hard.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2613870/jewish/Jewish-Soul-in-a-Non-Jewish-Body.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111916/jewish/Ruth.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111938/jewish/Ruth.htm
 • http://www.jodendom-online.nl/files.php?view=category&id=13
 • http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=1022
 • Brillenjood – Joost Bruins

Reageer op het artikel "Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Jehoeda
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 10
Schrijf mee!