Joodse Bijbel: Samaria onder beleg

Joodse Bijbel: Samaria onder beleg Onder de heerschappij van Jehoram lijdt het volk Israël zeven opeenvolgende jaren onder hongersnood. Ondertussen proberen de Syriërs o.l.v. Benhadad de nederlagen tegen Achab te wreken. Maar de legers van Jehoram slaan de invasie af. De profeet Elisa helpt koning Jehoram door hem alle plannen van de vijand te vertellen. Benhadad verdenkt eerst zijn dienaren van verraad maar dan komt hij er achter dat Elisa verantwoordelijk is en besluit hem gevangen te nemen.

Blindheid

Koning Benhadad stuurt paarden en strijdwagens naar Dothan waar de profeet Elisa woont. Ze omsingelen 's nachts de stad. Elisa bidt tot G'd en vraagt Hem om ze tijdelijk blind te maken. Zijn gebed wordt beantwoord en de Syrische soldaten herkennen hem en de plaats niet meer. Elisa leidt de soldaten naar Samaria. Dan bidt hij tot G'd om hun ogen weer te openen. Ze zien dat ze in de hoofdstad van Israël staan. De koning van Israël, Jehoram, vraagt aan Elisa om hen af te slachten. Maar Elisa zegt dat hij eten en drinken voor hen neer moet zetten en dat ze daarna moeten terugkeren naar Syrië. Jehoram doet dit ondanks de hongersnood in de stad. De soldaten keren terug en vertellen koning Benhadad van het wonderlijke dankbaarheid van de Israëlieten. Maar Benhadad wil Samaria toch veroveren en stuurt zijn hele leger naar de stad en stelt Samaria onder beleg.

De nood van de koning

Het hele land is in nood en vooral koning Jehoram. Hij weet dat hij de veroorzaker is van het noodlot dat het land treft. Hij is niet zo erg als zijn vader Achab en zijn moeder Jezebel, maar hij is ook niet goed en G'dvrezend zoals een koning van Israël behoort te zijn en zoals profeet Elisa van hem verlangt. Hij rouwt maar is ook wraakzuchtig. Hij wil dat Elisa tot G'd bidt en vraagt om een einde te maken aan de hongersnood. Hij dreigt hem zelfs te onthoofden als Elisa dat niet doet. De koning zendt zijn aanvoerder naar Elisa. Deze voorspelt een maat meelbloem voor een shekel te verkopen en twee maten gerst voor een shekel. De aanvoerder gelooft het niet. Maar Elisa zegt dat hij het met zijn eigen ogen zal zien maar daarvan niet zal eten. Dezelfde avond horen de Syriërs het geluid van rollende strijdwagens en cavalerie. Ze worden bang en vluchten. Ze laten alles achter.

De vier melaatsen

Niemand in Samaria weet wat er afgelopen nacht met de Syriërs is gebeurd. Niemand kan de stad verlaten gedurende het beleg. Alleen vier melaatsen buiten de stad hebben het wonder gezien. De drie melaatsen zijn Gehazi en zijn drie zonen. Ze sluipen naar het Syrische kamp en treffen het verlaten aan. Ze vinden er veel voedsel en water. Ze gaan eten en drinken. Ze nemen goud en zilver mee. Ze vertellen het nieuws van het verlaten kamp aan anderen. Het nieuws bereikt ook de koning. Maar hij denkt dat het een hinderlaag is. Toch stuurt hij twee strijdwagens met de laatste paarden om het te onderzoeken. Ze rijden tot aan Jordanië en bevestigen bij terugkomst aan de koning dat de Syriërs inderdaad weg zijn. In het kamp nemen de koning en alle mensen bezit van al het voedsel. Een maat meelbloem is voor een shekel te koop en twee maten gerst voor een shekel, precies zoals Elisa had voorspeld in G'ds naam. De tweede voorspelling komt ook uit. De aanvoerder wordt door de massa onder de voet gelopen en kan niet van het voedsel eten omdat hij gedood wordt. Dit is zijn straf omdat hij Elisa niet geloofde.

De profetie van Elisa over Syrië

Op een dag gaat Elisa naar Damascus. Het nieuws van zijn komst in de Syrische hoofdstad bereikt ook koning Benhadad die ernstig ziek is. Hij stuurt zijn vertrouweling Hazael naar Elisa om hem te vragen of hij weer beter wordt. Elisa zegt tegen Hazael dat de koning niet zal overlijden aan zijn ziekte, maar dat hij wel zal overlijden voor hij hersteld zal zijn. Dan barst Elisa in tranen uit. Hazael vraagt waarom hij huilt. Elisa vertelt hem dat Hazael koning van Syrië zal worden en dat hij Israël veel ellende zal bezorgen. Er zullen veel mensen worden omgebracht. Hazael reageert met de opmerking dat hij geen hond is. Maar Elisa zegt dat zijn volk heeft gezondigd.

De volgende dag doodt Hazael Benhadad en roept zichzelf tot koning uit. Hij voert een serie succesvolle oorlogen tegen Israël. Jehoram krijgt hulp van zijn neef de koning van Juda, Achaziah. Jehoram raakte echter gewond in de strijd bij Ramoth-Gilead.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom lijdt het volk hongersnood onder koning Jehoram?
  2. Waarom besluit de Syrische koning Benhadad om Elisa gevangen te nemen?
  3. Hoe weet Elisa aan zijn gevangenschap te ontkomen?
  4. Op welke wijze wordt een einde gemaakt aan de hongersnood onder de Israëlieten?
  5. Waarom voorspelt Elisa dat Hazael het volk Israël zal afslachten?

Lees verder

© 2016 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriJoodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriDe profeet Jona zalft in het geheim Jehu, de commandant van de Joodse legers, als volgende koning van Israël. Jona profe…
Joodse Bijbel: Het Huis van JehuJoodse Bijbel: Het Huis van JehuKoning Jehu is aan de macht in Israël en besluit de Baäl godsdienst te verwijderen uit Israël. Toch aanbidt Jehu niet al…
Joodse Bijbel: Koning Jehosjafat van JudaJoodse Bijbel: Koning Jehosjafat van JudaKoning Jehosjafat van Judea is de zoon van Koning Asa. Hij regeert van 737 tot 714 voor het begin van de gewone jaartell…
Geschiedenis Jodendom: verval van het Koninkrijk IsraëlGeschiedenis Jodendom: verval van het Koninkrijk IsraëlJerobeam (931-910) uit de stam Efraïm begon een opstand die het rijk van Salomo definitief tot ontbinding bracht en tens…

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel…
Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?De elite binnen het Joodse volk wordt gevormd door de Joodse geleerden. Iedere religieuze Jood droomt ervan om een (Talm…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Samaria onder beleg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 06-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!