Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde? De elite binnen het Joodse volk wordt gevormd door de Joodse geleerden. Iedere religieuze Jood droomt ervan om een (Talmoed)geleerde te worden. En als dat niet lukt dan wordt getracht om die ambitie over te dragen aan de zonen. De Joodse geleerden vormen de Joodse aristocratie, de beste van de mensen. Het is geen exclusieve groep omdat men graag wil dat andere talenten zich erbij aansluiten. Eeuwenlang hebben zich nieuwe talenten aangediend die vaak uit ongeletterde families kwamen. Opvallend genoeg hebben geleerden zelf vaak geen geleerden voortgebracht, alhoewel er uitzonderingen zijn zoals zonen van patriarchen van het Huis van Hillel of de familie van Rashi. Rabbi Akiwa is een uitzonderlijke geleerde die dat pas op latere leeftijd werd.

Wat is de definitie van een Joodse (Talmoed)geleerde?

Het belangrijkste criterium is dat de geleerde in staat moet zijn de Tora te bestuderen en te begrijpen. Hiervoor moet de geleerde erg intellectueel zijn. Maar dit is niet genoeg. De geleerde moet ook een nobel mens zijn met spirituele en menselijke kwaliteiten. Hij moet in staat worden geacht de theorie in de praktijk te brengen. Iemand die de Tora bestudeert moet deze uiteraard ook naleven. Is dat niet het geval dan is hij geen geleerde. Een Joodse geleerde mag niet zondigen. Geleerden met een dubieus karakter worden gestraft of uit de gemeenschap gezet. De Talmoedgeleerde moet het symbool van de Tora zijn. Zijn hele essentie moet synoniem zijn met de Tora. De Talmoedgeleerde moet 48 kwaliteiten hebben zoals kennis van de Bijbel en de Misjna, bescheidenheid hebben op allerlei terrein, zijn plaats weten, God liefhebben, geliefd zijn, de mensheid liefhebben, rechtvaardig zijn, niet opscheppen over zijn geleerdheid, door te vragen en te luisteren, etc.

De Talmoed onderscheidt verschillende categorieën van geleerden door karakter en studiemethode. Maar een aantal basis kwalificaties en methoden van studeren zijn voor alle geleerden vereist. Er moet basiskennis zijn om problemen aan te pakken. Een echte geleerde is in staat zich te identificeren met de Talmoedwijzen en hun methoden en moet zich indompelen in hun wereld. Hij ontdekt niet iets nieuws -immers God vertelde Mozes alles al- maar legt de bestaande realiteit bloot. Elke geleerde tracht de “Tora van Sinaï” te bereiken.

Voor de andere Joden geldt dat ze de Joodse wijzen moeten eren. Wie een geleerde eert, eert de Tora.

Voorbeelden van grote Joodse (Talmoed)geleerden

Hillel en Sjammai

De Joodse geleerden Hillel en Sjammai leefden ten tijde van koning Herodes (37-4 voor de gewone jaartelling). Hillel kwam uit een adellijke familie in Babylonië, behorend tot de stamboom van koning David. Hillel was arm maar was toch in staat veel te leren in de school van Sjemaja en Awtaljon. Later werd hij voorzitter van het Sanhedrin in Palestina en regelde de belangen van het orthodoxe Jodendom. Hillel stichtte een school. Dat deed ook een andere geestelijke leider uit die tijd, Sjammai. Beide scholen in Jeruzalem huldigden bij vele onderwerpen op het gebied van de halacha andere zienswijzen. Ze bestreden elkaars meningen maar verketterden elkaar niet. Er waren tijdens hun leven slechts drie verschillen van inzicht. Maar na hun overlijden ontstonden tussen hun volgelingen honderden meningsverschillen over details van de Mondelinge Leer en over de uitwerking van de vele omheiningen die 'ter bescherming van de Wet' waren ingesteld door geleerden uit vorige generaties.

Onkelos of Akylos

Een andere grote geleerde is de bekeerling Onkelos, een neef van keizer Hadrianus. Hij ging naar Judea en trad tot het Jodendom toe. Dag en nacht bestudeerde hij de Tora. Hij heeft commentaren geschreven die heden ten dage nog steeds bestudeerd worden door Joden. Keizer Hadrianus probeerde Onkelos terug te halen door zijn dienaren naar hem toe te studeren. Maar Onkelos ging met hen in discussie en ook zij bekeerden zich tot het Jodendom.

Rabbi Akiwa

Rabbi Akiwa is een bijzonder Joodse geleerde omdat hij uit een gezin van proselieten kwam en tot zijn veertigste ongeletterd was. Hij trouwde als arme herder met Rachel die wilde dat hij zijn hele leven aan de studie van de Tora zou wijden. Dat deed hij. Hij kreeg onderwijs van o.a. Rabbi Eliëzer ben Hyrkanos en Nachoem iesj Gamzoe. Zij legden hem het verband uit tussen de Schriftelijke en Mondelinge Leer. Daarna stichtte hij zijn eigen leerschool (jesjiwa) in Bnei Brak. Hij ontwikkelde een eigen leermethode. Hij trachtte voor elke halacha (Joodse wet) een aanknopingspunt te vinden in de Schriftelijke Leer. Iedere halacha kon volgens zijn visie herleid worden in de woorden van de Tora. Ook verzamelde hij oude tradities en ordende ze meer systematisch. Ze werden de Misjna van Rabbi Akiwa genoemd. Op zijn hoogtepunt had hij 24.000 leerlingen.

Lees verder

© 2016 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de TalmoedTalmoed: christelijke/islamitische afkeer van de TalmoedVeel christenen en moslims - zowel in het verleden als het heden - hebben een afkeer van de Joodse Talmoed (de Mondeling…
Joodse denkers: Rasji – het leven van RasjiJoodse denkers: Rasji – het leven van RasjiRasji (resj, sjin en jod) is de afkorting van Shlomo Itschaki. Zijn leerlingen noemden hem Rabbenoe (onze rabbi) of Hamo…
Het geloof der katharen; de christelijke kettersHet geloof der katharen; de christelijke kettersIn de middeleeuwen werd de wereld bezien vanuit de visie van de Katholieke Kerk, welke zich in de jaren gemengd had met…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • The essential Talmud – Rabbi Adin Steinsaltz
  • De echte Tora – Rabbijn mr. drs. R. Evers
Jehoeda (691 artikelen)
Laatste update: 12-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.