Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen Joden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenkomsten (meer dan bij het christendom en de islam) maar er zijn ook verschillen. Deze verschillen hebben niets te maken met verschil van inzicht maar alles met de verschillende taken die beiden hebben. Joden hebben meer verantwoordelijkheden dan niet-Joden en worden door God zwaarder gestraft bij niet nakomen van de mitswot dan niet-Joden.

Tora Jodendom

Bij de beschrijving van het Jodendom wordt uitgegaan van het Tora Jodendom zoals orthodoxe Joden dit beleven. Het is te lastig om alle Joodse stromingen (zoals conservatief en liberaal) te behandelen. Bovendien geldt dat alle Joden de Tora wetten na dienen te leven. Het is dus eigenlijk onzinnig om een scheiding te maken tussen orthodox, conservatief en liberaal.

Hoewel Abraham als de vader van het Jodendom wordt beschouwd (technisch gezien was hij een Noachied) begint het Joodse volk pas bij de Openbaring op de Sinaï. Pas toen kregen Joden de plicht om de Geschreven en Mondelinge Tora na te leven. Op dit moment ontstond het Joodse volk. Het Jodendom is zowel een religie als een volk. Toch klopt het niet helemaal dat het Jodendom een religie is. Het is geen religie als je het vergelijkt met andere religies. Jodendom is het leven van een Jood en zijn levenskracht. Het gaat om het leiden van een kosher leven, het heilig maken van elke dag, van het huis een heiligdom maken, het heiligen van het gezinsleven, het openbaren dat God overal en altijd aanwezig is. Het Jodendom wordt niet gepraktiseerd maar geleefd. Dit is de manier waarop een Jood zou moeten leven.

Het Jodendom verschilt van andere religies. Dit kan in twee woorden worden weergegeven: Berg Sinaï. God openbaarde zich hier aan elke Jood en gaf hen de Tora. Bij geen enkele andere religie is sprake geweest van een openbaring aan een heel volk. Omdat God de Joden gekozen heeft staan ze apart van alle andere volkeren. Dit vormt de definitie van het Jodendom: dat God de Joden heeft uitgekozen. Zonder deze uitverkiezing hadden er geen Joden bestaan. Het betekent echter niet dat Joden beter zijn dan niet-Joden. Immers niet-Joden kunnen zich bekeren tot het Jodendom. En ook niet-Joden, die de Noachidische geboden naleven, krijgen een plek in de Komende Wereld.

Bnei Noach - Noachieden

De term Noachied kan op twee manieren worden opgevat. Het wordt in ruime zin gebruikt om alle niet-Joden te noemen. Het wordt ook in enge zin gebruikt om alleen die niet-Joden te noemen die de Noachidische geboden naleven.

Het verbond dat God met de mensheid sloot stamt al vanaf de eerste mens (Adam). Na de Zondvloed werd een verbond tussen God en Noach en diens nakomelingen gesloten. Het Verbond bestaat uit richtlijnen die nageleefd dienen te worden door alle niet-Joden. Dit is terug te vinden in de Geschreven en Mondelinge Tora en de geboden zijn ook aan Mozes gegeven door God op de Berg Sinaï. Naleving van de geboden is van groot belang om de wereld te vervolmaken. Zonder deze richtlijnen lukt dat niet.

Niet-Joden zijn niet minder waard dan Joden. God heeft elk mens uniek geschapen met een eigen rol in de Schepping. Er zijn globale regels (de Zeven Noachidische geboden) nodig om die missie te kunnen vervullen. De niet-Joden hebben net als Joden de taak om de wereld om te vormen in een 'woonplaats' voor God. In deze ethische wereld gelden Gods wetten en wordt Gods wil uitgevoerd. Het zal een perfecte wereld zijn waarin ieder mens gelukkig is.

Verschillen tussen Joden en Noachieden

JodenNoachieden
Jodendom vormt een religie, maar niet in de traditionele zin van het woord. Jodendom is een levenswijze en levenskracht van de Jood.Bnei Noach vormt geen religie
Joden dienen 613 mitswot na te leven.Noachieden dienen 7 hoofdwetten na te leven die zijn onder te verdelen in 94 voorschriften.
Volgens de Tanja (religieus boek van Chabad Jodendom) hebben Joden een dierlijke en Goddelijke ziel.Volgens de Tanja hebben niet-Joden alleen een dierlijke ziel.
Joden hebben op de Sinaï een verbond gesloten met God (bron: Geschreven Tora en Mondelinge Tora). Verbond op de Sinaï is een bekrachtiging van het verbond met Abraham. Het niet-Joodse verbond werd door God met Noach en zijn nakomelingen gesloten (bron: Geschreven Tora en Mondelinge Tora).
Joden dienen de hele Tora te bestuderen.Noachieden mogen geen Tora gedeelten bestuderen die alleen bestemd zijn voor Joden. Een Noachied die de Tora bestudeert om de Noachidische geboden beter na te komen wordt beschouwd als een Hogepriester.
Joden hebben eigen feest- en treurdagen.Noachieden hebben geen eigen feest- en treurdagen. Ze mogen wel bij Joden op visite gaan en feesten meevieren.
Joden hebben een verplichte rustdag (Shabbat)Noachieden hebben geen verplichte rustdag. Ze mogen wel een vrije dag nemen maar niet op religieuze gronden gebaseerd. Ook mogen ze bij Joden de Shabbat meevieren.
Joden zijn uitverkoren (voor een speciale taak), maar houdt niet in dat ze beter zijn dan niet-Joden.Noachieden zijn niet uitverkoren, maar houdt niet in dat ze minder zijn dan Joden.
Joden zijn slaven van Hashem (God).Noachieden zijn geen slaven van God.
Joodse mannen zijn verplicht besneden om religieuze motieven. De Brit is het Verbond tussen God en de Joden.Noachiedische mannen zijn niet besneden om religieuze motieven. Velen laten zich wel besnijden om hygiënische of medische redenen.
Joden vormen één volk.Noachieden vormen geen volk.
Joden kennen allerlei religieuze rituelen.Noachieden hebben geen religieuze rituelen.
De heiligheid van Joden uit zich in kedoesjat hagoef, lichamelijke heiligheid (de brit mila (besnijdenis) en de mikwe) alsook in kedoesjat damiem, geldelijke heiligheid (goederen die worden gebruikt voor heqdesj doeleinden - tegoeden en eigendommen voor de Heilige Tempel).
Noachieden kennen deze heiligheid niet.
Joden dragen een kippa (keppeltje).Noachieden dragen geen kippa, alleen als ze Joodse plekken bezoeken zoals de Klaagmuur, een synagoge, etc.
Joden worden zwaarder gestraft door God vanwege grotere verantwoordelijkheid.Noachieden worden minder zwaar gestraft vanwege kleinere verantwoordelijkheid.
Een Jood blijft altijd een Jood, ook al leeft hij de geboden niet meer na en zelfs overstapt tot een andere godsdienst. Een Noachied kan Jood worden als hij zich bekeert tot het Jodendom. Hij is dan voor de rest van zijn leven altijd Joods en dient de Tora na te leven.
Joden hebben een koshere huishouding.Noachieden kennen geen koshere huishouding.

Overeenkomsten tussen Joden en Noachieden

Joden en Noachieden
Joden en Noachieden geloven dat alleen God bestaat. Er bestaat niets naast God.
Joden en Noachieden streven naar een perfecte wereld waarin God kan en wil wonen.
Joden en Noachieden geloven dat de mens sinds de Zondeval de neiging heeft om te zondigen; alleen God kan persoonlijke zonden vergeven.
Joden en Noachieden geloven dat de Masjiach (Messias) nog moet komen.
Joden en Noachieden komen bij naleving van de mitswot in de Komende Wereld.
Joden en Noachieden zoeken naar de hoogste Eenheid (God).
Joden en Noachieden geloven in de opstanding uit de dood en in reïncarnatie.
Joden en Noachieden mogen geen dieren mishandelen.
Joden en Noachieden kennen geen bemiddelaar.
Joden en Noachieden hebben Mozes als belangrijkste profeet.
Joden en Noachieden geloven niet in J.C.
Joden en Noachieden mogen niet moorden.
Joden en Noachieden mogen niet stelen.
Joden en Noachieden mogen geen afgoden dienen.
Joden en Noachieden mogen geen ongeoorloofd seksueel gedrag vertonen.
Joden en Noachieden moeten rechtsregels naleven.
Joden en Noachieden hebben elkaar nodig. De wereld moet blijven functioneren als Joden de Shabbat en feestdagen vieren en dus niet mogen werken. Joden onderwijzen Noachieden in de Noachidische geboden.
Joden en Noachieden hebben respect voor God, mensen en de Schepping.

De tabel zal de komende tijd nog verder worden aangevuld.
© 2016 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mitsmijn kijk opNoachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mitsDe Tora is bestemd voor het Joodse volk. Zij is verplicht de Tora na te leven. Niet-Joden mogen de Tora niet naleven zoa…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…

De vertaling van het woord 'epiousion' in het Onze VaderDe vertaling van het woord 'epiousion' in het Onze VaderDe vierde bede in het Onze Vader, de bede om 'dagelijks brood' in Matteüs 6:11 en Lucas 11:3, is voor exegeten en Bijbel…
Jodendom, christendom en islam: overeenkomsten & verschillenJodendom, christendom en islam: overeenkomsten & verschillenJodendom, christendom en islam verschillen en overeenkomsten. Naast overeenkomsten, kennen jodendom, christendom en isla…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
  • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/28399-geschiedenis-jodendom-israel-als-uitverkoren-volk.html
  • Het essentieel verschil tussen Bnej Noach en Joden (http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=1132)
  • http://www.askmoses.com/en/article/119,2140778/What-is-Judaism.html
  • http://www.askmoses.com/en/article/416,2140759/What-defines-Judaism.html
  • http://www.askmoses.com/en/article/541,387/What-are-the-Mitzvahs-for-non-Jews.html
  • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/83796-geschiedenis-tora-6-bnei-noach-tora-voor-niet-joden.html
  • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/74274-noachidische-geboden-voor-niet-joden-hoofdvoorschriften.html
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 07-12-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.