Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld Joden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden (niet-Joden) hun eigen rol hebben door de Noachidische geboden na te leven. Joden onderwijzen niet-Joden de Noachidische geboden in het licht van de Tora. Zo wordt duidelijk wat het doel is van de Schepping en hoe belangrijk de rol van de mens is als individu en als lid van de gemeenschap. Uiteindelijk zal de hele wereld inzien dat alleen God bestaat en niets anders. Door naleving van de Tora en de Noachidische geboden kan vanuit de Joodse optiek de Schepping vervolmaakt worden en wordt de wereld een plek waarin God kan en wil wonen. Het zal een moreel perfecte wereld zijn waarin mensen conform Gods wetten leven. Er zal een betekenisvol leven geleid worden zowel in theorie als praktijk zoals God dit wil.

Luisteren naar God en doen wat Hij wil: Tora en Noachidische geboden

Om de volmaakte Schepping te bereiken is het noodzakelijk dat we leren luisteren naar God en doen wat Hij wil. God is onze Schepper en alleen Hij weet wat het beste is voor zijn schepsels. Veel mensen wensen echter niet te luisteren naar God en gaan hun eigen weg met allerlei fatale gevolgen van dien. Dit betreft niet alleen mensen die niet willen geloven in God maar ook mensen die hun eigen religies ontwikkeld hebben zoals het christendom en de islam. Beide geloven staan grotendeels afwijzend tegenover de Noachidische geboden die God hen geschonken heeft. Gevolg is dat beide godsdiensten op gespannen voet leven met het Jodendom.

Niet-Joden moeten echter een voorbeeld nemen aan het Joodse volk toen deze op de Sinaï de Tora ontving. De Joden zeiden tegen God dat ze zullen doen en luisteren ("Naaseh WeNishma" (Exodus 24:7)). Ook al begrepen de Joden niet meteen alle geboden ze volgden ze wel op en gingen ze bestuderen. Door de wetten te bestuderen gingen ze langzamerhand begrijpen wat God bedoelde met Zijn Schepping. Zo ook moeten niet-Joden luisteren naar Gods Noachidische geboden en ze opvolgen. Door de wetten te bestuderen in het licht van de Tora zal langzamerhand duidelijk worden wat God bedoelt.

Het essentieel verschil tussen Bnej Noach en Joden
Het is van belang uit te leggen dat er een verschil bestaat tussen niet-Joden (Bnej Noach) en Joden. "Naaseh WeNishma - zullen wij doen en zullen wij horen" (Exodus 24:7) houdt een verplichting in. Toen de Joden "ja" tegen Hashem zeiden op Zijn verzoek de mitswot na te leven verplichtten zij zich aan de geboden zonder dat ze wisten wat de details van de geboden waren. De Joden hebben zichzelf als het ware verkocht aan Hashem. “We'attah 'im sjamoa' tsjme'oe beqolie oesjmartem 'et brietie wihjiejtem lie segoelah mikal ha'amiem kie lie kol ha'artets... en nu, als jij goed naar Mij luistert en Mijn Verbond naleeft, zal jij voor Mij de meest geliefde schat zijn van alle mensen, want van Mij is de hele wereld...”[Sjemot/Exodus 19:5]. De heiligheid van Israël wordt verklaard doordat zij slaven zijn van Hashem. Dit uit zich in kedoesjat hagoef, lichamelijke heiligheid (de brit mila (besnijdenis) en de mikwe) en in kedoesjat damiem, geldelijke heiligheid (goederen die worden gebruikt voor heqdesj doeleinden - tegoeden en eigendommen voor de Heilige Tempel).

Noachieden hebben de plicht om de mitswot na te leven, terwijl Joden de mitswot moeten vervullen als gevolg van het feit dat ze bezit zijn van Hashem. Het lichaam van de Jood maakt deel uit van de mitswot, terwijl dat bij Noachieden niet zo is.

Verantwoordelijkheid nemen en zo een bijdrage leveren aan de beschaving

God heeft ons niet zonder reden geschapen. Hij wil dat we een deugdzaam leven leiden en zo de onvolmaakte wereld vervolmaken. Het nemen van verantwoordelijkheden is een behoefte die aan de basis van het menselijk bestaan ligt. Het is een noodzakelijk en heilzaam onderdeel van ons leven. Lichaam en ziel zullen erdoor gesterkt worden. Er ligt zo een zinvol bestaan in het verschiet.

Verantwoordelijkheid begint bij jezelf. Alleen als je je eigen leven op orde hebt kan je een bijdrage leveren aan de beschaving van de wereld. God heeft je het vermogen gegeven om hindernissen in je leven te overwinnen. Dit geldt zelfs voor het hulpeloos kind en de gehandicapte volwassene. Ook zij bezitten over diepe innerlijke krachtbronnen die ten volle tot bloei gebracht moeten worden. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar en we kunnen niet uit eigenbelang handelen. Iets wat veraf gebeurt treft uiteindelijk ook jouw leven.

Om verantwoordelijk te kunnen handelen moet je afgestemd zijn op de Goddelijke en absolute wetten op het gebied van zedelijk gedrag en normbesef. Je kan niet leunen op je eigen, subjectieve zienswijzen. Daarmee berokken je meer kwaad dan goed. Zo kunnen Joden niet de Tora wetten naast zich neerleggen en bijvoorbeeld alleen de Noachidische geboden naleven of helemaal geen geboden. En omgekeerd kunnen niet-Joden niet de Noachidische geboden naast zich neerleggen of de Tora wetten van de Joden op hun eigen manier gaan naleven. Dat getuigt van onverantwoordelijk gedrag. God heeft voor ieder mens een eigen koers uitgestippeld en de mens dient zich daaraan te houden. Dan komt alles goed en zal de perfecte samenleving dichterbij zijn dan ooit. Alleen met hulp van God kunnen we dit bereiken.
© 2016 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)Het leven is een constante zoektocht naar eenheid. Ieder mens is op zoek naar eenheid. Een schrijver van een boek of art…
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillenJoden en Noachieden: overeenkomsten en verschillenJoden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenk…
Noachieden: belang naleving Noachidische gebodenIn zijn boek 'Ontmoeting met Israël' bespreekt dr. Rudolf Boon de Noachidische geboden. Veel niet-Joden, en met name chr…

Paus Franciscus - 'De naam van God is genade': een interviewPaus Franciscus - 'De naam van God is genade': een interviewOp 12 januari 2016 verscheen in 82 landen tegelijkertijd het boek 'De naam van God is genade'. Het is een lang interview…
Bijbelse feesten vieren: moadiem vieren door christenenBijbelse feesten vieren: moadiem vieren door christenenBijbelse feesten vieren doen steeds meer christenen. Hoe zit dat precies? Wat zijn Bijbelse feesten en waarom gaan steed…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://asknoah.org/
  • Zinvol leven – Rebbe Menachem Mendel Schneerson
  • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/54406-torastudie-112-sluiten-verbond-exodus-241-7.html
  • Het essentieel verschil tussen Bnej Noach en Joden (http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=1132)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.