Poeriem: het boek Esther (7:5-9:28) deel IV

Vervloekt zij Haman die probeerde mij te vernietigen; gezegend Mordechai de Jood, Vervloekt zij Zeresh, vrouw van de verschrikkelijke; gezegend zij Esther die uit naam van mij tussen beide kwam. Vervloekt zij al de goddelozen; gezegend zijn al de rechtvaardigen. En mag Harbona ook gunstig herinnerd worden. Dit is een vervolg op deel III.

Toen sprak koning Ahasveros en zei tot koningin Esther (Esther 7:5)

Rashi:
Tot dit punt sprak de koning met Esther via een tussenpersoon. Nu dat ze openbaarde dat ze en afstammeling van koning Saul was, sprak hij direct tot haar.

Omwond men het gelaat van Haman (Esther 7:8/9)

Targoem:
Bedekt in schaamte.

Ibn Ezra:
De dienaren van de koning bedekten zijn gezicht "want het was de gewoonte in het Perzische hof het gezicht van iemand te bedekken die de koning niet mocht."

En Harbona, een der bij de koning dienstdoende hovelingen, zei...(Esther 7:9)

Poerim gebed

Vervloekt zij Haman die probeerde mij te vernietigen; gezegend Mordechai de Jood, Vervloekt zij Zeresh, vrouw van de verschrikkelijke; gezegend zij Esther die uit naam van mij tussen beide kwam. Vervloekt zij al de goddelozen; gezegend zijn al de rechtvaardigen. En mag Harbona ook gunstig herinnerd worden.

Toen werden de schrijvers van de koning ontboden...(Esther 8:9)

Rokeach:
Dit vers beschrijft het omgekeerde van dat wat geschreven wordt in vers 3:12, waar het het uitvaardigen van het vonnis de Joden te doden bijna in dezelfde taal wordt geschreven. Dit vers bevat echter drie woorden meer dan zijn tegendeel, daarbij zinspelend op de drie dagen die het decreet telde. Ook, vanwege zijn betekenis, is dit vers het langste in de Tora (43 woorden).

De Joden was licht en vreugde, blijdschap en eer ten delen gevallen (Esther 8:16)

Talmoed, Megillah 16b

'Licht' verwijst naar de Tora, 'geluk' naar de feesten, 'vreugde' naar besnijdenis en 'eer' naar de Tefillien (Haman had deze vier mitzwot verboden, en nu hij vertrokken was waren de Joden weer in staat ze uit te voeren -Rashi)

Want de schrik voor de Joden was op hen gevallen (Esther 8:17)

Rabbi Moshe Isserles:
Het ontzag van de Hemel ervaren door de Joden was van zo'n intensiteit dat het zelfs de plattelands mensen inboezemden, wat hen inspireerden te bekeren.

Zij maakten die tot een dag van feestmaal en vreugde (Esther 9:17)

Levush Mordechai:
Chanoeka viert de triomf van de Joodse ziel. De Grieken trachten de Joden niet te doden; zij trachten hen spiritueel te vernietigen door hen te indoctrineren met het Hellenisme. Dus Chanoeka wordt gevierd met het aansteken van lichten, een symbool van spiritualiteit.

Poeriem viert de bevrijding van de Joods fysiek bestaan tegen het plot van Haman die de Joden trachtte te vernietigen. Dus Poeriem wordt fysiek gevierd.

Talmoed, Megillah 7b

Rava zei: Een persoon moet op Poeriem drinken tot hij niet het verschil weet tussen de vervloekte Haman en de gezegende Mordechai.

Lubavitcher Rebbe:
Er zijn vier niveaus van vreugde:
 1. Dien God met vreugde. Deze vreugde is secondair aan het eerste doel: God dienen.
 2. "Verheug in je feesten". Hier is de vreugde zelf de mitswa, maar de vreugde wordt gerelateerd aan een specifieke oorzaak, aan het feest.
 3. "Wanneer de maand Adar begint neemt de vreugde toe." De vreugde van Adar is niet ontleend aan enige mitzwa.
 4. "De vreugde van Poeriem" Op Poeriem is men niet vergeetachtig aan de bron van vreugde, maar zelfs aan de vreugde zelf.

De vreugde van Poeriem is een uitdrukking van de diepste dimensie van de ziel dat het bewustzijn van het ego overstijgt. Het was dit niveau dat werd geopenbaard gedurende de dagen van Mordechai en Esther en leidde tot de bevrijding dat op dezelfde wijze de natuurlijke orde oversteeg.

En giften zou geven aan de armen (Esther 9:22)

Lubavitcher Rebbe:
Niet liefdadigheid, maar giften. Liefdadigheid is geld geven aan de armen uit medelijden. Giften worden uitgewisseld tussen gelijken als een uitdrukking van vriendschap.

Bepaalden de Joden en namen (Esther 9:27)

Talmoed, Shabbat 88a

Voor God de Tora aan de Joden gaf, hield Hij de berg over hen en zei tegen hen: "Als jullie de Tora accepteren, mooi; als jullie het niet doen is jullie begraafplaats daar."

Maar ze accepteerden het opnieuw (vrijwillig) in de dagen van Ahasveros want er staat geschreven: "De Joden bepaalden en namen" zij bepaalden in de dagen van Ahasveros wat zij al op de Sinaï hadden genomen.

Maharal:
De wonderlijke gebeurtenis van Sinaï consumeerden de Joden met vuur en liefde. Dus iedere 'acceptatie' gedurende die intense conditie kon niet beschouwd worden als vrije keuze. In de dagen van Poeriem, bleef de Jood echter toegewijd aan de Tora ondanks de Goddeloze omgeving.

En dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden (Esther 9:28)

Rabbi Isaac Luria:
Letterlijk 'herdacht en gevierd' wanneer een feest juist wordt herinnerd, wanneer het waarlijk wordt herleefd, kan men toegang krijgen tot de spirituele invloeden die manifest waren op de oorspronkelijk feestdag.

Zodat deze Poeriemdagen uit het midden der Joden niet zouden verdwijnen, noch hun gedachtenis zouden ophouden bij hun nakomelingen (Esther 9:28)

Eén van de wetten inzake het lezen van de Megilla is dat "Iemand die de Megilla achterwaarts leest zijn verplichting niet heeft vervuld" (Talmoed, Megilla 17a). De simpele betekenis van deze wet is dat het Boek Esther in volgorde moet worden gelezen, niet beginnend met hoofdstuk 10 en eindigend met hoofdstuk 1.

Rabbi Jisraeel Baal Shem Tov verklaarde de diepere betekenis van deze wet: Iemand die het Boek Esther 'achterwaarts' leest -als een verslag van een gebeurtenis dat duizenden jaren geleden gebeurde- mist het gehele punt van de mitzwa van het lezen van de Megilla. Het verhaal verteld door de Megilla, is het verhaal van ons dagelijks leven, in alle tijden en onder alle omstandigheden.

Deze Poeriemdagen (Esther 9:28)

Zohar:
Jom Kippoer kan vertaald worden als een dag zoals Poeriem. Dit benadrukt dat de verhevenheid van Poeriem zelfs die van Jom Kippoer overtreft.

Lubavitcher Rebbe;
Er zijn nauwelijks twee meer ongelijke dagen te vinden op de Joodse kalender. Op Jom Kippoer kleden we ons in engelen wit, zien af van voedsel en drinken en tal van andere fysieke genietingen, en wijden onszelf aan gebed en berouw. Daar tegenover staat Poeriem dat op een erg fysieke manier wordt gevierd: geld geven aan de armen, het zenden van giften aan vrienden, feesten en drinken -in het vieren van een wonder dat Gods betrokkenheid in de wereld toonde binnen de context van de natuur, en toonde de intrinsieke eenheid van het universum dat geworteld wordt in de Eenheid van de Schepper.

Maar in werkelijkheid is Jom Kippoer een dag als Poeriem -beide zijn punten in fysieke tijd die de wetten van fysiek bestaan overschrijden. Jom Kippoer bereikt dit door het uitstijgen boven het fysieke; Poeriem is de dag dat het fysieke zelf getoond wordt als een wonder.

Rabbi Schneur Zalman van Liadi

Onze wijzen hebben gezegd: Zelfs als al de feesten verouderd raken, zal Poeriem blijven. In het Messiaanse Tijdperk, zal de vreugde en rust van de feesten een dagelijkse ervaring zijn. Hun licht zal zijn als dat van een kandelaar in daglicht. Toch zelfs in die spirituele gevorderde klimaat, zal de verhevenheid van Poeriem nog steeds iets zijn om te vieren.
© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Poeriem: veel gestelde vragen over het Joodse feestOver Poeriem worden veel vragen gesteld. Hoe wordt het gevierd? Wat betekent het? Hoe kan ik de Megilla horen als ik wer…
Het Poerimfeest van de JodenElk jaar vieren de Joden het ''carnaval'' van de christenen. Dit doen ze met het Poerimfeest: een uitbundig feest waar i…
Poeriem: het boek Esther (1:1-2:8) deel IWas het genieten van het feest van de goddeloze Koning Ahasveros zo'n zware zonde dat het een decreet van vernietiging b…
Poeriem: symbool van 'verborgenheid'Er is iets vreemd met de naam Poeriem. Ten eerste is het een Perzisch woord (poer betekent 'lot', de loten die Haman tro…

Sterven XII: kaddiesj en herinnering - een Joodse visieWat kunnen we geven aan een geliefde als die niet langer fysiek onder ons is? Wat kunnen we geven met onze beperkte, gef…
Gebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken verschillen per cultuur en per religie. Gebruiken rond sterven en dood verschillen dus ook. Hier wil ik de geb…
Bronnen en referenties
 • Rashi
 • Targoem
 • Ibn Ezra
 • Poerim gebed
 • Rokeach
 • Talmoed, Megillah 16b
 • Rabbi Moshe Isserles
 • Levush Mordechai
 • Talmoed, Megillah 7b
 • Lubavitcher Rebbe
 • Talmoed, Shabbat 88a
 • Maharal
 • Rabbi Isaac Luria
 • Zohar
 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 15
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.