Poeriem: het boek Esther (1:1-2:8) deel I

Was het genieten van het feest van de goddeloze Koning Ahasveros zo'n zware zonde dat het een decreet van vernietiging bracht op alle Joden, jong en oud, kinderen en vrouwen, op één dag? Maar het probleem was niet zozeer hun deelname aan het feest; onze wijzen vertellen ons dat Ahasveros kosjer voedsel verschafte voor zijn Joodse onderdanen. Het probleem was dat zij van het feest genoten. Dit is deel I van de bespreking van het Boek Esther.

In de dagen van Ahasveros (Esther 1:1)

Ahasveros volgde Cyrus op als heerser van het Perzische Rijk, richting het einde van de 70 jarige ballingschap van de Joden in Babylonië. Op het mystieke niveau zinspeelde Koning Ahasveros op God, de Koning van de Wereld. De Misdrasj leest de naam Ahasveros als een acroniem voor acharit veraishit shelo, doelend op de Ene van Wie 'het einde en het begin van Hem zijn.'

Van Hodu naar Cush (Esther 1:1)

Talmoed, Megillah 11a:
Gewoonlijk vertaald als 'van India naar Ethiopië'. De locatie van Hodu en Cush is het onderwerp van debat in de Talmoed: Rav zegt deze landen waren de tegenovergestelde einden van de wereld, dus het vers leert dat Ahasveros heerste over de hele wereld. Shmuel zegt ze waren aan elkaar verbonden en het vers leert dat hij de gehele wereld even makkelijk regeerde als hij deze twee landen regeerde.

Een zeven daagse feestmaal...voor alle mensen in de hoofdstad Susan (Esther 1:5)

Talmoed, Megillah 12a:
Waarom werd de vernietiging uitgevaardigd tegen de Joden van die generatie? Omdat zij genoten hadden van het feest van de goddeloze (Koning Ahasveros).
The Lubavitcher Rebbe:
Was het genieten van het feest van de goddeloze Koning Ahasveros zo'n zware zonde dat het een decreet van vernietiging bracht op alle Joden, jong en oud, kinderen en vrouwen, op één dag?
Maar het probleem was niet zozeer hun deelname aan het feest; onze wijzen vertellen ons dat Ahasveros kosjer voedsel verschafte voor zijn Joodse onderdanen. Het probleem was dat zij van het feest genoten. Met de koninklijke kosjere menu in de hand, voelde de Joodse balling zich niet langer afhankelijk van God voor zijn overleving.
Het decreet van vernietiging was niet een straf, maar een gevolg van deze houding. Door zijn geloof te leggen in het sterfelijke, ontkende de Jood zijn bovennatuurlijke status -de status van een natie wiens overleven de wetten van de geschiedenis verloochent. De Jood was nu alleen en kwetsbaar voor de decreten van een sterfelijk Ahasveros.

Linnen, wollen en blauw purperen gordijnen (Esther 1:6)

Akeidat Yitzchak:
De gebeurtenis voorzag allen behalve één van de vijf zintuigen: het feest was in een aromatische tuin; er waren mooie gordijnen van wit, groen en blauw; het voedsel was geschikt voor de smaak van iedere persoon, en de divans waren zacht. Maar er wordt niets gemeld over muziek, want wat muziek is voor de één is lawaai voor de ander.

Door uit te wijden over de macht en de rijkdommen van Ahasveros, benadrukt de Megilla de grote van iedere decreet door hem uitgevaardigd en dien ten gevolge de grootte van het wonder.

Het drinken geschiedde nu naar deze regel (Esther 1:8)

Talmoed, Megillah 12a; Rashi:
Door de wet van de Tora die stelt dat een persoon meer moet eten dan hij drinkt. (De hoeveelheid voedsel 'geconsumeerd' door het altaar -het dierlijke offer en het meeloffer- overschreed de hoeveelheid vloeistof die het 'dronk' met de wijn drinkgelag)

Rabbi Schneur Zalman van Liadi

Deze regel wordt ook toegepast op spirituele voeding: "voedsel", die zinspelen op de wetten van de Tora dat verwijst naar iemands fysieke dagelijkse bestaan, moet het belangrijke bestandsdeel zijn van iemands spirituele dieet; "wijn", zinspeelt op de esoterische geheimen van de Tora, moet alleen genuttigd worden op een volle maag.

dat men zou doen zoals iedereen dat wenste (Esther 1:8)

Talmoed, Megillah 12a; Maharsha:
Letterlijk "met de wil van elk mens" -de wensen van Mordechai en Haman die gerefereerd worden in het Boek Esther als "mens" (2:5 en 7:6). Zich voegen naar hun wensen, instrueerde Ahasveros dat zowel kosjer als niet-kosjer voedsel wordt verschaft.

Midbar Kodesh:
Dit is een zinspeling op vrijheid van keuze: De Koning van de Wereld instrueert dat iedere persoon de keuze wordt gegeven of het pad van Mordechai te volgen of het pad van Haman.

de kenners der tijden (Esther 1:3)

Ibn Ezra:
Astrologen, of deze die bekend zijn met het rechts protocol

Wat moet er volgens de wet met Koningin Vashti gebeuren? (Esther 1:15)

de Lubavitcher rebbe:
De commentatoren stellen talloze vragen inzake deze gebeurtenis. Het niet gehoorzamen van een koning werd beschouwd als de meest serieuze belediging en werd altijd gestraft door de dood. Later in het verhaal werd zelf Koningin Esther geconfronteerd met de dood toen zijn onaangekondigd de Koning bezocht. Zeker Vashti die het bevel van de Koning had uitgedaagd verdiende de doodstraf. Wat voor ruimte was er voor zachtzinnigheid?
Bovendien, het argument van Memuchan dat dit de vrouwen van het koninkrijk zou beïnvloeden blijkt onbetekenend in het licht van Vashti's handeling van rebellie.
Het antwoord ligt in de beschrijving van de Megilla van de aard van het feest. Anders dan het eerste feest dat tot doel had de rijkdom van de koning te tonen, was dit feest om mensen te vermaken. Dus niemand werd gedwongen meer te drinken dan hij wenste, "want zo had de koning bevolen." Alle bedienden moesten zich onderwerpen aan de wens van elk mens.
Dus Vashti's weigering te verschijnen tegen haar wil is minder zondig wanneer het wordt bezien in de context van dat bijzonder feest.

En toen zei Memukan (Esther 1:16)

Talmud, Megillah 12b:
Memukan is Haman.

Yalkut Shimoni:
Ahasveros was een dwaas; eerst doodde hij zijn vrouw op aandringen van zijn vriend en toen doodde hij zijn vriend op aandringen van zijn vrouw.

naar elk volk in zijn eigen taal (Esther 1:22)

Rashi:
Als zijn vrouw een andere taal sprak, moest hij haar dwingen zijn eigen taal te leren.

Nu was er in de burcht Susan een Joodse man (Esther 2:5)

de Lubavitcher Rebbe

In de galoet (ballingschap) is het Joodse bewustzijn sluimerend, de ziel niet in staat zijn Goddelijke bewustzijn en gevoelens uit te drukken en te verwezenlijken. Om deze staat van spirituele coma te genezen is de Joods altruïstische onderwerping van de rol die hij moet spelen in het Goddelijke plan -een rol die emotie en intellect overtreft. Het is deze simpele loyaliteit aan God dat de essentiële relatie van de Jood met Hem herstelt.

Hoewel Mordechai een Benjamiet was, wordt hij Jehoedi (Jood) genoemd dat letterlijk betekent afstammeling van Jehoeda (Juda). Op dezelfde manier, door de hele Megilla heen, wordt het gehele Joodse volk Jehoediem genoemd, zonder onderscheid van stam. Want Jehoedi is van dezelfde stam als hoda'ah wat betekent 'erkennen' en 'accepteren'. Deze titel beschrijft de kern van de Jood, zijn onaantastbare essentie.

Hij was de pleegvader van Hadassa (Esther 2:7)

Targoem Sheini:
Mordechai was betrokken bij het herstel van de Tempel en het Heilige land, maar hij besloot dat het beter was dat hij in Ballingschap ging om Esther groot te brengen dan in het Land Israël te blijven.

Ook Esther genoemd (Esther 2:7)

Bnei Yissaschar:
De naam 'Esther' van het Hebreeuwse woord voor 'schuilplaats', brengt de essentie van het Poeriem verhaal over. Op Chanoeka trotseerde God de wetten van de natuur om ons te redden, terwijl op Poeriem de redding kwam in wat beschouwd kan worden als toevalligheden. Op Chanoeka kwam de Goddelijke redding van Boven, terwijl het op Poeriem van beneden kwam, vermomd in gewone gebeurtenissen. Chanoeka viert het feit dat onze toewijding aan God, en de Zijne aan ons, alle natuurlijke banden overtreft. Poeriem viert het feit dat onze relatie ook de meeste gewone, alledaagse details van onze levens doordringt. Dit thema wordt gereflecteerd in de Chanoeka dreidel (tolletje) en de Poeriem gragger (ratel). Waar de dreidel van boven wordt vastgehouden, wordt de gragger van onder vast gehouden.

Rokeach

Om vrijheid van keuze toe te staan, schiep God de wereld met een gelijke balans van licht en duisternis. Dus Haman wordt in de Megilla evenveel genoemd als Esther (54 keer).

werd ook Esther in het koninklijk paleis opgenomen (Esther 2:8)

Targoem; Targoem Sheini:
Tegen haar wil en ondanks haar pogingen te verstoppen.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Poerimfeest van de JodenElk jaar vieren de Joden het ''carnaval'' van de christenen. Dit doen ze met het Poerimfeest: een uitbundig feest waar i…
Poeriem: het boek Esther (7:5-9:28) deel IVVervloekt zij Haman die probeerde mij te vernietigen; gezegend Mordechai de Jood, Vervloekt zij Zeresh, vrouw van de ver…

Poeriem: het boek Esther (2:10-4:1) deel IIMet de grote eer aan haar verleend aan de ene kant, en door het dreigen van haar positie door het verzamelen van maagden…
De Kerkelijke Kaart van NederlandIn Nederland struikelt men over de vele verschillende kerkgenootschappen. Gereformeerd, Nederlands Hervormd, Protestante…
Bronnen en referenties
 • Talmoed, Megillah 11a
 • Talmoed, Megillah 12a
 • Akeidat Yitzchak
 • Rashi
 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi
 • Maharsha
 • Midbar Kodesh
 • Ibn Ezra
 • De Lubavitcher rebbe
 • Yalkut Shimoni
 • Targoem Sheini
 • Bnei Yissaschar
 • Rokeach
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 11-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 13
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.