Jihad, strijden in de naam van Allah

Wanneer in de Westerse media over de Islam gesproken wordt, komt vaak ook al snel het woord 'jihad' voorbij. Vaak wordt dit vertaald als 'heilige oorlog', maar is dat wel een goede vertaling? En is 'jihad' een plicht voor moslims? Hierbij wat meer uitleg over het onderwerp 'jihad'.

'Jihad' en 'Heilige Oorlog'

'Jihad' is afgeleid van het werkwoord 'jahada' wat vechten voor of streven naar iets betekent. Het kan in het hedendaagse Moderne Standaard Arabisch vechten voor elk doel zijn, geweldadig of niet en zowel religieus als niet-religieus van aard. In de Westerse media wordt het woord vrijwel altijd gebruik om een 'heilige oorlog' mee aan te geven, waarmee een strijd tussen moslims en niet-moslims wordt aangeduidt. De letterlijke vertaling van 'heilige oorlog' in het Arabisch is echter 'al-harb al-muqaddasatu', totaal andere woorden dus. Sommige vertalers maken helaas ook gebruik van de term 'heilige oorlog' bij vertalingen van de Koran en de hadith, omdat deze term inmiddels ingeburgerd is in het Westen.

Vormen van Jihad

Binnen de Islam wordt vaak uitgegaan van drie vormen van ihad, de persoonlijke jihad, verbale en fysieke jihad en de jihad van het zwaard.

Persoonlijke jihad

Dit betreft een innerlijke strijd en wordt vaak gezien als de belangrijkste vorm van jihad, de 'jihadun an-nafs'. Hierbij probeert een persoon zich zuiver te houden, vrij van zonde en zich niet over te geven aan slechte invloeden. Zie bijvoorbeeld Soera 25:52: "De ware gelovigen zijn alleen degenen die geloven in Allah en zijn boodschapper en die naderhand niet twijfelen, maar met behulp van hun rijkdom en persoon vechten voor Allah. Dit zijn de waarachtigen."

De verbale en fysieke jihad

Deze vorm van jihad betekent het met woorden en geweldloze acties opkomen voor rechtvaardigheid. Toen men Mohammed (vzmh) vroeg welke vorm van jihad het beste was, antwoordde deze:"Een waar woord tegenover een onderdrukkende heerser." De waarde die de profeet aan deze vorm van jihad hechtte blijkt uit een bekende hadith: "Een man vroeg de profeet of hij deel moest nemen aan de jihad, de profeet vroeg hem 'Heb je ouders?' De man zei: 'Ja.' Mohammed antwoordde: 'Dan strijd door voor hen te zorgen." (Sahih al-Bukhari, 5972) "Toen zijn vrouw Aisha hem vroeg of ze aan de oorlog deel moest nemen omdat haar dat het beste ding leek, antwoordde de profeet dat de beste vorm van jihad een perfecte Haj is" (Sahih al-Bukhari, 2784).

De jihad door middel van het zwaard

In het Arabisch heet dit 'Jihad as-Saif'. deze laatste, en in het Westen meest bekende vorm, van jihad is de vorm waarbij oorlog wordt gevoerd. Deze vorm van jihad is echter aan restricties gebonden, er moet sprake zijn van onderdrukking van moslims, waarbij het bijvoorbeeld onmogelijk wordt gemaakt om hun religie te beoefenen. Wanneer er sprake is van vervolging wordt in de Koran migratie als mogelijke oplossing genoemd, Soera 2:218 "Zij die geloven en voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor ijveren, zijn het die Allah's barmhartigheid verwachten en Allah is vergevensgezind, genadevol." Wanneer het niet mogelijk is om te migreren mogen moslims zich verdedigen tegen hun vervolgers. Het is dus duidelijk dat het om een defensief concept gaat, wat alleen in werking mag treden wanneer er duidelijk sprake is van vervolging en de onmogelijkheid de eigen religie te belijden en er geen mogelijkheden zijn om uit te wijken naar een andere plek. Ook mag deze vorm van jihad niet worden uitgevoerd om rijkdommen te vergaren of het gebied uit te breiden. Mensen die oorlog voeren om zo roem te vergaren, rijk te worden of hun moed te tonen, zijn allemaal met iets anders dan jihad bezig. Alleen degene die in naam van Allah vecht is een echte jihad-strijder. In een bekende hadith zei Mohammed (vzmh) bij terugkomst van een veldslag tegen zijn volgelingen: "We keren terug van de kleine jihad naar de grote jihad."

Strijd tussen moslims

Onderlinge strijd tussen moslims wordt gezien als een gruwel en in dit geval is er zeker geen sprake van jihad. Er zal altijd geprobeerd moeten worden om beide partijen tot inkeer te brengen en vrede te stichten. Wanneer een van de partijen dit echter weigert en met veel geweld de andere partij bevecht, mag er ingegrepen worden tegen deze partij. Waarbij vervolgens op een rechtvaardige manier een overeenkomst dient te worden bereikt.

Sunnieten en Shi'ieten

Zowel binnen de Sunnitische als de Shi'itische Islam (Het ontstaan van de Shia Islam) wordt er gesproken over 'de grote' en 'kleine jihad'. De grote jihad verwijst naar de jihad voor elke persoon om zijn geloof te volgen en vrij van zonden te blijven, de strijd die binnen in een persoon zelf plaats vindt. De kleine jihad is de strijd naar buiten toe, waarbij soms sprake is van 'jihad door middel van het zwaard'. De Twaalver Shi'ieten zien de 'kleine jihad' als een van de 'Onderdelen van de religie'.

Lees verder

© 2008 - 2020 Sasati, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jihad, radicalisme en terrorisme (IS)Jihad, radicalisme en terrorisme (IS)Jihad is een Arabische term die verwijst naar het 'streven naar een beter leven'. Beoefenaars van de jihad noemt men de…
Joods en Israëlisch gevecht tegen radicaal islam-nazismemijn kijk opJoods en Israëlisch gevecht tegen radicaal islam-nazismeIn de documentaire Obsession (2006) wordt getoond hoe radicaal islam-nazisme strijd tegen het westen. Vooral de Joden en…
mijn kijk opAchtergronden van de IslamDe Islam heeft tegenwoordig een bedroevend slecht imago. Dat is niet alleen voor moslims, maar ook voor westerlingen een…
Saladin, moslimheldSalah Ad-Din Yusuf Ibn Ayyub, in het westen bekend als Saladin, was de Moslim Sultan van Egypte, Syrië, Jemen en Palesti…

Polygamie in de IslamHet huwelijk is in alle wereldreligies een bijzondere gebeurtenis, die vaak gepaard gaat met rituelen en tradities. Hetg…
Torastudie 48: Jozef ontmoet broers - Genesis (42:1-24)Torastudie 48: Jozef ontmoet broers - Genesis (42:1-24)In Genesis 42:1-24 ontmoet Jozef zijn broers. Zij werden door Jakob naar Egypte gestuurd omdat er koren was in Egypte, t…

Reageer op het artikel "Jihad, strijden in de naam van Allah"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter, 04-03-2017 14:30 #2
Feit: ”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)… De historie van de Islam/Juhad is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam… Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen… Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam zelf onderstrepen dat de Islam veel meer is dan een religie, met name een manier van leven (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…

Machmoed Elchalid, 12-02-2010 11:02 #1
Toen men Mohammed (vzmh) vroeg welke vorm van jihad het beste was, antwoordde deze:"Een waar woord tegenover een onderdrukkende heerser."

Daar heb je je antwoord al! Dit is precies wat ik bedoel. Dit betekent dat de islam zoals tegenwoordig dat door heersers is opgezet om mensen te onderdrukken, niet de islam is zoals de profeet het waarschijnlijk bedoelt heeft, aangezien de ommayaden (de vaijanden van ahl albayt) begonnen met hadieth verzinnen en ja hoor. Mohammad wordt in de Sira van ibn ishaac en hadieth geportretteerd als een waanzinnige en toch zien moslims dit niet. Lees eerst aub de sira en dan de hadieth en vertel mij… zou het kunnen dat de tegenstanders juist mohammed hebben gebruikt of zelfs misbruikt om de aandacht af te leiden van zichzelf en alles door konden voeren wat zij (machthebbers) wensten en allah (de titel van de oppergod van de qureish) hebben opgehemeld? Gebruik toch je verstand!

Infoteur: Sasati
Laatste update: 02-05-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Inleiding Islam
Reacties: 2
Schrijf mee!