Kabbala - de Tanya: gewaden van de goddelijke ziel

Kabbala - de Tanya: gewaden van de goddelijke ziel In hoofdstuk 4 van de Tanya worden de gewaden van de goddelijke ziel besproken. Gedachte, spraak en handeling van de Tora en de mitswot zijn de gewaden die er voor zorgen dat de goddelijke ziel haar ultieme realisatie van heiligheid en grootsheid bereikt. De Tora en de mitswot zijn niet alleen de gewaden van de ziel maar ook die van God waarin Hij gevonden wordt. Dus aan de ene kant is de Tora gekleed binnen de wereldse en materiële zaken die de ziel kan identificeren en aan de andere kant “zijn God en de Tora één”. Tijdens de Torastudie kan een persoon zich kleven aan God.

Chabad website

Bij de volgende links kunt u tekst en uitleg horen van de Rabbijn inzake hoofdstuk 4 van de Likutei Amariem van de Tanya.

Elke goddelijke ziel bezit drie gewaden

De gewaden worden in het Hebreeuws 'levushim' genoemd. De ziel bepaalt of het de gewaden wel of niet draagt. De gewaden zijn gescheiden van de essentie van de ziel. Dus de faculteiten van gedachte, spraak en handeling kunnen van functie veranderen van het ene uiterste in het andere (bijvoorbeeld van liefde naar vrees). De essentie van de ziel is in elk van hen aanwezig.

De 613 mitswot van de Tora

De gewaden van de goddelijke ziel zijn de 613 mitswot van de Tora. Door de mitswot na te leven kan heiligheid bereikt worden. Dat kan niet met iets anders. Heiligheid kan niet door de mens zelf gefabriceerd worden omdat het niet verbonden kan worden met het Oneindige. Alleen God kan dit contact scheppen.

613 organen van het lichamen en 613 organen van de ziel

Net zoals het lichaam heeft ook de ziel 613 organen. Elk van de 613 organen van de ziel bezit één van de 613 mitswot. Elk individu, als een deel van het geheel, deelt in de mitswot die elk ander naleeft (niet iedereen hoeft alle mitswot na te leven, sommige zijn bijvoorbeeld alleen specifiek voor vrouwen). Wel kan een individu die een bepaalde mitswa niet kan uitvoeren dit doen via spraak of gedachte.

Niet iedereen begrijpt alles

Elk persoon wordt beperkt in hoeveel hij kan begrijpen van de vier niveaus van pardes (Tora interpretatie). Ook spreken bepaalde concepten alleen aan als het de wortel van de ziel raakt. Omgekeerd hebben sommigen een verheven ziel die gevoelig is voor grote dingen maar ontbreekt het talent om de Tora volledig te begrijpen. Torastudie is het belangrijkste van alle mitswot. Niet alleen het lichaam bestudeert de Tora, ook de ziel.

Liefde is de wortel van alle 248 positieve geboden

De 248 positieve geboden zijn de middelen waardoor een persoon zijn liefde tot God uitdrukking geeft. De liefde voor God is de motivatie voor de naleving van de geboden. Men kan alleen aan God kleven door de vervulling van de 248 positieve geboden. Deze corresponderen niet alleen met de 248 delen van het menselijk lichaam maar ook met het metaforische lichaam van de Koning. De Kabbala beschrijft Gods soevereiniteit van het universum in termen van een organisme. Dit is de spirituele bron van de mitswot. Om die reden kleeft een persoon aan de 248 'ledematen' van God.

Ontzag is de wortel van alle 365 verboden

De mens zondigt niet uit vrees/ontzag voor God. Hij voelt dat God meekijkt en voelt schaamte. Kwaad is kwaad in essentie. Een kwade daad voedt het kosmische kwaad. De mens is het enige wezen dat voor kwaad kan kiezen. Dieren kunnen dit niet. Engelen kunnen dit ook niet. Kwaad bestaat waar de mens haar toestaat. De 365 verboden zorgen ervoor dat de mens het kwaad in toom kan houden. Bij overtreding van die verboden wordt het kwaad juist gevoed.

Mitswot: de gewaden van de nefesh, roeach en neshama

De 613 mitswot vormen de gewaden van de drie niveaus van de ziel: nefesh, roeach en neshama. Ze zijn verhevener dan de ziel. De Tora, die eeuwig is, vormt een brug tussen de ziel en God. De Tora is Gods wijsheid. De mitswot van de Tora zijn de goddelijke wil. Degene die Tora bestudeert verbindt zichzelf met God zoals in een huwelijk. Je doet een mitswa niet voor jezelf maar voor God.

Gods kennis is kennis van Hemzelf. Dus God is zowel het object van de kennis als de kennis die Hij heeft en Hij is ook de Kenner. Alle drie zijn één en dezelfde.

Tora is superieur

Hoe kan het dat de Tora superieur is aan de ziel die deel van God is? Waarom heeft de ziel mitswot nodig als het al verbonden is met God? Omdat de Tora direct ontleend wordt aan Gods wijsheid en wil zoals die bestaat in de fysieke wereld. De ware bron van Tora is echter niet chochma (wijsheid) maar keter (kroon) die hoger is dan chochma. Dus de ziel komt van chochma en de Tora van keter. Bovendien kan de ziel zondigen en dus 'losraken' van God. De Tora raakt nooit los van God. Daarom kan de ziel alleen via de Tora altijd verbonden zijn met God.

Hoe kunnen we onszelf aan Gods wijsheid en wil vastklampen?

God is ondefinieerbaar. Hoe kunnen we onszelf dan aan Gods wijsheid en wil vastgrijpen? Je vindt Gods grootheid in Zijn nederigheid. Hij heeft Zijn wil en wijsheid samengebracht in de 613 mitswot (geconcentreerd in de Heilige Ark). Het is Zijn oneindigheid die Hem in staat stelt Zich te kleden in eindige gewaden. Dus wij mensen kunnen de Tora begrijpen, spreken en naleven. De Tora kleedt zichzelf in de 10 attributen van de ziel en de 613 organen. Er bestaat een bilaterale relatie tussen de ziel en de Tora: de ziel verenigt zich met de Tora en het goddelijke licht van de Tora omhult de ziel.

Mitswot alleen in de fysieke wereld

Alleen in deze fysieke wereld kan de mens een mitswa doen en zich dus verenigen met de goddelijke wil en wijsheid, welke een openbaring is van de goddelijke essentie. Dit is de grootste beloning die een mens kan krijgen. Het gaat om de verbinding met God. Zondigen is in zichzelf al een straf omdat je dan geen verbinding hebt met God.

In de Komende Wereld, die spiritueel is, is alleen sprake van een reflectie van het goddelijk licht. Dan zie je wat een mitswa inhoudt. De Messias is de beloning van de mitswa. Hiermee toont God Zijn liefde voor het Joodse volk. De Messias wordt door de mitswot gecreëerd.
© 2015 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het doel van het leven? - beloning Komende WereldWanneer iemand overlijdt keert zijn/haar ziel terug naar zijn bron. Hij/zij geeft verslag van zijn/haar leven. Hij/zij w…
Goddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visieGoddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visieHet is gemakkelijk te zeggen dat de wereld op brandstof draait. De productie van energie vereist brandstof en zonder dit…
Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemdKabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemdDe Tanya is één van de grootste moessar boeken aller tijden. Hoewel Rabbijn Schneur Zalman het boek geschreven heeft voo…
Torastudie: Verheffen van de fysieke wereld - Exodus 23:5Torastudie: Verheffen van de fysieke wereld - Exodus 23:5In de Tanya, het heilige boek van Chabad Chassidisme, komt de eeuwige strijd tussen geest en materie aan de orde. Deze s…

Waarom psychedelica halal zijnWaarom psychedelica halal zijnIn de jaren 90 deed VV-leider Frits Bolkestein een uitspraak waarin hij betoogde dat de islam als jonge religie zo’n zes…
Hoe word je moslim?Hoe word je moslim?Ben je helemaal overtuigd van de Koran en is er geen andere waarheid dan de islam? Dan kun je ervoor kiezen moslim te wo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Opening of the Tanya - Rabbi Aldin Steinsaltz
  • Chabad website
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.