Sterven: het moment voor het sterven - een Joodse visie

Sterven: het moment voor het sterven - een Joodse visie "Groter is de dag van de dood dan de dag van de geboorte", verklaart Salomo. Dit lijkt een vreemde opmerking. Zeker voor het Jodendom voor wie het leven heilig is. Toch is dat niet zo. Het is het moment dat het hoogtepunt van zijn of haar missie wordt bereikt. Fysiek is men er niet meer, maar spiritueel is dit het moment van het hoogste potentieel. Rashi verklaart: Toen Miriam werd geboren, wist niemand wat ze was. Toen ze stierf, verdween de bron echter, en zo was het met Aaron met de wolkkolom en met Mozes met het manna. Talmoed Berachot 17a:6 meldt: iemand die foutloos was in het leven bereikt de dag van zijn dood op een hoger niveau dan hij in het begin was. Er is een voorbeeld van een wijze die naar de haven kijkt, het ene schip verlaat de haven en het andere komt eraan. Allen zijn blij met het vertrekkende schip. De wijze man zegt dat we blij moeten zijn met het aankomende schip, omdat we weten dat het de reis heeft overleefd van het vertrekkende schip hebben we geen idee.

Het vertrek van de ziel

Het moment van yetziat neshamah ("het vertrek van de ziel") is een meest verheven moment en behoort gebruikt te worden door de stervende persoon (of, wanneer dit niet mogelijk is door deze die aanwezig zijn) voor twee fundamentele handelingen:
 1. De bevestiging van G'ds Eenheid met het opzeggen van het Sjema
 2. Tesjoeva, berouw en "terugkeer"

Het Sjema

Als er een enkel zin is dat het geloof en de missie van de Jood omvat dan is dat het Sjema: Sjema Jisraeel, Adonai Elohenoe Adonai Echad - Hoor Israël, de Heer is Onze G'd, de Heer is Eén. Elke dag worden deze woorden 's ochtends en 's avonds gezegd.

Joden streven ernaar het leven te verlaten als zij uitgeleefd zijn met de woorden van het Sjema op hun lippen en zij drukken het uiterste doel van elke daad en activiteit uit: de waarheid waar te maken dat G'd Eén is. Dat G'd en het geschapen bestaan, G'd en onze levens, geen twee gescheiden entiteiten zijn, maar een eenheid want alles is een uitstraling en uitdrukking van de G'ddelijke Eenheid.

En deze zijn de woorden die een Jood uitspreekt bij het einde van het leven. Joden verklaarden ze bij het zwaard van de kruisvaarders of voor de ovens van Auschwitz; Joden schreeuwden deze woorden toen de dood plotseling en gewelddadig kwam of vreedzaam in bed. Door de eeuwen heen spraken Joden het Sjema uit.

Tesjoeva - berouw

Volgens de Joodse traditie kunnen alle aspecten van ons leven weer rechtzetten zolang als we leven. Door diepe spijt hebben we de kracht om letterlijk terug te keren in de tijd van onrechtmatigheden en falen. Door een enkel ziel doorwrocht moment kunnen we de schade herstellen en het gebrek vullen. Een belangrijk component van het Tesjoeva proces is de Vidui-bekentenis van zonden dat ons falen aan G'd erkent en verzoekt G'd ze te helen. Tesjoeva kan bereikt worden op elk willekeurig moment in het leven, maar het is in het bijzonder van belang op de laatste momenten van het leven. Met de woorden van de wijzen: "Als niet nu, wanneer dan wel?" Omdat je nooit precies weet wanneer je sterft is het zaak om altijd berouw te tonen zodat je altijd gereed bent om te sterven.

Vidui bekentenis

Ik erken voor U, Heer mijn G'd en de G'd van mijn vaderen, dat mijn herstel en mijn dood in Uw handen zijn. Moge het Uw wil zijn dat U mij geneest met volledig herstel, maar, als ik sterf, moge mijn dood een verzoening zijn voor alle dwalingen, ongerechtigheden en opzettelijke zonden die ik heb vergist, gezondigd en overtreden voor U, en moge U mijn deel in de Hof van Eden, en verleen mij de verdienste om te blijven in de komende wereld die voor de rechtvaardigen is toegestaan.

Onze G'd en G'd van onze vaderen, moge onze gebeden vóór U komen en niet afkeren van onze smeking, want we zijn niet zo onbeschaamd en onvermurwbaar om voor U, Heer onze G'd en G'd van onze vaderen, dat wij rechtvaardig zijn en niet gezondigd hebben. Inderdaad, wij en onze vaders hebben gezondigd.

We hebben overtreden, we hebben perfide gehandeld, we hebben beroofd, we hebben lasterlijk gepleegd. We hebben pervers en goddeloos gehandeld, we hebben opzettelijk gezondigd, we hebben geweld gepleegd, we hebben valselijk toegeschreven. We hebben slechte raad gegeven, we hebben gelogen, we hebben gespot, we hebben gerebelleerd, we hebben geprovoceerd, we zijn ongehoorzaam geweest, we hebben ongerechtigheid gepleegd, we hebben moedwillig overschreden, we hebben onderdrukt, we zijn hardnekkig geweest. We hebben kwaad gepleegd, we hebben pernicieus gehandeld, we hebben afschuwelijk gehandeld, we zijn verdwaald, we hebben anderen op een dwaalspoor gebracht. We zijn afgedwaald van Uw goede voorschriften en verordeningen en het is ons niet van nut geweest. Inderdaad, U bent gewoon in alles dat over ons is gekomen, want U hebt naar waarheid gehandeld en wij zijn het die goddeloos hebben gehandeld.


Basis gewoonten bij de laatste momenten van het leven

 • Als de dood nadert, behoort men het Sjema te reciteren en andere verzen die ons geloof en vertrouwen in G'd en G'ds Eenheid bevestigen. Iedereen die aanwezig is moet het Sjema reciteren samen met de stervende persoon. Als de stervende buiten bewustzijn is, moeten de aanwezigen deze verzen voor hem of haar reciteren.
 • Op de laatste momenten moet een persoon berouw tonen met heel zijn of haar hart voor al de fouten dingen die zijn begaan in de loop van haar of zijn leven. Het is ook belangrijk vergiffenis te vragen aan de persoon die beledigd is; de Talmoed vertelt ons dat G'd ons alleen vergeeft als de beledigde persoon ons heeft vergeven. Wanneer die persoon al is overleden moet men met een minjan naar het graf gaan van de overleden persoon en daar vergiffenis vragen.
 • De Vidui-bekentenis moet gereciteerd worden. Er zijn verschillende teksten voor deze verbale erkenning.
 • Men moet het Sjema en de Vidui reciteren zelfs als men niet zeker is van het intreden van de dood, tenzij hij of zij buiten bewustzijn is, of op een andere manier dit niet kan doen. Met de woorden van de wijzen: "Velen reciteren Vidui en leven, terwijl velen niet reciteren en de mogelijkheid verliezen dit te doen."
 • Het is een zaak van groot respect te waken over een persoon wanneer hij deze wereld verlaat en naar de volgende gaat. Geen persoon moet alleen gelaten worden als hij sterft; eerder elke poging moet gedaan worden dat dierbaren aanwezig zijn, of zelfs een verzorgende vreemde. Niemand mag de stervende verlaten, behalve de fysiek zieke of deze die er emotioneel slecht aan toe is.
© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het belang van berouw (tesjoeva) tonen - Joodse visieHet belang van berouw (tesjoeva) tonen - Joodse visieBerouw (tesjoeva) tonen, betekent spijt hebben van de rotzooi die je hebt veroorzaakt en beloven het nooit meer te doen.…
Torastudie: Ketoret (wierook) en tesjoeva Exodus 30:35Torastudie: Ketoret (wierook) en tesjoeva Exodus 30:35Mensen kunnen onder alle omstandigheden God dienen en tesjoeva (berouw) tonen. De meest heilige plek en het meest heilig…
Sterven: euthanasie - Joodse visieSterven: euthanasie - Joodse visieHet einde van het leven gaat vaak gepaard met moeilijke beslissingen. Het proces van het los maken van de ziel uit het l…
Torastudie: ultieme eenheid Leviticus 16:30Torastudie: ultieme eenheid Leviticus 16:30De Tien Dagen van tesjoeva (berouw, terugkeer) zijn de meest plechtige dagen van het jaar. Ze liggen volgens de Talmoed…

Sterven IV: procedure bij het sterven - een Joodse visieDe Joodse wet handelt met alle aspecten van het leven, inclusief sterven. De volgende wetten en tradities hebben betrekk…
Gebruiken rond sterven en dood: boeddhismeGebruiken rond sterven en dood: boeddhismeHet boeddhisme is strikt genomen geen religie en de Boeddha was een leraar en geen godheid. Er zijn echter wel rituelen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: J4p4n, Openclipart
 • Chabad
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 13-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.