Kabbala principes: de tien Sefirot

Alles wat zich in de spirituele wereld afspeelt gaat via het medium van de tien Sefirot. Het betreft een medium en dus mag er niet tot gebeden worden. De tien Sefirot zijn: Chochma (wijsheid), Bina (begrip/verstand), Daat (kennis), Chesed (vriendelijkheid), Tiferet (schoonheid), Netzach (overwinning), Hod (pracht), Jesod (fundering) en Malchoet (koningschap). Via de tien Sefirot manifesteert God zichzelf. De Sefirot kennen twee basisfuncties: licht om te openbaren c.q. uit te drukken en vaten die licht beperken zodat de specifieke kwaliteiten zich manifesteren. Vergelijk het met de twee handen van de koning die soms met zijn rechterhand handelt en soms met zijn linkerhand.

Lichten en Vaten van de Sefirot

De Lichten van de Sefirot (enkelvoud – Sefira betekent 'licht') reflecteren Gods oneindige macht. De Vaten van de de Sefirot openbaren Gods beperkte macht. Via de Sefirot schept en begeleidt Ein Sof de beperkte werelden.

De Sefirot maakt het mogelijk te spreken over Gods onaantastbare eigenschap in de Schepping zonder te verwijzen naar wat Hij is. God is immers Eén. Dat is Zijn Essentie. God manifesteert zichzelf op een eindige manier in de tien Sefirot. Het is de spirituele chemie van alles wat bestaat. Het zijn tien basiselementen van waaruit ontelbare combinaties gemaakt kunnen worden. De tien Sefirot komen ook overeen met de Tien Uitingen van God tijdens de Schepping en met de Tien Geboden (de samenvatting van de Tora). Het cijfer tien verwijst naar perfectie. Denk ook aan een minjan dat bestaat uit tien mensen.

Die ontelbare combinaties uit de tien Sefirot worden door God bepaald. Elk individu heeft een bepaalde unieke Goddelijke taak. Daarom mag een mens nooit jaloers zijn op een andere individu. Ieder mens heeft zijn eigen taak in de wereld die genoegdoening oplevert. Zo moeten Joden de Tora naleven en niet-Joden de Noachidische geboden. Deze taken kunnen niet gewijzigd worden.

Intellect en Emoties

De tien Sefirot zijn onderverdeeld in twee categorieën waarbij het intellect de moeder van de emoties is:
 1. intellect (sechel) - voornamelijk de Goddelijke ziel: Chochma, Bina en Daat
 2. emoties (middot) - voornamelijk de dierlijke ziel: Chessed, Gevoera, Tiferet, Netzach, Hod, Jesod en Malchoet

Chochma

Chochma produceert het originele idee. Het bevat alle details van het idee maar die zijn nog duister. Het vertegenwoordigt de letter Jod.

Bina

Bina neemt het originele idee en ontwikkelt het. Het maakt de details van het idee zichtbaar. Het vertegenwoordigt de letter Hé. Chochma en Bina kunnen nooit van elkaar gescheiden worden.

Daat

De faculteit Daat brengt het abstracte concept in actualiteit. Daat heeft de kracht intellect en emoties te verenigen. Daat verbindt Chochma en Bina met de rest van het lichaam (Sefirot)

Chesed

Chesed is de emotie van vriendelijkheid. Het correspondeert met de rechterarm. Abraham belichaamde Chesed. Op Chesed is de wereld gebouwd. Chesed kent geen grenzen.

Gevoera

Gevoera is beperking. Het heeft de kracht om te beperken. In de Schepping verbergt Gevoera de activerende kracht in de geschapen wezens. Zo kunnen ze bestaan als tastbare entiteiten. De aartsvader Izaäk komt overeen met Gevoera. Hij hield zijn emoties in bij de Akeida. Gevoera houdt ook 'wet' en 'veroordeling' in. Zonder Gevoera kent Chesed geen grenzen. In dat geval overheersen de zondaars omdat liefde alles zou bedekken. Als Gevoera dominant is zou de mensen het kritisch onderzoek van het oordeel niet kunnen weerstaan.

Tiferet

Tiferet mengt Chesed en Gevoera met harmonieuze en mooie resultaten. In de mens uit Tiferet zich met “compassie” (Rachamiem) en “waarheid” (Emet). Het is het hart van de mens. De aartsvader Jakob komt overeen met Tiferet.

Netzach, Hod en Jesod

Netzach (Mozes) is een uitbreiding van Chesed en komt overeen met overheersing. Hod (Aharon) is een uitbreiding van Gevoera en komt overeen met onderwerping. En Jesod (Jozef) is een uitbreiding van Tiferet en brengt Netzach en Hod in balans. Netzach en Hod corresponderen met de twee dijen en Jesod met de Brit Kodesh.

De actie van Netzach, Hod en Jesod op Chesed, Gevoera en Tiferet is analoog aan een vader die zijn zoon onderwijst. Beetje bij beetje absorbeert de zoon meer van zijn vader.

Malchoet

Malchoet is de ultieme realisatie van Chochma (het potentieel van wat het is – koach mah); Malchoet is mah (wat het is). Koning David staat voor Malchoet. Het ontvangt van Zeir Anpin (kleine gezichten) en schept een nieuwe entiteit. In een koninkrijk “ontvangt” een koning de acceptatie van de mensen voor zijn soevereiniteit en in ruil hiervoor voorziet hij in de behoeften van de mensen.

Malchoet, dat vaak vergeleken wordt met de maan, reflecteert wat de andere Sefirit hebben gegeven. De fusie van Zeir Anpin en Malchoet heet Jichoed Zun.

Doel van de Schepping

Via de Schepping wordt Gods soevereiniteit geopenbaard via gescheiden entiteiten. Dit gebeurt via Tzimtzum. Via Malchoet kwamen tijd en ruimte. Wat ruimte betreft is God een koning zonder grenzen. Wat tijd betreft regeert God altijd.

Or Ein Sof (God) manifesteert zich via Malchoet in de Schepping. Dit wordt de Shechina genoemd. Malchoet is ook de “mond van God” omdat het goddelijkheid in de werelden openbaart.

Keter in plaats van Daat

In plaats van Daat wordt ook wel Keter (kroon) gebruikt. Deze staat boven de andere Sefirot. Keter is “Goddelijk wil” (ratzon), “Plezier” (Ta'anoeg) en “Geloof” (Emoena)Sefirot van de mens

De Sefirot van de mens vormen de infrastructuur van de ziel. Het gaat hierbij zowel om de dierlijke ziel (nefesh habehamiet) als Goddelijke ziel (nefesh elokiet) die samen een combinatie vormen van intellect en emoties. In de dierlijke ziel spelen de emoties de belangrijkste rol. Deze vormen de neiging om te zondigen (jetser hara). In de Goddelijke ziel speelt het intellect de belangrijkste rol. Deze zijn gericht op het goede (jetser hatov).

De mens is zo een microkosmos van de Sefirot met de gehele spirituele infrastructuur in hem gereflecteerd. Dat de mens een reflectie is van de tien Sefirot waarin God zich manifesteert betekent dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Dit kan dus alleen via de Sefirot. God zelf is immers ondefinieerbaar en vormt zelf geen beeld.

Via de tien Sefirot wordt de aard van de mens bepaald door God. Het is echter niet zo dat als iemand een moorddadige aard heeft hij kan zeggen dat hij daar niets aan kan doen omdat hij zo door God is geschapen. De mens heeft een vrije wil en kan dus kiezen voor het goede. Een mens is niet gedwongen om te moorden. God test deze mens zodat deze ervoor kan kiezen om NIET te moorden. Het geldt ook voor hele samenlevingen. Zo konden de Nazi's zelf kiezen om wel of niet te moorden. Deze keuze is bedoeld om spiritueel te groeien. Die groei is er alleen als voor het juiste wordt gekozen, dat wil zeggen God dienen.

God dienen

Door God te dienen kan de mens de sefirot in de hogere werelden beïnvloeden:
 • Chesed is kleven aan God;
 • Gevoera is God vrezen;
 • Tiferet is God eren en de Tora naleven;
 • Netzach is de overwinning op het kwade;
 • Hod is de erkenning dat God alles geschapen heeft;
 • Jesod is kleven aan de waarheid;
 • Malchoet is Gods soevereiniteit accepteren;
 • Bina is grote “vreugde
© 2015 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: sefira - Netzach, Hod, Jesod, en MalchoetNetzach (Overwinning) is de zevende van de tien sefirot, en de vierde van de gevoelsattributen binnen de Schepping. Hod…
Persoonlijke groei: hoe vriendelijk te zijnPersoonlijke groei: hoe vriendelijk te zijnOm echte vriendelijkheid te tonen naar anderen toe is het zaak God lief te hebben. Vergeleken met liefde tot God heeft a…
Kabbala: Tien sefirot en innerlijke dimensie (krachten ziel)Een sefira (meervoud: sefirot) is een kanaal van Goddelijke energie of levenskracht. Dit meest fundamentele concept van…
Kabbala: de Tien Sefirot van de zielKabbala: de Tien Sefirot van de zielSpirituele entiteiten, inclusief de ziel, hebben hun eigen complexiteit. Om te begrijpen hoe ze samengesteld zijn hebben…

De eerste van de Franciscanen: Franciscus van AssisiFranciscanen laten regelmatig van zich spreken. Bijvoorbeeld door voedsel en kleding aan asielzoekers te geven, zoals in…
Beltane: Sabbat van de vruchtbaarheidBeltane, ookwel meiavond, begint op de vooravond van 1 mei. Het van oorsprong Keltisch vruchtbaarheidsfeest is de tegenh…
Bronnen en referenties
 • http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/140350/jewish/The-Ten-Sefiros.htm (audio opname)
 • 'The key to Kabbalah' - Nissan Dovid Dubov (boek)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 23-08-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.