Joodse Bijbel: zonen van Achab, Elisa, Jehoram

Joodse Bijbel: zonen van Achab, Elisa, Jehoram Ahaziah volgt zijn vader Achab op. Zijn koningschap duurt slechts kort. Hij sterft aan verwondingen zoals door de profeet Elia voorspeld. Niet veel later wordt Elia opgenomen in de hemel en volgt zijn leerling Elisa hem op. Net als Elia verricht ook profeet Elisa wonderen. Jehoram neemt de troon van zijn broer Ahazia, die zonder kinderen overlijdt, over. Hoewel hij gedeeltelijk de afgodendienst afschaft keert hij niet tot God terug. Samen met de koning van Juda en van Edom verslaat hij de Moabieten.

De zonen van Achab

Ahaziah, de oudste zoon van Achab, wordt koning van Israël. Hij wordt net als zijn vader geheel gedomineerd door zijn moeder Jezebel. Gedurende zijn regeerperiode, komen de Moabieten in opstand en weigeren hulde te brengen aan het Koninkrijk Israël. Na de nederlaag die zijn vader onder de Syriërs heeft geleden, lijkt het Ahaziah niet verstandig om met wapens de Moabieten te onderdrukken.

Ahaziah is maar kort koning. Op een dag raakt hij gewond wanneer hij uit het raam kijkt van zijn paleis in Samaria. Hij stuurt een aantal van zijn dienaren om te informeren bij Baal-Zebub, de god van Ekron, of hij zal herstellen van zijn verwondingen. Elia spreekt de dienaars aan en zegt dat G'd gezegd heeft dat Ahaziah niet uit zijn bed zal komen en zal sterven. De boodschappers berichten dit aan Ahaziah die zo kwaad wordt dat hij vijftig soldaten op Elia afstuurt om hem te arresteren. Ze zien de profeet op de top van een berg en bevelen dat hij naar beneden moet komen. Plotseling komt vuur uit de hemel en verteert de soldaten. Ahaziah stuurt een nieuwe groep van vijftig soldaten. Ook hen wacht hetzelfde noodlot. Een derde groep van vijftig soldaten wordt op de profeet afgestuurd. De kapitein van de groep soldaten knielt voor de profeet en vraagt hem zijn leven te sparen. Elia komt van de berg af en vergezelt de soldaten naar de koning. Hij zegt tegen de koning dat deze zal sterven. Dat gebeurt spoedig nadat Elia is vertrokken. Omdat Ahazia geen zoon heeft volgt zijn broer Jehoram hem op.

Elia wordt opgenomen in de hemel

Elia verlaat Gilgal in gezelschap van zijn discipel Elisa. Ze bereiken de oevers van de Jordaan en worden gevolgd door 50 profeten uit Jericho die op een afstand toekijken. Elia doet zijn mantel uit en rolt het op als een staf en scheidt daarmee het water. De profeten passeren de rivier op droog land. Elia vraagt aan Elisa om iets voor hem te doen voordat G'd hem wegneemt. Elisa antwoordt dat hij een dubbele maat neemt van de G'ddelijke geest van zijn meester. Elia zegt dat dit kan zodra hij naar de hemel gaat. Plotseling verschijnt een brandende strijdwagen getrokken door paarden. Elia wordt door de wind opgenomen in de hemel. Elisa is verbitterd.

Elisa volgt Elia op

Elisa pakt de mantel van Elia op en gaat naar de oevers van de Jordaan. Net zoals Elia zwaait hij met de mantel over het water en er ontstaat een droge doorgang zodat Elisa kan oversteken. De profeten die achter waren gebleven zien dat de geest van Elia op Elisa rust. Zij buigen voor hem en accepteren hem als hun meester.

De wonderen van Elisa

Spoedig verricht Elisa opnieuw wonderen. Hij zorgt er met de hulp van G'd voor dat het verontreinigde water bij Jericho weer gezuiverd wordt zodat het geen dood en verderf meer zaait. De verbaasde mensen drinken het water en worden weer gezond. Ze danken G'd en zegenen de priester die steeds bekender wordt. Elisa verlaat Jericho samen met zijn discipelen en gaat naar Bethel. Ze worden tegemoet getreden door jonge mannen uit de stad die boos zijn op Elisa dat hij het water in Jericho gezuiverd heeft. Ze verkochten namelijk voor veel geld zuiver water aan de inwoners van Jericho en dat is nu niet meer nodig. Ze zijn hun handel kwijt en haten daarom Elisa. Omdat deze mannen G'd niet vrezen vervloekt Elisa hen. Er verschijnen beren uit het bos en doden 42 mannen. De rest vlucht uit angst. Elisa trekt verder naar de Berg Karmel en later naar Samaria waar koning Jehoram op de troon van Israël zit.

Intern beleid

Jehoram neemt de troon van zijn broer Ahazia over die zonder kinderen achter te laten overlijdt. Hij schaft gedeeltelijk de Baal afgodendienst af maar hij heeft geen verlangen terug te keren naar het dienen van G'd. De gouden kalveren worden niet weggedaan. Ook andere vormen van afgoderij en valse profeten blijven bestaan. Hij doet nauwelijks iets om de vreselijk vloek die boven zijn familie hangt weg te nemen.

Oorlog tegen Moab

Eén van de eerste daden van koning Jehoram is oorlog voeren tegen de Moabieten. Deze waren in opstand gekomen gedurende de korte regeerperiode van Ahaziah. Hun koning Mesha had verschillende steden van de stam Ruben veroverd en de inwoners afgeslacht te ere van zijn god Chemosh. Koning Jehoram is vastbesloten de Moabieten te straffen en de opstand de kop in te drukken. Jehoram zoekt net als zijn vader en broer de hulp van Jehoshafat, de Koning van Juda. Hij krijgt die hulp. Bovendien vraagt Jehoshafat de hulp van de koning van Edom in bij de campagne tegen de Moabieten. Ze vallen gedrieën Moab aan maar houden gingen rekening met een andere tegenstander, de droogte. Hun route door Edom leidt door de woestijn en zij komen zonder water te zitten. Jehoram vreest dat alles op een mislukking zal uitdraaien. Maar Jehoshafat heeft meer vertrouwen in G'd en vraagt aan Elisa wat te doen. Elisa berispt koning Jehoram vanwege het verspreiden van de afgodendienst. Maar het is tegelijkertijd een mogelijkheid om de oneindige liefde van G'd te tonen. Elisa zegt dat er water zal komen en dat de overwinning zal komen. De soldaten graven greppels en deze worden wonderbaarlijk met water gevuld. Ze verslaan vervolgens de Moabieten. Op één stad na worden alle Moabitische steden vernietigd. Koning Mesha wordt in zijn eigen hoofdstad belegerd. De legers beëindigen het beleg. Hoewel de oorlog is gewonnen, blijft koning Mesha onafhankelijk.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom zal Ahaziah sterven?
  2. Hoe gaat Elia naar de hemel?
  3. Hoe zien de andere profeten dat de geest van Elia op Elisa rust?
  4. Waarom zijn de jongemannen van Bethel boos op Elisa?

Lees verder

© 2014 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriJoodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriDe profeet Jona zalft in het geheim Jehu, de commandant van de Joodse legers, als volgende koning van Israël. Jona profe…
De profeet Elia: Joodse commentaren en toelichtingenDe profeet Elia: Joodse commentaren en toelichtingenElia wordt in het Jodendom als één van de belangrijkste profeten gezien. Niet alleen in de tijd van de Bijbel maar ook i…
Joodse Bijbel: Samaria onder belegJoodse Bijbel: Samaria onder belegOnder de heerschappij van Jehoram lijdt het volk Israël zeven opeenvolgende jaren onder hongersnood. Ondertussen probere…
Geschiedenis Jodendom: verval van het Koninkrijk IsraëlGeschiedenis Jodendom: verval van het Koninkrijk IsraëlJerobeam (931-910) uit de stam Efraïm begon een opstand die het rijk van Salomo definitief tot ontbinding bracht en tens…

De Virga JesseprocessieProcessies lijken niet meer van deze tijd. Toch zijn er nog grote, religieus geïnspireerde ommegangen die, mede door hun…
Tanchelijn, ketter der Lage LandenTanchelijn, of Tanchelm was een ketter die in de 12de eeuw fel van leer trok tegen de Rooms Katholieke Kerk. Hij opereer…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.