Tora en Masjiach: Gen. 32:4/36:40/38:27 - Joodse uitleg

Opnieuw kijken we in de Tora (Genesis) naar teksten die verwijzen naar de Masjiach (Messias). We bestuderen Genesis 32:4 over de boden die Jacob zendt naar zijn broer Ezau, Vervolgens bestuderen we Genesis 36:40-43 over de vorsten van Ezau. En tenslotte bestuderen we Genesis 38:27-30 over de tweelingen Peretz en Zérach. U vindt de visie van de Lubavitcher Rebbe. Tevens vindt u de visie van Etsel

Genesis 32:4

Nu zond Jacob boden vóór zich uit naar Ezau, zijn broeder...

spirituele status van Ezau

In de Tora wordt uitgebreid ingegaan op de boodschappers die naar Ezau werden gezonden. Uit chassidische geschriften blijkt dat Jacob de Messias en de uiteindelijke verlossing verwachtte. Hij had onder moeilijke omstandigheden bij Laban de Tora bestudeerd en God met heel zijn hart gediend. Omdat Jacob alle 613 mitswot naleefde was hij voorbereid op de uiteindelijke verlossing.

De boden van Jacob gingen de spirituele status van Ezau controleren om te kijken of ook hij gereed was voor de verlossing. Maar ze constateerden dat Ezau nog geen berouw toonde over zijn kwade neigingen en daden. De verlossing werd uitgesteld. Tegenwoordig zijn het Joodse volk en de naties van de wereld (vertegenwoordigd door Ezau) klaar voor de verlossing.

Genesis 36:40-43

En dit zijn de namen der vorsten van Ezau...vorst Magdie'el, vorst Iram; dit zijn de vorsten van Ezau....

Galoet Edom

De huidige diaspora wordt Galoet Edom genoemd. De Romeinen (christenen) stammen voor het merendeel af van Edom. Zij zorgden voor de Joodse diaspora. De galoet is verdeeld in twee periode geleid door twee vorsten: Magdie'el en Iram.

Magdie'el verwijst naar de eerste periode. Zijn naam is een uitdrukking van "hij ziet zichzelf boven elke god staan" (Daniël 11:36). In de eerste periode van de Galoet verspreidde het Romeinse rijk zich over de wereld en maakte het de Joden lastig hun Tora en geboden na te leven.

Iram verwijst naar zijn bestemming schatten te vergaren voor de Messias. Dit is de tweede periode. Rome zal Israël niet langer meer onderdrukken en zal zich onderwerpen aan heiligheid. Het zal zelfs de Messias assisteren.

Genesis 38:27-30

Nu was het in de tijd van haar baren, en ziet, een tweeling was in haar schoot.... Daarom noemde men zijn naam: Peretz. En daarna kwam zijn broeder te voorschijn... en men noemde zijn naam: Zérach.

Peretz

Peretz is de directe voorvader van koning David en de Messias. De naam Peretz verwijst naar porets (degene die doorbreekt - Micha 2:13). Voordat Israël slaaf werd in Egypte was de verlosser (Messias-Peretz) reeds geboren. Met de geboorte van Peretz werd het licht van de Messias geboren. God bracht dus al genezing vóór de Egyptische ballingschap. Het licht van de Messias helpt het Joodse volk door alle obstakels die opgeworpen worden heen te breken.

Zérach

Zérach verwijst ook naar de verlossing. Zijn naam betekent "schijnsel". Het Messiaanse rijk zal de hele wereld verlichten. Vergelijk Jesaja 60:3: "Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel."

zon en maan

De Joodse wijzen vergelijken Zérach met de zon en Peretz met de maan. De zon schijnt door zichzelf onveranderlijk. Het symboliseert de vromen (tzaddiekiem) die op een onveranderlijke wijze God dienen. De maan verandert steeds en staat symbool voor de berouwenden. Het huis van David, de bron van de Messias, stamt af van Peretz die vergeleken wordt met de maan. De Messias zal zelfs de vromen terugbrengen tot een niveau van berouw. Berouw tonen is door de grenzen en beperkingen heen breken van de laagste tot de hoogste niveaus.Visie van Etsel

We willen nader ingaan op de rol van Ezau. Waarom haatte Ezau (de christenen/de wereld) Jacob (de Joden) en waarom bestaat het kwaad in de wereld? Ezau symboliseert het kwaad in de wereld. God schiep het kwaad (duisternis) in de wereld zodat het getransformeerd kan worden in het goede (het licht). Het kwade dient dus het goede. Ezau weet dat het kwaad niet van hemzelf is daarom haatte hij Jacob zoveel. Aanvankelijk hebben christenen Joden gehaat, maar uiteindelijk zullen ze de Messias assisteren.

Nog een kleine toelichting op het berouw van de vromen (tzaddiekiem). Een tzaddiek hoeft geen berouw te doen omdat hij niet zondigt. Toch deed Rabbi Saadiah Gaon (882–942) berouw omdat hij zich realiseerde dat als wat hij wist over God aan het begin van de dag wat hij aan het einde van de dag wist, hij God anders zou hebben gediend ondanks dat hij niet zondigde. Zo zullen de vromen ook berouw tonen bij de komst van de Messias ondanks dat ze niet gezondigd hebben. Lees hier het verhaal hoe dat kwam: A Tzaddik’s Repentance.

Lees verder

© 2014 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…

Geschiedenis Tora: Moderne uitdagingenGeschiedenis Tora: Moderne uitdagingenVoor veel mensen is de Tora een gedateerd boek. Maar voor degenen die de Tora dagelijks bestuderen en de filosofie ervan…
Nag Hammadi I.3 Het Evangelie der WaarheidNag Hammadi I.3 Het Evangelie der Waarheid'Heel mijn leven heb ik gewerkt en gestudeerd om deze dingen te ontdekken, en zij wisten dit al!' Deze uitspraak van Car…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher Rebbe (LIving with Moshiach - rabbijn J. Immanuel Schochet)
  • Why Does Esau Hate Jacob? - Yanki Tauber
  • A Tzaddik’s Repentance - Tuvia Bolton

Reageer op het artikel "Tora en Masjiach: Gen. 32:4/36:40/38:27 - Joodse uitleg"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Tom, 10-08-2016 13:43 #1
Shalom Etsel,

Het is wel erg suggestief wat je schrijft hoor. Waarschijnlijk bedoel je het anders dan dat het over komt bij de lezer. Samenvattend lijk je te schrijven dat de Romeinen (de Christenen) hebben gezorgd voor de huidige diaspora van de Joden. Toen Jeruzalem werd vernietigd door de Romeinen vonden er volop Christenvervolgingen plaats door dezelfde Romeinen.
Je kunt de Christenen en de Romeinen niet aan elkaar gelijk stellen want pas in de vierde eeuw werd het Christendom geaccepteerd binnen het Romeinse Rijk en later verheven tot staatsgodsdienst. Overigens heeft het Christendom zich pas veel later verspreid over het Noorden en Oosten van Europa, Afrika en Rusland. Zijn al deze volkeren dan Romeinen?

Overigens de gedachte dat de Christenen afstammen van Ezau vind ik wel apart. Heb je daar misschien meer informatie over? Bij mijn weten heeft (even uit mijn hoofd) uiteindelijk David de laatste Amalekieten verslagen en deze zouden de afstammelingen geweest moeten zijn van Ezau. De Edomieten, die ook de afstamden van Ezau, zijn ook uit de geschiedenisboekjes verdwenen (Maleachi 1).

Ik heb me er verder nooit zo erg in verdiept maar volgens mij is een gangbare gedachte dat (achter)kleinkinderen van Noach uiteindelijk in Europa terecht zijn gekomen: o.a. Gomer waaruit de Gomerieten zijn voort gekomen welke later Galliërs werden genoemd. In Genesis 10 vers 3 staat "En de zonen van Gomer zijn: Askenaz en Rifath en Togarma". Nu heb ik mij ooit laten vertellen dat Askenaz een Hebreeuws woord is voor Duitsland maar of dat waar is weet ik verder niet.

Ook heb ik ooit een artikel gelezen over dat Joden uit Israël (Tienstammenrijk) zich al eerder hebben verspreid over Europa. Het verhaal klonk op zich wel logisch maar of er een kern van waarheid in zat kan ik verder niet beoordelen. Reactie infoteur, 10-08-2016
Shalom,

Zie in deze link onderaan over EDOM AS ROME. (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_05562.html).

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Masjiach (Messias)
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!